Alcohol en ouderen: effect alcohol op ouderen

Niet alleen jongeren zijn gevoeliger voor alcohol, ook het ouder wordende lichaam kan slechter tegen drank.

Ouderen hebben relatief minder lichaamsvocht en meer vet, de lever en nieren werken minder goed en de lichamelijke weerstand neemt af: daarom leidt dezelfde hoeveelheid alcohol tot snellere intoxicatie en orgaanschade. Gevolgen van alcohol voor ouderen:

  • Doordat het oudere lichaam slechter tegen alcohol kan, lopen ouderen een grotere kans op alcoholgerelateerde ziektes en aandoeningen.
  • Ook vergroot alcoholgebruik in hoge mate het risico op vallen bij ouderen. Een val op oudere leeftijd kan grote, blijvende schade of invaliditeit veroorzaken en zelfs fataal zijn.
  • Alcohol heeft een interactie met veel medicijnen, waardoor het effect versterkt of verzwakt kan worden. Bepaalde medicijnen werken daardoor slechter of juist heftiger, en combinatie met bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen is zeer gevaarlijk.
  • Naast de forse risico‚’s voor gezondheid is er ook een groter risico op verslaving. Sinds 2002 is het aantal 55-plussers dat zich bij de verslavingszorg meldt met problemen door alcoholgebruik (gecorrigeerd voor de vergrijzing) met meer dan 90% gestegen.

Hulp nodig?

Vragen over uzelf of iemand in uw omgeving? Neem contact met ons op!