Alcoholmanifest aangeboden aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn

“De schadelijke gevolgen van alcoholgebruik kunnen veel effectiever worden aangepakt dan thans het geval is. De mogelijkheden daartoe liggen voor het grijpen”. Zo luidt de kern van de opvatting van elf Nederlandse organisaties die in hun werk dagelijks met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik worden geconfronteerd. Deze organisaties – waaronder ook Novadic-Kentron – hebben een Alcoholmanifest ondertekend dat gisteren is aangereikt aan minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Vws. De organisaties dagen met het Alcoholmanifest de landelijke overheid en gemeenten uit om een serie beleidsmaatregelen te nemen waarvan de effectiviteit onomstreden is. Het betreft maatregelen die leiden tot een grote gezondheidswinst, afname van de maatschappelijke kosten en voorkomen van veel menselijk leed.

Lees er alles over op www.alcoholmanifest.nl