Artikelen door Leon de Leijer

Novadic-Kentron versterkt Zorg van de Zaak Netwerk

Nieuwe Kansen door bundeling expertise leefstijl en verslaving NK gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk. NK zet haar deskundigheid […]

IkPas! Ga jij de uitdaging aan?

Traditioneel gaan veel Brabanders met Carnaval helemaal los. Ook de alcohol vloeit rijkelijk. De vastenperiode van 40 dagen tussen carnaval en Pasen is een mooie periode om het drinken even te laten. Al ruim 6.300 deelnemers hebben zich ingeschreven voor IkPas en drinken geen alcohol van woensdag 6 maart 2019 tot en met zondag 14 […]

Website NK veilig

Afgelopen vrijdag kopte Omroep Brabant “Tientallen websites van Brabantse zorgverleners onveilig”. In de eerste alinea troffen we dit citaat: “Het gaat onder andere om een Brabants meldpunt voor slachtoffers van huiselijk geweld, een verslavingsinstelling uit Breda en …”. De link naar onze organisatie zou zo maar gelegd kunnen worden. Al snel leek duidelijk dat met […]

Gastopinie BD: xtc-gebruik mag nooit normaal zijn

De afgelopen weken werd er via diverse kanalen gepleit voor legalisering van xtc. Onze organisatie wil xtc-gebruik en -gebruikers zeker niet criminaliseren, maar heeft wel behoefte enkele nuanceringen aan te brengen. Dat gebeurt in deze gastopinie van drugsexpert en senior preventiewerker Alex van Dongen: https://www.bd.nl/opinie/xtc-gebruik-mag-nooit-normaal-zijn-br~a3fe4db6/

Nieuwe campagne Rookvrije Generatie

Vandaag start de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF kankerbestrijding, een campagne om roken in het bijzijn van kinderen nog verder terug te dringen. Alle Nederlanders wordt gevraagd te tekenen om plekken in de eigen buurt waar kinderen komen rookvrij te maken. Onze organisatie ondersteunt dit initiatief van harte. […]

Mental Health Caribbean en Novadic-Kentron per 1 maart bestuurlijk ontvlochten

Per 1 maart is stichting Mental Health Caribbean (MHC) bestuurlijk volledig onafhankelijk van Novadic-Kentron. NK was een aantal jaar geleden de trotse “founding father” van MHC – toen nog onder de naam SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland) – die op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zorg verleent aan cliënten die ondersteuning […]

Gastopinie Brabants Dagblad

Vorige week stond in het Brabants Dagblad een groot interview met Loek Kessels beter bekend als Lieve Mona, die in de Story brieven van lezers beantwoordde. Loek vertelde openhartig over haar ervaringen met haar verslaafde moeder. En in het verlengde daarvan de talloze brieven die zij beantwoorde van lezers met een verslaafd familielid. Op basis van die ervaringen […]

Red Alert: atropine in drugs aangetroffen

NB. Onderstaand Alert is niet meer van kracht. Vanaf 19 januari zijn er geen verontreinigde drugs aangetroffen! Bij de testservice van NK in Brabant zijn op twee plekken drugsmonsters aangeboden die atropine bevatten. Deze giftige stof is levensgevaarlijk, reden voor het Trimbos-instituut, dat de DIMS-testservices landelijk coördineert, de staatssecretaris te vragen een Red Alert af te […]

Staande ovatie voor Coup Cura

Gisteren was de première van de theatervoorstelling Hunker, op verzoek van NK gemaakt en gespeeld door Coup Cura. Hunker gaat over verslaving, stigma’s en taboes. Coup Cura slaagde er, voor een bomvolle Podiumzaal van het NatLab, in om die thema’s op een voortreffelijke wijze op het toneel te brengen in een bonte mengeling van toneel, theaterelementen […]

‘Hunker’: theaterproductie over verslaving en stigma’s

In de eerste weken van januari organiseert Novadic-Kentron voor haar ketenpartners en de medewerkers een speciale avond over verslaving en stigma’s. Die wordt geopend met de theatervoorstelling ‘Hunker’, die door samenwerking met gemeenten en subsidies van onder andere BKKC gratis kan worden bezocht. ‘Hunker’ is bedacht en wordt gespeeld door het professionele theatergezelschap Coup Cura uit Amsterdam. Zij worden […]

Novadic-Kentron krijgt Bronzen Status voor project NK Rookvrij

De afgelopen maand hebben verslavingszorginstellingen in Nederland een self-audit gedaan naar de stand van zaken om de eigen instelling rookvrij te maken. Het ging daarbij over kwesties als het beleid van de instellingen om de locaties en werkruimtes rookvrij te maken, de betrokkenheid van medewerkers en cliënten bij het rookbeleid en de intentie om toe […]

Campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ van start

De regelgekte is doorgeslagen in de ggz. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de gehele sector een campagne om de administratieve lasten met de helft te verminderen. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de sector 16 november 2017 een campagne over de te […]

Kentra 24 krijgt subsidie voor ‘Samen voorbij verslaving’

‘Samen voorbij verslaving’ wil verslaving onder jongeren aanpakken met een gezamenlijke, integrale aanpak door jeugdzorg, verslavingszorg en ervaringsdeskundigheid. In onze laatste Nieuwsbrief is al aandacht besteed aan dit project van Kentra24 en Kompaan/De Bocht. Vorige week hielden Irene Dijkstra (hoofd Kentra24) en Anneleen Jongsma (gedragswetenschapper Kompaan/De Bocht), vergezeld door NK-ervaringswerker Noël Linnartz, in Tilburg een pitch […]

Novadic-Kentron neemt deel aan Verslavingskunde Nederland

Om het verslavingsprobleem in Nederland beter te behandelen en het behandelbereik te vergroten, vormen vanaf 16 oktober 2017 twaalf organisaties (zie onderaan dit bericht), waaronder Novadic-Kentron, samen Verslavingskunde Nederland. De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat elkaars expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken. […]

Presentatie field-lab Tilburg

Walther Tibosch heeft als bestuurder namens Novadic-Kentron in het kader van Nieuwe Kansen contact gezocht met de provinciebestuurders van Brabant, business school TIAS (verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven) en adviesbureau Berenschot. De vraagstelling was hoe kunnen we door inzet van BigData en met een meer gecoördineerde en geïntegreerde benadering: met nieuwe samenwerkingsvormen […]

Deskundigheidsbevordering anabolen in Helmond

  Ze duiken steeds vaker op bij hangplekken van jongeren: spuiten. Omwonenden denken vanuit historisch perspectief natuurlijk in eerste instantie aan drugs en trekken aan de bel bij gemeente, politie en NK. Tegenwoordig zijn spuitende verslaafden exceptioneel en als die er al zijn komen ze niet op die hangplekken. Het gaat dus om een relatief […]

Will Hawkins Foundation wint VGZ-prijs ‘Hersteleuro 2017′

De Will Hawkins Foundation kreeg op 7 september j.l. de prestigieuze VGZ-prijs ‘Hersteleuro 2017′ uitgereikt, uit handen van juryvoorzitter Wilma Boevink. De WHF is in 2009 opgericht op initiatief en met financiële steun van Novadic-Kentron. De afgelopen jaren is de WHF als mede-organisator nadrukkelijk betrokken geweest bij het theaterproject ‘Who cares’. In de finale in het hoofdkantoor van VGZ in Arnhem was […]

Jaarrekening 2016 goedgekeurd

Afgelopen week heeft de Raad van Toezicht van NK de jaarrekening 2016 goedgekeurd. Vanaf vandaag zijn de jaarrekening en bijhorende controleverklaring te vinden op onze website en wordt de jaarrekening ingediend bij de officiële instanties. Na de negatieve resultaten in 2014 en 2015 leidt NK ook in 2016 nog verlies. Het jaar is afgesloten met […]

Europees drugsrapport 2017: meer drugsdoden

In het deze week verschenen ‘European Drug Report 2017: Trends& Developments’ signaleert het EMCDDA een toename in het aantal drugsoverdoseringen en een gestaag groeiend aanbod van nieuwe psychoactieve stoffen op de Europese drugsmarkt. Zeer sterk werkzame synthetische opiaten zorgen voor grote gezondheidsrisico’s. De hulpvraag voor cannabisproblematiek groeit gestaag. Jaarlijks publiceert de European Monitoring Centre for […]

Persbericht mogelijke benoeming veroordeelde psychiater

Vandaag zijn bij de locaties van Novadic-Kentron te Vught en Oss flyers uitgedeeld door de organisatie Identitair Verzet over een veroordeelde psychiater die NK zou hebben aangenomen. Dit is niet juist: we onderzoeken momenteel of er draagvlak is bij medewerkers en cliënten om zo’n besluit te nemen. Wij onderzoeken dit omdat NK staat voor het […]

Novadic-Kentron behaalt trede 2 op de PSO prestatieladder

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel Sociaal ondernemerschap of Sociaal ondernemen genoemd. NK heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar […]

Internationale waardering voor geneesheer-directeur Victor Buwalda

Victor Buwalda, psychiater en geneesheer-directeur van Novadic-Kentron, is sinds 2003 lid van de American Psychiatric Association (APA). Deze toonaangevende beroepsvereniging telt ruim 115.000 leden, waaronder zo’n 35.000 psychiaters. Voornamelijk uit Amerika, maar in toenemende mate ook uit Europa en andere werelddelen. Als APA-lid is Victor actief in de American Association of Psychiatric Administrators (AAPA) als […]

Succes Vitale teams op SKIPR

Begin dit jaar is Novadic-Kentron gestart met het project Vitale teams. Organisatieadviesbureau P5COM ondersteunt NK daarbij, en er zijn een aantal medewerkers vrijgemaakt om de teams te ondersteunen bij het verbeteren van het teamfunctioneren en het realiseren van productie en doelstellingen. De teams en de teamleden zijn daarvoor zelf verantwoordelijk en kunnen daarbij gebruik maken […]

Compliment

Op deze website kunnen mensen via een speciaal formulier zowel klachten als complimenten insturen. Dat formulier, dat afgehandeld wordt door onze klachtenfunctionaris, wordt helaas vaker gebruikt voor klachten dan voor complimenten. Maar vandaag ontving onze klachtenfunctionaris uit de categorie complimenten wat ons betreft een pareltje van een echtgenote van een alcoholische man. Wij willen dit compliment, bestemd voor een medewerker van […]

Novadic-Kentron ‘hofleverancier’ bij landelijke studiedag

Op donderdag 11 mei organiseert het Leids Congresbureau in Aristo Utrecht de derde landelijke studiedag ‘NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN & GHB’. Deze dag is een vervolg op twee eerdere geslaagde studiedagen over GHB voor professionals van de verslavingszorg, GGZ en GGD en andere beroepsmatig betrokkenen. Dit keer gaat het, naast actuele ontwikkelingen en verdieping rond GHB, ook […]

Landelijke aandacht voor GHB-aanpak West-Brabant

In de ggz vindt veel innovatie plaats. Bijzondere nieuwe ontwikkelingen verdienen het zeker om breder bekend te worden: zowel binnen de sector als bij stakeholders en andere geïnteresseerden. GGZ Nederland gebruikt daarvoor de rubriek Innovatie Uitgelicht van de GGZ website. Op 24 april werd een pilot van Novadic-Kentron, Kentra24, de Viersprong en de gemeenten in […]

NK sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Avans

Vandaag hebben NK en Avans Hogescholen wederom een convenant gesloten om in gezamenlijkheid toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden. Beide partijen willen met de samenwerkingsovereenkomst een goede balans tot stand brengen tussen investeren en oogsten. In het convenant worden enerzijds de gezamenlijke ambities benoemd en anderzijds een concreet werkplan voor de periode van een jaar uitgewerkt. […]

Speed wordt steeds vaker gespoten

Vandaag heeft Novadic-Kentron een persbericht aangeboden aan BN de Stem en Omroep Brabant naar aanleiding van de toename van het injecteren van amfetamines. Vooral gebruikers die dagelijks zowel GHB als speed gebruiken zijn het laatste middel gaan injecteren. Dit blijkt uit het Local Pass trendpanel, waarvan onze preventiewerker en drugsexpert Charles Dorpmans voorzitter is, dat in […]

SVP-CN vanaf 1 januari Mental Health Caribbean

De SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & psychiatrie Caribisch Nederland) is per 1 januari 2017 van naam veranderd. De stichting, die sinds 2010 psychiatrische zorg en verslavingszorg biedt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, krijgt als nieuwe naam Mental Health Caribbean (MHC). De redenen voor deze naamswijziging zijn zowel ideëel als praktisch. De ideële motieven zijn als […]

Veel media-aandacht voor GHB-onderzoek

Novadic-Kentron is een van de pioniers op het gebied van de behandeling van ghb-verslaafden. In de praktijk is gebleken dat ghb-verslaving hoort tot de moeilijkst te behandelen verslavingen. Door het NISPA is in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoe dit komt. Harmen Beurmanjer, wetenschappelijk medewerker bij Novadic-Kentron, heeft dit onderzoek gecoördineerd. Harmen zegt naar aanleiding van dit kwalitatieve onderzoek, […]

Verslavingszorg levert samenleving geld op

Vanochtend hebben het RIVM en GGZ Nederland een onderzoek gepresenteerd naar de maatschappelijke meerwaarde van de verslavingszorg. Uit dit onderzoek (samenvatting op pagina 3) middels een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) blijkt dat  behandeling van verslaafden door de verslavingszorg aanzienlijke maatschappelijke baten oplevert. Veel mensen met alcohol- en drugsproblemen bereiken de verslavingszorg pas in een laat […]

Novadic-Kentron werkt hard aan financieel herstel

Zoals bij velen al bekend is, bevindt Novadic-Kentron zich – net als veel andere zorginstellingen – in zwaar weer. Oorzaken hiervoor zijn lasten uit het verleden door veranderingen in de beleid, wet- en regelgeving, te duur vastgoed en mogelijke terugbetalingen aan zorgverzekeraars. En de veranderde beleids-, wet- en regelgeving geven ook huidige uitdagingen, zoals een […]

Anita wordt opgenomen 6

Maandag 7 november (NPO1, 22:00) uur wordt de zesde en laatste aflevering van ‘Anita wordt opgenomen’ uitgezonden. Aflevering 5 werd door 883.000 bekeken. dat is weer bijna evenveel als aflevering 1. Maar dat aantal zal net als bij de eerdere afleveringen zeker verder oplopen door interactieve tv en Uitzending gemist. Naar vier keken bijv. 709.000 mensen live, maar uiteindelijk […]

Anita wordt opgenomen 4

Maandag 24 oktober (NPO1, 22:05) uur aflevering 4 van Anita wordt opgenomen. Aflevering 3 werd door 700.000 mensen bekeken. Dat aantal zal zeker nog oplopen door interactieve tv en Uitzending gemist. Deel 2 werd uiteindelijk door 820.000 mensen bekeken (was live 683.000). In deel 4 ziet Anita ziet hoe de aan alcoholverslaafde Harry (27) vroegtijdig […]

Levensgevaarlijke XTC aangetroffen

    Red alert actief: Afgelopen week is er een levensgevaarlijke pil aangeleverd bij ons testcentrum in Eindhoven, die als XTC was verkocht. Deze Superman pil bevat een zeer hoge dosis PMMA. PMMA kan leiden tot dodelijke oververhitting, hart-, lever-, en nierfalen. Het gaat om een roze pil met aan beide zijden een superman logo, die sterk lijkt […]

Anita wordt opgenomen 3

Vorige week keken 683.000 Nederlanders naar aflevering 2. Dat is minder dan week 1, maar ja… Nederland-Frankrijk. We verwachten dat dat aantal nog flink zal oplopen door interactieve tv en Uitzending gemist. Zoals in week 1 gebeurde: toen keken 963.000 mensen live, en liep het totaal aantal kijkers op tot 1,1 miljoen. En die waardeerden […]

Stigma Tour komt langs in Eindhoven en Tilburg!

Op zondag 21 augustus a.s. stopt de Amerikaanse schoolbus van Stigmatour bij Strijp- S in Eindhoven tijdens de FeelGood Market (van 12.00 uur tot 18.00 uur). Op maandag 19 september a.s. stopt de Amerikaanse schoolbus van Stigmatour tijdens de European Social Innovation Week in de Spoorzone in Tilburg (van 9.30 tot 16.30 uur). Met de […]

Onderzoek naar nieuwe methode voor benzo detox

[Naar aanleiding van recente krantenberichten en telefoontjes naar Novadic-Kentron: dhr. Paling is inmiddels werkzaam bij Brijder verslavingszorg.]  Novadic-Kentron ontwikkelt zich graag om haar cliënten best mogelijke behandeling te bieden. Daartoe verrichten wij, vaak in samenwerking met andere instellingen, wetenschappelijk onderzoek. Een van die studies is een onderzoek naar een verbeterde aanpak van benzodiazepinenverslaving. Onze verslavingsarts […]

Activiteitencentrum Kanaaldijk Eindhoven naar Neos

Met ingang van 1 juli beheert Neos het activiteitencentrum aan de Kanaaldijk. Het activiteitencentrum was sinds 2002 in beheer van Novadic-Kentron. Onze organisatie heeft vorig jaar de gemeente laten weten dat een activiteitencentrum niet meer tot onze core-business behoort. Gezien het belang heeft de gemeente besloten een andere partij te zoeken om de activiteiten voort […]

Nieuwe app om gokverslaving te voorkomen

Yvonne Hendriks (gokdeskundige en manager KentraBusiness, onderdeel van Novadic-Kentron) heeft samen met een aantal partijen een app ontwikkeld voor de preventie van gokproblemen. De app is ontwikkeld voor een brede groep spelers en helpt spelers om hun gokgedrag te monitoren en in de hand te houden. De app is een een goed hulpmiddel waarin de […]

Programma F-ACT into the future; voor ieder wat wils

Op 22 september is in Eindhoven het jaarlijkse F-ACT congres, F-ACT into the Future. Deze keer wordt het georganiseerd door Novadic-Kentron en GGzE. Het wordt niet zomaar een congres. Het wordt een congrestival; F-ACT into the Future! Het beste van een congres en een festival wordt op deze dag gecombineerd.     Afwisselend programma Het […]

Victor Buwalda nieuwe geneesheer-directeur Novadic-Kentron

Met het vertrek van dr. Ernst Franzek per 1 augustus is de positie van geneesheer-directeur van Novadic-Kentron vacant gekomen. Met Ernst verliezen we een gerespecteerd psychiater, praktijkopleider en geneesheer-directeur. Gelukkig hebben we voor zijn opvolging een uitstekende psychiater gevonden: per 1 augustus begint dr. Victor Buwalda als geneesheer-directeur bij Novadic-Kentron. Naast psychiater en GD zal […]

Novadic-Kentron PSO-gecertificeerd!

Op vrijdag 20 mei heeft Novadic-Kentron de audit gehaald voor het keurmerk PSO! PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en is een meetinstrument dat zichtbaar maakt wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe wij als organisatie maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO erkent verschillende stadia van socialer […]

Publiek op de banken voor Who cares!? 3

Maandag 25 april organiseerde de stichting Vrienden van Novadic-Kentron, in samenwerking met het Koning Willem 1 College Den Bosch en de Will Hawkins Foundation, voor de derde keer ‘Who cares?‚’: de spectaculaire muzikale theateravond rond het thema gebruik, misbruik en verslaving bij jongeren voor iedereen voor wie jongeren en genotmiddelengebruik een zorg is. De 150 […]

Nu ook testservice in Helmond

Sinds gisteren kunnen consumenten van uitgaansdrugs ook in Helmond hun drugs laten testen op werkzame stoffen en samenstelling. De testservice is iedere woensdag geopend van 16.00 – 17.30 uur op de Novadic-Kentronlocatie, Zuideinde 33 te Helmond. Naast de mogelijkheid om anoniem drugs te laten testen is er ook een spreekuur waar gebruikers terecht kunnen bij […]

Berichtgeving rond jaarrekening 2014

Novadic-Kentron heeft 30 maart haar jaarrekening over 2014 gepubliceerd. Dat dat nu pas is gebeurd komt omdat we in afwachting waren van de resultaten van een landelijk ingesteld onderzoek naar rechtmatig en doelmatig gebruik van beschikbaar gestelde gelden. Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat we in 2014 een verlies hebben geleden van 6,4 miljoen euro. […]

Ik pas 2016

Vandaag is de actie ‘Ik pas 2016‚’ van start gegaan. Met deze actie willen de initiatiefnemers mensen oproepen om gedurende de vastentijd van 40 dagen geen alcohol te drinken. De jaarlijkse vastentijd is een katholieke traditie tussen carnaval en pasen. Deze periode begint vandaag eindigt op 20 maart (Palmzondag). Ruim 20.000 mensen proberen vanaf vandaag […]

Anita Witzier gaat afkicken

Najaar 2016 start het tweede seizoen van het programma Anita wordt Opgenomen. Dit keer draait Anita een aantal maanden mee in een verslavingskliniek en leeft ze mee met de cliënten en medewerkers. Los van het leven in de kliniek volgt Witzier ook het vervolgtraject: afkicken van een verslaving stopt immers niet in de kliniek, daarna […]

Rama Kamal promoveert op GHB

Op woensdag 3 februari is de promotie van Rama Kamal, verslavingsarts bij Novadic-Kentron. Om 12.30 uur verdedigt zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen haar proefschrift ‘The detoxification approach for patients with GHB dependence‚’ (foto cover hierboven). In de afgelopen tien jaar is de afhankelijkheid van GHB een groeiend probleem geworden in de verslavingszorg. Rama was […]

Een "echte Bosch" aan de muur„ÄÄ

Trots licht Frank Bosch het kleurrijke schilderij dat hij geschilderd heeft toe. De kleuren, de stenen, het middengedeelte, alles heeft een bedoeling. Frank is een natuurtalent, hij heeft nog nooit les gehad in schilderen, het zit gewoon in hem. Frank: “Ik heb tekenen altijd al leuk gevonden en ook voor graffiti bleek ik aanleg te […]

Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2015 verschenen

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in cijfers en onderzoeksbevindingen over het gebruik van drugs en problemen rond drugs en wetgeving en beleid in Nederland. De NDM rapporteert feiten en trends in gebruik van verschillende illegale middelen (cannabis, hard drugs) en legale middelen (alcohol, tabak en slaap- […]

EU kwalificeert Local Pass met "Good"

Local Pass is een internationaal onderzoeksproject met subsidie van de Europese Unie, dat is gestart in 2013. De Europese Commissie heeft onlangs het project beoordeeld en de niet vaak toegekende kwalificatie “Good” gegeven: het project is, aldus de commissie “well designed en well managed”. Met deze beoordeling is ook de eerder toegezegde subsidie volledig toegekend. […]

Novadic-Kentron zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

Onze organisatie is, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn, op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar een lid met het aandachtsgebied Innovatie, en een lid met aandachtsgebied Bedrijfsvoering. Klik hier voor de uitgebreide informatie over deze vacatures. Solliciteren kan tot maandag 26 november via Van der Vliet […]

Happy Hour voor Happy Ouders!

Educatieve “kroegentocht” over veilig uitgaan in Tilburg Woensdagavond 25 november opent een aantal horecazaken in het Tilburgse uitgaansgebied hun deuren voor ouders. Voor het eerst hebben ook Tilburgse ouders de kans de eerder in Breda en andere Brabantse steden met veel succes uitgevoerde Happy Hour voor Happy Ouders mee te maken. Tijdens deze bijzondere educatieve […]

Officiële opening MHU Tilburg

Afgelopen zaterdag werd de Medische Heroïne Unit aan de Jan Wierhof in Tilburg officieel geopend. De unit is al een aantal maanden operationeel: twintig cliënten kunnen er drie keer per dag op medische gronden heroïne krijgen om te spuiten (twee cliënten) of te roken. Samen overlast voorkomen Van meet af aan is er veel discussie […]

Lef Magazine brengt Kentra24 uitgebreid in beeld

In het augustusnummer van LEF-magazine (tijdschrift voor verslaafden in herstel) is een uitgebreid artikel geplaatst over onze jeugdkliniek van Kentra24 in Sint-Oedenrode. In dit even pagina’s tellende en van„ÄÄveel fraaie foto’s voorziene artikel praat LEF redactrice Linda van Doorn onder andere met Irene Dijkstra, hoofd van Kentra24 en onze hulpverleners Bibi Bressers en Vivi Ament […]

Officiële opening MHU Tilburg

Aanstaande zaterdag 17 oktober zal de Medische Heroïne Unit aan de Jan Wierhof in Tilburg officieel worden geopend. De opening wordt om ongeveer 14.30 uur verricht door Walther Tibosch, voorzitter Raad van Bestuur van Novadic-Kentron en de Tilburgse wethouder Hans Kokke. De opening wordt gecombineerd met een open inloop voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden van […]

Gevaarlijk XTC-pil in omloop met ADE-logo

De afgelopen weken zijn bij het DIMS verschillende malen tabletten ingeleverd met een ADE-logo. Deze pillen kunnen levensgevaarlijk hoge doses MDMA bevatten. Omdat de pillen in het hele land gesignaleerd zijn, en vanwege de doseringen met gevaarlijk hoge uitschieters, is besloten tot een landelijke waarschuwingsactie. Het ADE logo refereert aan het Amsterdam Dance Event van […]

Politie, GGZ, verslavingszorg en ambulancedienst ondertekenen convenant

Onlangs hebben de politie, GGZ instellingen, de ambulancediensten en Novadic-Kentron afspraken gemaakt over de werkwijze bij de acute hulp voor mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek in West-Brabant en Zeeland. Deze afspraken werden bevestigd met ondertekenen van een regionaal convenant (dat een looptijd van drie jaar heeft), op 1 oktober in Etten-Leur. Namens onze organisatie plaatste […]

Gamen Infolijn: voor als gamen niet leuk meer is…

Vandaag is de website gameninfo.nl en de Gamen Infolijn van het Trimbos instituut gelanceerd (persbericht). Gameverslaving is in Nederland, maar ook in Brabant een snel groeiend probleem. Veel jongeren gamen meer dan goed voor hen is. Verslaving ligt op de loer, gamers vragen zich af of het met hun al zover is. Ouders en andere […]

Veel herkenning en waardering bij 'ZiekVerlangen'¬ù

Afgelopen donderdag speelde het Bossche theatergezelschap Sally & Molly in een tjokvolle huiskamer van de kliniek in Vught de theatervoorstelling ‘ZiekVerlangen’ voor cliënten van Novadic-Kentron. Zo’n vijftig cliënten en een aantal medewerkers en externe gasten (onder andere van gemeenten) zagen prachtig vertellend theater over verslaving van professionele actrices die vanuit eigen ervaring spelen. Hoofdrolspeelster Anke […]

22 september 2016: congres F-ACT into the future

Novadic-Kentron en GGzE nodigen u uit voor het F-ACT-congres 2016; F-ACT into the future … op naar 2020. De wereld om ons heen verandert razendsnel. In 2020 ziet de wereld er heel anders uit. Naar ons idee zijn woorden als co-creatie en talentontwikkeling niet meer weg te denken in 2020. We spreken tegen die tijd […]

GGZ Nederland: Geef professionals de ruimte

Gisteren heeft GGZ Nederland een persbericht verspreid naar aanleiding van de troonrede met als titel én oproep om de professionals in de GGZ en de verslavingszorg meer ruimte te geven. De sector werkt volop mee aan hervormingen, maar om dat succesvol te doen is die armslag nodig, evenals financiering van noodzakelijke voorzieningen. Verder is cruciaal […]

Aantal hulpvragers verslavingszorg licht gedaald in 2014

Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) heeft vorige week de Kerncijfers Verslavingszorg 2014 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er vorig jaar ruim 67.000 unieke personen in behandeling geweest zijn in de verslavingszorg. Het aantal hulpvragers is in 2014 licht gedaald met 2% ten opzichte van 2013. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met allerlei wettelijke […]

Uniek Eindhovens wandelproject uitgebreid in beeld

Omroep Brabant heeft afgelopen zondag uitgebreid aandacht besteed aan een uniek Eindhovens initiatief. Iedere vrijdagmiddag wandelen cliënten die in behandeling zijn bij onze kliniek in Eindhoven een uurtje met bewoners van een afdeling voor demente bejaarden van woonzorggroep Vitalis Theresia door de Eindhovense wijk Strijp. Het initiatief voor deze activiteit is genomen door Hans Ooms, […]

App Alcohol in de Hand voor iedereen beschikbaar

Sinds kort is de app ‘Alcohol in de Hand‚’ voor alle mensen met acoholproblemen beschikbaar. Voorheen werd de app alleen ingezet in combinatie met hulpverlening van Novadic-Kentron en andere verslavingsinstellingen. De app helpt 24 uur per dag bij het minderen of stoppen met drinken. Alcohol in de Hand laat gebruikers actief oefenen in het overwinnen […]

Kwart miljoen Nederlanders gebruiken xtc

Onderzoek van het Trimbos instituut en het CBS (Gezondheidsenqu√™te/ Leefstijlmonitor 2014) toont aan dat ruim een kwart miljoen Nederlanders tussen 15-64 jaar het afgelopen jaar xtc heeft gebruikt. Zo’n 80.000 deden dat afgelopen maand. In samenwerking met het RIVM werden voor dit onderzoek bijna zesduizend Nederlanders ondervraagd. Nederland scoort daarmee ook Europees hoog. Het EU-gemiddelde […]

RIVM onderzoek: Verslavingszorg kosteneffectief

Vrijwel alle behandelingen in de reguliere verslavingszorg voor alcohol en drugs zijn kostenbesparend of kosteneffectief. Dit wordt gesteld door enkele onderzoekers van het RIVM, waaronder Peter Greeven, hoofd Research & Development bij Novadic-Kentron, op basis van een literatuurstudie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. In het onderzoek is een groot aantal studies die gericht waren op […]

Kentra helpt orthopediepatiënten online te stoppen met roken

Kentra, onderdeel van Novadic-Kentron, heeft met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen afspraken gemaakt om patiënten van het CWZ die een orthopedische operatie ondergaan online te helpen om te stoppen met roken. Stoppen met roken verkleint de kans op infectie bij een operatie met 50%. Het CWZ geeft sinds 2012 intensieve voorlichting over stoppen met roken […]

Een-meting van Broeckhovenlaan bekend

In mei 2014 aan de Broeckhovenlaan in Den Bosch het eerste hostel voor chronisch verslaafden met een psychiatrische ziekte geopend. Omdat het hostel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet mag schaden, worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De nulmeting heeft in mei/juni 2013 plaatsgevonden, deze één-meting in november/december 2014. 969 huishoudens hebben een enqu√™te gekregen, […]