Maatregelen in verband met corona

Kijk hier voor actuele informatie over de testservice tijdens de coronacrisis.

De testservice DIMS

Of ze nu verboden zijn of niet, mensen gebruiken drugs. Het gebruik van drugs brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is in 1992 het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) opgericht. DIMS heeft twee taken: monitoring en surveillance.

Monitoring heeft als doel te weten komen wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden. Surveillance heeft als doel gevaren voor de volksgezondheid te signaleren. Als er stoffen worden aangetroffen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, worden regionale of landelijke waarschuwingsacties opgezet (Red Alert).

DIMS voert deze taken uit door drugs te analyseren op samenstelling en werkzame stoffen. Deze drugs worden aangeboden door consumenten zelf. Na de analyse krijgt de consument informatie over de samenstelling van werkzame stoffen en de mogelijke risico’s bij gebruik. Tijdens zo’n contact wordt informatie uitgewisseld over de drug, setting, et cetera.

DIMS is een netwerk van vijftien instellingen voor verslavingszorg. De medewerkers van de aangesloten instellingen staan door het testen wekelijks in contact met de gebruikers. Op deze wijze vindt een snelle, effectieve manier van informatie-uitwisseling over (nieuwe) drugs plaats. DIMS is daardoor meestal als eerste op de hoogte van nieuwe pillen, nieuwe drugs en nieuwe vormen van gebruik. Testen bij de testservice is altijd anoniem! Het is een laagdrempelige voorziening waar de tester met de aanleveraar in gesprek kan gaan over zijn of haar gebruik en de eventuele risico’s bij gebruik. Want het gebruiken van drugs is nooit zonder risico’s, ook niet als de consument de uitslag van de test goed vindt.

De testservice is alleen bestemd voor consumenten zelf. Als het voor de tester duidelijk is dat het gaat om een monster van derden, wordt dit niet getest en moet de aanleveraar met lege handen weer naar huis.

Voor derden die bezorgd zijn over het gebruik van anderen, biedt Novadic-Kentron gesprekken en begeleiding aan, bijvoorbeeld via het ouderspreekuur. Spreekuren elders in het land zijn terug te vinden op www.drugs-test.nl.

In 2015 werden door de testservice 1.710 monsters getest die aangeleverd werden door 2.130 gebruikers.