Header_Nieuwsbrief_NK_2020-3
Nieuwsbrief nr. 31, 28 oktober 2020

In dit magazine

Voorwoord: kijk naar wat goed gaat

Highlights
Vraag liever niet aan kinderen: ‘Wie heeft er wel eens alcohol gedronken?’: Wat je wel (en niet) tegen kinderen moet zeggen over alcohol en drugs
Alternatieve eindes voor het verhaal van Bjorn: Hoe krijg je een jongere uit de problemen?
Ontwikkelcentrum geeft chronisch verslaafden toekomstperspectief: Meer uitstroom, meer dagbesteding en meer tevredenheid
Hoe ga je om met een cliënt met een licht verstandelijke beperking? LVB bij de Verslavingsreclassering: “Wees alert op LVB, het is absoluut geen uitzondering!”
Forensische cliënten door resocialisatie-unit beter voorbereid op terugkeer in de maatschappij: “Ik werk nu minimaal twintig uur per week en dat vind ik keileuk”

Terugblik tweede kwartaal 2020
Kort nieuws derde kwartaal 2020
Cijfers derde kwartaal 2020

Voorwoord: kijk naar wat goed gaat

Voorwoord: kijk naar wat goed gaat
Hoe bereik je gedragsverandering, hoe zorg je ervoor dat mensen zich gezond, sociaal en veilig gedragen? In tijden van corona een ongelooflijk belangrijke vraag. Aan het begin van de coronacrisis ging het bijna vanzelf. Mensen bleven thuis, hielden afstand en waren ongekend saamhorig. We groetten elkaar weer op straat, deden boodschappen voor elkaar, zetten teddyberen voor ons raam en waardeerden elkaars werk. De pandemie bracht ons bij elkaar. Tenminste, in het begin. Nu lijkt het virus ons juist uit elkaar te drijven. Demonstraties, polarisatie, jong versus oud, mensen die de hele pandemie als een complot zien versus mensen die vinden dat de maatregelen tegen het virus lang niet ver genoeg gaan. Als je de kranten en social media moet geloven, staan we allemaal lijnrecht tegenover elkaar. En ondertussen is ‘de tweede golf’ een feit.

Meer lezen

Vraag liever niet aan kinderen: ‘Wie heeft er wel eens alcohol gedronken?’: Wat je wel (en niet) tegen kinderen moet zeggen over alcohol en drugs

Vraag liever niet aan kinderen: ‘Wie heeft er wel eens alcohol gedronken?’
“Ik heb dat vroeger vast ook wel gevraagd in voorlichtingen op de basisschool,” zegt Mathijs de Croon, preventiemedewerker bij NK, “‘Wie heeft er wel eens alcohol gedronken?’ Het lijkt zo’n goede binnenkomer! Er zijn er altijd wel een paar die al eens een slokje wijn hebben geproefd of een flesje bier hebben leeggedronken en die vertellen daarover. De klas is betrokken en vol aandacht en vervolgens kun je dit aangrijpen voor een serieus gesprek over de risico’s.” Helemaal fout, weet Mathijs inmiddels. “Ik zal niet zeggen dat we vroeger maar wat deden, maar preventie heeft wel een enorme professionalisering doorgemaakt. Inmiddels weten we uit onderzoek veel beter hoe we aan moeten sluiten bij de ontwikkeling van jongeren.” En daar komen een heleboel do’s and don’ts uit naar voren waarmee leraren én ouders hun voordeel kunnen doen. Want wat is er nou eigenlijk mis met die vraag?

Meer lezen

Alternatieve eindes voor het verhaal van Bjorn: Hoe krijg je een jongere uit de problemen?

Alternatieve eindes voor het verhaal van Bjorn
Het gaat niet goed met Bjorn. Terwijl zijn moeder pas nog tegen de buurvrouw opmerkte dat Bjorn zo’n lekker makkelijk kind is. Zijn broer, dáár hebben ze nogal wat mee te stellen. Hoogbegaafd, ja, maar ook een ernstige vorm van autisme. Dus dat geeft nogal wat spanningen thuis. Dat Bjorns vader flink is gaan drinken, vertelt ze niet aan de buurvrouw. Maar die had de ruzies al lang gehoord door de dunne muren. En Bjorn zit daar middenin en voelt zich steeds onzichtbaarder. Op straat bij zijn vrienden is het leuker dan thuis. Spannender ook. Op zijn elfde rookt hij zijn eerste sigaret, na een paar jaar gevolgd door alcohol en cannabis. Op feestjes probeert hij speed uit en dat bevalt hem wel. Van school komt niet veel meer. Heeft-ie toch geen tijd voor. Om sigaretten, drank en drugs te kunnen kopen, steelt hij en klust hij bij als drugskoerier. Bjorn is boos, maar eigenlijk is hij gewoon diep ongelukkig. Een verhaal dat op meerdere manieren af kan lopen.

Meer lezen

Ontwikkelcentrum geeft chronisch verslaafden toekomstperspectief: Meer uitstroom, meer dagbesteding en meer tevredenheid

Ontwikkelcentrum geeft chronisch verslaafden toekomstperspectief
Toen we startten met het hostel in Den Bosch, was het doel permanent onderdak en begeleiding bieden aan chronische verslaafden met psychiatrische problematiek. Voor sommige bewoners is dit nog steeds zo. Maar voor een aantal cliënten biedt het nieuwe ontwikkelcentrum (zie ook nieuwsbrief van januari) een ander perspectief. Wat een utopie leek, wordt realiteit: via trajecten op maat werken we met deze groep aan uitstromen naar andere vormen van begeleid wonen en weer meedoen in de maatschappij. De pilot van het ontwikkelcentrum is inmiddels met goed resultaat afgerond! Maaike Huiberts, coördinator van het hostel en projectleider, praat met ons over de succesvolle start.

Meer lezen

Hoe ga je om met een cliënt met een licht verstandelijke beperking? LVB bij de Verslavingsreclassering: “Wees alert op LVB, het is absoluut geen uitzondering!”

Hoe ga je om met een cliënt met een licht verstandelijke beperking?
In Nederland functioneren naar schatting ruim een miljoen mensen op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is sowieso al een enorme groep, maar bij mensen met problemen (zoals psychiatrische problemen of problemen met justitie) is het aandeel nog veel groter. Loes Groenestein, senior reclasseringswerker bij NK: “Ik schat dat bij onze cliënten wel 50% een LVB heeft. Let er wel op dat je dat niet omdraait, het is dus niet zo dat de helft van de mensen met een LVB in de problemen komt! Maar ze lopen wel meer risico dan mensen zonder LVB en je ziet hen relatief vaker terug als cliënt. Ik ken de percentages van andere branches niet, maar ik denk wel dat iedereen die werkt met mensen die problemen hebben – van welke aard dan ook – alert moet zijn op LVB. Het is absoluut geen uitzondering!” Hoe komt dat eigenlijk?

Meer lezen

Forensische cliënten door resocialisatie-unit beter voorbereid op terugkeer in de maatschappij: “Ik werk nu minimaal twintig uur per week en dat vind ik keileuk”

Forensische cliënten door resocialisatie-unit beter voorbereid op terugkeer in de maatschappij
Hoe kom je weer verder als je vast hebt gezeten? En ook nog eens verslaafd was? Op de Forensische verslavingsafdeling (FVA) van NK wordt gewerkt aan de problemen die hebben bijgedragen aan verkeerde keuzes in het verleden. Maar dan ben je er nog niet. Psychotherapeut Annemarie van Asseldonk: “Wij werken op de FVA vaak met lange opnames, tot een maximum van twee jaar. Onze cliënten hebben vaak geen woning en bezigheden meer. Daardoor raakten ze hun motivatie kwijt. Na de behandeling moesten ze terugvallen op opvangvoorzieningen, wat de kans op terugval in gebruik en delictgedrag enorm vergrootte. Daarom zijn we gestart met de resocialisatie-unit.” Annemarie en twee cliënten vertellen hoe dit helpt om écht een nieuwe start te maken.

Meer lezen

Kort nieuws derde kwartaal 2020

Kort nieuws derde kwartaal 2020
Via deze rubriek bieden wij u een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen en interessante informatie binnen onze organisatie. Hieronder leest u meer over:
  • Virtual Reality ingezet in pijnprogramma;
  • welkomstmodule voor nieuwe cliënten;
  • nieuwe Facebookgroepen voor ouders online;
  • regioproject ‘Drugs, wat doet dat met jou’;
  • MHU wordt MAZ;
  • tevredenheidsmetingen gemeentelijk domein voortaan met Enalyzer;
  • mooie stappen op het gebied van vastgoedoptimalisatie.
Meer lezen

Cijfers derde kwartaal 2020

Cijfers derde kwartaal 2020
In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers tot en met het derde kwartaal van 2020: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over de herstelondersteunende zorg en ons personeelsbestand in het derde kwartaal van 2020.

Meer lezen
facebook twitter linkedin