Basis GGZ NK ook in 2020 keurmerkdrager

Onlangs heeft de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ een audit gehouden bij de Basis GGZ van NK. Dit houdt in dat NK getoetst werd op een zestal hoofdpunten rondom samen beslissen, het behandelaanbod en ontwikkelingen van de Basis GGZ. We ontvingen het volgende rapport: “Novadic-Kentron heeft opnieuw aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 te voldoen. Uw organisatie laat zien dat u zich extra inspant om ‘de juiste zorg op het juiste moment’ te bieden binnen de Generalistische Basis GGZ. U blijft het gehele lopende jaar (2020) geregistreerd als Keurmerkdrager. Een overzicht van alle normen en criteria waarvan u heeft aangetoond hier invulling aan te geven staat in uw Keurmerkrapportage. “

“U ontvangt binnen drie weken het Keurmerkcertificaat 2020 per post. Bij het certificaat ontvangt u folders en een keurmerksticker. Hiermee kunt u zich als Keurmerkdrager (h)erkenbaar maken voor cliënten en verwijzers. Uw organisatie blijft opgenomen in het Keurmerkregister op www.kibg.nl en wij stellen zorgverzekeraars op de hoogte.”

Deze goede beoordeling is een mooi compliment voor al onze Basis GGZ medewerkers, die we bij deze graag feliciteren met het keurmerk. En bij deze ook zeker, net als collega’s van andere afdelingen, willen bedanken voor het feit dat ze in zich in deze coronacrisis maximaal in blijven spannen om passende zorg te bieden.