Berichtgeving rond jaarrekening 2014

Novadic-Kentron heeft 30 maart haar jaarrekening over 2014 gepubliceerd. Dat dat nu pas is gebeurd komt omdat we in afwachting waren van de resultaten van een landelijk ingesteld onderzoek naar rechtmatig en doelmatig gebruik van beschikbaar gestelde gelden.

Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat we in 2014 een verlies hebben geleden van 6,4 miljoen euro. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt omdat daarin 3.3 miljoen is opgenomen als voorziening voor eventuele terugbetaling aan zorgverzekeraars als gevolg van de zelfonderzoeken 2013 en 2014. Daarnaast hebben we minder cliënten behandeld, onder meer door de transities in de zorg.

Dit heeft vandaag geleid tot berichten in de landelijke en regionale media. De toonzetting in deze berichten is nogal somber. We hebben stevige verbeteringen doorgevoerd, die ertoe hebben geleid dat onze organisatie nog steeds het vertrouwen heeft van onze ketenpartners, zorgverzekeraars en banken.

We zijn dus op de goede weg. Zo hebben we in 2015 een operationeel plusje geboekt van 200.000 euro. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben echter nog wel stevige verbeteringen door te voeren. De basis moet op orde zijn om Nieuwe Kansen te creëren.

 

Zie ook bericht Omroep Brabant.