Extra uitgave, 30 juni 2016

---

Jaarverslag 2015
Het jaar van Nieuwe Kansen

Met trots presenteren wij u ons Jaarverslag. 2015 was een heel bijzonder jaar. Het was een jaar met stevige uitdagingen. Een jaar waarin we hard gewerkt hebben om onze basis beter op orde te krijgen. Samen met onze cliënten en samenwerkingspartners bouwen onze medewerkers mee aan een nieuw ‘zorglandschap’ in Brabant; gezonder, veiliger en socialer! 

De kracht van onze cliënten en de visie op positieve gezondheid hebben ons geïnspireerd om een nieuwe weg in te slaan. Een weg gericht op Nieuwe Kansen. We willen dat mensen NK niet zien als een plek waar je naartoe gaat als je problemen hebt, maar als een plek waar je naar toe gaat voor een oplossing en waar je fijn behandeld wordt. 

Wij gaan voor een nieuwe koers, een nieuwe mentaliteit en ook een nieuwe identiteit. We schrappen eventuele oude associaties die mensen hebben met ons oude logo en brengen het terug tot twee letters: NK. Twee letters die, ook al zijn ze ontstaan uit Novadic en Kentron, voor veel meer kunnen staan. NK staat voor Nieuwe Kansen. Dat ziet u ook terug in onze gloednieuwe huisstijl: krachtige beelden van cliënten die hun Nieuwe Kans gegrepen hebben. U zult onze cliënten overal zien, zoals op onze website en ook in dit jaarverslag. U vindt in ons Jaarverslag 2015 uiteraard ook onze cijfers, onze successen en mijlpalen in 2015, en we kijken vooruit. Graag nodigen we onze cliënten en hun naasten, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en opdrachtgevers van harte uit om ambassadeur te worden of te blijven van NK en van Nieuwe Kansen.

Bekijk hier ons Jaarverslag 2015. Op de pagina Jaardocumentatie vindt u ook de overige jaardocumenten.

---

Colofon

Reageren?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of suggesties voor de inhoud? Mail ons dan op communicatie@novadic-kentron.nl
   
Meer weten?
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de afdeling Communicatie van Novadic-Kentron, in samenwerking met de deskundigen van de verschillende afdelingen. Meer weten? Bezoek onze website www.novadic-kentron.nl!