Veelgestelde vragen

Hulp en behandeling

We behandelen alle verslavingen aan genotmiddelen (zoals alcohol en alle soorten drugs) en ook veel niet-middelgerelateerde verslavingen, zoals internet, gamen, gokken en seksverslaving.

In principe zijn wij er voor alle mensen in Brabant die problemen hebben met alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen en wordt dus iedereen toegelaten. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of een hulpvrager bij ons op de juiste plek is. In sommige situaties moeten wij hulpvragers doorverwijzen naar andere organisaties of andere organisaties bij de hulpvraag betrekken. Bijvoorbeeld als hulpvragers slecht of geen Nederlands spreken of als zij een ernstige (lichamelijke) beperking hebben. Cliënten die eenmaal in de hulpverlening zitten, kunnen op basis van de overtreding van de huisregels (bijvoorbeeld agressie) – eventueel tijdelijk – uitgesloten worden.

Novadic-Kentron levert een uitgebreid pakket, dat bestaat uit preventie, forensische verslavingszorg, verslavingsreclassering, hulpverlening en zorg. (Zie onder menu Hulp en advies.)  Binnen dat pakket is niet sprake van één methode. Novadic-Kentron stemt haar hulpverlenings- en preventieaanbod af op nieuwe ontwikkelingen, trends en op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We gebruiken veel producten van Resultaten Scoren en werken met de CRA-methode.

Omdat iedere vraag op zichzelf staat en iedere cliënt uniek is, werken wij met een op maat gesneden aanbod. Binnen de hulpverlening werken we met individuele behandelplannen, opgesteld in samenspraak tussen hulpverlener en cliënt. Lees hier meer over de behandeling.

Wilt u zich aanmelden? Dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Heeft u of uw huisarts al een verwijsbrief naar ons gestuurd? Bel ons! Telefoon 073-689 90 90

Lees meer over aanmelden.
Zie ook: Hoe kan ik iemand anders aanmelden?

Bekijk hier de actuele wachttijden.

Let op:
Door verschillende factoren is het mogelijk dat de wachttijd in uw individuele geval afwijkt.

Nee, behandeling is nagenoeg altijd op vrijwillige basis. Uw eigen motivatie is heel belangrijk voor het resultaat van de behandeling.

In enkele uitzonderingsgevallen kan er wel sprake zijn van gedwongen behandeling of opname. Als u in aanraking bent gekomen met justitie, kan behandeling soms wel in een gedwongen (Justitieel) kader plaatsvinden.

Ook kan een gedwongen opname of behandeling noodzakelijk zijn als u een gevaar vormt voor uzelf of de omgeving. In een noodsituatie, als u erg in de war bent en een acuut gevaar vormt, kan een IBS-procedure (inbewaringstelling) worden opgestart. Meestal loopt dit via de politie, die overleg voert met de crisisdienst van de GGZ. De burgemeester beslist over de IBS op basis van een geneeskundige verklaring van een arts (psychiater). Is er wel gevaar voor de cliënt zelf of de omgeving, maar is dit gevaar niet acuut, dan kan opname of behandeling via een rechterlijke machtiging worden afgedwongen. De rechterlijke machtiging kan door uw partner of familie (na overleg met hulpverleners) (geen schoonfamilie) ,en/of door hulpverleners bij de Officier van justitie worden aangevraagd.

Ja, voor uzelf is dit mogelijk, maar alleen als dit onderdeel is van uw behandeling bij NK.

Zie ook: Kan mijn kind bij jullie urinecontroles doen?

Nee, alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven, geven wij informatie over u aan derden. Uw andere behandelaars kunnen wel informatie over u opvragen. Ouders/voogden en jeugdhulporganisaties kunnen wel informatie opvragen van hun kinderen/cliënten als die jonger dan 16 jaar zijn.

Lees meer over rechten en plichten.

Nee, maar uw gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Lees meer over rechten en plichten.

Ja, ook als u geen onderdak heeft, kunt u bij ons terecht. U kunt hulp en begeleiding krijgen via verschillende locaties van dag- en nachtopvang in Brabant of via de Maatschappelijke Opvang. Deze worden niet altijd beheerd door Novadic-Kentron, maar wel is er altijd samenwerking met ons. U kunt op de opvang met de medewerkers praten over verdere stappen, zoals een hulptraject.

In principe moet u gewoon wachten tot uw behandelaar weer terug is. Als het dringend is, kunt u contact opnemen met de locatie waar u behandeld wordt. We kunnen dan samen met u kijken wie u te woord kan staan.

Als u start met uw behandeling, bespreekt uw behandelaar met u uw doelen en wensen. Wat u zelf wilt bereiken, staat daarbij centraal. De behandelaar bekijkt samen met u hoe we aan die doelen kunnen werken. Dit wordt vastgelegd in uw behandelovereenkomst, die u ondertekent. Als u gaandeweg uw behandeling vindt dat dit toch niet de goede aanpak is, kunt u dit het beste bespreken met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen of contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon.

U kunt uw ontevredenheid of suggesties voor verbeteringen het beste bespreken met de betrokken behandelaar. Vaak kunt u dan samen al tot een oplossing komen. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker of de afdeling.

Voor advies of bemiddeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron of met de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Lees hier meer over wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Informatie voor de omgeving van een verslaafde (ouder, kind, partner of andere naaste)

U kunt niet zomaar iemand anders aanmelden. Alleen als verwijzer (bijvoorbeeld een huisarts) kunt u een patiënt aanmelden. Vervolgens zal de afdeling Inschrijving contact leggen met deze persoon en deze inschrijven nadat hij/zij hiervoor akkoord heeft gegeven. Als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kunt u kinderen aanmelden tot 16 jaar.

Lees ook: Hoe kan ik iemand motiveren om in behandeling te gaan?

Wij zijn er geen voorstander als mensen buiten de cliënt om informatie over die cliënt aan een behandelaar willen doorgeven. Heeft u informatie die voor het welzijn van die cliënt van belang is, dan kunt u die sturen naar hulp@novadic-kentron.nl. Echter, wij mogen geen uitspraken doen over wat er met uw reactie gebeurt en of de cliënt bij ons in behandeling is. U zult dus alleen een algemene reactie krijgen met de volgende strekking: “Als de cliënt bij ons in behandeling is, zullen wij uw mail doorsturen naar zijn/haar behandelaar.” Als u daarna niets meer hoort, is het dus mogelijk dat de cliënt niet bij ons in behandeling is, ofwel geen toestemming geeft informatie aan u te verstrekken. Het recht op privacy van de cliënt staat voorop. Let op: u kunt niet anoniem informatie over een cliënt aan ons doorgeven.

Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens mogen we u hier geen inlichtingen over verschaffen, tenzij de cliënt hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Lees hier meer over rechten en plichten.

Als u zich zorgen maakt, is het in eerste instantie belangrijk om het gesprek aan te gaan. Leg aan de persoon uit waarom u zich zorgen maakt. Lees hier meer over wat u kunt doen als u zich zorgen maakt.

Zie ook: Hoe kan ik iemand motiveren om in behandeling te gaan?

U kunt bij ons ondersteuning krijgen als uw naaste bij ons in behandeling is, bijvoorbeeld door deel te nemen aan bijeenkomsten voor naastbetrokkenen. Ook kunt u deelnemen aan zelfhulpgroepen voor naasten.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet in behandeling wil. Hoe u iemand kunt motiveren, is daarvan afhankelijk. Iemand die zelf totaal geen probleem ziet, moet op een andere manier worden benaderd dan iemand die wel door heeft dat het gebruik uit de hand is gelopen, maar bang is dat bijvoorbeeld collega’s erachter komen dat hij een behandeling volgt. Motiveren heeft dus vooral ook te maken met goed luisteren. Enkele tips:

 • Blijf rustig en geduldig en spreek in de ‘ik-vorm’. (“Ik heb het gevoel dat” in plaats van “Jij doet altijd”)
 • Leg uit dat u zich zorgen maakt en waarom dat zo is. (“Ik merk‚ ik ben bang dat”)
 • Word niet boos en gebruik geen bedreigingen, (emotionele) chantage of andere vormen van straffen. Dit helpt niet.
 • Focus op de positieve aspecten van een leven zonder verslaving. Wat zou de persoon zelf het liefste willen? Hoe zou zijn/haar leven eruit zien zonder middelengebruik?
 • Stel uw eigen grenzen. (“Ik kan zo niet verder”, “Ik ga geen drank meer voor je kopen.”)
 • Vul samen de test in of bel samen naar Novadic-Kentron voor verdere hulp.
 • Zorg ervoor dat u zelf goed op de hoogte bent van de mogelijkheden voor een behandeling, hoe iemand zich kan aanmelden en wat de vervolgstappen zijn, zodat u vooroordelen kunt ontkrachten, angsten kunt wegnemen of alternatieven kunt aandragen.
 • Een behandeling hoeft niet altijd heel intensief te zijn, een aantal gesprekken of online behandeling kan bij veel personen ook heel goed werken.
 • Benadruk dat u zelf de persoon op alle mogelijke manieren zal ondersteunen als deze in behandeling is
 • Geef de persoon tijd om een en ander te verwerken en zelf tot een keuze te komen.

Lees meer over het motiveren van een verslaafde.

Gedwongen opname is in principe niet mogelijk. De motivatie van een persoon is heel belangrijk voor het resultaat van de behandeling.

In enkele uitzonderingsgevallen kan er wel sprake zijn van gedwongen behandeling of opname. Als een persoon in aanraking is gekomen met justitie, kan behandeling soms in een gedwongen kader plaatsvinden.

Ook kan een gedwongen opname of behandeling noodzakelijk zijn als een persoon een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. In een noodsituatie, als een persoon erg in de war is en een acuut gevaar vormt, kan deze persoon direct worden opgenomen, tegen zijn/haar wil in. Deze procedure wordt door de rechter getoetst en wordt aangevraagd door een behandelaar of crisisdienst van de GGZ (NK heeft geen crisisdienst, lees hier wat u kunt doen bij een crisis).

Als ouder/voogd/jeugdhulporganisatie kunt u zelf een kind bij ons aanmelden als het kind jonger is dan 16 jaar. Jongeren vanaf 16 moeten zichzelf aanmelden (dat kan ook samen met u). We hebben een speciaal aanbod voor jongeren van 12 tot 24, waarin veel aandacht is voor de toekomst van uw kind (wonen, werk, school, enzovoorts).

U kunt in principe niet iemand anders voor urinecontrole aanmelden. In veel gevallen zijn urinecontroles ook niet de beste manier om in gesprek te gaan met een kind dat (welllicht) genotmiddelen misbruikt. U kunt ons bellen voor advies!

Verslaving

Bij een verslaving verliest de gebruiker de controle over het gebruik. Er is sprake van een (beginnende) verslaving als u:

 • herhaaldelijk merkt dat u meer gebruikt dan u zich heeft voorgenomen;
 • niet kunt stoppen;
 • een groot deel van de dag (in gedachten of in het echt) bezig bent met gebruik.

Lees hier meer informatie over verslaving onder Wanneer is er sprake van een beginnende verslaving?

Om erachter te komen of uw gebruik acceptabel of risicovol is, kunt u onze zelftest doen. U krijgt dan een goed beeld van uw gebruik en of dit zorgwekkend is of helemaal niet. Daarna kunt u in gesprek gaan met de persoon die vindt dat u hulp moet zoeken. Waarom maakt deze zich zorgen? U kunt desgewenst de conclusie van uw zelftest bij dit gesprek meenemen. Probeer rustig te blijven en ga ervan uit dat de persoon in kwestie het goed bedoelt. Als u boos wordt en in de verdediging schiet, kan de ander denken dat u uw middelengebruik ontkent.

Jarenlange verslaving veroorzaakt beschadigingen in de hersenen. Daardoor is er geen sprake meer van een vrije keuze om af te kicken, de geestelijke afhankelijkheid is te groot. Dwang werkt dan ook vaak niet meer.

Mensen met ernstige psychische klachten kunnen problemen niet goed oplossen. Ze zijn vaak niet in staat hulp te vragen of weten niet waar ze hulp kunnen krijgen. Schaamte voor de situatie speelt ook een rol en inzicht in de ernst van de situatie ontbreekt. Men maakt zichzelf en de omgeving wijs dat problemen van tijdelijke aard zijn. Soms is geboden hulp niet voldoende en bij verslavingsproblemen is regelmatig sprake van terugval. Ten slotte zijn er ook veel instanties die het leven ‘ingewikkelder’ maken, zoals woningcorporaties, hypotheekverstrekkers, banken, zorgverzekeraars, telecomaanbieders, leveranciers van gas, water en licht, justitie en Belastingdienst. Met deze instanties kan iemand ernstig in conflict komen, waardoor grote problemen ontstaan.

Ja, de Gezondheidsraad ziet verslaving als een terugkerende ziekte die vaak lang duurt met lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Ook andere deskundigen beschouwen verslaving steeds vaker als een chronische ziekte. De oorzaken kunnen erfelijk zijn, maar ook het gevolg zijn van persoonlijke of sociale problemen. Daarnaast zet een verslaving zich vast in de hersenen. Door voortdurend en langdurig gebruik van verslavende stoffen treden onherstelbare veranderingen in de hersenen op, waardoor een blijvende hunkering naar drugs of alcohol blijft bestaan. Lees ook Wat is verslaving?

Het heeft niets te maken met motivatie. Elke verslaafde wil niets liever dan leven zonder alcohol en drugs, maar afkicken is niet altijd een haalbaar doel. Hulpverlening richt zich dan eerst op regelmaat en goede zorg. Daarna kan wellicht nog eens geprobeerd worden om af te kicken.

Voor iedere verslaafde is afkicken een optie, maar misschien niet altijd de beste optie. Eerst moet gekeken worden of afkicken een haalbaar doel is. Het kan beter zijn de hulpverlening eerst te richten op het stabiliseren en verbeteren van andere levensgebieden, zoals lichamelijke en psychische zorg, wonen, werken, vrijetijdsbesteding en/of sociale contacten. Daarna kan afkicken overwogen worden. Lees ook Hoe wordt verslaving behandeld?

Ja, want onder invloed van de ene drug gedragen mensen zich heel anders dan onder invloed van de andere. Effecten van drugs zijn bovendien bij iedereen anders. Meestal is een drugsverslaafde meer in zichzelf gekeerd, rustig en onverschillig. Alcoholisten zijn vaak luidruchtiger. Agressie en onrust komen meer voor bij alcoholverslaafden dan bij drugsverslaafden.

De meeste daklozen en verslaafden hebben jarenlang hard gewerkt en hun bijdrage aan de maatschappij geleverd. Omdat het ergens mis ging, zijn ze in grote problemen geraakt. Zoals veel andere chronisch zieken hebben deze mensen zorg hard nodig. Als gezondheid en welzijn beter worden, kan er weer ruimte komen voor (vrijwilligers)werk of een andere zinvolle dagbesteding.

Middelen en gebruik

Algemeen

Elke drug heeft andere effecten op de gebruiker, en ook per gebruiker kunnen de effecten anders zijn. Bovendien kunnen “signalen” ook door heel andere factoren worden veroorzaakt dan door drugsgebruik (bijvoorbeeld stress of gezondheidsproblemen). Ga er dus nooit vanuit dat bepaalde signalen hard bewijs zijn. De volgende signalen kunnen wel aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan over uw bezorgdheid:

 • in het algemeen: gedrag dat anders is dan u gewend bent en/of ongepast is (bij de leeftijd of situatie);
 • afwezig bij of verwaarlozing van school, werk of hobby;
 • meer ruzies;
 • contact met politie of justitie;
 • betrokkenheid bij ongevallen (bij ouderen: vallen);
 • meer geld uitgeven (bij jongeren: om meer geld vragen);
 • vaak geestelijk afwezig zijn;
 • slechte concentratie;
 • rusteloosheid;
 • sneller geïrriteerd zijn dan normaal;
 • stemmingswisselingen;
 • vaak en lang slapen of juist veel minder slapen;
 • gewichtsverlies;
 • plekken op lippen, neus (rode neus, loopneus, ontstoken neus) of handen;
 • bleekheid;
 • somberheid.

Zie ook: Hoe kan ik iemand motiveren om in behandeling te gaan? en Ik maak me zorgen om een bekende, wat kan ik doen?

Lichamelijke klachten die optreden na het stoppen noemen we ontwenningsverschijnselen. De heftigheid van die klachten hangt vaak samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de manier waarop u gebruikt heeft. En hoewel het bij ieder mens weer anders is, kun je je vooral bij alcohol en heroïne behoorlijk ziek voelen. Ook bij het afkicken van GHB komen zeer ernstige – en zelfs levensbedreigende! – ontwenningsverschijnselen voor. Zoek hier dus altijd hulp bij en neem contact met ons op! Bij ontgiften in één van onze klinieken kunnen klachten verminderd worden met medicijnen.

Het effect van het gebruik van middelen hangt veel af van de persoonlijke situatie van de gebruiker (zijn er problemen, is hij goed uitgerust, heeft hij goed gegeten, zijn er al andere drugs gebruikt, enzovoorts). Ook de mate waarin iemand gewend is een middel te gebruiken speelt een rol. Hoe een middel precies uitwerkt verschilt dus per individu. Er zijn wel standaardeffecten: we onderscheiden verdovende middelen (bijvoorbeeld alcohol, heroïne, slaap- en kalmeringsmiddelen) waarvan je suf en slaperig wordt, opwekkende middelen (bijvoorbeeld cocaïne, speed, nicotine en cafeïne) die de gebruiker actief en alert maken en waarnemingsveranderende middelen (bijvoorbeeld hasj/wiet, paddo’s) die ervoor zorgen dat wat je hoort en ziet verandert. Lees hier meer over de verschillende middelen.

Meer informatie over middelen is te verkrijgen bij Preventie, voorlichting en advies, telefoonnummer 073-689 90 90 of mail preventie@novadic-kentron.nl.

We krijgen van leerlingen en studenten veel verzoeken voor een interview. Onze medewerkers hebben het echter erg druk met hun primaire taken: het verlenen van hulp en zorg of het uitvoeren van preventieactiviteiten. We kunnen dan ook niet voldoen aan alle verzoeken voor een interview. Voor de geschreven pers, radio en televisie werken onze medewerkers uiteraard wel graag mee, in overleg met de afdeling Communicatie (telefoon 073-684 95 00).

Heeft u vragen over alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken? Kijk dan op deze site voor de antwoorden: www.vad.be. U kunt ook met uw vragen terecht bij de Belgische drugsinfolijn op telefoonnummer 078-15-10-20.

Paddo’s

Paddo’s zijn bewustzijnsveranderende middelen. Dit betekent dat je door het gebruiken van paddo’s dingen kan gaan waarnemen en ervaren die er niet zijn. Dit noemen we een trip. Deze trip kan mooi zijn, maar ook erg beangstigend. Dit ligt met name aan uw stemming en de omgeving waarin u gebruikt. Als u ontspannen en met goede vrienden bent in een rustige omgeving, is de kans op een mooie trip groter dan wanneer u gebruikt in een drukke omgeving met mensen die u niet zo goed kent of niet vertrouwt. Als u ziek bent of psychische problemen hebt of binnen uw familie komen psychische problemen voor, dan kunt u beter geen paddo’s gebruiken. De kans is groot dat u een slechte trip krijgt of dat psychische problemen ontstaan.

Blijven hangen in een trip betekent dat nadat de drug uitgewerkt is, je toch nog lange tijd verward en angstig blijft. Normaal gesproken kan dat niet. Drugs zoals LSD en paddo’s zijn wel riskant voor mensen die aanleg hebben voor psychosen of schizofrenie. Gebruik kan bij hen een psychose oproepen die blijft voortduren tot enkele dagen, weken of maanden na het gebruik. Ook kan het een bestaande psychose verergeren en zorgen voor terugval. Voor mensen die geestelijk labiel zijn is gebruik van hallucinogenen extra riskant. Het beeld dat iemand een keer een hallucinerend middel neemt en daarna permanent psychotisch of schizofreen wordt, is dus onjuist. Een drugspsychose moet onderscheiden worden van een bad trip. Een bad trip stopt immers wanneer de drug uitwerkt is. Een psychose duurt veel langer.

Energiedrankjes

Red Bull is een legaal onder de warenwet vallende energiedrank met een toevoeging van taurine. Taurine is een vorm van aminozuur. Het is een zeer sterk stimulerend middel. Het verhoogt de alertheid en concentratievermogen en geeft tijdelijk extra energie. Je kunt een blikje Red Bull vergelijken met een à twee sterke kopjes koffie. Na enkele malen gebruik treedt er gewenning op.

Effecten beginnen na 15 tot 30 minuten en houden gemiddeld 2 tot 3 uur aan. Er kunnen trillingen en spasmen ontstaan. Rusteloosheid en angst komen ook wel eens voor. Verder is het niet geschikt voor diabetici, kinderen en mensen die gevoelig zijn voor cafeïne. Je raakt er niet lichamelijk of geestelijk afhankelijk van. Het is 24 tot 48 uur aantoonbaar in de urine.

Cocaïne, heroïne en speed

Cocaïne en heroïne hebben een tegengestelde werking. Cocaïne werkt stimulerend, het versnelt de hartslag en ademhaling en verhoogt de bloeddruk. Een gebruiker heeft meer energie, houdt alles langer vol, is opgewekt en voelt minder snel pijn. Zwaardere gebruikers zijn vaak rusteloos, snel geïrriteerd en overmoedig.

Heroïne wordt gemaakt uit morfine en werkt zwaar verdovend. Heroïne vertraagt de ademhaling en de hartslag. De sterk verdovende werking (‘flash’) komt heel snel. Pijn, verdriet, angst, honger en kou worden niet meer gevoeld. De gebruiker raakt ontspannen, onverschillig en in zichzelf gekeerd.

U beperkt het risico door op de eerste plaats niet te gebruiken. Als u toch wilt gebruiken dan is het belangrijk dat u de drugs laat testen. Dit kan gratis en anoniem. Bekijk de locaties en tijden van de testservice.

Ja, dat kan. Mensen die cocaïne gebruiken, kunnen tussen de momenten van gebruik last hebben van depressieve gevoelens. Dit komt doordat cocaïne de dopaminehuishouding in de hersenen uit balans brengt. Dopamine is een stof in de hersenen die onder meer invloed heeft op de stemming. De dopaminehuishouding herstelt zich vanzelf weer als iemand stopt met gebruiken. Na langdurig gebruik kan dit wel een aantal weken of maanden duren.

Een depressie na het stoppen met cocaïne kan langer aanhouden als er andere oorzaken in het spel zijn. Zo kan iemand na cocaïneverslaving geconfronteerd worden met sociale of financiële problemen die door het gebruik zijn ontstaan. Ook kunnen oude problemen de kop op steken die voorheen steeds werden “weggesnoven”.

Ja, ondanks dat het beide witte poeders zijn die meestal gesnoven worden, zijn er grote verschillen in de uitwerking en de prijs. De verschillen tussen cocaïne en speed zijn:

 • Beide middelen hebben een stimulerend effect. Bij speed uit zich dat in lichamelijke onrust. Iemand die cocaïne gebruikt, heeft die drang tot bewegen niet. Bij gebruikers van cocaïne vindt het effect meer plaats op psychologisch gebied: ze zullen zich bijvoorbeeld zeer zelfverzekerd gaan voelen.
 • Cocaïne is veel prijziger. Speed kost ongeveer € 5 tot € 12,50 per gram, terwijl cocaïne ongeveer € 40 tot € 70 per gram kost.
 • Speed werkt ongeveer acht uur, terwijl cocaïne maar een half uur tot een uur werkt.

Over het algemeen wordt ‘gewone’ cocaïne gesnoven en wordt de cocaïne die gerookt wordt eerst uitgekookt. Dit wordt ook ‘base coke’ of ‘crack’ genoemd. Het verschil zit in de werkingsduur en heftigheid van het effect. Bij snuiven begint de werking binnen enkele minuten en duurt het effect een half uur tot een uur. Bij het roken van cocaïne begint de werking na een aantal seconden en duurt het effect vijf tot tien minuten. Beide middelen werken stimulerend, maar het effect is bij roken heftiger.

De gebruiker voelt zich na afloop vaak depressief. Hierdoor is de verleiding groot om direct weer te gebruiken. Cocaïne roken maakt daarom sneller afhankelijk dan cocaïne snuiven.

Er zijn geen middelen die coke in het lichaam sneller afbreken. Het duurt ongeveer drie tot vier dagen voordat coke het lichaam verlaten heeft (de lever breekt een hoop af, ook coke). Bij overmatig gebruik kan dit tot acht dagen duren. Wat u over yoghurt of melk gehoord heeft, is een fabeltje. Zo heb je nog meer van dit soort uitspraken, bijvoorbeeld over alcohol (geklutst ei of vet eten tegen een kater). Dit is allemaal onzin.

De kater die u overhoudt van coke, is een teken van uitputting van uw lichaam. Coke gebruikt de eigen energie en daarom voelt iemand zich de volgende dag en/of de dagen daarop leeg en lusteloos. De combinatie van coke en andere middelen zorgt ervoor dat het effect onvoorspelbaar wordt. Daarnaast is de kater waarschijnlijk groter.

Speed heeft onder meer invloed op de hoeveelheid dopamine in de hersenen. Deze stof beïnvloedt onder andere het emotionele gedrag, het geheugen, de concentratie en controleert de bewegingen. Door het gebruik van speed komt er meer dopamine vrij in de hersenen. Doordat de dopaminebalans verstoord wordt, raakt de gebruiker de controle over zijn bewegingen soms een beetje kwijt en kan hij ongewild bewegingen gaan maken. De kaakbewegingen bij speedgebruik zijn hier een voorbeeld van.

Alcohol

Jongeren mogen vanaf 1 januari 2014 alcohol kopen vanaf hun achttiende jaar.

In korte tijd veel alcohol drinken (binge drinken) is slechter voor de gezondheid dan iedere dag een klein beetje. Elke dag twee biertjes drinken verhoogt wel het risico op gewenning. Heeft u een keer te veel gedronken? Drink dan daarna twee aaneengesloten dagen geen alcohol om uw lichaam de kans te geven om te herstellen. Jongeren onder de 18 zouden sowieso niets moeten drinken. Dit brengt te veel risico’s met zich mee, zoals schade aan de hersenen.

Er is geen veilige ondergrens voor het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap. Hoe meer u (in één keer) drinkt en hoe vroeger in de zwangerschap, hoe meer risico u loopt, maar ook kleine hoeveelheden alcohol kunnen ernstige schade aan de foetus toebrengen, met levenslange gevolgen, zoals concentratie- en gedragsproblemen. Dus drink niet als u zwanger bent of wilt worden. Dit laatste geldt overigens ook voor de man. Als er sprake is van een kinderwens, kan ook de man de alcohol beter laten staan. Lees hier meer over zwangerschap en alcohol.

GHB

Nee. De werking van GHB en xtc verschilt. In kleine hoeveelheden heeft GHB een ontremmende werking, vergelijkbaar met die van alcohol. Bij iets hogere doseringen wordt de gebruiker slaperig en kan hij zelfs in coma raken. Bij xtc krijgt de gebruiker juist meer energie. Daardoor kan hij bijvoorbeeld uren achtereen dansen. Vermoedelijk verkochten dealers GHB in het verleden als vloeibare xtc om marketingredenen. Niemand had toen nog van GHB gehoord en dus was het makkelijker om het als een vorm van xtc te verkopen.

Ja! GHB is moeilijk te doseren en het risico op bewusteloosheid (‘out gaan’) is zeer groot. Dit kan levensbedreigend zijn (kans op stikken in het braaksel bij bewusteloosheid), zeker in combinatie met alcohol of andere middelen. Ook is GHB zeer verslavend. Een GHB-verslaving is een ernstige verslaving, en plotseling stoppen kan zeer ernstige ontwenningsverschijnselen veroorzaken die ook gevaarlijk kunnen zijn. Stop dus niet zonder hulp maar neem contact met ons op!

GHB werkt verdovend op het zenuwstelsel. Het gebruik van GHB kan leiden tot een roes, die vergelijkbaar is met het effect van alcohol. Hierdoor wordt de gebruiker vrolijk, kalm en relaxed. De gebruiker wordt praterig en soms opgewonden. Gebruikers merken echter ook al snel de verdovende kant van GHB. Ze krijgen een slap gevoel, voelen zich suf en worden overvallen door een onbedwingbare slaap. Het belangrijkste risico bij GHB is het risico op een overdosis. De combinatie met alcohol of kalmerende middelen vergroot dit risico zeer sterk.

De juiste dosering van GHB is erg moeilijk te bepalen. GHB is dus niet veilig te gebruiken.

In een aantal gevallen is het bekend dat GHB gevoeliger maakt voor aanrakingen, een erectie langer aanhoudt en een heftiger orgasme geeft. Het probleem met GHB is dat de dosering heel belangrijk is voor het effect. Net iets te veel GHB leidt niet tot opwinding, maar tot een hele diepe slaap.

De juiste dosering van GHB is erg moeilijk te bepalen. Het risico dat het mis gaat, is groot.

Wiet

Nee, dit is een mythe. Blowen is slecht voor de longen: je krijgt bij het roken van hasj en weed zelfs meer kankerverwekkende stoffen binnen dan bij het roken van tabak.

Bij verslaving kun je onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid.

Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat het lichaam gewend is geraakt aan een middel. Bij het stoppen met gebruik treden ontwenningsverschijnselen op. Dit is nauwelijks het geval bij blowen. Alleen mensen die lang en intensief hebben geblowd, ondervinden soms (lichte) ontwenningsverschijnselen, zoals slapeloosheid en prikkelbaarheid.

Bij geestelijke afhankelijkheid heeft u het idee dat u zich niet goed kunt voelen of niet goed kunt functioneren zonder het middel. U heeft steeds zin in het middel en denkt er vaak aan. Dat maakt het moeilijk om niet te gebruiken. Deze geestelijke afhankelijkheid kan optreden bij cannabisgebruik. Als je iedere dag blowt en het niet kunt laten, kun je spreken van geestelijke afhankelijkheid.

Lees ook Wat is verslaving?

Middelen met elkaar vergelijken is niet gemakkelijk. Elk middel heeft zijn eigen risico’s. Welke stof voor iemand de meeste risico’s met zich meebrengt, is afhankelijk van verschillende factoren.

 • De hoeveelheid die wordt gebruikt
  De stof alcohol is schadelijker voor het lichaam dan cannabis. Iemand die dagelijks blowt, kan echter meer nadelige effecten ondervinden dan iemand die in het weekend een paar biertjes drinkt. De blower kan bijvoorbeeld geestelijk afhankelijk raken en problemen met zijn longen krijgen.
 • De persoon
  Iemand die zwakke longen heeft, kan extra problemen krijgen door cannabis te roken. Iemand met een zwakke lever kan weer beter van de alcohol afblijven. Ook leeftijd speelt een rol: met name jonge mensen lopen door blowen meer kans op het krijgen van schizofrenie.
 • Persoonlijke voorkeur
  Er kan een persoonlijke voorkeur zijn voor een middel.

Xtc

Afhankelijk van de situatie, kan de prijs variëren van € 4 tot € 10 per pil.

Voldoende water drinken is belangrijk, maar overdrijven is gevaarlijk. Als u xtc gebruikt, is het is goed om (afhankelijk van de temperatuur) ieder uur een tot twee alcoholvrije drankjes te drinken. Dit voorkomt klachten als hoofdpijn en verlaagt de temperatuur van uw lichaam. Onder invloed van xtc kan het lichaam de temperatuur namelijk niet goed meer regelen. Daar komt bij dat xtc vaak in warme ruimtes wordt gebruikt en gebruikers vaak dansen. De lichaamstemperatuur kan daardoor flink gaan stijgen. Dit kan voor allerlei klachten zorgen en de kans op hersenschade vergroten. Drinkt u veel meer dan vier glazen water per uur, dan kan de hoeveelheid water in uw lichaam te groot worden in verhouding tot de hoeveelheid natrium (zout). U kunt dan allerlei ernstige klachten krijgen. U kunt de kans op natriumtekort verkleinen door af en toe iets zouts te eten of een isotoon sportdrankje te drinken. Sportdrankjes bevatten namelijk zouten. Let op dat u geen energiedrankje maar een sportdrankje neemt. Dit zijn twee verschillende dingen!

Ja, gebruik van xtc kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Hierbij gaat het om aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit). Het gevaar neemt toe naarmate meer en vaker gebruikt wordt. Ook het slikken van hoog gedoseerde pillen verhoogt het risico. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ingrijpend de schade aan de hersenen is en of het blijvend is.

Xtc-pillen worden steeds vaker ‘vervuild’ met andere stoffen. Soms wordt MCCP verkocht als xtc of wordt xtc vermengd. MCCP is net als xtc een chemische stof en lijkt ook qua werking een beetje op xtc. MCCP heeft vooral een wazige werking/”love-gevoel”, hoewel een oppeppend effect ook wel wordt gemeld. Soms komen hallucinaties voor. Maar je kunt ook weer niet zeggen dat het effect op LSD of paddo’s lijkt. Het gebruik van MCCP leidt in veel gevallen tot hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en onaangename hallucinaties. Waarschijnlijk is MCCP niet giftig voor de hersenen (zoals xtc wel is). Bij een overdosis kan echter wel onrust, oververhitting en een zeer gevaarlijke serotoninevergiftiging ontstaan. Je hersenen kunnen door MCCP te veel serotonine afgeven. Dat kan dodelijk zijn.

De vervuiling met MCCP is onderdeel van een toenemende onbetrouwbaarheid van de xtc-markt. De xtc-markt is illegaal en daarom onbetrouwbaar: deze vervuiling komen we tegenwoordig regelmatig tegen. Laat daarom uw xtc testen bij één van de testservices bij u in de buurt!

MDMA (de werkzame stof in een xtc-pil) werd rond 1900 voor het eerst in een laboratorium gemaakt. In de Verenigde Staten is het in de jaren ’70 van de vorige eeuw af en toe experimenteel bij psychotherapie gebruikt, omdat patiënten er opener en spraakzamer van werden. Het middel kwam daarna op de zwarte markt terecht en werd onder de naam xtc populair in discotheken. In de jaren ’80 van de vorige eeuw dook het op in Europa. Ondanks wettelijke verboden, zoals in de Verenigde Staten in 1985 en in Nederland in 1988, is de verspreiding toegenomen. Xtc wordt gemaakt in illegale laboratoria. Via netwerken van dealers en subdealers komt het bij de gebruikers terecht.

Combineren drugs en alcohol

Het gebruik van drugs, inclusief alcohol, levert risico’s op. Het combineren van drugs is extra riskant. De risico’s van een combinatie zijn geen simpele optelsom van de risico’s die de drugs afzonderlijk met zich meebrengen (1+1=2). Soms is het meer (1+1=3) dan een optelsom. De effecten van combinaties zijn bovendien niet goed te voorspellen. Combineren betekent (veel) meer risico lopen. Bij het uitgaan worden soms op één avond meerdere drugs (inclusief alcohol) gebruikt. Vaak zonder dat erbij stil wordt gestaan. Zo komt het voor dat iemand aan het begin van de avond een paar biertjes drinkt en later op de avond een andere drug gebruikt. De alcohol kan dan nog in het bloed zitten; per glas alcohol duurt de afbraak één tot anderhalf uur.

Over het algemeen geldt bij combineren het volgende:

 • Als “uppers” (zoals xtc, speed en cocaïne) gecombineerd worden, versterken ze elkaars stimulerende werking. Het risico op schade wordt daarmee ook groter (uitputting, oververhitting, schade aan organen).
 • Bij de combinatie van “downers” (zoals alcohol, GHB en slaappillen) wordt de dempende werking van deze middelen versterkt. De kans op ademhalings- en hartritmestoornissen neemt toe.
 • De effecten van een combinatie van “uppers” en “downers” kunnen verschillend zijn. De werking van de afzonderlijke middelen kan zowel versterkt als afgezwakt worden.
 • Drugs en verkeer zijn niet te combineren. De kans op verwonding door een verkeersongeluk is bij een combinatie van alcohol en drugs 35 keer groter dan wanneer er niets gebruikt is. Bepaalde combinaties van drugs kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u zich nuchter voelt, terwijl u dat niet bent. Rijden onder invloed is strafbaar. Of het nu om alcohol, drugs of medicijnen gaat.

De combinatie van drinken en het gebruik van cannabis kan de volgende gevolgen hebben:

 • Misselijkheid
  Als de mix verkeerd valt, kan iemand er een hele avond flink ziek van worden.
 • Verkeersongelukken
  Deelnemen aan het verkeer wordt extra riskant. Alcohol en cannabis verminderen allebei de rijvaardigheid. De risico’s van deze drugs kunnen elkaar versterken.

Door cocaïne te gebruiken en te drinken, loopt u grote(re) kans op:

 • Meer drinken
  Gebruikers drinken vaak meer dan ze van plan waren. Dit komt doordat de cocaïne ervoor zorgt dat u zich minder dronken voelt.
 • Schade aan hart- en bloedvaten
  Zowel cocaïne als alcohol zijn schadelijk voor hart en bloedvaten. De combinatie van alcohol en cocaïne is extra belastend.
 • Beschadiging van de lever
  De combinatie van deze middelen kan de lever beschadigen. Van deze beschadiging kan iemand de rest van zijn leven last hebben.
 • Verkeersongelukken
  Door cocaïne voelt u zich minder dronken. Ook overschat u uw rijvaardigheid makkelijk.
 • Agressie
  Alcohol ontremt en cocaïne kan overmoedig maken. De combinatie van deze middelen kan daarom sneller leiden tot agressief gedrag.
 • Meer drinken
  Gebruikers drinken vaak meer dan ze van plan waren. Dit komt doordat de cocaïne ervoort zorgt dat u zich minder dronken voelt.

De combinatie van xtc en cocaïne verhoogt de kans op:

 • Schadelijke effecten van xtc op hersenen en lever
  Dit komt doordat cocaïne de afbraak van xtc door de lever remt. De combinatie kan daardoor sneller leiden tot veranderingen in de hersenen met aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit) tot gevolg. De lever is de ‘grote schoonmaker’ van het lichaam. Als uw lever niet meer goed werkt, wordt u ernstig ziek.
 • Lichamelijke uitputting
  Xtc en cocaïne zijn allebei stimulerende middelen. Hierdoor is de kans op lichamelijke uitputting extra groot.

De combinatie van xtc en alcohol verhoogt de kans op:

 • Uitdroging
  Alcohol werkt vochtafdrijvend (er wordt meer vocht uitgeplast dan dat u binnen krijgt) en xtc-gebruik zorgt nog sneller voor uitdroging.
 • Oververhitting
  Door oververhitting kunnen organen onherstelbaar worden aangetast.
 • Niet voelen van dronkenschap
  Xtc vermindert het gevoel van dronkenschap, terwijl iemand nog wel dronken is. Ook de coördinatie is slechter dan wordt ingeschat (zwalken, praten met dubbele tong). Hierdoor kan iemand zichzelf gemakkelijk overschatten en in gevaarlijke situaties terechtkomen. Bijvoorbeeld in het verkeer.

Het combineren van GHB en alcohol kan de volgende gevolgen hebben:

 • Out gaan
  Alcohol versterkt het dempende effect van GHB. De kans dat iemand out gaat door deze combinatie is daarom groter dan bij gebruik van één van beide middelen. Als u out gaat, heeft u niet in de hand wat er met u gebeurt. U bent dan afhankelijk van de hulp en betrouwbaarheid van anderen.
 • Misselijkheid en braken
  Zowel GHB als alcohol kan misselijkheid en braken veroorzaken. De kans daarop neemt toe als de middelen gecombineerd worden. Het kan erg riskant zijn als iemand moet braken terwijl hij of zij out gaat. De gebruiker kan dan stikken in de tong of het braaksel.
 • Ademhalingsproblemen
  De combinatie van alcohol en GHB geeft kans op ernstige ademhalingsproblemen.

Kosten, DBC’s en rekeningen (facturatie)

Bij de kosten voor cliënten maken we onderscheid tussen:

 • Behandeling die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en die we leveren via DBC’s (diagnosebehandelcombinatie). In grote lijnen is dit alle zorg die gericht is op behandeling van een verslaving (bijvoorbeeld gedragstherapie), voor cliënten boven de 18 jaar. Dit kan licht tot matig van aard zijn (BasisGGZ) of complex (specialistische verslavingszorg/GGZ).
 • Zorg die sinds 1 januari 2015 gefinancierd wordt door gemeentes (Wmo-zorg, voorheen de AWBZ-zorg en jeugdzorg onder de achttien jaar). In grote lijnen is dit alle zorg gericht op kinderen onder de 18 jaar, zorg waarvoor langdurig begeleiding nodig is en zorg in een van onze woonvoorzieningen.

Lees hier meer over de kosten.

Nee, dit is niet mogelijk.

DBC staat voor diagnosebehandelcombinatie. In een DBC zijn alle werkzaamheden vastgelegd die worden uitgevoerd door Novadic-Kentron. De zorg wordt niet op basis van het totale aantal contacten gefinancierd, maar op basis van gespendeerde tijd. De DBC bevat alle minuten (direct én indirect) die aan uw zorg zijn besteed: van cliëntbesprekingen tot behandelcontacten, van administratie tot nazorg. Indirecte tijd is alle tijd die we voor u aan het werk zijn, zonder dat u hierbij aanwezig bent. Voorbeelden hiervan zijn een bespreking tussen twee behandelaars over uw situatie, administratie (verwerking van uw gegevens), enzovoorts.

Alle tijd die Novadic-Kentron aan uw zorg besteedt, wordt op uw DBC geschreven. Na maximaal één jaar (of eerder als uw behandeling korter duurt) wordt de DBC afgesloten. In de DBC worden directe én indirecte tijd opgenomen. Wanneer een contact bij u thuis plaatsvindt (of elders niet zijnde Novadic-Kentron-locaties) wordt de benodigde reistijd ook op uw DBC geschreven.

Alle tijd (direct en indirect) wordt opgeteld en ingedeeld in productgroepen. Deze productgroepen zijn afhankelijk van uw diagnose, bijvoorbeeld ‘aan alcohol gebonden stoornissen, 250-800 minuten’. De prijzen van de productgroepen zijn jaarlijks landelijk vastgesteld.

In de BasisGGZ (zorg voor lichte en matige problemen) zijn er vier verschillende productgroepen, afhankelijk van de zorgvraag. De vier productgroepen zijn kort, middel, intensief en chronisch. De specialistische verslavingszorg/GGZ (voor complexe problemen) heeft veel meer productgroepen, afhankelijk van de diagnose en de tijdsbesteding.

Vanaf 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico. In 2020 geldt een verplicht eigen risico van € 385. Iedereen in Nederland moet de eerste € 385 van de meeste vormen van zorg zelf betalen. Dit geldt ook voor de zorg die Novadic-Kentron levert. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar mogelijk de rekening of een deel van de rekening aan u stuurt. Naast het verplichte eigen risico van € 385 kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben. Als dat zo is, kan de rekening van de zorgverzekeraar aan u hoger zijn. Voor meer informatie over het verplichte en het vrijwillige eigen risico, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Novadic-Kentron stuurt de rekening voor de zorg aan uw zorgverzekeraar, en heeft geen inzicht in stand van zaken van uw verplicht eigen risico (en mogelijk vrijwillig eigen risico). Verder zijn er verschillen tussen alle zorgverzekeraars, waardoor het voor Novadic-Kentron niet mogelijk is alle afspraken tussen verzekeraars en hun klanten in beeld te krijgen én te houden. U dient, voor de zekerheid, altijd zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om duidelijkheid te krijgen over mogelijke rekeningen.

Een DBC duurt maximaal één jaar en wordt dan afgesloten. Als de behandeling eerder klaar is, wordt de DBC eerder afgesloten. Als uw behandeling na een jaar nog niet afgerond is, openen we een nieuwe DBC. Nadat een DBC is afgesloten, sturen we deze naar de zorgverzekeraar. De afhandeling van een DBC kan enkele weken duren.

De zorg van Novadic-Kentron valt onder de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u zien wat er voor u is geregeld. We raden u aan om altijd aan uw zorgverzekeraar te vragen wat u wel en niet vergoed krijgt en hoe hoog uw eigen risico is. Novadic-Kentron heeft geen inzicht in uw zorgverzekering en uw eigen risico. We weten dus niet hoe hoog uw rekening is.

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt. Als u bij Novadic-Kentron bent geweest wordt normaliter een diagnose gesteld en daarna volgt een eventuele behandeling. Na afloop van uw (behandel)periode declareert Novadic-Kentron één rekening voor het hele traject. Da datum in het kostenoverzicht is de begindatum van de (behandel)periode waarover de kosten bij de zorgverlener zijn gedeclareerd.

Ja, als u wilt weten hoeveel tijd Novadic-Kentron bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht heeft, kunt u uw behandelaar om een specificatie van de geleverde zorg vragen.

Productgroep
De productgroep is de categorie waaronder uw behandeltraject valt. Bij de productgroep hoort een landelijk vastgesteld tarief. Deze categorie is afhankelijk van de diagnose en de tijdsduur (in minuten).

Directe tijd
Directe tijd is alle tijd die direct aan u besteed is, dus tijd waarbij u zelf aanwezig bent.

Indirecte tijd
Indirecte tijd is alle tijd die aan u indirect besteed is (dus zonder dat u aanwezig bent), onder andere verslaglegging, overleg, enzovoorts.

MEB (Multidisciplinaire Evaluatiebijeenkomst)
Binnen Novadic-Kentron wordt een cliënt altijd enkele keren per jaar geëvalueerd, op vooraf vastgestelde momenten. Dit is nodig om de zorg inhoudelijk goed te kunnen bekijken en zodoende zorg op maat te kunnen leveren. In het MEB wordt ook het besluit genomen om (na evaluatie met de cliënt) een behandeltraject te beëindigen. Daarmee is de behandeling afgelopen en wordt de DBC gesloten. Ook hier geldt weer de groepsgewijze registratie van de bestede tijd.

Zorgverzekeraars hanteren, zover bekend bij Novadic-Kentron, de startdatum van de DBC als ijkpunt voor het bepalen van het (verplicht of vrijwillig) eigen risico. Ook hier geldt weer de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Voor alle zekerheid adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, of deze informatie te controleren in uw polis.

Als u vragen heeft over uw verplicht of vrijwillig eigen risico, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw behandelaar.

De organisatie

Novadic-Kentron ziet het als haar taak nieuwe collega’s op te leiden. Daarom hebben we vele mogelijkheden voor stages. Onder Werken en leren vind je daar meer informatie over en kun je lezen wat je moet doen om bij ons een stageplaats aan te vragen.

Novadic-Kentron is een non-profitorganisatie, de bedrijfsvorm is een stichting. Voor de dienstverlening van Novadic-Kentron is een structureel budget beschikbaar dat afkomstig is van de zorgverzekeraars, Wmo, gemeenten en Justitie. Daarnaast zijn er nog incidentele geldstromen, bijvoorbeeld via (Europese) projectsubsidies.

Net als iedere organisatie is ook Novadic-Kentron gebonden aan de Nederlandse wetgeving. Dat begint al bij het Burgerlijk wetboek. Ook hebben we bijvoorbeeld klinische voorzieningen met allerlei veiligheids- en hygiënebepalingen.

Voor de zorg aan clienten gelden ook bepalingen, bijvoorbeeld rond dossierbeheer en privacybepalingen. Verder hebben we ook te maken met bijvoorbeeld de Opiumwet, de Drank- en Horecawet en Wegenverkeerswet.

Verslavingszorginstellingen zoals Novadic-Kentron komen voort uit de drankbestrijding uit het begin van de vorige eeuw. Rond 1950 werden dit bureaus voor alcoholisme, die in diverse grote steden in heel Nederland actief. Ongeveer rond 1970 deden drugs hun intrede in Nederland en ontstond er een nieuw verslavingsprobleem. Daarmee werden de consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD) een feit. Ook werd de stedelijke organisatie meer regionaal/provinciaal georganiseerd. In Brabant in het M CAD West-Brabant (de M staat voor Medisch, die toevoeging was uniek in Nederland), met vestigingen in Breda (hoofdkantoor), Roosendaal en Tilburg en het CAD Oost-Brabant (Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Oss).

Rond 1988 doemde er een nieuw, relatief grootschalig verslavingsprobleem op: gokken. Door de versoepelde wetgeving rond de fruitautomaten meldde zich in korte tijd een groot aantal spelers die in de (financiële) problemen waren geraakt door gokken. In die tijd veranderden de meeste CAD‚’s hun naam in instelling voor verslavingszorg, met nog steeds dezelfde regionale/provinciale organisatiestructuur. Mensen werden daar ambulant (op afspraak, poliklinisch) geholpen.

Daarnaast waren er verslavingsklinieken, die vaak aan de GGZ gelieerd waren, bijvoorbeeld in Halsteren (Vrederust), Oirschot (HAD), Sint-Oedenrode (Roder Heyde), Beek en Donk (Leefdael), Etten Leur (Hooghuijs), et cetera. Met deze klinieken werkten de ambulante instellingen intensief samen. Op enig moment kwam er een fusiegolf op gang tussen de ambulante en klinische instellingen. Zo ook in Brabant. De nieuwe instellingen kregen bijzondere namen met vaak de toevoeging verslavingszorg. Zo ontstond in Oost-Brabant Novadic, een samentrekking van de woorden Nova (nieuw) en Adic(tion), het Engelse woord voor verslaving. In West-Brabant was sprake van Kentron, een oud-Grieks woord dat centrum of prikkel betekent en dat aan moest geven dat een kentering teweeg moest worden gebracht. Ook landelijk was deze moderne naamgeving een trend: Tactus (Twente), de Grift (Gelderland) en de Cuno van Dijkstichting (Friesland) ontstonden, de term CAD bestond nog slechts in Zeeland.

In het begin van deze eeuw ontstonden er nieuwe fusiebewegingen. Veel verslavingszorginstellingen fuseerden met de GGZ. Zo ontstonden bijvoorbeeld Bouman GGZ (Zuid-Holland/Rotterdam) en Parnassia (Zuid-Holland, Den Haag). In Brabant was zo’n fusie, mede door de vele GGZ-instellingen, niet aan de orde. Wel werd in 2003 gestart met de besprekingen voor een fusie tussen Novadic en Kentron. Deze fusie resulteerde in de oprichting op 15 december 2003 van de stichting Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg in Noord-Brabant. De vestigingsplaats van de stichting was Tilburg, het hoofdkantoor bleef in Sint-Oedenrode. Najaar 2007 verhuisde het hoofdkantoor naar het Zorgpark Voorburg in Vught.

Wij werken intensief samen met ketenpartners of andere instellingen die in hun werk (ook) met verslavingsproblematiek te maken krijgen. Denk daarbij aan de GGZ, de Maatschappelijke Opvang, De GGD, de politie, gemeentes, enzovoorts. Ook met andere partners (onderwijs, maatschappelijk werk, jongerenwerk) wordt samengewerkt als dat in het kader van hulpverlening of preventie van pas komt.

Novadic-Kentron richt zich op de hele provincie Noord-Brabant en heeft vestigingen in de hele provincie. Ook zijn we aanwezig in een groot aantal huisartsenpraktijken.

Meer informatie, rondleidingen, interviews, enzovoorts

Onze afdeling Preventie, voorlichting en advies houdt zich bezig met het voorkomen van verslaving. Daarom trekken zij erop uit om voorlichting te geven, zowel aan jongeren als aan hun ouders, leerkrachten en andere mensen die hen begeleiden. Als u hierover meer wilt weten of concrete afspraken wilt maken, bel dan met de afdeling Preventie, voorlichting en advies op 073-684 97 93 of mail ons: preventie@novadic-kentron.nl.

Kijk eerst eens op deze site. Hierop vind je heel veel informatie over genotmiddelen, verslaving en onze verslavingszorg. Ook vind je vele links naar andere nuttige sites. Als je geen antwoord op je vragen kunt vinden, kun je contact opnemen met de afdeling Preventie, via e-mail preventie@novadic-kentron.nl. Zij verspreiden informatie over gebruik van en verslaving aan alcohol, drugs en gokken.

Novadic-Kentron is actief op diverse plaatsen in Brabant. De hoofdvestiging bevindt zich in Vught. Daarnaast hebben we vestigingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal en Tilburg. Verder zijn er in kleinere plaatsen spreekuurposten en werken we op sommige plaatsen binnen de gevangenis. Kijk hier voor een overzicht van al onze locaties.

We krijgen veel verzoeken van leerlingen en studenten om een rondleiding te verzorgen. We moeten erg terughoudend zijn in het geven van rondleidingen omdat een rondleiding veel tijd vraagt van de betrokken afdelingen en omdat een rondleiding of werkbezoek een inbreuk is op de privacy van onze cliënten. Professionals en samenwerkingspartners die een rondleiding zouden willen volgen, kunnen contact opnemen met de afdeling Communicatie op 073-684 95 00 of via communicatie@novadic-kentron.nl.