Novadic-Kentron header mailpoet
Nieuwsbrief nr. 27, 5 november 2019

In dit magazine

Voorwoord: iedereeN is unieK

Highlights
"Mijn zoon van zestien heeft geblowd! Is-ie nu verslaafd?"
Waarom meer mannen dan vrouwen met verslaving kampen
Met een enkelband werken aan een beter leven
Letterlijk en figuurlijk puinruimen
Rechtszaken in het wijkgebouw

Terugblik derde kwartaal 2019
Cijfers eerste drie kwartalen 2019
Terugblik Novadic-Kentron algemeen derde kwartaal 2019
Terugblik Preventie en zorg derde kwartaal 2019
Terugblik Forensische zorg en verslavingsreclassering derde kwartaal 2019
Terugblik Herstelondersteunende zorg derde kwartaal 2019

Voorwoord: iedereeN is unieK

In onze maatschappij werken we graag met cijfers en in de verslavingszorg is dat niet anders. We willen weten of het gebruik van een bepaald middel toe- of afneemt, hoeveel cliënten voor welke problematiek in behandeling zijn, hoe oud ze zijn en hoeveel mannen en vrouwen onze populatie telt. We willen weten hoeveel effectiever een nieuwe behandeling is ten opzichte van de oude en hoeveel meer cliënten we in hoeveel minder tijd kunnen helpen.

Meer lezen

HIGHLIGHTS

“Mijn zoon van zestien heeft geblowd! Is-ie nu verslaafd?”

De meestgestelde vragen aan Advies en Informatie
Wie vragen heeft over gebruik, verslaving of behandeling, kan terecht bij onze afdeling Advies en Informatie. Cliënten, naasten, maar ook huisartsen of andere professionals: A&I deelt graag haar kennis en tips met iedereen. Hoewel verslaving voor veel mensen nog een taboe is, schrikken A&I-medewerkers Ilke en Marieke van geen enkele vraag. Ze vertellen over de vragen die zij het meest krijgen, en wat ze daarop antwoorden. Dat zijn soms eenvoudige vragen, bijvoorbeeld over de kosten van cocaïne, maar ook heftige dilemma’s. Wat zou ú antwoorden op de vraag van een moeder: “Moet ik mijn gebruikende kind het huis uit zetten?”

Meer lezen

Waarom meer mannen dan vrouwen met verslaving kampen

"Jongens en meisjes krijgen andere boodschappen mee"
Cor Verbrugge, wetenschappelijk medewerker: “Ik werk al veertig jaar in de verslavingszorg, en in al die jaren waren er altijd veel minder vrouwelijke dan mannelijke cliënten. Die verhouding is tot op heden niet veranderd. Driekwart van onze cliënten is man, één kwart is vrouw.” De verschillen gelden niet alleen voor cliënten in behandeling, vrouwen drinken en gebruiken in het algemeen ook minder. Of het nu gaat om cocaïne, cannabis, xtc of GHB: mannen gebruiken anderhalf tot drie keer zo vaak drugs. Bij alcohol zijn de verschillen kleiner, maar ook hier zien we dat mannen vaker en meer drinken. Hoe komt dit?

Meer lezen

Met een enkelband werken aan een beter leven

Elektronische controle bij de Verslavingsreclassering
Een van de middelen waarmee de Verslavingsreclassering toezicht houdt op haar cliënten – mensen die onder toezicht zijn gesteld – is de enkelband. Met deze elektronische controle (EC) kan in de gaten worden gehouden waar de cliënt zich bevindt. De band kan worden opgelegd bij zowel een ‘locatieverbod’ als een ‘locatiegebod’. Met andere woorden: de cliënt mag ergens niet zijn of moet juist ergens wél zijn. Hoewel de EC de vrijheid van cliënten beperkt, is het ook een belangrijk middel om cliënten te laten re-integreren in de maatschappij.

Meer lezen

Letterlijk en figuurlijk puinruimen

Begeleiding thuis bij mensen met grote problemen
Meer overlast, meer ‘verwarde personen’: door de afbouw van opnameplekken in de ggz lijkt een aantal kwetsbare mensen nu tussen wal en schip te vallen. Ambulante behandeling kan iemand oplappen, maar terug in de oude omgeving – met alle oude, nog onopgeloste ellende – volgt vaak snel een terugval. Het streven om mensen in de wijk te houden, vraagt om nieuwe oplossingen. Zoals intensieve zorg aan huis. NK-medewerkers Bacha en Dennis helpen in opdracht van de gemeente (Wmo) hun cliënten met, nou ja, eigenlijk alles. Over praten tijdens het poetsen, appen over het eten, en tuinieren voor de rechtszaak.

Meer lezen

Rechtszaken in het wijkgebouw

Wijkrechtbank Woensel kijkt op een nieuwe manier naar delicten
In onze nieuwsbrief van april hebben wij de start van de wijkrechtbank in de Eindhovense wijk Woensel aangekondigd. In de wijkrechtbank staat niet het strafbare feit, maar de mens daarachter centraal. Wijkbewoners die een relatief licht delict hebben gepleegd en daarover een bekentenis hebben afgelegd, worden voorgeleid voor de rechter. Dat hoeft niet in een officiële rechtbank plaats te vinden, maar kan gewoon in een locatie in de wijk. In plaats van boetes of gevangenisstraf worden de onderliggende problemen aangepakt. Bijvoorbeeld een uitzichtloze financiële situatie en torenhoge schulden, psychische problemen of een verslaving.

Meer lezen

TERUGBLIK DERDE KWARTAAL 2019

Cijfers eerste drie kwartalen 2019

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van de eerste drie kwartalen van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in de eerste drie kwartalen van 2019.

Meer lezen

Terugblik Novadic-Kentron algemeen derde kwartaal 2019

In dit artikel vindt u een terugblik op een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze organisatie in het derde kwartaal van 2019. Lees meer over:
 • aansluiting van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief;
 • Sigrid Wijnbergh medebestuurder NK;
 • nieuwe Raad van Toezicht;
 • subsidie voor project ‘NK digitaal’;
 • versterkt aanbod voor naasten bij NK;
 • NK krijgt PSO-trede 2 voor sociaal ondernemen;
 • verplichte zorg vanaf 1 januari 2020.
Meer lezen

Terugblik Preventie en zorg derde kwartaal 2019

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg worden geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. In een groter artikel gaan we dieper in op de ambulante begeleiding die we in het kader van de Wmo in Den Bosch bieden. Hieronder leest u over een aantal andere ontwikkelingen in dit kwartaal:
 • voorlichting voor scholieren: “Omgaan met verleidingen: drugs en drugsrunning”;
 • van wonen naar doorstromen: veranderingen bij woon- en opvangvoorzieningen;
 • ontwikkelingen forensisch FACT;
 • Unity: voorlichting in de dance scene;
 • Gouden Ananas voor BasisGGZ Novadic-Kentron.
Meer lezen

Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering derde kwartaal 2019

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In grotere artikelen besteden we aandacht aan de wijkrechtbank in Eindhoven en elektronische controle via de enkelband. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:
 • ZSM: de voordeur van de VR;
 • VR aan de slag binnen proeftuin Ruwaard;
 • Leefstijl 24/7.
Meer lezen

Terugblik Herstelondersteunende zorg derde kwartaal 2019

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de Herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische vragen van de cliënt. Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal:
 • nieuwe teamleider Herstelondersteunende zorg;
 • gastlessen op scholen groot succes;
 • hulpverleners leren herstelondersteunend werken.
Meer lezen

Colofon

Reageren?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of suggesties voor de inhoud? Mail ons dan op communicatie@novadic-kentron.nl.

Meer weten?
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de afdeling Communicatie van Novadic-Kentron, in samenwerking met de deskundigen van de verschillende afdelingen. Meer weten? Bezoek onze website www.novadic-kentron.nl!
facebook twitter linkedin