Nieuwsbrief nr. 15, 21 september 2016

Een nieuwe huisstijl, een nieuwe koers: Nieuwe Kansen!

 

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Novadic-Kentron een nieuwe missie en een nieuwe huisstijl gelanceerd. Na een paar moeilijke jaren hebben we de goede koers te pakken, een koers die iedereen Nieuwe Kansen biedt. Daarbij horen nieuwe, positieve beelden, waarin onze cliënten centraal staan. Deze prachtige portretten zijn gemaakt door fotografe Vivian Keulards, voor wie deze opdracht ook een heel persoonlijk tintje had. Vivian: “Ik ben mijn lieve broer elf jaar geleden verloren aan verslaving.” Lees haar verhaal en meer uitleg over de strategie die bij onze nieuwe huisstijl hoort!

Lees verder...

Hypes en trends in uitgaansdrugs: “Nederlanders willen vooral mooi blijven”

 

Afgelopen zomer was plotseling de drug Flakka veelvuldig in het nieuws. Deze drug, waar gebruikers compleet van doordraaien, kreeg al de naam “extreme zombiedrug” en zou ook al in Dordrecht zijn opgedoken. Het is een goed voorbeeld van hoe een hype ontstaat: een paar indringende Amerikaanse filmpjes, een goedbedoeld berichtje van de politie op social media en ineens heeft iedereen het over Flakka. Volgens Charles Dorpmans, coördinator van het Drugs en Informatie Monitoring Systeem (DIMS, Noord-Brabant), is er weinig aan de hand: “Deze hype is gebaseerd op nagenoeg niks. Er zijn inderdaad enkele mensen geweest die verschijnselen hadden die leken op die van Flakka. Maar we hebben de stof niet aangetroffen en ook in bloed of urine werd die niet aangetoond.” Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke nieuwe ontwikkeling een storm in een glas water is. Maar hoe bepaal je wat een hype is en wat een reëel gevaar? Een zeer boeiend kijkje in de wereld van de drugstrends: over drugs waar u nog nooit van gehoord heeft, over medicijnen die drugs worden en andersom, over vergeten drugs die weer populair worden. En over de ijdelheid van Nederlanders die geen groene tanden en krokodillenbeten willen.

Lees verder...

 

‘Anita wordt opgenomen’ bijzondere ervaring voor cliënten, medewerkers en Anita Witzier

Anita Witzier: “Onze aannames waren van een verbijsterende naïviteit” 

In de eerste serie van Anita wordt opgenomen, een programma van de KRO-NCRV over de psychiatrie, liep Anita Witzier mee bij twee klinieken van GGZ Centraal. De serie kreeg prima kijkcijfers en won de vakprijs TV Beelden 2016. Er werd besloten een tweede serie te maken, dit keer over de verslavingszorg. Na enkele gesprekken werd besloten dat Novadic-Kentron en de KRO-NCRV met elkaar in zee zouden gaan. Na een zorgvuldig voortraject waarbij met alle betrokkenen en de Cliëntenraad werd afgestemd, werd vanaf januari tot juni gefilmd bij onze jeugdkliniek Kentra24 in Sint-Oedenrode en de kliniek in Vught. Anita Witzier voerde vele uren indringende gesprekken met cliënten en medewerkers. De nieuwe zesdelige serie Anita wordt opgenomen is vanaf 3 oktober te zien op NPO 1. Hier vast een tipje van de sluier: wat vonden onze cliënten, medewerkers en Anita zélf van de opnames op de afdelingen?  

Lees verder...

De zakflacon whisky in de la: de harde feiten over alcohol en werk

 

Uit films en van tv kennen we allemaal wel het beeld van de overwerkte directeur die in de la van zijn bureau een zakflacon whisky verstopt heeft om af en toe een slok uit te kunnen nemen. Maar hoe serieus is het probleem van alcohol op het werk? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen en wat kost dit het bedrijfsleven? Veel bedrijven ervaren openlijk praten over hun alcoholbeleid als taboe. Het wekt al snel de indruk dat je je organisatie niet op orde hebt. Maar het is al net als met die zakflacon in de la: dat het verborgen is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Sterker nog, het komt overal en veelvuldig voor.

Lees verder...

LVB en verslaving: “Deze groep heeft zoveel problemen, maar is ook zó leuk om mee te werken”

 

Bij ‘verslaving’ denken de meeste mensen niet direct aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Toch is deze groep heel kwetsbaar voor afhankelijkheid aan middelen. En die problemen komen meestal niet alleen. Psychische problemen, misbruik, problemen met justitie: bij deze cliënten is vaak veel te winnen! Het is een bijzondere en complexe doelgroep die een heel eigen aanpak vraagt, zowel bij de intake als bij de behandeling. Aan de andere kant is het vaak ook een erg leuke groep om mee te werken. “Als je hun vertrouwen wint, zijn ze vaak heel open en dankbaar.”

Lees verder...

Cliënten IHT-team kicken thuis af

 

Thuis behandelen als dat kan, opname alleen als dat noodzakelijk is: dat is het uitgangspunt voor de hulpverlening die onze collega’s van het IHT-team (Intensieve Hulp Thuis) in de regio Noordoost bieden. Dat geldt ook voor de detox. Tot voor kort werden cliënten meestal opgenomen om te ontgiften, of gebeurde dat via de dagbehandeling. Inmiddels kicken de meeste cliënten van het IHT-team af in de thuissituatie en blijkt slechts voor een klein deel een klinische opname noodzakelijk. Kostenbesparend, en prettiger voor de cliënt.

Lees verder...

Samen starten: ervaringswerkers wijzen cliënten de weg

 

Verreweg de meeste cliënten die zich melden bij de afdeling Advies & Inschrijving (A&I) van Novadic-Kentron, worden snel doorverwezen naar de intake. Maar wekelijks melden zich gemiddeld vijftien cliënten die nog niet kunnen worden ingeschreven. Soms voldoen zij niet aan de wettelijke voorwaarden, omdat ze bijvoorbeeld geen verwijsbrief van de huisarts, geldig legitimatiebewijs of ziektekostenverzekering hebben. Soms zijn ze nog niet toe aan een hulpverleningstraject, maar hebben ze wel behoefte aan een luisterend oor. Novadic-Kentron laat deze mensen niet in de kou staan en zet ervaringswerkers van het project Samen starten in om hen op weg te helpen.

Lees verder...

Verslavingsreclassering grijpt sneller in bij beginnende criminelen

 

Binnen de 3RO (de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties: Verslavingsreclassering, Reclassering Nederland en de reclassering van het Leger des Heils) waait een nieuwe wind. Onder de naam ‘Ruim baan voor betekenisvol reclasseren’ of kortweg ‘Ruim baan’ wordt het traditionele productdenken (uitvoeren van geprotocolleerde taken die samenhangen met rechtszaken) deels losgelaten en wordt de aandacht gericht op ‘doen wat nodig is’ voor een nieuwe doelgroep: zo snel mogelijk in gesprek gaan met beginnende criminelen en verwarde personen met vaak zware achterliggende problematiek, en hen als dat nodig is verwijzen naar de hulpverlening. Daarmee kan worden voorkomen dat problemen uit de hand lopen en een beginnende crimineel een zware crimineel wordt. Wij vroegen manager Sinead Pothoven en kwartiermaker Brigitte Kikkert naar de stand van zaken en de gevolgen van de koerswijziging.

Lees verder...

Wat gebeurt er na aanmelding?

 

Natuurlijk hebben nieuwe cliënten vaak vragen over wat er precies gebeurt als zij ons bellen voor hulp, en onze afdeling Advies en Inschrijving beantwoordt hun vragen zo goed mogelijk. Zo kunnen zij met een gerust hart maar ook goed geïnformeerd aan hun behandeling beginnen. Maar ook verwijzers en ketenpartners weten niet altijd welke processen plaatsvinden vóór een cliënt bij ons een behandeling gaat volgen. Om ervoor te zorgen dat de behandeling voldoet aan alle eisen van de zorgverzekeraar, én dat de cliënt een behandeling krijgt die precies aansluit bij zijn of haar wensen en doelen, hebben we dit proces zorgvuldig in een aantal beschrijvingen vastgelegd. Hieronder een samenvatting van dit proces in tien overzichtelijke stappen. Deze samenvatting is in het bijzonder zinvol voor verwijzers en ketenpartners.

Lees verder...

Onderzoek naar nieuwe methode voor detox slaap- en kalmeringsmiddelen

 

Novadic-Kentron is hét expertisecentrum voor verslavingszorg. Om onze cliënten de beste behandelmethodes te kunnen blijven bieden, verrichten wij, vaak in samenwerking met andere instellingen, veel wetenschappelijk onderzoek. Zo doen we samen met de Radboud universiteit in Nijmegen onderzoek naar een snellere methode om te ontgiften van benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen). Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat mensen die hoge doses benzodiazepinen gebruiken, met behulp van een infuus met het middel flumazenil binnen een week ontgift zijn. Verslavingsarts Erik Paling van Novadic-Kentron gaat onderzoeken of deze methode ook in Nederland uitvoerbaar en veilig is. De flumazenil wordt in een lage dosering gedurende zes dagen met een infuus toegediend. Dit gebeurt tijdens een opname op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc te Nijmegen. Als de studie succesvol is, zal bekeken worden of deze infuusbehandeling opgenomen kan worden in het standaardaanbod bij ontgifting. Voor dit onderzoek heeft de Stichting tot Steun VCVGZ € 50.000 subsidie toegekend. En we zoeken nog proefpersonen!

Lees verder...

Update wachttijden: intakestraat zal wachttijd verder inperken

In het vorige nummer van ons e-mailmagazine deed regiomanager Bernier van Hoof een opmerkelijke uitspraak: “Per 1 september hebben we een maximale wachttijd van vijf dagen voor zowel eerste contact als start behandeling.” Inmiddels maken onze medewerkers die woorden steeds meer waar. Voor de intake is de wachttijd inmiddels voor alle locaties en afdelingen teruggebracht tot maximaal één week. Bernier: “Daarbij heeft meegeholpen dat we voor de BasisGGZ een aantal nieuwe hoofdbehandelaars in dienst hebben kunnen nemen. Ik hoor nu zelfs geluiden dat het voor sommige cliënten te snel gaat. We krijgen verzoeken of het niet een weekje later kan. Dat is uiteraard geen probleem. Dat hoort soms bij het proces om los te komen van een verslaving. Meteen aan de slag gaan geeft soms een schrikeffect.” 

Lees verder...

Nieuwe versie drugsposter!

 

De afdeling Preventie heeft een nieuwe versie gemaakt van de zeer populaire drugsposter, waarop van een groot aantal verschillende drugs onder meer uiterlijk, effecten, risico’s en wisselwerkingen worden beschreven. De eerste versie van deze poster, die op veel plekken binnen en buiten Novadic-Kentron te vinden is, werd zo’n tien jaar geleden gemaakt. Op de nieuwe poster zijn veel inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Niet alleen zijn nieuwe drugs toegevoegd, zoals lachgas, DMT en nieuwe psychotrope stoffen (NPS), maar ook zijn ‘antieke’ middelen, zoals opium en efedrine, van de poster gehaald. Daarnaast is de informatie geactualiseerd, naar aanleiding van recent onderzoek en veranderde wetgeving. En ten slotte heeft de poster ook een facelift ondergaan. De poster is te bestellen bij preventie@novadic-kentron.nl. De kosten bedragen € 7,50  plus € 7,50 verzendkosten. Bekijk hier een voorbeeld.

Novadic-Kentron wil sociaal ondernemen

 

Onlangs heeft Novadic-Kentron de audit behaald voor het keurmerk PSO! PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en is een meetinstrument dat zichtbaar maakt wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe wij als organisatie maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant status tot koploper (trede 3). Wij hebben trede 1 behaald, een prestatie waar we trots op zijn! 

Lees verder...

Activiteitencentrum Kanaaldijk Eindhoven naar Neos

 

Met ingang van 1 juli beheert Neos het activiteitencentrum aan de Kanaaldijk in Eindhoven. Het activiteitencentrum, waar chronisch verslaafde cliënten een zinvolle dagbesteding uitvoeren, was sinds 2002 in beheer van Novadic-Kentron. Onze organisatie heeft vorig jaar aan de gemeente laten weten dat het activiteitencentrum niet meer tot onze kerntaken behoort. Gezien het belang van de voorziening voor cliënten en de Eindhovense samenleving, heeft de gemeente Eindhoven besloten een andere partij te zoeken om het activiteitencentrum voort te zetten. Die partij is Neos geworden.

Lees verder...

Colofon

Reageren?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of suggesties voor de inhoud? Mail ons dan op communicatie@novadic-kentron.nl
   
Meer weten?
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de afdeling Communicatie van Novadic-Kentron, in samenwerking met de deskundigen van de verschillende afdelingen. Meer weten? Bezoek onze website www.novadic-kentron.nl!