Novadic-Kentron header mailpoet
Nieuwsbrief nr. 26, 24 juli 2019

In dit magazine

Voorwoord: op eigen kracht, maar niet alleen

Highlights

Hoe houd ik mijn puber op koers?
Jan met de tattoos is ook kwetsbaar: delinquent en een licht verstandelijke beperking
Lachgas: bevriezing en zuurstoftekort zijn echt niet grappig
Daders van huiselijk geweld op spreekuur
Het ontrafelen van angst en verslaving: “Naar een getraumatiseerde verslaafde wordt anders gekeken dan naar een getraumatiseerde vluchteling”
Vooroordelen over werken in de verslavingszorg: “Als je over je cliënt klaagt dat hij niet luistert, betekent dat meestal dat jij niet luistert!”

Terugblik tweede kwartaal 2019

Cijfers eerste half jaar 2019
Terugblik Novadic-Kentron algemeen tweede kwartaal 2019
Terugblik Preventie en zorg tweede kwartaal 2019
Terugblik Herstelondersteunende zorg tweede kwartaal 2019
Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering tweede kwartaal 2019

Voorwoord: op eigen kracht, maar niet alleen

Bij NK zijn we sterk voorstander van eigen kracht. We willen dat mensen met verslavingsproblemen zo snel mogelijk weer vorm en inhoud kunnen geven aan de regie over hun eigen leven. Dat betekent dat we zo min mogelijk overnemen, maar aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid en wat iemand zelf kan. Wij willen er voor zorgen dat mensen (weer) het vertrouwen en de vaardigheden krijgen die ze nodig hebben om zelf stappen te zetten. Zodat ze ook straks, na hun behandeling, weer volop mee kunnen doen in de samenleving.

Meer lezen

Highlights

Hoe houd ik mijn puber op koers?

Ondanks dat je er geen diploma voor kunt halen, is opvoeden van opgroeiende kinderen een hele prestatie. Van jongs af aan proberen ouders hun kind te beschermen tegen op de loer liggende gevaren. Terwijl die kinderen niets liever lijken te doen dan die gevaren opzoeken… Dat is een continu proces van grenzen stellen en afspraken maken. Als jongeren gaan puberen, dient zich een nieuw risico aan: genotmiddelen. Over roken zijn de meeste ouders het wel eens: ze willen niet dat hun kind gaat roken. Maar als het gaat om alcohol, wiet of gamen, zijn er keuzes te maken: bespreekbaar maken, verbieden, afspraken maken? Preventiewerker Iris de Man helpt ouders bij die opvoedingsvragen. (En geeft in dit artikel een aantal tips voor ouders!)

Meer lezen

Jan met de tattoos is ook kwetsbaar

Delinquent en een licht verstandelijke beperking
Het dagelijks leven heeft heel wat uitdagingen als je een licht verstandelijke beperking (LVB) hebt. Onze maatschappij is behoorlijk ingewikkeld, maar er wordt wel van iedereen verwacht dat hij of zij meedoet. Dat je woning netjes is, dat je werk hebt, je financiën op orde houdt, je zaakjes regelt. Met de juiste begeleiding en steun vanuit de omgeving, kunnen mensen met een LVB bergen verzetten, maar helaas gaat het ook regelmatig mis. Mensen met een LVB lopen bijvoorbeeld trauma’s op, krijgen psychische problemen, raken afhankelijk van genotmiddelen of komen op het verkeerde pad terecht. Hoe komt dat? En hoe kunnen we hen het beste helpen? Lieke Knapen, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, vertelt over haar ervaringen met deze doelgroep: over drugskoeriers op driewielers en Jan met de tattoos…

Meer lezen

Lachgas: bevriezing en zuurstoftekort zijn echt niet grappig

Lachgas werd oorspronkelijk (en wordt nog steeds) gebruikt voor medische doeleinden, als verdovingsmiddel en pijnstiller. De voedingsindustrie gebruikt lachgas als drijfgas voor slagroomspuiten. De laatste jaren is lachgas echter ook als drug in opkomst: steeds meer jongeren gebruiken het voor een kortdurende roes. Hoewel lachgas door gebruikers als een relatief onschuldig middel wordt gezien, leidt het steeds vaker tot gezondheidsproblemen. Met Koningsdag werden in Amsterdam tientallen gebruikers onwel. Dat leidde tot een politieke discussie over de vraag of lachgas verboden moet worden. Vooruitlopend daarop hebben diverse Brabantse gemeenten inmiddels maatregelen genomen om het gebruik tegen te gaan. Preventiewerker Daniëlle Ketelaars vertelt over de risico’s van lachgas, zoals hartfalen, bloedarmoede en andere gezondheidsschade.

Meer lezen

Daders van huiselijk geweld op spreekuur

Verborgen leed achter de voordeur. Ouders die kinderen mishandelen, partners die klappen uitdelen aan elkaar, kinderen die hun ouders bedreigen en uit de hand gelopen pesterijen tussen gezinsleden: het komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Reclasseringswerker Annemiek Ursinus, al jaren aandachtsfunctionaris huiselijk geweld binnen Novadic-Kentron, heeft het allemaal voorbij zien komen. Sinds juni 2018 heeft Annemiek samen met collega Marie-José Heijligers van Reclassering Nederland (RN) in Eindhoven het spreekuur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Annemiek: “Voorheen kon het wel een jaar duren voor ik huiselijk geweld kon bespreken met een cliënt. Dat is natuurlijk veel te laat. Ons spreekuur is dus een enorme sprong voorwaarts. Een uit de hand gelopen thuissituatie wordt nu binnen maximaal twee weken besproken.”

Meer lezen

Het ontrafelen van angst en verslaving

“Naar een getraumatiseerde verslaafde wordt anders gekeken dan naar een getraumatiseerde vluchteling”
Verslaving en angst komen vaak samen voor, bij klinische cliënten zelfs rond de 50%, blijkt uit onderzoek. Maar vaak vormen angst en verslaving een ingewikkelde knoop. Genotmiddelen kunnen angst veroorzaken, verergeren, in stand houden, maar ook dempen. Je kunt dus angstig worden door genotmiddelen, maar ook middelen gaan gebruiken omdat je angstig bent. En als je stopt met gebruik, wordt het vaak eerst erger voor het beter wordt. Een kwestie van goed kijken, goed onderzoeken en zorgvuldig behandelen dus. Klinisch psycholoog Valentijn Jiskoot: “Een goede diagnose stel je niet in één keer.”

Meer lezen

Vooroordelen over werken in de verslavingszorg

“Als je over je cliënt klaagt dat hij niet luistert, betekent dat meestal dat jij niet luistert!”
“Oh, werk jij in de verslavingszorg? Wat heftig zeg! Eenmaal verslaafd is toch altijd verslaafd? Verslaafden vallen toch altijd terug, dan heb je nooit eer van je werk!” Dit zou zomaar iets kunnen zijn dat een behandelaar van NK hoort in zijn of haar omgeving. Er is nog enorm veel onbekendheid over verslaving en verslavingszorg, en daarmee ook heel wat vooroordelen. Vooroordelen die Maaike van Irsel en Paul Robben, allebei al vele jaren werkzaam bij NK, zelf ook hadden voor ze bij NK gingen werken! Van hun keuze hebben ze nooit spijt gehad, maar ze zien het onbegrip nog vaak om zich heen. Welke vooroordelen herkent u bij uzelf?

Meer lezen

Terugblik tweede kwartaal 2019

Cijfers eerste half jaar 2019

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van het eerste half jaar van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in het eerste half jaar van 2019.

Meer lezen

Terugblik Novadic-Kentron algemeen tweede kwartaal 2019

In dit artikel vindt u een terugblik op enkele ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze organisatie in het tweede kwartaal van 2019. Lees meer over:
 • NK verkoopt Damianenklooster Sint-Oedenrode;
 • MT buigt zich over speerpunten NK 2020;
 • “Last man Standing”.
Meer lezen

Terugblik Preventie en zorg tweede kwartaal 2019

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg wordt geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. In een groter artikel gaan we dieper in op de risico’s van lachgas en besteden we aandacht aan de inzamelingsactie in Helmond. Hieronder leest u over een aantal andere ontwikkelingen in dit kwartaal:
 • feiten en fabels over xtc met minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis;
 • veranderingen bij Bemoeizorg Eindhoven;
 • nieuwe manager bedrijfsvoering Dubbele Diagnose en bed beschikbaar voor IHT-team;
 • LVB profielenstudie;
 • NK wil met gemeenten in regio Oss afspraken maken over vroegsignalering.
Meer lezen

Terugblik Herstelondersteunende zorg tweede kwartaal 2019

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische vragen van de cliënt. Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal:
 • NK maakt hele organisatie herstelondersteunend;
 • trainingsprogramma herstelondersteunende zorg draagt bij aan een fijnere begeleiding en behandeling;
 • ervaringsgroepen voor cliënten in kliniek;
 • ervaringsdeskundig docent Angela Aarts draagt expertise uit.
Meer lezen

Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering tweede kwartaal 2019

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In een groter artikel gaan we uitgebreid in op het Spreekuur huiselijk geweld en kindermishandeling in Eindhoven. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:
 • training “In gesprek met je LVB-cliënt";
 • VR gaat activiteiten binnen PI Vught uitbreiden;
 • Lieke Knapen nieuwe programmamanager FVZ;
 • NK voldoet aan nieuwe eisen DJI;
 • wijkrechtbank Eindhoven op locatie;
 • cliënten zeer tevreden over FVZ.
Meer lezen

Colofon

Reageren?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of suggesties voor de inhoud? Mail ons dan op communicatie@novadic-kentron.nl.

Meer weten?
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de afdeling Communicatie van Novadic-Kentron, in samenwerking met de deskundigen van de verschillende afdelingen. Meer weten? Bezoek onze website www.novadic-kentron.nl!
facebook twitter linkedin