Aanvullende informatie datalek voor cliënten

Naar aanleiding van het datalek bij de afdeling CDD van Novadic-Kentron in Eindhoven hebben wij alle cliënten die op de lijst staan direct benaderd.

Voor cliënten die geen bericht van ons hebben ontvangen geldt dat hun gegevens niet via dit datalek naar buiten zijn gekomen.