Artikelen door Leon De Leijer

Aanvullende informatie datalek voor cliënten

Naar aanleiding van het datalek bij de afdeling CDD van Novadic-Kentron in Eindhoven hebben wij alle cliënten die op de lijst staan direct benaderd. Voor cliënten die geen bericht van ons hebben ontvangen geldt dat hun gegevens niet via dit datalek naar buiten zijn gekomen.

Datalek Eindhoven

Bij Novadic-Kentron in Eindhoven heeft zich een ernstig datalek voorgedaan. Dit incident heeft alle aandacht van bestuur, management en direct-betrokkenen. Onderstaand persbericht is hierover hedenmiddag verstuurd. NB Update persbericht: ook met de laatste twee cliënten is gesproken. Persbericht datalek Eindhoven Gisterenavond werd ons duidelijk dat een lijst met gegevens van vijftien cliënten (voornaam, achternaam, geboortedatum, […]

Gouden Ananas voor BasisGGZ

De Stichting Kwaliteit in BasisGGZ (www.kibg.nl) monitoort de cliëntwaarderingen van instellingen die BasisGGZ bieden in Nederland. Er zijn ruim driehonderd voorzieningen in Nederland die het keurmerk van KIBG dragen. Jaarlijks krijgen een aantal instellingen die het erg goed gedaan hebben een ‘Gouden Randje’ toegekend. Die eer was dit jaar voor onze BasisGGZ weggelegd, om­dat de […]

Vi­vi­an Keu­lards werkt aan kunst­pro­ject om ver­sla­ving uit ta­boe­sfeer te ha­len

‘Onze’ fo­to­graaf Vi­vi­an Keu­lards, die voor NK de prach­ti­ge por­tret­tenserie maak­te die op verschillende NK-uitingen te zien zijn, is be­zig met een bij­zon­der kunst­pro­ject. Dit pro­ject, on­der de naam Voor Hans – haar broer die aan drugs­ver­sla­ving over­leed – be­staat uit een fo­to­boek en een vi­deo-in­stal­la­tie, waar­in ze haar ei­gen er­va­rin­gen deelt, en ook de […]

Koperen Jubileum Team Bemoeizorg Tilburg

Op dinsdag 2 juli werd het twaalfenhalfjarig jubileum van het Tilburgse Bemoeizorgteam gevierd in theatercafé De Boemel te Tilburg. Het werd een  geweldige middag waarbij het Team Bemoeizorg in het zonnetje werd gezet door gastsprekers wethouder Rolph Dols en bemoeizorg-icoon Harry Gras uit Utrecht. Deze middag werd bezocht door een divers gezelschap van hulpverleners van […]

Pre­ven­tie start lach­gas­ac­tie in Hel­mond

De pre­ven­tie­wer­kers van NK zien het ge­bruik van lach­gas over de he­le pro­vin­cie toe­ne­men. Veel ge­brui­kers zien lachgas als een on­schul­dig mid­del, maar ge­bruik heeft wel de­ge­lijk ri­si­co’s. Zaak dus om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bruik goed te mo­ni­to­ren en met ge­brui­kers en men­sen uit hun om­ge­ving in ge­sprek te gaan over ri­si­co’s. Daar­om heeft pre­ven­tie­werk­ster […]

Van harte aanbevolen…

Het Zwar­te Gat en MIND in ac­tie voor KOV Ook uw do­na­tie is wel­kom Op za­ter­dag 22 ju­ni staat team Het Zwar­te Gat/MIND Ver­sla­ving be­staan­de uit Hen­drik Hart­e­velt (voor­zit­ter Cli­ën­ten­raad NK) en Fred Bal­hui­zen, op een paal in het IJs­sel­meer. De be­doe­ling is dat wij zo lang mo­ge­lijk blij­ven staan op die paal die een […]

In Memoriam Herman Kuijpers

Op vrijdag 24 mei ontvingen wij het droevige bericht dat Herman Kuijpers in de nacht van donderdag op vrijdag op 67-jarige leeftijd na een langdurige ziekteperiode is overleden. Herman was vanaf 1 december 2009 tot eind 2017 op voordracht van de Cliëntenraad lid van de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron. Herman was een hulpverlener in […]

FACT Den Bosch be­haalt keur­merk CCAF met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie!

Na een tra­ject van ruim een jaar met coa­chings­da­gen, ver­die­pings­mid­da­gen en ver­be­ter­plan­nen is het FACT-team Den Bosch met vlag en wim­pel ge­slaagd voor de au­dit van­uit het Cen­trum Cer­ti­fi­ce­ring ACT en FACT (CCAF). Het CCAF toetst de kwa­li­teit van (Flexi­ble)ACT-teams met on­af­han­ke­lij­ke au­dits. Teams die vol­doen­de of op­ti­maal wer­ken vol­gens het ACT- of Flexi­ble ACT-mo­del, […]

Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen

De afgelopen weken was er veel aandacht in de media voor lachgas. Veel gebruikers zien het als een onschuldig middel, maar het gebruik kan wel tot serieuze gezondheidsproblemen leiden, zeker in combinatie met alcohol of andere drugs. Daarom wordt publiekelijk gedebatteerd over een verbod. Op ons verzoek schreef preventiewerker Danielle Ketelaars onderstaand artikel. Lachgas leidt […]

Geslaagde kick-off BRABANT WERKtZEKER 

Vanochtend waren zeven Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties -SMO Traverse, Oosterpoort, NEOS, GGZ Breburg, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg en RIBW Brabant- bij NK te gast voor de officiële start van BRABANT WERKtZEKER. Het doel van dit samenwerkingsverband is om de instroom en zij-instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen en medewerkers die al bij de aangesloten organisaties […]

VKN ondertekent Nationaal Preventieakkoord maar plaatst ook kanttekeningen

Het afgelopen jaar is door een groot aantal landelijke partijen, waaronder naast Verslavingskunde Nederland onder andere het Voedingscentrum, de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij, GGD-GHOR en de Fietsersbond, gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord. Er zijn drie hoofdthema’s benoemd: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De komende jaren kunnen andere thema’s toegevoegd worden. Afgelopen vrijdag werd het […]

Save the date! 16 oktober 2018: landelijke Dag Verslavingskunde

Op 16 oktober 2018 bestaat VKN precies een jaar. Die dag wordt voor het eerst de Landelijke Dag Verslavingskunde georganiseerd in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema van deze dag is ‘Verslavingskunde, nu en in de toekomst’. Er wordt gewerkt aan een rijk en gevarieerd programma met interessante sprekers, verrassende workshops, storytelling, muziek, film, theater […]

Refusal en Antabus (tijdelijk) uit de handel

Refusal en Antabus zijn alcoholontwenningsmiddelen die ervoor zorgen dat verslaafden in herstel die toch drinken ziek worden. Deze medicijnen, ook wel aversiemiddelen genoemd, worden gebruikt om terugval te voorkomen. Refusal is (tijdelijk) uit de handel is genomen door de fabrikant. De grondstof disulfiram wordt niet meer gemaakt door de producent, waardoor de tabletten niet meer […]

Regelgekte-4daagse als startsein voor minder administratielast

In navolging op de campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ organiseert GGZ Nederland samen met haar leden van 26 t/m 29 maart de ‘Regelgekte-4daagse’. NK is een van de ‘koploper-instellingen’. Tijdens die week staan verschillende activiteiten gepland die moeten helpen om de regelgekte in de ggz aan banden te leggen: schrapsessies; expertsessies over de informatievoorziening; een […]

Filmmakers starten crowdfunding voor documentaire over verslaving

‘The day Roland met Renee’ is de titel van een documentaire over verslaving. In deze documentaire portretteren filmmakers Omar el Araby en Paolo Rosi (Iron Goose Productions Amsterdam) twee verslaafde jongeren. Twee verslavingsverhalen met een verschillend verloop en afloop. Het verhaal van Roland wordt verteld door zijn moeder, familie en vrienden, omdat Roland in 2016 […]

Anita wordt opgenomen 2

Afgelopen maandag was de eerste aflevering van Anita wordt opgenomen te zien. Maar liefst 963.000 mensen keken naar deze aflevering, wat een keurige achtste plaats opleverde op de Kijkcijferlijst van 3 oktober. Maar ook de reacties op bijvoorbeeld de social media waren zonder uitzondering positief. Lees bijvoorbeeld deze column uit het Parool. Aanstaande maandag de […]

Anita Witzier gaat afkicken

Maandag 3 oktober, 22.05 uur, start KRO/NCRV met het tweede seizoen van het programma Anita wordt Opgenomen. Dit keer draait Anita een aantal maanden mee in twee van onze verslavingsklinieken in Vught en Sint-Oedenrode (jeugdkliniek) en leeft ze mee met de cliënten en medewerkers. Los van het leven in de kliniek volgt Witzier ook het […]

Congrestival F-ACT into the Future een groot succes

Congrestival F-ACT into the Future was een groot succes. Maar liefst 650 mensen dachten op 22 september in het Parktheater in Eindhoven na over de toekomst van F-ACT. Dit jaar werd het congres georganiseerd door Novadic-Kentron en de GGzE. Dit jaar was een ander congres dan anders. Het was een waar ‘congrestival’. Daarin was het beste […]

Veel belangstelling voor Stigma Tour in Tilburg

‘Kun je aan iemand zien of die persoon een psychische ziekte heeft?’ of: ‘Kan een verslaafde ook trots zijn op zichzelf?’…. Deze vragen werden aan de vele belangstellenden gesteld door ervaringsmensen in de Stigma-bus met het spel ‘een steekje los?’. De Stigma Tour is een project van Zorgbelang Gelderland; zij maken in een gele Amerikaanse […]

Waarschuwing risico’s gebruik 4-FA

Steeds meer jongeren gebruiken de nieuwe psychoactieve stof 4-fluoramfetamine (4-FA). Dit middel, waarvan de effecten tussen die van ecstasy en amfetamine in zitten, wordt door gebruikers ook wel ecstasy-light genoemd. Een bedrieglijke term, omdat inmiddels duidelijk is naar aanleiding van recente incidenten dat er grote gezondheidsrisico’s zitten aan het gebruik van 4-FA. Bij het DIMS […]

F-ACT INTO THE FUTURE: heb jij je al aangemeld?

Graag herinneren we er jullie aan dat wij op donderdag 22 september reizen naar de toekomst van F-ACT. Op reis naar ‘the future’… op naar 2020! De wereld om ons heen verandert namelijk razendsnel. In 2020 ziet de wereld er dus heel anders uit. En al die veranderingen hebben ook invloed op F-ACT. Tijdens het […]