Novadic-Kentron header mailpoet
Nieuwsbrief nr. 24, 31 januari 2019

In dit magazine

Voorwoord: Oude krassen, Nieuwe Kansen

Highlights

Behandeling van ADHD en verslaving: “ADHD’ers zijn echt zulke leuke mensen om mee te werken”
Xtc: een onderschatte drug?
Ouderen en verslaving: “Het maakt niet uit hoe oud je bent, ook een kleine verandering kan veel winst opleveren”
Succesvolle aanpak GHB-verslaving in de startblokken

Terugblik 2018 en vierde kwartaal

Cijfers 2018
Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2018 en vierde kwartaal
Terugblik zorg binnen de gemeente 2018 en vierde kwartaal
Terugblik Specialistische en BasisGGZ 2018 en vierde kwartaal
Terugblik herstelondersteunende zorg 2018 en vierde kwartaal
Terugblik forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering 2018 en vierde kwartaal
Terugblik kwaliteit en onderzoek 2018
Terugblik governance vierde kwartaal 2018

Voorwoord: Oude krassen, Nieuwe Kansen

Wie wel eens een nieuwe vloer heeft laten leggen of een nieuwe tafel heeft aangeschaft, kent het fenomeen. Je wilt die mooie spullen zo lang mogelijk vlek- en smetteloos houden. Maar ergens kan het ook een opluchting zijn als je een keer een zware vaas laat vallen en het eerste deukje ontstaat. Dan is de volgende kras ook niet zo erg meer. Naarmate de tijd verstrijkt, geven die beschadigingen je spullen vaak juist karakter. Het zijn getuigen van mooie en minder mooie momenten in je leven. Oh, weet je nog, dat putje in de vloer kwam van toen onze hond als puppy dat beeldje van de salontafel kwispelde. En die vlek? Van toen onze jongste een schilderij ging maken voor moederdag.

Meer lezen

Highlights

Behandeling van ADHD en verslaving: “ADHD’ers zijn echt zulke leuke mensen om mee te werken”

Bij mensen met een verslaving is er vaak ook sprake van bijkomende psychische problemen. Zo zien we heel regelmatig de combinatie van verslavingsproblemen en ADHD. Ingrid Balkenende, senior behandelaar bij NK: “We zien bij mensen met ADHD vaak dat ze middelen gaan gebruiken als een soort ‘zelfmedicatie’. Ze gaan bijvoorbeeld blowen of drinken om wat rustiger te worden. Dat hoeven niet altijd dempende middelen te zijn. Als iemand in mijn spreekkamer zegt dat hij van speed rustig wordt, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen, want speed werkt op een bepaalde manier hetzelfde als Ritalin.” Over volle papierbakken, saaie wachtkamers en keihard fietsen met een lekke band…

Meer lezen

Xtc: een onderschatte drug?

Eind 2018 werd in verschillende media gepleit voor het legaliseren van xtc. Xtc wordt immers voornamelijk recreatief gebruikt, heeft nauwelijks verslavingspotentieel en zuivere xtc zou minder schadelijk voor de gezondheid zijn dan legale middelen als alcohol en tabak. Legaliseren zou bovendien criminelen de wind uit de zeilen nemen. Als expert op het gebied van middelen en verslaving vonden we het belangrijk hierin enkele nuances aan te brengen en een tegengeluid te laten horen. Het gebruik van xtc, al of niet zuiver, heeft namelijk wel degelijk serieuze gezondheidsrisico’s. Bovendien willen we ook tegenwicht bieden tegen de verregaande normalisering van drugsgebruik. Daarom schreef senior preventiewerker en drugsexpert Alex van Dongen een gastopinie, die geplaatst werd in het Brabants Dagblad en BN de Stem. We vroegen Alex waarom xtc toch echt niet zo onschuldig is, én vroegen bovendien enkele cliënten hoe zij tegen legalisering aankijken.

Meer lezen

Ouderen en verslaving: “Het maakt niet uit hoe oud je bent, ook een kleine verandering kan veel winst opleveren”

Alcoholgebruik bij 55-plussers wordt vaak gebagatelliseerd. Buiten de eigen (soms beperkte) kring is overmatig gebruik nagenoeg onzichtbaar en er is weinig overlast. Daarnaast wordt vaak gedacht, óók door ouderen zelf, dat verandering op oudere leeftijd toch geen zin meer heeft. Of dat je hem of haar dat borreltje ‘niet ook nog eens kunt afnemen’. Door deze stigma’s doen we een grote groep mensen ernstig tekort. Senior preventiewerker Bernard van ’t Klooster: “Onderschat nooit de positieve, lichamelijke effecten van minder drinken, zeker ook op oudere leeftijd.”

Meer lezen

Succesvolle aanpak GHB-verslaving in de startblokken

Voor de meeste mensen is een opname op de spoedeisende eerste hulp een traumatische gebeurtenis. Als je in coma raakt, met loeiende sirenes wordt afgevoerd en ontwaakt in een ziekenhuisbed, dan zal je daar op zijn minst enorm van schrikken. Maar mensen met een GHB-verslaving reageren vaak totaal anders. Als ze wakker worden uit een coma, zijn ze volledig helder, staan ze op en gaan ze weer naar huis. ‘Even een GHB-slaapje,’ noemen ze het zelf. Voor hen is dit bijna normaal.

Meer lezen

Terugblik 2018 en vierde kwartaal 2018

Cijfers 2018

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van 2018: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand en de cliënttevredenheid in 2018.

Meer lezen

Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2018 en vierde kwartaal

In 2019 staat kwaliteit centraal voor Novadic-Kentron, zoals verwoord in het ambitiedocument Nu Kwaliteit 2.0. Het komende jaar zullen we u hierover met regelmaat informeren. Maar eerst blikken we terug op 2018: zowel op de highlights van afgelopen jaar als op een aantal recente ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2018. Lees meer over:
 • opvallende ontwikkelingen in 2018;
 • Nationaal Preventieakkoord;
 • BRABANT WERKtZEKER;
 • veranderingen topstructuur;
 • NK stopt met Kentra Business;
 • officiële opening en burendag Jan Wierhof Tilburg.
Meer lezen

Terugblik zorg binnen de gemeente 2018 en vierde kwartaal

Binnen het gemeentelijk domein biedt onze organisatie een breed pakket. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht indien gewenst veldonderzoek. Ook binnen de Wmo voert NK veel verschillende activiteiten uit, variërend van bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units tot jeugdzorg. Er gebeurt dus veel binnen het gemeentelijk domein en ook in het vierde kwartaal vonden bijzondere ontwikkelingen plaats. In deze nieuwsbrief leest u over:
 • opvallende ontwikkelingen in 2018;
 • follow-up veldonderzoek Nuland;
 • Happy Ouders Tilburg zeer geslaagd;
 • meer tijd nodig voor ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’;
 • lachgascampagne Den Bosch en Oss;
 • MHU’s gaan werken met Utrechts screeningsmodel;
 • koerswijziging woonvoorziening Bergen op Zoom.
Meer lezen

Terugblik Specialistische en BasisGGZ 2018 en vierde kwartaal

In dit overzicht vindt u de actuele ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2018 binnen de door de zorgverzekeraars gefinancierde zorg (Zvw-domein), die geleverd wordt door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. U kunt lezen over de volgende thema’s:
 • opvallende ontwikkelingen in 2018;
 • LVB-profielenstudie;
 • Dubbele Diagnose krijgt manager behandelzaken;
 • cliënten Kentra24 aan de wandel;
 • Brabantse gemeenten verdiepen zich in het Etten-Leurse model.
Meer lezen

Terugblik herstelondersteunende zorg 2018 en vierde kwartaal

Herstelondersteunende zorg (zie kader onderaan artikel) krijgt veel ruimte en aandacht binnen Novadic-Kentron. In dit klimaat hebben onze bevlogen en bedreven ervaringswerkers en –deskundigen ook in 2018 weer veel positieve ontwikkelingen weten te bewerkstelligen. Tot de hoogtepunten van het team Herstelondersteunende zorg in 2018 behoorden zeker het opleiden van stagiaires en BBL’ers van de opleiding Specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid, het voorlichten van teams binnen NK en daarmee het versterken van de samenwerking tussen ervaringsdeskundige en professionele zorg, en het winnen van verschillende prijzen voor projectvoorstellen. Prachtige resultaten, die de herstelondersteunende zorg binnen maar ook buiten NK steeds beter op de kaart zetten! Ook in het vierde kwartaal van 2018 waren er weer belangrijke ontwikkelingen:
 • aandacht voor wachttijden op landelijk congres BasisGGZ;
 • prijs GGZ herstelspecial voor participatiehuis;
 • project en ervaringsgroep ‘De reden’ bij de Verslavingsreclassering;
 • samenwerking proeftuin Ruwaard in Oss goed van start.
Meer lezen

Terugblik forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering 2018 en vierde kwartaal

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:
 • opvallende ontwikkelingen in 2018;
 • Verslavingsreclassering leidt medewerkers op voor casuïstiekbespreking;
 • veranderingen management;
 • Verslavingsreclassering in de PI Grave
 • training Middelengebruik en reclasseringswerk;
 • NK-delegatie krijgt veel belangstelling op landelijk Festival Forensische Zorg.
Meer lezen

Terugblik kwaliteit en onderzoek 2018

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, heeft Novadic-Kentron veel aandacht voor het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We doen dat door opleidingen te organiseren en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen onze behandelafdelingen, vrijwel altijd in samenwerking met universiteiten. De wetenschappers van NK werkten in 2018 (mee) aan onder meer de volgende onderzoeken op dit gebied:
 • onderzoek naar interventies met licht bij mensen met een chronische alcoholverslaving;
 • internationaal onderzoek naar ADHD en verslaving;
 • inventarisatie en informatie rondom GHB-terugvalmanagement;
 • onderzoek naar toepassingen van Virtual Reality bij de behandeling van verslaving.
In het overzicht leest u meer over deze en andere onderzoeken. Ook vonden belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied van kwaliteit:
 • Kwaliteitsstatuut NK hernieuwd;
 • NK actief binnen Maak de Zorg Rookvrij;
 • zorgstandaarden;
 • Verslavingskunde Nederland in 2018.
Ook hierover leest u meer in de terugblik op 2018.

Meer lezen

Terugblik governance vierde kwartaal 2018

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. En ook op de wijze waarop we intern en extern in gesprek gaan en verantwoording afleggen over ons handelen, onze ambities en activiteiten, onze leerpunten en kwetsbaarheden, en onze behaalde resultaten. Hierbij zijn de cliëntresultaten, de ervaren herstelondersteuning en onze waarden (Toonaangevend en Fijn behandeld) leidend. In dit artikel een overzicht van de governance-ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2018.

Meer lezen
facebook twitter linkedin