Hulp bij verslaving

Hoe wordt verslaving behandeld?

Hoe een verslaving wordt behandeld is afhankelijk van de ernst en de duur van de verslaving. Novadic-Kentron biedt hulp aan mensen met een verslaving die er alleen niet meer uitkomen. Welke hulp dat is, is helemaal afhankelijk van de vraag van de cliënt. Iedereen is uniek, dus we kijken naar uw wensen en doelen.

Iemand die wel aan een verslaving lijdt, maar verder het leven redelijk goed op orde heeft, kán de verslaving zonder veel hulp aanpakken, bijvoorbeeld met een online hulpprogramma.

Wie komt in aanmerking voor hulp?

Iedereen kan bij Novadic-Kentron terecht voor vragen, kortdurende hulp of behandeling van de verslaving. Bij aanmelding wordt gekeken hoe erg uw verslaving is en welke hulp u nodig heeft. Dit kan variëren van een paar gesprekken, tot therapie of een opname. In het menu Hulp en advies vindt u veel informatie over de vormen van hulp.

Ambulante of klinische hulp voor uw verslaving?

De hulp kan ambulant zijn (gesprekken op afspraak). Dat betekent dat u een aantal keer naar een huisartsenpraktijk of naar één van onze locaties toe komt voor therapie (individueel of in een groep) of voor een cursus of training. Online behandeling is ook mogelijk. Dit komt het meest voor.

Als de verslaving ernstig en langdurig is en er thuis niet meer genoeg structuur, zorg en begeleiding is, is ook intensievere hulp in de vorm van een opname mogelijk. Het is ook mogelijk om alleen overdag behandeld te worden of een deeltijdbehandeling te volgen (bijvoorbeeld als u werkt of studeert).

Stoppen of minderen?

Helemaal stoppen met gebruik is niet voor elke cliënt haalbaar. Een verslaving tast het lichaam en de hersenen aan, waardoor een chronische verslaving kan ontstaan. Meestal zijn er dan ook veel bijkomende problemen met bijvoorbeeld gezondheid, wonen, financiën, enzovoorts. In dat geval is de hulp niet zozeer gericht op genezing, maar op verzorging en begeleiding. De hulp richt zich op het stabiliseren van de verslaving (door bijvoorbeeld medische heroïnebehandeling of methadon), een betere lichamelijke gezondheid en betere leefomstandigheden.

In veel gevallen is helemaal stoppen wél de beste keuze. Zo is het voor mensen die ernstig alcoholverslaafd zijn geweest, vaak onmogelijk om nog ooit ‘met mate‚’ te drinken. Zodra ze weer één glas alcohol drinken, vallen de drempels weg en vallen ze snel terug in hun oude gedrag.

Inhoud behandeling

In films en series is de behandeling van een verslaving altijd gericht op het ‘afkicken‚’ (detoxatie of ontwenning). Tijdens de detoxificatie raakt het lichaam de verslavende stof kwijt. Daarna is de lichamelijke afhankelijkheid verdwenen. De geestelijke afhankelijkheid echter nog niet. De behandeling om de verslaving echt te overwinnen, begint dan eigenlijk nog maar net. De cliënt moet leren een leven te leiden zonder alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gokken.

Gesprekken
Gesprekken (individueel of in groepen) vormen vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Om te beginnen is het belangrijk om erachter te komen waarom, wanneer en hoeveel iemand gebruikt. Daarnaast leren we u hoe u om kunt gaan met risicosituaties en kunnen sociale vaardigheidstrainingen gegeven worden.

Omgeving
We vinden het belangrijk om de mensen uit uw omgeving zo veel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Tijdens de behandeling wordt bekeken hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Uw naasten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een aantal sessies, maar zij kunnen daarnaast ook zelf hulp krijgen (zie Hulp voor familieleden van cliënten).

Vaktherapieën
Verder bieden we een aantal vaktherapieën aan, die zijn gericht op de behandeling van de verslaving door middel van non-verbale therapieën (therapie waarin nauwelijks wordt gepraat). Dit zijn bijvoorbeeld muziektherapie en bewegingstherapie. Deze vorm van hulp is geschikt voor mensen die hun gevoelens moeilijk kunnen uiten.

Medicijnen
Naast gesprekken kunnen ook medicijnen hulp bieden bij het overwinnen van uw verslaving. Tijdens de detox kunnen medicijnen ontwenningsklachten verminderen. Daarna kunnen bijvoorbeeld (tijdelijk) kalmeringsmiddelen voorgeschreven om de onrust weg te nemen. Ook zijn er medicijnen die de ‘zucht’ (verlangen naar drugs) verminderen. En ten slotte zijn er ook medicijnen die ervoor zorgen dat u ziek wordt als u weer alcohol gebruikt.

Nazorg
Aan het eind van elk behandelplan wordt met de cliënt besproken hoe de nazorg plaatsvindt.

Behandelvisie

Novadic-Kentron werkt volgens het “biopsychosociale model”. Dat betekent dat verslaving gezien wordt als een ziekte met biologische (lichamelijke), psychische (geestelijke) en sociale aspecten. Hulp moet zich richten op al die aspecten.
Novadic-Kentron werkt daarvoor vooral met CRA (Community Reinforcement Approach). Bij CRA proberen we een andere leefstijl aan te leren, die méér beloningen oplevert dan het gebruik van middelen. We zoeken dus naar andere ‘beloningen‚’, die een positieve invloed op u hebben, maar niet schadelijk voor u zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het plezier dat u heeft bij een nieuwe hobby, ontspanning door bijvoorbeeld wandelen, sociale contacten, (ander) werk of andere activiteiten die u prettig vindt om te doen.

Het verhaal van…