De gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap

Mag je drinken tijdens de zwangerschap? Nee! Als je zwanger wilt worden of bent, is er maar één veilig advies: drink helemaal geen alcohol!

Ook weinig alcohol drinken kan schadelijk zijn voor de foetus

Veel vrouwen denken dat een enkel glaasje alcohol tijdens de zwangerschap geen kwaad kan en zelfs artsen en gynaecologen spreken dit niet altijd tegen.

Er is echter geen veilige ondergrens. Hoe vroeger je in de zwangerschap drinkt, hoe groter de kans op schade, en vooral ook: hoe meer je in één keer drinkt, hoe groter de kans op schade. Maar ook weinig drinken kan de foetus beschadigen. Bij welke hoeveelheden alcohol schade aanbrengt, is afhankelijk van de genetische aanleg van de moeder. Bij bepaalde vrouwen kunnen slechts enkele glaasjes al grote schade veroorzaken.

Wat doet alcohol met een ongeboren kind?

Bij een zwangere vrouw die drinkt, is de hoeveelheid alcohol in het bloed bij de foetus bijna hetzelfde. Een baby kan de alcohol echter nog niet afbreken. De alcohol blijft dan ook veel langer in het bloed van het kind dan in het bloed van de moeder. Bovendien is een foetus nog in ontwikkeling. Vooral de zich ontwikkelende hersenen zijn zéér kwetsbaar voor schade door alcohol.

Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan dan ook ernstige en levenslange gevolgen hebben voor het kind, zoals gedrags-, leer- en concentratiestoornissen en een groeiachterstand. Dit probleem is in de maatschappij nagenoeg onbekend. De meest ernstige vorm van schade door alcohol is FAS: het foetaal alcohol syndroom. Alle andere vormen van schade door alcohol tijdens de zwangerschap, vallen onder de term FASD: Foetal Alcohol Spectrum Disorder.

Dringend advies: drink geen alcohol als je zwanger bent of wilt worden

De gevolgen van alcoholschade zijn groot en levenslang: de schade is onherstelbaar, maar wel 100% te voorkomen door tijdens de zwangerschap helemaal geen alcohol te drinken. Het enige juiste advies is dan ook: stop volledig met drinken als je zwanger bent of wilt worden!