Novadic-Kentron header mailpoet
Nieuwsbrief nr. 28, 29 januari 2020

In dit magazine

Voorwoord: hoeveel Nieuwe Kansen krijg je?

Highlights
Vijf misverstanden over roken
Lachgas in het verkeer: om te janken
Hoe krijg je als naaste weer grip op je eigen leven? Patronen doorbreken met familietraining CRAFT
Twaalf en half jaar medische heroïne-units: deelnemers van toen nog steeds enthousiast
De eerste honderd dagen van Sigrid Wijnbergh als bestuurder van NK
Hostel Den Bosch wordt ontwikkelcentrum: geen permanent onderdak, maar re-integratie
Forensisch FACT: “Het zou heel fijn zijn als mensen niet eerst het delict of de verslaving zagen, maar de persoon”

Terugblik 2019 plus vierde kwartaal
Cijfers 2019
Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2019 en vierde kwartaal
Terugblik Preventie en zorg 2019 en vierde kwartaal
Terugblik Forensische zorg en Verslavingsreclassering 2019 en vierde kwartaal
Terugblik Herstelondersteunende zorg 2019 en vierde kwartaal
Terugblik Kwaliteit en onderzoek 2019

Voorwoord: hoeveel Nieuwe Kansen krijg je?

Januari is alweer bijna voorbij en veel goede voornemens zijn helaas gesneuveld. Wellicht had u zich voorgenomen om meer te gaan sporten, minder te drinken, te stoppen met roken, af te vallen... Misschien is dat gelukt, maar er is ook een kans dat oude gewoontes sterker zijn. Dat voelt meestal niet fijn: het voelt als falen. Als u zich elk jaar, zonder resultaat, hetzelfde voorneemt, heeft het misschien wel al een negatieve invloed op uw zelfvertrouwen. “Zie je wel, het lukt me toch niet.” En minstens net zo erg, misschien heeft uw omgeving er ook geen vertrouwen meer in en werd er in december al lacherig op uw plannen gereageerd.

Meer lezen

HIGHLIGHTS

Vijf misverstanden over roken

Novadic-Kentron is al enkele jaren bezig om stapsgewijs de hele organisatie rookvrij te maken. Op 1 januari hebben we een grote stap gezet: vanaf die dag mag ook in de klinieken niet meer worden gerookt! Dit roept heel wat vragen op: over de precieze uitwerking, maar ook vragen die zijn gebaseerd op misverstanden en onwetendheid over roken. We zetten de grootste misverstanden over roken binnen de ggz op een rij. Wist u bijvoorbeeld dat roken – in tegenstelling tot wat veel mensen en ook professionals vaak nog denken – helemaal niet ontspannend werkt?

Meer lezen

Lachgas in het verkeer: om te janken

Regelmatig schrijven kranten over ongelukken door het gebruik van lachgas in het verkeer. Ook in Brabant, rond de feestdagen. Het Brabants Dagblad berichtte over twee ongevallen op één avond en op dezelfde weg in Tilburg. Een van die ongevallen had een fatale afloop: een 23-jarige vrouw die tegenover de politie verklaarde lachgas te hebben gebruikt, overleed later aan haar verwondingen. Maar kennelijk dringt het niet tot jongeren door dat het gebruik van lachgas achter het stuur levensgevaarlijk is. Jongerenorganisatie TeamAlert heeft na onderzoek vastgesteld dat zestig procent van de lachgasgebruikers ook in de auto gebruikt. De politie meldt dat in de eerste helft van 2019 bij bijna duizend verkeersincidenten lachgas in het spel was. Waarom is lachgas in het verkeer zo gevaarlijk? Wat bezielt jongeren om juist in de auto te gebruiken? En welke maatregelen zijn nodig om ongelukken door lachgas te voorkomen? Wij vroegen het aan preventiewerker Daniëlle Ketelaars en aan (ex-)gebruiker Koen* .

Meer lezen

Hoe krijg je als naaste weer grip op je eigen leven?

Patronen doorbreken met familietraining CRAFT
Eén ding wil familie- en partnerondersteuner Yvonne Rühl meteen benadrukken: “Naasten van iemand met een verslaving hebben vaak al zo ontzettend veel geprobeerd om hun kind, ouder of partner te helpen. Ze zijn er dag in, dag uit mee bezig. De verslaving beheerst niet alleen het leven van degene met de verslaving, maar ook dat van zijn of haar omgeving. Dit kan bij naasten leiden tot gezondheidsklachten, slecht slapen en eten, een negatief zelfbeeld en zelfs depressie en angst. Maar hun pogingen om de situatie te veranderen, hebben vaak weinig effect. Naasten hebben het gevoel dat ze de grip over hun leven volledig kwijt zijn. Met de training CRAFT geven we hun die grip weer terug.” Yvonne deelt een aantal tips voor ouders, partners en kinderen van een verslaafde. Wat is bijvoorbeeld het probleem van het goedbedoelde advies “Je moet hem loslaten”?

Meer lezen

Twaalf en half jaar medische heroïne-units: deelnemers van toen nog steeds enthousiast

"Zonder de MHU was ik er niet meer geweest"
Meer dan acht jaar geleden interviewden we Bert Kivits uit Eindhoven over wat medische heroïnebehandeling hem gebracht had. Medische heroïnebehandeling was toen een baanbrekende, nieuwe behandeling, waarbij heroïneverslaafden onder medische begeleiding heroïne kregen, om hun gezondheid en welzijn te verbeteren en overlast door het leven ‘in de marge’ te verminderen. Bert, die voor deze behandeling een dakloos bestaan had geleid en zwaar verslaafd was, noemde de medische heroïnebehandeling “het beste programma dat Novadic-Kentron ooit heeft gehad”. Omdat de medische heroïne-units (MHU’s) bij NK dit jaar twaalf en half jaar bestaan, zochten we Bert opnieuw op, om te kijken hoe het nu gaat. En hij staat nog steeds volmondig achter die uitspraak van acht jaar geleden! Daarnaast spraken we met een andere cliënt ‘van het eerste uur’, en met Maya van den Heuvel, medewerker medische dienst bij de MHU in Eindhoven.

Meer lezen

De eerste honderd dagen van Sigrid Wijnbergh als bestuurder van NK

"Ik moest mijn comfortzone wel wat oprekken"
Er wordt wel gezegd dat je elkaar pas echt leert kennen in een crisis. Je ziet hoe de ander reageert onder druk, alle maskers vallen af, en wat overeind blijft, wat je ziet als die ander zichzelf écht moet laten zien – goede én minder goede kanten – is misschien wel de kern van iemands identiteit. Wat dat betreft zegt het heel veel dat Sigrid Wijnbergh bij NK binnenkwam toen de organisatie financieel in zwaar weer verkeerde, en dat ze niet alleen is gebleven, maar inmiddels ook bestuurder is geworden. Sigrid en NK hebben elkaar door en door leren kennen, en hebben enthousiast voor elkaar gekozen.

Meer lezen

Hostel Den Bosch wordt ontwikkelcentrum: geen permanent onderdak, maar re-integratie

Het hostel aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch opende in mei 2014 haar deuren. Dertig bewoners, dak- en thuislozen met een verslaving en psychische problematiek, kregen er een eigen appartement. Gebruik van alcohol en drugs is toegestaan op de eigen kamer. Doel was destijds deze groep permanent onderdak te bieden en te begeleiden. Inmiddels is dit doel veranderd en is het hostel een ontwikkelcentrum geworden. Via ontwikkeltrajecten op maat wordt met bewoners zoveel mogelijk toegewerkt naar andere vormen van begeleid wonen. Ze leren om weer te functioneren in ‘gewone wijken’ en in de maatschappij. Dat gebeurt in drie fasen: de oriëntatiefase, de trainingsfase en de uitstroomfase. Met Maaike Huiberts, coördinator van het hostel en projectleider, praten we over deze opvallende koerswijziging.

Meer lezen

Forensisch FACT: “Het zou heel fijn zijn als mensen niet eerst het delict of de verslaving zagen, maar de persoon”

Een man van 41 heeft enorme angst om naar buiten te gaan. In een poging om zijn angst te dempen en het leven voor hem beheersbaar te houden, gaat hij drinken. Hij heeft steeds meer alcohol nodig voor hetzelfde effect en raakt dieper en dieper in de problemen. Bij hem triggert de alcoholverslaving een psychose, en hij raakt op het criminele pad. Hij steelt, en gebruikt soms een niet van echt te onderscheiden speelgoedpistool om mensen te bedreigen. Zo komt hij in aanraking met Justitie, die hem gedwongen behandeling oplegt. En zo wordt hij cliënt van het team Forensisch FACT, dat hem gaat helpen om weer grip te krijgen op zijn leven, en te voorkomen dat hij terugvalt in zijn delictgedrag.

Meer lezen

TERUGBLIK 2019 EN VIERDE KWARTAAL

Cijfers 2019

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vindt u terugkoppeling over de Cliënttevredenheid in 2019. Ten slotte vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in 2019.

Meer lezen

Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2019 en vierde kwartaal

In 2019 en 2020 staat kwaliteit centraal voor Novadic-Kentron, zoals verwoord in het ambitiedocument Nu Kwaliteit 2.0. Nu 2019 voorbij is, willen we graag terugblikken op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar, zoals toetreding van NK tot het netwerk van Zorg van de Zaak. Daarnaast specifieke aandacht voor een aantal recente ontwikkelingen, waaronder NK Rookvrij en Dry January.

Meer lezen

Terugblik Preventie en zorg 2019 en vierde kwartaal

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg worden geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. Nu we kunnen terugblikken op 2019, willen we graag een aantal opvallende ontwikkelingen in het afgelopen jaar belichten, waaronder de toegenomen aandacht voor lachgas en nieuwe behandelmethoden voor pijngerelateerde verslaving. Ook brengen we u op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen, waaronder een scholierenwedstrijd in Breda voor het bedenken van een drugscampagne en de start van Beschermd wonen thuis en begeleid in Den Bosch.

Meer lezen

Terugblik Forensische verslavingszorg en Verslavingsreclassering 2019 en vierde kwartaal

Cliënten die met Justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. Nu 2019 voorbij is, willen we graag enkele opvallende ontwikkelingen in het afgelopen jaar belichten, waaronder de wijkrechtbank en de toegenomen inzet van elektronische hulpmiddelen (enkelband). Daarnaast aandacht voor enkele recente ontwikkelingen, waaronder het geregisseerd gebruik van genotmiddelen.

Meer lezen

Terugblik Herstelondersteunende zorg 2019 en vierde kwartaal

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische vragen van de cliënt. Ook in 2019 zijn er belangrijke stappen gezet, waaronder gastlessen op scholen en het stevig neerzetten van een leertraject voor herstel en participatie. In het vierde kwartaal zijn voorbereidingen getroffen om in 2020 de herstelondersteunende zorg nog steviger op de kaart te zetten, zowel binnen als buiten NK. Zo maakt pilot De Reden korte metten met stigma's en gaat “preventiecoryfee” Charles Dorpmans het team Herstelondersteunende zorg versterken.

Meer lezen

Terugblik Kwaliteit en onderzoek 2019

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, heeft NK veel aandacht voor het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We doen dat door opleidingen te organiseren en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen onze behandelafdelingen, vrijwel altijd in samenwerking met universiteiten. De wetenschappers van NK werkten in 2019 onder meer aan onderzoeken naar benzodiazepinegebruik en –afhankelijkheid, behandeling met licht bij alcoholverslaving en Virtual Reality bij de behandeling van verslavingsproblematiek. Daarnaast waren er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, waaronder implementatie van zorgstandaarden en de doorontwikkeling van zorgpaden. Ook nam NK deel aan expertisenetwerken zoals NISPA en Verslavingskunde Nederland (VKN).

Meer lezen
facebook twitter linkedin