Gameverslaving

Uit onderzoek van Tony van Rooij, dat hij samen met het Erasmus MC uitvoerde, blijkt dat 12.000 jongeren in Nederland gameverslaafd zijn.De laatste jaren neemt het aantal cliënten dat zich aanmeldt met gameverslaving bij Novadic-Kentron toe. Deze pagina richt zich vooral op gamen, lees hier meer algemene informatie over internetverslaving.

Hoe kunnen wij jou helpen met je verslaving aan games?

Ben je verslaafd aan games? Wij kunnen jou helpen! We hebben een behandeling ontwikkeld die specifiek aansluit bij de belevingswereld van gamers. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Achtergrondinformatie gameverslaving

Bekijk hier de uitzending van Studio040 over gameverslaving, over wat het betekent voor je dagelijks leven en hoe wij het behandelen.

Wie raken verslaafd?

Gameverslaafden zijn nagenoeg altijd jongens (94,5% van de aanmeldingen bij Novadic-Kentron). De gemiddelde leeftijd is 25 jaar, maar er kloppen ook steeds vaker jongere gameverslaafden vanaf 12 jaar voor hulp aan.

Vaak gaat de gameverslaving hand in hand met andere problemen, zoals gebrek aan sociale vaardigheden, problemen met werk/school of recreatie en problemen binnen het gezin.

Daarnaast is ook vaak sprake van een andere verslaving of een psychische aandoening.

Wanneer gameverslaafd?

Ouders die zien dat hun kind veel tijd besteedt aan sociale media of gamen, hoeven niet meteen in paniek te raken. Als een jongere meerdere interesses heeft en zich op meerdere manieren kan ontspannen, een goed dag- en nachtritme heeft en gewoon naar school of werk gaat, is er weinig reden tot ongerustheid. Er is dan waarschijnlijk geen sprake van een verslaving aan games.

Maar overmatig internetten of gamen kan wel tot grote problemen leiden (bijvoorbeeld verwaarlozing van school of werk, conflicten binnen het gezin, verkleinen van het sociale netwerk).

Bepaalde signalen kunnen wijzen op afhankelijkheid of (beginnende) gameverslaving:

 • vaak meer of langer gamen of internetten dan afgesproken of gepland;
 • niet kunnen stoppen met gamen of internetten;
 • een groot deel van de dag (in gedachten of in het echt) bezig zijn met internetten of gamen;
 • andere activiteiten uitstellen of helemaal niet uitvoeren;
 • internetten of gamen om negatieve emoties niet te voelen (vluchtgedrag);
 • verminderen van sociale contacten in de ‘echte wereld‚’ of alleen nog maar sociale contacten hebben via de game of het internet;
 • slechte prestaties leveren op school of op het werk;
 • een verstoord dag- en nachtritme;
 • verslechteren van de persoonlijke verzorging;
 • woedend reageren als het spel wordt verstoord of als iemand op het gedrag wordt aangesproken.

Ontstaan van gameverslaving

Bij het ontstaan van gameverslaving spelen verschillende factoren een rol, zoals biologische, psychische en sociale factoren. Bijvoorbeeld:

 • individuele kenmerken (zoals iemands voorgeschiedenis, zelfbeeld en vaardigheden om problemen het hoofd te bieden);
 • omgevingsfactoren (zoals omgang met leeftijdsgenoten en gezin);
 • kernmerken van de games zelf (zoals de makkelijke toegankelijkheid en de ’tunnelvisie’ van een game).

Wat zijn de meest risicovolle games en internettoepassingen?

 • Gamen kan op vele manieren. Even bowlen op de Nintendo is totaal wat anders dan hele dagen besteden aan je spelcomputer of een karakter in een online rollenspel voor meerdere spelers (zoals World of Warcraft). De fantasiewereld, het contact met anderen (groepsdruk) en de aantrekkingskracht van de game zijn factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van gameverslaving. Daarnaast wordt op internet tijd besteed aan zaken die met gamen te maken hebben, zoals het maken van een filmpje van de game om online te plaatsen (bijvoorbeeld op YouTube).
 • Verschillende soorten websites kunnen problematisch worden gebruikt. Zo zijn er forums waarop mensen lezen en/of posten, maar ook chatprogramma‚’s worden door sommige mensen problematisch gebruikt.
 • Net zoals bij games, kan in social media een aparte wereld ontstaan, waarin virtuele contacten bestaan. Hierdoor kan de noodzaak van contacten in de echte wereld verdwijnen en kan men vluchten uit de ‘echte‚’ wereld. Social media die hieraan bij kunnen dragen, zijn bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

Lees hier meer over de risicofactoren en de games en toepassingen die het meest verslavend zijn.

Tips voor ouders/naasten

Bekijk samen het filmpje “If books came after games” en praat hierover.

 • Wat vindt uw kind/naaste ervan, wat vindt u hiervan? Herkent u dit?
 • Vraag uw kind/naaste of u een keer mee mag kijken. Vraag wat hij of zij doet, wat de doelen zijn én wat zijn of haar rol op het internet is. Doe dit op een moment dat de sfeer tussen u en de ander goed is.
 • Probeer in gesprek te komen over computergebruik. Vraag waarom hij of zij gamet/internet en wat er zo leuk aan is. Eventueel kunnen er afspraken gemaakt worden over het computergebruik.
 • Wees ook kritisch naar uzelf: u bent wellicht opgegroeid zonder games en internet, maar kijkt misschien meer televisie. In hoeverre is gamen en internetten problematisch als het met mate gebeurt?

Behandeling gameverslaving

 • Bij Novadic-Kentron behandelen we gameverslaving volgens een door ons ontwikkeld behandelprotocol. De belangrijkste kenmerken van het protocol:
 • Centraal staat dat behandelaars de gamewereld kennen. Zo begrijpen we beter wat de gamer voelt en meemaakt.
 • We besteden aandacht aan verschillende levensgebieden, waarbij sociale en recreatieve activiteiten en school en/of werk weer een belangrijkere plaats in het leven krijgen dan gamen. Uitgangspunt hierbij is dat er een gezonde balans ontstaat tussen de reële en de virtuele wereld.
 • Daarnaast worden overige problemen, zoals conflicten binnen het gezin of onvoldoende communicatieve vaardigheden, aangepakt door middel van een werkplan, waarbij we samen haalbare doelen opstellen.

Effecten behandeling

 • Uit intern onderzoek blijkt dat gameverslaafden die behandeld zijn met het behandelprotocol, een sterkere vermindering laten zien van het aantal uren dat zij per dag gamen dan cliënten die zijn behandeld met de voormalige behandeling.
 • Ook blijkt dat de symptomen van gameverslaving afnemen.
 • Daarnaast is er een toename van sociale en recreatieve activiteiten.
 • En ten slotte lijkt de nieuwe behandeling beter aan te sluiten bij de belevingswereld van gamers.

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen?

Heeft u vragen over de behandeling van gameverslaving en problematisch internetgebruik, of bent u bang dat u of uw kind gameverslaafd is? Bel ons op telefoonnummer 073-689 90 90 of mail naar hulp@novadic-kentron.nl.