Blog Walther Tibosch: positieve gezondheid, positieve organisatie

Vakanties bieden bij uitstek gelegenheid voor het opladen van ons energieniveau. Mooie momenten met vrienden en familie tijdens de vakantie dragen bij aan positieve energie. Het zou mooi zijn als alle medewerkers in de zorg na hun vakantie weer staan te popelen om een positieve bijdrage te leveren aan mensen die hun ondersteuning en deskundigheid tijdelijk of langdurig nodig hebben. En helemaal mooi zou het zijn als het dagelijkse werk hen ook positieve energie geeft, zodat de cirkel rond blijft. Jij investeert je energie in werk dat zinvol is, en daarvan krijg je weer energie die je kunt besteden aan gezin, familie, vrienden en belangrijke momenten voor jezelf. Balans in positieve energie!

Een ideaal plaatje… Maar helaas is er niet altijd balans in positieve energie in je werk en privé. Veel systemen, structuren, wetten, regels en contacten met mensen leiden niet tot positieve energie. Sterker nog: veel situaties laten juist (te) veel energie weglekken. Is daar wat aan te doen? Ja! Onze ambitie binnen NK is om samen een organisatie te ‘bouwen’ die positieve energie uitstraalt en geeft. Een vitale organisatie met vitale professionals en vrijwilligers, die werken in vitale teams die met hun impactvolle inbreng het verschil maken thuis, op het werk en in de samenleving. Ambassadeurs van positieve energie, vitaliteit en verantwoordelijkheid.

Positieve energie is duurzame energie. We denken steeds meer na over wat ons eigen doen en laten betekent voor ons klimaat, voor onze huidige en toekomstige leefomgeving en voor wat we willen doorgeven. We worden ons er op globaal niveau steeds bewuster van dat we in plaats van energiebronnen die op raken, gebruik moeten maken van hernieuwbare energiebronnen. En wat op globaal niveau geldt, geldt ook voor ons eigen leven en ons eigen netwerk. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Want ook onze eigen energiebronnen moeten we niet uitputten, maar moeten we continu aanvullen. Positieve gezondheid is duurzaam! Oplossingen komen minder dan vroeger van bovenaf, maar worden vaak bedacht en uitgevoerd in de eigen, kleine kringen. We denken meer na over wat écht waardevol is en realiseren ons dat wat van wezenlijke waarde is, meestal niet te koop is: gezondheid, liefde, vriendschap en geluk.

De tijd is er rijp voor om zelf verantwoordelijk te zijn voor het bijdragen aan en uitdragen van positieve energie. Verzet samen met jouw collega’s in de zorg de bakens en neem het voortouw om negatieve energie om te vormen tot positieve energie. Laat je niet verlammen door systemen en structuren die energie weg laten lekken, maar stel jezelf en je collega’s de vraag: wat kunnen wij hier zelf aan doen? Soms kun je een werkwijze veranderen of een regel afschaffen, soms kun je een verplichte activiteit zo aanpassen dat het niet alleen maar een verplicht nummer is, maar je er ook echt wat aan hebt. Er is bijna altijd wel iets te doen om je werk positiever, constructiever en zinvoller te maken. Samen kunnen wij de zorg positiever maken, zodat we zelf met meer plezier werken, en wij op onze beurt weer bijdragen aan het genereren en uitdragen van positieve energie bij onze cliënten, onze collega’s en onze ketenpartners: Samen Nieuwe Kansen Creëren.