NK voert videobellen in recordtempo in

Ondanks de coronacrisis blijft onze organisatie zich maximaal inspannen om onze cliënten een passende behandeling te bieden. Een van de zaken die daartoe zo snel mogelijk is gerealiseerd is video- of beeldbellen. Met behulp van onze leveranciers ClientICT en Minddistrict is -met succes- hard gewerkt om videobellen met de laptops mogelijk te maken. Hiervoor gaan we gebruik maken van de volgende applicaties: Microsoft Teams en Minddistrict.  Minddistrict is een toepassing die de persoonlijke route naar herstel van mensen ondersteunt met technologie, van preventie tot nazorg.

Om videobellen te realiseren heeft Cliënt ICT Groep 1300 tijdelijke zogenaamde E1 licenties, inclusief Microsoft Teams uitgerold en geautoriseerd. Daarna heeft Cliënt ICT Groep een aantal aanpassingen doorgevoerd op de laptops en er is een update doorgevoerd in de Citrix-omgeving, waardoor de medewerkers van Novadic-Kentron gebruik kunnen maken van deze applicaties binnen Citrix.

Vele medewerkers zijn inmiddels aan het videobellen met hun cliënten. We horen daar veel positieve verhalen over. Microsoft Teams en Minddistrict draaien ‘als een zonnetje’ en zorgen ervoor dat we onze cliënten op afstand kunnen behandelen en begeleiden.

Behandeling van medicatieverslaving bij aanhoudende pijn tijdens de coronacrisis: op afstand maar toch nabij!

Ook tijdens de coronacrisis laat NK de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk doorgang vinden. Dat doen we vaak wel op een aangepaste manier, bijvoorbeeld online of telefonisch in plaats van op locatie. Onze hulpverleners, met hulp van onze ondersteunende diensten, zetten daarbij al hun creativiteit en flexibiliteit in. Bijvoorbeeld bij de behandeling van medicatieverslaving bij aanhoudende pijn.

Katinka Damen, psycholoog: “Bij NK behandelen we met een speciaal programma mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnmedicatie vanwege hevige, langdurige pijn. Dat doen we in groepen, waarbij we uitleg geven over pijn, sparren over moeilijke thema’s en worstelingen, situaties met elkaar uitbeelden en fysiek oefenen. Door het coronavirus is het te risicovol om de groepsbehandeling op locatie door te laten gaan. Dat is de realiteit waar we het even mee moeten doen. Geven we op? No way! De behandelingen gaan door! Belangrijk onderdeel van de behandeling is leren flexibel te zijn en om obstakels heen te bewegen. Als we dat van onze cliënten vragen, moeten we dat zelf ook doen. Dus zijn we met ons team hard aan de slag gegaan en hebben we de groepssessies geschikt gemaakt voor behandeling op afstand. Dat wil zeggen: informeren via mail, gesprekken via beeldbellen en ondersteuning via telefoon. Zo hebben we gezorgd voor info op beeld, filmpjes gemaakt en ons gebogen over de techniek. Dat vraagt heel wat van het team en van cliënten, maar iedereen is bereid om toch door te gaan.

Concreet houdt het in dat cliënten op de geplande tijdstippen van de groepssessies inbellen via beeldbellen. Dit doen ze in een speciaal programma waarin ze elkaar, de gespreksleiders maar ook beeldmateriaal zoals dia’s, filmpjes, presentaties et cetera kunnen zien. Ze hebben hiervoor vooraf een uitgebreide instructie ontvangen die door het team zo in elkaar is gezet dat het voor iedereen te volgen is. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden cliënten telefonisch door de technische obstakels heen geloodst. Het vraagt wat discipline van de deelnemers om niet door elkaar te praten en stil te zitten achter een scherm. Er zijn voldoende pauzemomenten ingelast om ervoor te zorgen dat het fysiek niet te belastend is. Ook is het even wennen om elkaar niet van dichtbij te zien. Maar voorzichtig kunnen we al stellen dat het werkt!

Onze visie binnen NK is altijd geweest dat online behandelen een aanvulling is op face-to-face contact. Maar omdat we nu in uitzonderlijke tijden leven, verandert deze visie versnelt en komt er meer focus op projecten met een volledig digitaal aanbod. Dus ervaart u of uw patiënt of cliënt pijnklachten waarbij medicatiegebruik problematisch is geworden, wees welkom om bij NK voor een professionele en veilige behandeling op afstand, maar toch nabij.”

Telefonische hulpdiensten coronacrisis

Telefonische (en chat) hulpdiensten

Tijdens deze coronacrisis heeft u mogelijk behoefte aan steun, mogelijk ook buiten kantoortijden. Hieronder vindt u een aantal diensten waarmee u contact kunt opnemen.

 Hulpdienst Uitleg Telefoonnummer Bereikbaar Chat

 

Rode Kruis Een hulplijn geopend voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. 070-4455888 9.00 – 21.00 u nee
Corona Loket Voor mensen die angstig, gestrest of somber zijn vanwege het coronavirus. 020-2444888 8.30 -17.00 u nee
AA Nederland Een hulplijn bij problemen rondom alcohol of zucht. 085-1045390 24 uur / dag nee
NA Nederland Een hulplijn bij problemen rondom drugs of zucht. Per regio een eigen nummer, zie: https://www.na-holland.nl/#/hotlines 24 uur /dag nee
De luisterlijn Voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en een goed gesprek. 0900-0767 24 uur / dag ja
113 zelfmoord preventie Eerste hulp bij levenspijn, voor mensen die denken aan zelfdoding. 0900-0113 24 uur / dag ja
ADF Stichting Angst, Dwang en Fobie stichting voor mensen met angst- en dwangklachten. 0343-753009 Werkdagen 9.00 -13.30 u ja
Mind-Korrelatie Voor mensen die hulp willen bij psychische en sociale problemen. 0900-1450 Werkdagen 9.00 – 18.00 u ja
Kindertelefoon Voor kinderen die vertrouwelijke gesprekken willen voeren en dit niet durven, willen, kunnen met anderen. 0800-0432 11.00 – 21.00 u ja
Centrum voor jeugd en gezin Voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. 088-2010000 8.00 – 17.00 u WhatsApp

06-83570701

Verbreek de stilte Voor mensen die te maken hebben met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting 0900-9999 001 ma-vr 8.00 – 20.00 u

za 10.00 – 17.00 u

ja
Slachtoffer Hulp Nederland Helpt mensen hun leven weer   op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. 0900-0101 Geen opgegeven tijden bekend ja
Veilig thuis Voor situaties waarbij de veiligheid in het geding is in je eigen huis 0800-2000 24 uur / dag nee
Crisisdienst Lumens Voor inwoners van Zuidoost-Brabant, die in psychische nood of een onveilige thuissituatie zitten 040-253 03 50 Buiten kantooruren en in het weekend / op feestdagen nee

Maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus

Onze organisatie baseert haar beleid op de richtlijnen en maatregelen van de regering en het RIVM. Op de website van het RIVM kunt u alle landelijke voorzorgsmaatregelen én de actuele informatie teruglezen.

De cliëntenzorg gaat zo veel mogelijk door

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt snel toe. NK heeft de nodige maatregelen getroffen om hiermee om te gaan. We proberen zo lang en zo goed mogelijk zorg te (blijven) verlenen aan onze cliënten, maar waar mogelijk wel in aangepaste vorm, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van e-health en beeldbellen. Als er een therapeutische/medische noodzaak is, nemen wij wel cliënten op. Om het sociale verkeer in en uit de kliniek te beperken en om het risico van besmettingen onder medewerkers en cliënten zo klein mogelijk te houden, is het gedurende de opname slechts beperkt mogelijk om de kliniek voor korte of langere duur te verlaten.

Bericht aan onze cliënten

Het managementteam van NK heeft voor al onze cliënten de volgende boodschap.

Wat vragen we van cliënten en bezoekers op onze locaties?

We vragen onze cliënten en bezoekers de volgende hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen:

 • handen regelmatig wassen met water en zeep;
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken en deze weggooien na gebruik;
 • geen handen schudden;
 • afstand bewaren van elkaar (ongeveer 1,5 meter);
 • fysieke aanwezigheid en contact waar en wanneer mogelijk vermijden en in plaats hiervan op afstand (telefonisch, digitaal) contact leggen.

Maatregelen bezoek

 • De overheid adviseert om sociaal contact tot het noodzakelijke te beperken. Dit betekent voor NK dat er voorlopig geen bezoek mogelijk is in de kliniek.
 • Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na besluit van de behandelaar van de cliënt. Van deze bezoekers registreren we wel de naam en telefoonnummer.
 • Bezoekers met toestemming, leveranciers, monteurs et cetera met luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid) hebben geen toegang tot onze gebouwen. Dit geldt ook voor milde klachten!

Maatregelen niet opgenomen cliënten

De poliklinische en ambulante behandeling van onze cliënten vindt zo veel mogelijk op afstand plaats met behulp van digitale hulpmiddelen als online behandeling, mobiele telefoon, skype, et cetera. Als toch face-to-face contact noodzakelijk is, zullen onze hulpverleners ook hierbij proberen het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Wij vragen dan ook van u om u aan de hygiëneregels te houden (afstand houden, geen hand geven, niesen/hoesten in elleboog, regelmatig handen wassen).

Bovenstaande maatregelen zijn ingrijpend, maar hard nodig om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die alle Nederlanders samen dragen. Wij rekenen op uw begrip!

Meer ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan contact tijdens de coronacrisis? Bekijk hier de beschikbare hulpdiensten buiten NK.

Novadic-Kentron zoekt talent

Novadic-kentron zoekt talent en daarom zijn we samen met de negen andere Brabant Werktzeker-organisaties vertegenwoordigd op de bijeenkomst “Werk zoekt talent”. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 maart 2020 bij wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 1 in Eindhoven. Er worden twee sessies georganiseerd die twee uur duren: de eerste begint om 15.00 uur, de tweede om 18.00 uur.

Tijdens deze sessies is het mogelijk kennis te maken met alle bij BWZ aangesloten werkgevers en met hen in gesprek te gaan over carrièremogelijkheden bij de instelling. Ook vinden er cv-checks plaats en worden er foto’s gemaakt ten behoeve van LinkedIn-profielen.

Ken jij geïnteresseerden? Nodig ze dan uit voor dit evenement! Of ben je zelf geïnteresseerd? Schrijf je dan in via brabantzorg.net . Wacht niet te lang want het aantal plaatsen er sessie is beperkt. Klik hier voor de uitnodiging . Meer informatie over Brabant Werktzeker vind je op deze pagina.

Blog Walther Tibosch: Creëer geen nieuwe problemen!

Al weer vele jaren geleden werkte ik als leidinggevende in een centrum voor gezinsbegeleiding voor kinderen met een zintuiglijke beperking. In die functie voerde ik vele gesprekken met ouders over excellente trainingsprogramma’s die wij speciaal voor hun kind hadden ontwikkeld. Ik hamerde dan telkens op het belang dat die programma’s 365 dagen per jaar, weekend of geen weekend, vakantie of geen vakantie, doorgang zouden vinden. De trainingen moesten volledig worden geïntegreerd in de gezinssituatie en worden uitgevoerd door vader of moeder. Vanuit behandeloogpunt waren dit uitstekende voorstellen, in het fanatieke streven om het kind optimaal te ondersteunen in de revalidatie en behandeling. De twijfels en weerstand bij de ouders vond ik lastig, vaak onbegrijpelijk en niet constructief.

Pas toen ik zelf vader werd en onderging hoe intensief het ‘runnen’ van een gezin is, kwam ik tot de pijnlijke conclusie dat ik ouders in een aantal gevallen een probleem erbij had gegeven in plaats van een oplossing. Soms konden de trainingsprogramma’s helemaal niet gecombineerd worden met de gezinssituatie, zeker niet als hier meerdere kinderen opgroeiden. Iets wat ik zelf op een natuurlijke wijze ervaren zou hebben als ik toen zelf vader was geweest.

Vanaf dat moment hebben we in alle teams van dit centrum voor gezinsbegeleiding als aanvulling professionals benoemd die zelf nog in de jonge kinderen zaten. “Ervaringsdeskundigen” dus. Zoals zo vaak het geval is, leverden de verschillende perspectieven een uitstekende bijdrage aan optimalisatie van noodzakelijke, wenselijke en haalbare hulp.

Ervaringsdeskundigheid is ook binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg een zeer zinvolle aanvulling op de zorg, naast professionele en wetenschappelijke kennis over effectieve behandelingen. Sta je verder van de hulpvrager af, zorg er dan voor dat je écht goed luistert en kijkt. Naar de hulpvrager en naar alle betrokkenen rondom de hulpvrager met hun verschillende perspectieven. Dit geldt zeker ook voor beleidsmakers en organisatoren van zorg. Houd goed voor ogen: Wat heeft deze persoon nodig om het doel te kunnen bereiken? Welke obstakels komt hij of zij tegen en hoe kunnen we die samen oplossen? Schieten we niet het doel, de bedoeling voorbij? Niemand heeft “het gelijk aan zijn kant” maar de kracht van benutten van verschillende perspectieven is juist dat je een beter antwoord kunt formuleren op de vraag “Wat is de beste oplossing voor deze persoon in deze situatie met dit probleem?” Zodat we Nieuwe Kansen creëren, en geen nieuwe problemen.

Basis GGZ (korte behandeling)

Home > Nieuws

Basis GGZ (korte behandeling)

Basis GGZ is gericht op kortdurende, ambulante hulpverlening (ambulant wil zeggen dat u voor afspraken naar een locatie komt). Basis GGZ is zogenoemde “eerstelijns hulp”. We vinden het belangrijk om niet alleen goed contact te hebben met u, maar ook met uw sociale netwerk, verwijzers, preventiewerkers en de praktijkondersteuner huisartsenzorg voor de GGZ (POH GGZ).

De doelgroep van de Basis GGZ zijn cliënten met relatief lichte problemen op het gebied van middelengebruik, gokken, gamen of seksverslaving. Er zijn mogelijk al lichte verslavingsproblemen, maar soms is er alleen sprake van problematisch middelengebruik. Zelfredzaamheid en motivatie zijn belangrijke voorwaarden. De behandeling is gericht op direct resultaat en bestaat uit gesprekken, in combinatie met online behandeling.

Doel van de Basis GGZ

Een behandeling in de Basis GGZ is gericht op direct resultaat, bijvoorbeeld: gecontroleerd alcohol drinken, herpakken van zelfcontrole of abstinentie (stoppen met gebruiken).

Waar en hoe lang?

Er zijn vier trajecten mogelijk, met een maximale doorlooptijd van een half jaar, waarin tussen de vier en acht sessies plaatsvinden: een kort traject, middellang traject, intensief traject en chronisch traject (dit laatste traject is gericht op stabilisatie bij chronische problemen met middelen). Meestal komt u naar een van de locaties van Novadic-Kentron voor een behandeling, maar in sommige gevallen kunt u terecht bij een medewerker van de BasisGGZ die werkzaam is in een huisartsenpraktijk.

Wie geven de behandeling?

Novadic-Kentron beschikt over meerdere medewerkers die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Medewerkers van de Basis GGZ zijn hbo-geschoolde verpleegkundigen of social workers. Ze zijn deskundig in het geven van psycho-educatie, terugvalpreventie, CRA-behandeling, cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en online behandeling. Alle medewerkers van de BasisGGZ kunnen ook online behandeling bieden (via de online omgeving van MindDistrict). De talen waarin we behandelen zijn Nederlands of indien gewenst Engels.

Aanmelding en dan?

Wilt u zich aanmelden? Dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Basis GGZ. Heeft u of uw huisarts al een verwijsbrief naar ons gestuurd? Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken.

Na uw aanmelding, volgt een intake door de regiebehandelaar en de verantwoordelijk behandelaar. De regiebehandelaar evalueert ook samen met u de behandeling.

Logo Novadic-Kentron eenmalig op shirts FC Utrecht: mensen met een verslaving staan er niet alleen voor!

Gisteren gaf Zorg van de Zaak hun plek op de shirts van FC Utrecht eenmalig aan Novadic-Kentron. Tijdens de wedstrijd Willem II – FC Utrecht op zondag 16 februari speelden de Utrecht-spelers met het logo van NK op de voorkant van de voetbalshirts. Sinds augustus 2019 maakt NK deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Met de shirtwissel willen Zorg van de Zaak en NK aandacht vragen voor het verminderen van stigma’s rond verslaving en verslavingszorg. Samen met de bedrijfsonderdelen van het Zorg van de Zaak Netwerk ondersteunt NK mensen die om welke reden dan ook uitvallen door een verslaving, zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om het stigma rondom verslaving te verkleinen.

Een belangrijk speerpunt van het netwerk is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het verminderen van stigma’s rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Een verslaving is niet altijd zichtbaar en mensen praten er liever niet over. Daardoor zoeken veel mensen pas hulp wanneer ze al jaren met problemen worstelen. Terwijl vroeg ingrijpen de kans op herstel vergroot. Een verslaving kan iedereen overkomen. Daarom willen we de taboes wegnemen en daarmee de drempels verlagen om erover te praten én hulp te vragen.

Een veld vol voetballers die lieten zien dat je sámen Nieuwe Kansen creëert! De FC Utrecht-spelers droegen het logo van NK om te laten zien dat personen met een verslaving er niet alleen voor staan. Zij hebben, net als de voetballers, een team nodig om hun doelen te bereiken. Mensen die je coachen, voor je zorgen, en je aanmoedigen. Samen creëren we Nieuwe Kansen!

Bij deze wedstrijd wa­ren zo’n hon­derd NK-me­de­wer­kers en hun part­ners, kin­de­ren, vrien­den te gast in het Wil­lem II-sta­di­on.  Ze wer­den ont­van­gen in een van de bu­si­ness­ruim­tes met een drank­je en een hap­je. Kort voor de wed­strijd was er een of­fi­ci­eel mo­ment, waar­bij Joost Broer­se (ex-spe­ler en com­mer­ci­eel di­rec­teur FC Utrecht) en Utrechtdoel­man Maar­ten Pa­es een kor­te toe­spraak hiel­den en een in­ge­lijst FC Utrecht­shirt met No­va­dic-Ken­tron­lo­go over­han­dig­den aan Si­grid Wijn­bergh en Wal­ther Ti­bosch. (zie foto boven artikel, vlnr Walther Tibosch, Sigrid Wijnbergh, Maarten Paes en Joost Broerse)

Klik hier voor een filmpje van deze wedstrijd.

 

Staande ovatie voor Vivian Keulards bij presentatie ‘Voor Hans’

Afgelopen zondag was in de Willem Twee Toonzaal (de sfeervolle voormalige synagoge aan de Prins Bernhardstraat in Den Bosch) de presentatie van het fotoboek ‘Voor Hans’ van onze ‘huisfotograaf Vivian Keulards. Ondanks Ciara, was de zaal goed gevuld met zo’n 120 kennissen van Vivian en veel NK-mensen, waaronder de ‘modellen’ die meegewerkt hebben aan de nieuwe portrettenreeks die Vivian gemaakt heeft.

Het fotoboek ‘Voor Hans’ gaat over Vivian’s pijnlijke en bevrijdende zoektocht rond de dood van haar broer Hans. Hij was verslaafd en 38 jaar oud toen hij in 2005 in Berlijn overleed. Zijn dood was een feit, de oorzaak een taboe. Vivian hield een indrukwekkende monoloog over haar zoektocht. En schetste vooral ook het belang daarvan. Met ‘Voor Hans’, een prachtig fotoboek, wil Vivian taboes doorbreken en het thema verslaving bespreekbaar maken. “Zodat meer mensen op tijd hulp gaan zoeken en aan hun herstel gaan werken”, volgens Vivian. Vivian interviewde voor haar boek, waarvan ook een videoproject in de maak is, vele verslaafden, waaronder een aantal ex-cliënten. Een van hen was Ralf Mohren, docent Nederland en auteur, in herstel van een alcoholverslaving en al achttien jaar geen druppel gedronken. Ralf betrad ook het podium en las passages voor uit ‘Voor Hans” en zijn autobiografische roman Tonic.

Een ander onderdeel van de middag was de ‘premiére’ van de nieuwe NK-portrettenreeks, die werd ingeleid door wetenschappelijk medewerker Cor Verbrugge en communicatieadviseur Leon de Leijer van NK. Na een korte inleiding van de ontstaansgeschiedenis van onze huisstijlportretten (in 2016 maakte Vivian in het kader van de introductie van de nieuwe NK-huisstijl een eerste reeks) werden die vertoond. Opnieuw prachtige portretten met toepasselijke quotes die kracht en trots uitstralen en laten zien dat voor iedereen een nieuwe kans is weggelegd. En passant stelde Cor de leden van het Will Hawkins Collectief voor, die zorgden voor een imponerende muzikale omlijsting van deze bijzondere bijeenkomst.

Vlnr: Cor, Leon, Erik (zang en basgitaar), Nadia (zang), Stefan (drums) en Wim (gitaar, mondharmonica en backing vocals).

Bijzonder ontroerend was de staande ovatie voor Vivian waarom NK-bestuurder Walther Tibosch vroeg en die minutenlang aanhield. Om niet te vergeten en voor herhaling vatbaar.

PSO-trede 2 voor Novadic-Kentron

Onze organisatie heeft wederom het certificaat voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst genomen. ‘Novadic-Kentron staat voor nieuwe kansen’, vertelt bestuurder Sigrid Wijnbergh. ‘Het blijven bieden van arbeidsmarktperspectief aan onze (ex-)cliënten sluit daar naadloos bij aan. Daarom zijn wij trots op wederom een PSO-trede 2 certificering!’

Klik op de link voor het volledige artikel:
Bericht PSO-website

Blog Walther Tibosch: Minder schotten, minder overlegtafels, meer integrale en structurele samenwerking

Kleine groep kwetsbare personen heeft langdurige en op alle leefgebieden zorg nodig!

De druk op (specialistische) zorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg neemt al jaren sterk toe. Ondanks alle inzet zijn er nog steeds te veel meldingen van huiselijk geweld, ‘verwarde personen’ en een stijging van aantallen dak- en thuislozen. Door het terugdringen van het aantal ‘bedden’ in zorginstellingen en het nog onvoldoende passend ambulant aanbod, afname van opvangplaatsen en voorzieningen voor beschermd wonen en te weinig structurele begeleiding van kwetsbare personen en gezinnen valt een kleine groep nu geregeld tussen wal en schip. Dit zorgt bij hen voor een toename van problemen en vermindering van het welzijn, maar leidt ook tot hogere kosten, meer overlast en in sommige gevallen ook verminderde veiligheid.

Vanaf 2014 zijn alle relevante wetten op het terrein van zorg gewijzigd, bezuinigingen doorgevoerd en bekostigingssystemen veranderd. Regels, systemen en schotten staan regelmatig ‘zorg op maat’ of veiligheid in de weg. Dit mag nooit een excuus zijn om noodzakelijke zorg of veiligheid niet hier en nu te organiseren! Overheid, financiers en aanbieders van zorg en ondersteuning zijn intensief met elkaar in overleg om alle veranderingen vorm en inhoud te geven. De grote vraag is daarbij ‘hoe kunnen we met gelijkblijvende en krimpende budgetten de groeiende vraag naar zorg en ondersteuning beantwoorden’?

Zorg-, welzijns- en veiligheidsmedewerkers werken dagelijks heel hard om persoonlijke begeleiding, ondersteuning en behandeling te bieden. Maar structureel zijn er nog veel verbeteringen nodig, waardoor passende en effectieve ondersteuning en behandeling sneller en adequater geboden kan worden. En die verbeteringen zijn ook mogelijk!

Met name het bieden van structurele, samenhangende en langdurige ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare mensen en gezinnen die door de jaren heen ook af en toe specialistische zorg nodig hebben, laat nog veel te wensen over. Bij deze relatief kleine groep inwoners zijn veel instanties en hulpverleners betrokken. Denk aan huisartsen, wijkteams, zorginstellingen (en bijvoorbeeld ook crisisopvang), maar ook aan woningcorporaties, werk/dagbesteding, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en politie/justitie. Dat maakt de kosten voor zorg en hulp van deze relatief kleine groep heel hoog. Bij deze kleine groep is een integraal aanbod nodig van intensieve en langdurige ondersteuning en zorg zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Maar het valt juist op dat juist in deze situaties er sprake is van een grote mate van versnippering en vele schotten.Tussen aanbieders van ondersteuning en zorg, en tussen financieringsstromen. De hulpvrager en zijn naasten zien door de bomen het bos niet meer, evenmin als de hulpverlener. Dit moet anders!

Om inzicht te krijgen in historie en overzicht te krijgen en houden in complexe situaties is langdurige en persoonlijke ondersteuning vanuit één hulpverlener nodig op het gehele traject. Deze hulpverlener heeft de mandaten nodig van betrokken instellingen en instanties om te doen wat noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast is regie op alle noodzakelijke zorg nodig: één regiebehandelaar voor de totale behandeling en ondersteuning. Ook weer met mandaat om te handelen. Beide hulpverleners moeten ervoor zorgen dat er door inzet van hulpaanbieders resultaten worden bereikt en dat hulpvragers meewerken om de resultaten te bereiken.

Om de broodnodige veranderingen in goede banen te leiden, is het nodig dat hulpverleners, leidinggevenden en bestuurders elkaar opzoeken en kennis uitwisselen over het palet aan ondersteunings- en behandelmogelijkheden die in een wijk , dorp, stad, regio, provinciaal en landelijk beschikbaar zijn. Deze ontmoetingen moeten leiden tot een integraal, effectief en eenduidig aanbod, deskundigheidsbevordering en het verminderen van de enorme aantallen losse ‘overlegtafels’. Niet praten, maar samenwerken!.

Om structureel voor deze kleine groep inwoners de juiste ondersteuning en zorg te ontwerpen (maatwerk) en te realiseren, zijn per plaats/regio twee overlegtafels nodig. Eén waar ondersteuners en hulpverleners elkaar op gezette tijden ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, knelpunten te signaleren en casussen te bespreken, en één voor de bestuurders van instanties die gaan over wonen, werk/dagbesteding, financiën, veiligheid, ondersteuning en (specialistische) zorg, die systemen en regels moeten aanpakken om knelpunten op te lossen. Goede voorbeelden zijn projecten in verschillende steden zoals Oss (de Ruwaard) en Den Bosch (Thuis in ZuidOost).

Daarnaast is het nodig dat specialistische zorg op consultbasis meer en beter beschikbaar komt voor wijkteams, gezondheidscentra/huisartsen en specialisten onderling.

Als we de versnippering van de hulpverlening verminderen, het aantal overlegtafels verminderen en eerder investeren in effectieve en langdurige zorg voor een relatief kleine groep kwetsbare inwoners, dan bespaart dit op korte en middellange termijn veel ellende en veel geld. Dat kunnen we dan weer investeren in voorkómen van ernstige, chronische en complexe problematiek. Zo heeft nieuwe samenwerking een positief effect in de toekomst: jaar na jaar, generatie na generatie!

Novadic-Kentron
Walther Tibosch

Novadic-Kentron voor evidence based drugsbeleid, maar niet voor legalisering

Deze week heeft D’66  een manifest (klik hier voor het volledige statement met lijst van ondertekenaars) / naar buiten gebracht waarin opgeroepen wordt het Nederlandse drugsbeleid kritisch onder de loep te gaan nemen. Aanleiding is het breed gedragen besef dat het huidige beleid niet ideaal is en dat het de hoogste tijd is om dat beleid tegen het licht te houden, met regulering als mogelijke oplossing. Ook onze organisatie, als lid van Verslavingskunde Nederland, heeft via de Raad van Bestuur (Walther Tibosch en Sigrid Wijnbergh) dit manifest ondertekend. (klik hier voor het VKN-statement). Een van de mogelijke suggesties die gedaan worden om de huidige drugsproblemen aan te pakken is regulering van de drugsmarkt. Het manifest is ondertekend door een groot aantal prominenten uit politiek, media en de gezondheidszorg, waaronder dus NK.

Maar spreekt onze organisatie zich daarmee uit voor legalisering? Het antwoord is nee. Het onderzoeken van regulering vinden wij wel de moeite waarde, maar regulering en legalisering zijn twee verschillende vormen van beleid. In het manifest wordt nadrukkelijk geen uitspraak gedaan voor of tegen het gebruik van drugs. Het manifest is een oproep om, met 100 jaar geschiedenis aan drugsbeleid als achtergrond en informatiebron, te gaan onderzoeken of er vanuit een ander perspectief wellicht (meer) bereikt kan worden in het bestrijden van de negatieve gevolgen van drugs en drugsgebruik.  Novadic-Kentron focust zich hierbij primair op de volksgezondheid.

Novadic-Kentron onderschrijft dat repressie en criminaliseren niet de oplossing is. Tegelijkertijd is legalisering dat zeer waarschijnlijk ook niet voor alle middelen. We moeten een weg zien te vinden tussen repressie en een vrije drugsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat iedere middel apart wordt bekeken; niet alle middelen zijn even verslavend of hebben een even groot effect op de maatschappij. Regulering zou hierin een optie kunnen zijn. Een voorbeeld van regulering is de drugs testservice in Nederland, waarmee de Nederlandse drugsmarkt gemonitord kan worden, en gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden.

Welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt, goede voorlichting en toegankelijke en efficiënte hulpverlening blijven wat ons betreft nodig, binnen welk beleid dan ook.

De NOS interviewde deze week Harmen Beurmanjer over het manifest.

Harmen Beurmanjer, senior onderzoeker NK

Danielle van Pareren, teamleider preventie NK

Noot: krijg je vragen over het manifest of het NK-standpunt, dan kun je contact opnemen met communicatie (communicatie@novadic-kentron.nl of 06-10804215).

‘Sa­men Ver­der’

Iedereen de juiste zorg op de juiste plek en wachttijden aanpakken

On­ze or­ga­ni­sa­tie slaat met de ggz-in­stel­lin­gen GGzE, Apan­ta GGZ en Psy­Zorg en de huis­art­sen­col­lec­tie­ven/ge­zond­heids­cen­tra DOH, Po­ZoB en SGE de han­den in­een in een re­gi­o­naal pro­gram­ma GGZ met als ti­tel ‘Sa­men Ver­der!’. De am­bi­tie van de­ze sa­men­wer­king is twee­le­dig. Ten eer­ste dat ie­de­re per­soon met een ggz-zorg­vraag in de re­gio Eind­ho­ven de juis­te zorg op de juis­te plaats ont­vangt. Ten twee­de om er­voor te zor­gen dat wacht­lijs­ten tot het ver­le­den gaan be­ho­ren. Ge­meen­te Veld­ho­ven on­der­steunt het ini­ti­a­tief met het on­der­te­ke­nen van een ad­he­sie­ver­kla­ring.

Op 5 de­cem­ber heb­ben al­le be­trok­ken par­tij­en de sa­men­wer­kings­over­een­komst ge­te­kend. Het start­sein om flin­ke stap­pen te gaan ma­ken! Pe­ter van Rijs­ber­gen (ac­count­ma­na­ger spe­ci­a­lis­ti­sche GGz) is erg po­si­tief over de­ze sa­men­wer­king. “Met dit sa­men­wer­kings­ver­band gaat het luk­ken meer men­sen een Nieu­we Kans te bie­den.” Na­mens on­ze or­ga­ni­sa­toie on­der­te­ken­de Ro­gier Eijs­ink, di­rec­teur RVE ZVW, de over­een­komst.

De ko­men­de ja­ren staan in het te­ken van een ge­deel­de vi­sie op zorg­in­houd en pro­ces­sen. En om te ko­men tot op­los­sin­gen en im­ple­men­ta­tie hier­van. Van­uit de be­staan­de pi­lots wordt er be­ke­ken wat er nog meer no­dig is om de doel­stel­lin­gen te be­ha­len.

De ver­te­gen­woor­di­gers van de sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties, met Pe­ter van Rijs­ber­gen (2de van rechts) en Ro­gier Eijs­ink (rechts)

Dry January: ga de uitdaging aan!

Alcohol is in ons land volledig ingeburgerd. Het is zo vanzelfsprekend dat we drinken, dat je je vaak zelfs moet verantwoorden als je een drankje afslaat. Best vreemd als je kijkt naar de schade die alcohol aan kan richten, niet alleen door verslaving. Daarom doet Novadic-Kentron actief mee aan de IkPas-campagne Dry January. Alle medewerkers is gevraagd om deel te nemen aan de campagne. Dat past prima in de begin van het nieuwe jaar, waarin veel goede voornemens genomen worden. Wij maken hiervan melding op onze website en social media omdat we hopen dat meer organisaties hun medewerkers gaan vragen de uitdaging aan te gaan. Op verzoek van het campagneteam schreef bestuurder Walther Tibosch onderstaande blog. Meer informatie: www.ikpas.nl

Blog #7 Walther Tibosch: gebruik van alcohol is niet vanzelfsprekend

Heel veel symposia, beleidsdagen en ledenvergaderingen eindigen met het aanbieden van een borrel. Soms lijkt het wel of het in Nederland elke dag weekend is. Een drankje als compensatie voor een vermoeiende dag, voor de gezelligheid, bij een maaltijd of als slaapmuts wordt als heel normaal ervaren. Toch is het regelmatig en bijna onnadenkend nuttigen van alcohol geen goede gewoonte.

Ja, ook ik kan genieten van een glas wijn en heel soms een glas speciaalbier. Maar sinds mijn werkzaamheden in de verslavingszorg ga ik veel bewuster en terughoudender om met het zomaar nuttigen van alcohol. Momenten worden zorgvuldiger gekozen en moeten speciaal en bijzonder blijven.

Minder of geen alcohol nuttigen gaat hand in hand met een bewuste, gezonde en vitale leefstijl. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor en ontdekken steeds meer mensen het plezier van bewegen, het plezier van samen gezond koken en eten en alcoholvrij uitgaan.

Om het gebruik van alcohol te matigen en om überhaupt bewust stil te staan bij het gebruik van alcohol, is de maand januari uitgeroepen tot Dry January. Vanaf 2 tot en met 31 januari gaat een hele grote groep Nederlanders dertig dagen stoppen met het gebruik van alcohol. Tijdens deze maand nemen ze deel aan de campagne van IkPas. Ook onze organisatie NK doet actief mee aan Dry January en vraagt ook aan de medewerkers even de pauzeknop ingedrukt te houden om te ontdekken wat dit doet met lichaam en geest. Veel gehoord van eerdere deelnemers is het positieve effect op positieve gedachten, gezondheid, gewicht en energie. Ga jij de uitdaging aan?

Regionale GHB-problematiek op de Spoedeisende Eerste Hulp

Inventarisatie door Brabantse ziekenhuizen

In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft Boukje Dijkstra namens Novadic-Kentron een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal GHB-aanmeldingen op de SEH’s van alle ziekenhuizen in Brabant. Gedurende twee maanden hebben 85 patiënten zich aangemeld bij de SEH, waarvan het merendeel primair vanwege GHB-intoxicatie. Een aanzienlijk deel van deze patiënten (16%) werd doorverwezen naar een andere ziekenhuisafdeling, waaronder IC en interne geneeskunde. Twee van deze patiënten werden aangemeld vanwege een lichamelijke indicatie en om die reden doorverwezen, bij de overige patiënten was GHB-intoxicatie de reden. Ondanks dat bij veel van deze patiënten een vermoeden van GHB-verslaving aanwezig is (meer dan 59%), komen GHB-onthoudingssymptomen nauwelijks voor op de SEH.

Het aantal aangemelde patiënten is veel lager dan deelnemende ziekenhuizen hadden verwacht. Eén van de verklaringen die gegeven werd door de deelnemers is dat de problematiek van GHB zo ernstig is als iemand zich meldt dit veel impact heeft op de SEH en de inzet van personeel.

Deze monitor is een momentopname. We weten daarom niet of de aantallen toe- of afgenomen zijn ten opzichte van andere jaren. Het geeft wel een goede baseline meting die in de toekomst gebruikt kan worden ter vergelijking. Ook kunnen we concluderen dat de doelgroep die bij de SEH binnenkomt niet afwijkt van andere SEH’s in Nederland. Dat een groot deel van de patiënten (een vermoeden van) verslavingsproblemen heeft (59%, bij 25% onbekend) zien we indirect ook terug in de overeenkomsten die deze doelgroep heeft met patiënten die behandeld worden in de verslavingszorg. Een vervolgstap is om te kijken hoe we patiënten die nog niet bekend zijn in de verslavingszorg sneller in deze zorg kunnen krijgen. Dat is niet gemakkelijk omdat patiënten die eenmaal weer bij bewustzijn zijn, vaak snel vertrekken.

 

Blog Walther Tibosch: er zijn grenzen…

In het park zie ik vier kinderen spelen rondom een bankje waar enkele ouderen gezellig zitten te keuvelen. De kinderen worden steeds luidruchtiger, baldadiger en brutaler. Ze vallen ook regelmatig de ouderen lastig. De ouders die even verderop zitten, zien en horen het gebeuren, maar gaan onverstoorbaar verder met hun activiteiten. De ouderen ondervinden steeds meer hinder en zien zich uiteindelijk genoodzaakt te vertrekken: de lol is eraf. 

Op werkbezoek in een van de klinieken zie ik cliënten en medewerkers actief in de weer met het voorbereiden van de lunch en een groepsbespreking. Eén van de cliënten is heel brutaal en zet een grote mond op. De medewerker wordt behoorlijk onheus toegesproken. De situatie gaat voorbij en de cliënt wordt er niet op aangesproken. Ik zag dat de medewerker aangedaan was. Ook niet bepaald motiverend als je je uiterste best doet om vervolgens te worden afgeblaft.

Dit zijn allebei voorbeelden van niet begrenzen. Om samen te kunnen leven in groepen, gezinnen, wijken, onze samenleving, is de basisvoorwaarde dat we rekening houden met elkaar. Er is een wederzijdsheid in ons doen en laten. Wat je doet, heeft invloed op anderen, en hoe die reageert, heeft weer invloed op jou.

Daarom zijn er grenzen aan ons gedrag. En daarom is het ook goed dat als iemand last heeft van het gedrag van een ander, dat die ander daarop wordt aangesproken. Kleine kinderen zijn de grenzen nog aan het verkennen. Ouders dragen bij aan hun ontwikkeling tot gezonde, sociale volwassenen als ze hun kinderen leren wat de consequenties van hun handelen zijn voor anderen en wat wel en niet op prijs wordt gesteld. Maar ook volwassenen hebben soms nog moeite om rekening te houden met anderen en hun eigen gedrag af te stemmen op hun omgeving. Als je dit gewoon maar laat gebeuren, zeg je eigenlijk: “Ik vind het acceptabel wat jij doet.”

De meeste mensen vinden het moeilijk om een ander aan te spreken. We verduren soms liever lange tijd dat iemand ons lastig valt, schoffeert of stoort, dan dat we er iets van zeggen. Maar als jij het belangrijk vindt om mensen fijn te behandelen, betekent dat niet alleen dat je je prettig gedraagt tegenover anderen, maar ook tegenover jezelf. Dat betekent dus ook dat jij jouw grenzen aangeeft. Met begrenzen dragen we bij aan een goede en positieve sfeer en een goed behandelklimaat in de klinieken, gezinnen, wijken en de samenleving. Fijn behandeld begint bij onszelf!

Nieuwsbrief oktober 2019 vertraagd

Vol­gens plan­ning  zou eind oktober on­ze di­gi­ta­le nieuws­brief wor­den ver­zon­den. Als ge­volg van on­voor­zie­ne tech­ni­sche pro­ble­men (en on­danks uit­ge­breid tes­ten) heb­ben een aan­tal abon­nees een vol­le­dig le­ge nieuws­brief ont­van­gen. Onze excuses hiervoor! Ui­ter­aard heb­ben we con­tact ge­had met on­ze be­heer­der. He­laas heeft dit nog niet ge­leid tot een op­los­sing. We stre­ven er­naar de nieuws­brief vol­gen­de week als­nog te ver­zen­den. Overigens zijn de losse artikelen wel al online te lezen.

Aanvullende informatie datalek voor cliënten

Naar aanleiding van het datalek bij de afdeling CDD van Novadic-Kentron in Eindhoven hebben wij alle cliënten die op de lijst staan direct benaderd.

Voor cliënten die geen bericht van ons hebben ontvangen geldt dat hun gegevens niet via dit datalek naar buiten zijn gekomen.

Datalek Eindhoven

Bij Novadic-Kentron in Eindhoven heeft zich een ernstig datalek voorgedaan. Dit incident heeft alle aandacht van bestuur, management en direct-betrokkenen. Onderstaand persbericht is hierover hedenmiddag verstuurd.

NB Update persbericht: ook met de laatste twee cliënten is gesproken.

Persbericht datalek Eindhoven

Gisterenavond werd ons duidelijk dat een lijst met gegevens van vijftien cliënten (voornaam, achternaam, geboortedatum, middel) op social media was geplaatst. Dit is een zeer ernstige situatie omdat privacygevoelige informatie van een aantal (ex-)cliënten nu openbaar zijn gemaakt. Onze eerste zorg gaat nu uit naar de betreffende cliënten, maar ook naar alle andere cliënten.

Direct na bekendwording zijn de volgende stappen gezet. De cliënten die op de lijst staan zijn direct persoonlijk geïnformeerd, we snappen hun boosheid volledig en hebben excuses aangeboden. Twee van hen hebben we tot op dit moment niet kunnen bereiken. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens direct geïnformeerd. Verder doen we aangifte bij de politie van diefstal en digitaal delen van persoonsgegevens.

Uiteraard is de volgende stap een gedegen onderzoek naar de oorzaak van dit datalek. Het heeft onze hoogste prioriteit om hieromtrent duidelijk te krijgen en indien nodig protocollen en procedures aan te passen.

x-x-x Einde bericht x-x-x

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met perswoordvoerder Leon de Leijer, 06-10804215 of leon.de.leijer@novadic-kentron.nl

Gouden Ananas voor BasisGGZ

De Stichting Kwaliteit in BasisGGZ (www.kibg.nl) monitoort de cliëntwaarderingen van instellingen die BasisGGZ bieden in Nederland. Er zijn ruim driehonderd voorzieningen in Nederland die het keurmerk van KIBG dragen. Jaarlijks krijgen een aantal instellingen die het erg goed gedaan hebben een ‘Gouden Randje’ toegekend. Die eer was dit jaar voor onze BasisGGZ weggelegd, om­dat de ge­mid­del­de sco­re van on­ze cli­ën­ten ho­ger is dan een 8 en het aan­be­ve­lings­per­cen­ta­ge ge­mid­deld bo­ven 75 pro­cent. Daar mogen alle collega’s van de BasisGGZ bijzonder trots op zijn.

Als symbool is aan de toekenning van het ‘Gouden Randje’ een Gouden Ananas verbonden. De ananas staat in het Caribisch gebied voor een warm welkom. In die zin vormt de ananas een blijk van waardering voor de manier waarop de BasisGGZ van NK haar cliënten bejegent en helpt. Dat sluit prima aan bij onze kernwaarde Fijn behandeld.

Cholid Rashid van de KIBG overhandigt de Gouden Ananas aan Hanneke Snels, senior behandelaar van de BasisGGZ Tilburg   

Novadic-Kentron zoekt talent

No­va­dic-Ken­tron zoekt ta­lent, en daar­om zijn we sa­men met de ne­gen an­de­re Bra­bant Werkt­ze­ker-or­ga­ni­sa­ties ver­te­gen­woor­digd op de bij­een­komst ‘Werk zoekt ta­lent’. De­ze bij­een­komst vindt plaats op dins­dag 22 ok­to­ber 2019 op de hoofd­lo­ca­tie van GGz Bre­burg in Til­burg. Er wor­den twee ses­sies ge­or­ga­ni­seerd. De aan­vangs­tijd is 15.00 u of 18.00 u. Tij­dens de­ze bij­een­komst is het mo­ge­lijk om met al­le aan­ge­slo­ten werk­ge­vers bij Bra­bant Werkt­ze­ker ken­nis te ma­ken en in ge­sprek te gaan. Ook vin­den er cv-checks plaats en wor­den er fo­to’s ge­maakt ten be­hoe­ve van Lin­kedIn-pro­fie­len.

Ge­ïn­te­res­seerd? Schrijf je dan in via Bra­bant­zorg.net. Wacht niet te lang, want het aan­tal plaat­sen per ses­sie is be­perkt. Zie voor meer in­for­ma­tie bij­gaan­de fly­er.

Blog Walther Tibosch: positieve gezondheid, positieve organisatie

Vakanties bieden bij uitstek gelegenheid voor het opladen van ons energieniveau. Mooie momenten met vrienden en familie tijdens de vakantie dragen bij aan positieve energie. Het zou mooi zijn als alle medewerkers in de zorg na hun vakantie weer staan te popelen om een positieve bijdrage te leveren aan mensen die hun ondersteuning en deskundigheid tijdelijk of langdurig nodig hebben. En helemaal mooi zou het zijn als het dagelijkse werk hen ook positieve energie geeft, zodat de cirkel rond blijft. Jij investeert je energie in werk dat zinvol is, en daarvan krijg je weer energie die je kunt besteden aan gezin, familie, vrienden en belangrijke momenten voor jezelf. Balans in positieve energie!

Een ideaal plaatje… Maar helaas is er niet altijd balans in positieve energie in je werk en privé. Veel systemen, structuren, wetten, regels en contacten met mensen leiden niet tot positieve energie. Sterker nog: veel situaties laten juist (te) veel energie weglekken. Is daar wat aan te doen? Ja! Onze ambitie binnen NK is om samen een organisatie te ‘bouwen’ die positieve energie uitstraalt en geeft. Een vitale organisatie met vitale professionals en vrijwilligers, die werken in vitale teams die met hun impactvolle inbreng het verschil maken thuis, op het werk en in de samenleving. Ambassadeurs van positieve energie, vitaliteit en verantwoordelijkheid.

Positieve energie is duurzame energie. We denken steeds meer na over wat ons eigen doen en laten betekent voor ons klimaat, voor onze huidige en toekomstige leefomgeving en voor wat we willen doorgeven. We worden ons er op globaal niveau steeds bewuster van dat we in plaats van energiebronnen die op raken, gebruik moeten maken van hernieuwbare energiebronnen. En wat op globaal niveau geldt, geldt ook voor ons eigen leven en ons eigen netwerk. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Want ook onze eigen energiebronnen moeten we niet uitputten, maar moeten we continu aanvullen. Positieve gezondheid is duurzaam! Oplossingen komen minder dan vroeger van bovenaf, maar worden vaak bedacht en uitgevoerd in de eigen, kleine kringen. We denken meer na over wat écht waardevol is en realiseren ons dat wat van wezenlijke waarde is, meestal niet te koop is: gezondheid, liefde, vriendschap en geluk.

De tijd is er rijp voor om zelf verantwoordelijk te zijn voor het bijdragen aan en uitdragen van positieve energie. Verzet samen met jouw collega’s in de zorg de bakens en neem het voortouw om negatieve energie om te vormen tot positieve energie. Laat je niet verlammen door systemen en structuren die energie weg laten lekken, maar stel jezelf en je collega’s de vraag: wat kunnen wij hier zelf aan doen? Soms kun je een werkwijze veranderen of een regel afschaffen, soms kun je een verplichte activiteit zo aanpassen dat het niet alleen maar een verplicht nummer is, maar je er ook echt wat aan hebt. Er is bijna altijd wel iets te doen om je werk positiever, constructiever en zinvoller te maken. Samen kunnen wij de zorg positiever maken, zodat we zelf met meer plezier werken, en wij op onze beurt weer bijdragen aan het genereren en uitdragen van positieve energie bij onze cliënten, onze collega’s en onze ketenpartners: Samen Nieuwe Kansen Creëren.

Toetreding van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief

In april is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron (NK) het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. Inmiddels is hiervoor goedkeuring verkregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee is de aansluiting definitief. Vandaag zijn in Utrecht de laatste officiële documenten ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. NK gaat als stichting binnen het netwerk van Zorg van de Zaak op zoek naar Nieuwe Kansen en versterking van haar huidige activiteiten.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van NK, Walther Tibosch, blijft bestuurder van NK en is toegetreden tot de hoofddirectie van Zorg van de Zaak om NK in het netwerk te integreren en de samenwerking te optimaliseren.

Sigrid Wijnbergh lid Raad van Bestuur NK

Het bestuur van NK wordt uitgebreid met de benoeming van Sigrid Wijnbergh als lid Raad van Bestuur. Zij heeft in de afgelopen jaren als concerncontroller een belangrijke bijdrage geleverd aan het verstevigen van de (financiële) continuïteit van NK. Hiermee is een sterk collegiaal bestuur voor NK geïnstalleerd.

Nieuwe Raad van Toezicht

Daarnaast is de samenstelling van de Raad van Toezicht van NK gewijzigd. Zoals afgesproken aan het begin van het samenwerkingsproces maakt de huidige Raad van Toezicht plaats voor een nieuwe Raad van Toezicht. Voorzitter Ton Kessels, Maryanne Schlösser, Natasja Baroch (reeds teruggetreden per 31 mei) en Leo Simons treden terug. Rob van Damme (huisarts en zelfstandig adviseur) is op voordracht van de Cliëntenraad opnieuw benoemd in de nieuwe Raad van Toezicht. Hiermee is de kennis van NK en de voorgeschiedenis geborgd. Mevrouw Brechta Kuijpers (lid van de Raad voor Commissarissen van Zorg van de Zaak) en de heer Paul Löwik (senior-organisatieadviseur) completeren de nieuwe RvT van NK. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad van NK gaan in dezelfde samenstelling en op dezelfde wijze verder als voor de aansluiting.

Het samengaan van NK en Zorg van de Zaak heeft voordelen voor beide organisaties. Door het bundelen van de expertise en de middelen van beide organisaties, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. Samen kunnen we mensen die op enigerlei wijze uitvallen in onze samenleving beter ondersteunen bij hun herstel en  het weer mee kunnen doen in de maatschappij, door een geïntegreerd en flexibel aanbod. Er ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling en innovatie van onze deskundigheid en aanbod. Hierdoor verhogen wij de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening en ontstaan er Nieuwe Kansen voor cliënten en medewerkers.

> Lees hier het persbericht dat vandaag is verzonden

Vi­vi­an Keu­lards werkt aan kunst­pro­ject om ver­sla­ving uit ta­boe­sfeer te ha­len

‘Onze’ fo­to­graaf Vi­vi­an Keu­lards, die voor NK de prach­ti­ge por­tret­tenserie maak­te die op verschillende NK-uitingen te zien zijn, is be­zig met een bij­zon­der kunst­pro­ject. Dit pro­ject, on­der de naam Voor Hans – haar broer die aan drugs­ver­sla­ving over­leed – be­staat uit een fo­to­boek en een vi­deo-in­stal­la­tie, waar­in ze haar ei­gen er­va­rin­gen deelt, en ook de mens ach­ter de ver­sla­ving laat zien. Hier­voor in­ter­view­de Vi­vi­an  ver­schil­len­de men­sen met ver­sla­vings­pro­ble­men. Vi­vi­an zal eind dit jaar met het pro­ject langs ver­schil­len­de lo­ca­ties rei­zen, te be­gin­nen in Bra­bant.

Vi­vi­an: “Ta­boes en ge­hei­men heb­ben gro­te im­pact op je le­ven. Meer­de­re ma­len heb ik ge­dacht om dit pro­ject te­rug in de la te stop­pen en het niet te de­len. Voor­na­me­lijk om­dat ik an­de­re men­sen mee­sleep in het open­trek­ken van de gor­dij­nen, zo­als mijn ou­ders. Het pra­ten over een lang stil­ge­hou­den fa­mi­lie­ge­heim gaat ge­paard met veel angst: bang voor ver­oor­de­ling en bang voor af­wij­zing. Als ik ech­ter de ge­sprek­ken te­rug­luis­ter, die ik had met de men­sen die ook ver­slaafd wa­ren, dan re­a­li­seer ik me hoe be­lang­rijk het is om het wél te de­len. Er moet een an­der beeld ko­men over dit on­der­werp. Ik her­ken de­ze men­sen en mijn dier­ba­re broer niet te­rug in het ste­reo­ty­pe beeld dat be­staat rond­om ver­sla­ving.”

Over het pro­ject is een mooi ar­ti­kel ver­sche­nen in NRC.

Crowdfunding

Vi­vi­an heeft ook een ei­gen web­si­te over het pro­ject, waar­bij ze ook steun vraagt voor ‘Voor Hans’ in de vorm van crowd­fun­ding.

Een van de portretten die Vivian voor NK maakte.
Deze portretten gebruiken we ook op de website.  

Koperen Jubileum Team Bemoeizorg Tilburg

Op dinsdag 2 juli werd het twaalfenhalfjarig jubileum van het Tilburgse Bemoeizorgteam gevierd in theatercafé De Boemel te Tilburg. Het werd een  geweldige middag waarbij het Team Bemoeizorg in het zonnetje werd gezet door gastsprekers wethouder Rolph Dols en bemoeizorg-icoon Harry Gras uit Utrecht.

Deze middag werd bezocht door een divers gezelschap van hulpverleners van allerlei instellingen uit de regio, politie, medewerkers van verschillende woningbouwverenigingen uit de regio, verschillende gemeentes, direct- en indirect-betrokkenen en vertegenwoordigers uit alle lagen van het bemoeizorgnetwerk. Mensen die op deze middag samenkwamen om niet alleen te vieren maar ook vooruit te kijken en onderlinge verbanden te verstevigen en te leggen wanneer deze nog niet bestonden.

Ontschotting van zorg, “out-of-the-box”-denken, samenwerken, verwonderen en meedenken waren begrippen die vaak terug kwamen deze middag. Vooral in deze tijd van de participatiesamenleving, zijn deze begrippen onmisbaar om een sluitend vangnet van de zorg en samenleving te realiseren.

Trots kijkt het Team Bemoeizorg terug op deze mooie middag met mensen met een gezamenlijk doel en hart voor het leveren van goede zorg binnen en buiten de kaders van de bureaucratie.

Pre­ven­tie start lach­gas­ac­tie in Hel­mond

De pre­ven­tie­wer­kers van NK zien het ge­bruik van lach­gas over de he­le pro­vin­cie toe­ne­men. Veel ge­brui­kers zien lachgas als een on­schul­dig mid­del, maar ge­bruik heeft wel de­ge­lijk ri­si­co’s. Zaak dus om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bruik goed te mo­ni­to­ren en met ge­brui­kers en men­sen uit hun om­ge­ving in ge­sprek te gaan over ri­si­co’s. Daar­om heeft pre­ven­tie­werk­ster Da­ni­ël­le Ke­te­laars met col­le­ga’s van jeugd- en jon­ge­ren­werk in Helmond een bij­zon­de­re ac­tie op touw ge­zet.

Via de me­dia zijn in­wo­ners op­ge­roe­pen om de maand ju­ni uit te kij­ken naar lach­gas­pa­tro­nen op straat en de­ze in te le­ve­ren bij een van de zes in­za­me­lings­pun­ten ver­spreid over de stad. Da­ni­ël­le: “Zo ho­pen we meer dui­de­lijk­heid te krij­gen over de ma­te waar­in en de plek­ken waar lach­gas ge­bruikt wordt. Dat gaat ons hel­pen om ge­richt pre­ven­tie­ve ac­ties uit te zet­ten.” De in­za­me­lings­ac­tie heeft ge­leid tot ar­ti­ke­len in het Eind­ho­vens Dag­blad en Om­roep Bra­bant.

Van harte aanbevolen…

Het Zwar­te Gat en MIND in ac­tie voor KOV

Ook uw do­na­tie is wel­kom

Op za­ter­dag 22 ju­ni staat team Het Zwar­te Gat/MIND Ver­sla­ving be­staan­de uit Hen­drik Hart­e­velt (voor­zit­ter Cli­ën­ten­raad NK) en Fred Bal­hui­zen, op een paal in het IJs­sel­meer. De be­doe­ling is dat wij zo lang mo­ge­lijk blij­ven staan op die paal die een op­per­vlak­te heeft van 30 cm bij 30 cm. Een pit­ti­ge uit­da­ging… Die uit­da­ging gaan Hen­drik en Fred graag om zo­veel mo­ge­lijk aan­dacht en steun te krij­gen voor kin­de­ren van ou­ders met een ver­sla­vings­pro­bleem.
 
In Ne­der­land zijn naar schat­ting min­stens 50.000 kin­de­ren zijn die een ou­der met een ver­sla­vings­pro­bleem heb­ben. De­ze kin­de­ren zijn ex­tra kwets­baar en heb­ben twee tot drie keer meer kans om zelf ook pro­ble­men te ont­wik­ke­len. Ze zijn bo­ven­dien va­ker het slacht­of­fer van kin­der­mis­han­de­ling. Stich­ting het Zwar­te Gat vindt het be­lang­rijk dat al­le kin­de­ren in Ne­der­land de kans krij­gen om kind te zijn en vei­lig en on­be­zorgd kun­nen op­groei­en.
 
Er is voor de­ze groep kin­de­ren hulp in de vorm van KOPP/KOV ‘doe-en praat­groe­pen’. Kin­de­ren kun­nen hier al van­af hun vier­de jaar naar toe. Mee­doen aan zo’n groep is be­we­zen ef­fec­tief:
– de kin­de­ren ont­moe­ten an­de­re kin­de­ren die met de­zelf­de pro­ble­men te ma­ken heb­ben, hier­door staan ze voor hun ge­voel niet meer zo al­leen;
– de kin­de­ren le­ren hier zo goed mo­ge­lijk om te gaan met hun ei­gen (thuis)si­tu­a­tie;
– de kin­de­ren le­ren hier wat er nu ei­gen­lijk aan de hand is met hun va­der of moe­der, en dat dit niet hun schuld is.
Dit zijn al­le­maal heel be­lang­rij­ke za­ken die er­voor zor­gen dat de­ze kin­de­ren ster­ker en veer­krach­ti­ger wor­den en meer grip op hun ei­gen le­ven krij­gen.
 
Het be­staan van de­ze groe­pen is ech­ter nog te wei­nig be­kend bij be­lang­rij­ke per­so­nen in de om­ge­ving van het kind, zo­als leer­krach­ten en huis­art­sen. Om de­ze be­kend­heid te ver­gro­ten is ener­gie en geld no­dig. Wij le­ve­ren de ener­gie, nu het geld nog.
 
Wil jij ons hel­pen? Ga dan naar onderstaande web­si­te en doe als spon­sor ook een duit in het zak­je. Er staat een streef­be­drag, maar dat wil­len wij na­tuur­lijk ruim over­schrij­den, dat is on­ze twee­de uit­da­ging. Ie­de­re do­na­tie is meer dan wel­kom en draagt bij aan het ver­we­zen­lij­ken van ons doel.
 

In Memoriam Herman Kuijpers

Op vrijdag 24 mei ontvingen wij het droevige bericht dat Herman Kuijpers in de nacht van donderdag op vrijdag op 67-jarige leeftijd na een langdurige ziekteperiode is overleden. Herman was vanaf 1 december 2009 tot eind 2017 op voordracht van de Cliëntenraad lid van de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron.

Herman was een hulpverlener in hart en nieren. Hij was onder andere actief als jeugdwelzijnswerker in de jeugdbescherming, als medisch maatschappelijk werker en als sociaal-psychiatrisch therapeut. Later zette Herman zijn ruime kennis en ervaring in voor de opleiding van jonge hulpverleners als senior lecturer Sociale Studies, als staflid van de minor Verslavingskunde van de Fontys hogeschool en als supervisor/coach.

Daarnaast was Herman volop actief in het maatschappelijke leven. Bij onze organisatie binnen de Raad van Toezicht, maar ook bij Combinatie Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk Brabant als lid van de klachtencommissie. Binnen zijn woonplaats Asten/Heusden was hij onder meer voorzitter van de dorpsraad Heusden. Voor al die maatschappelijke functies ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau. Wij herinneren ons Herman als een hartelijke, bevlogen en toegewijde man die zeer betrokken was bij onze organisatie, onze medewerkers en vooral onze cliënten. Wij denken vol respect aan Herman en zijn dankbaar voor wat hij twee zittingsperiodes binnen de Raad van Toezicht heeft betekend voor Novadic-Kentron.

Wij wensen familie en vrienden van Herman heel veel sterkte bij het verwerken van het overlijden van Herman.

Namens MT, Raad van Toezicht, Cliëntenraad, medewerkers en cliënten van Novadic-Kentron,

Walther Tibosch, Bestuurder NK

Ton Kessels, Voorzitter Raad van Toezicht

 

 

FACT Den Bosch be­haalt keur­merk CCAF met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie!

Na een tra­ject van ruim een jaar met coa­chings­da­gen, ver­die­pings­mid­da­gen en ver­be­ter­plan­nen is het FACT-team Den Bosch met vlag en wim­pel ge­slaagd voor de au­dit van­uit het Cen­trum Cer­ti­fi­ce­ring ACT en FACT (CCAF). Het CCAF toetst de kwa­li­teit van (Flexi­ble)ACT-teams met on­af­han­ke­lij­ke au­dits. Teams die vol­doen­de of op­ti­maal wer­ken vol­gens het ACT- of Flexi­ble ACT-mo­del, wor­den op­ge­no­men in het open­ba­re keur­mer­k­re­gis­ter van het CCAF.

Het Bossche FACT-team is als een van de eer­ste teams ge­au­di­teerd met de nieu­we Flexi­ble ACTs 2017. De au­dit werd in maart ge­hou­den. Aan de hand van acht au­dit-the­ma’s con­clu­deer­den de au­di­tors na een in­ten­sie­ve dag het vol­gen­de:

Het team heeft vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den in het zorg­aan­bod om te­ge­moet te ko­men aan de com­plexe hulp­vra­gen van de cli­ën­ten. Het team toont gro­te be­trok­ken­heid bij de cli­ën­ten en bij el­kaar. Het team is flexi­bel en cre­a­tief in de aan­pak. Team­le­den la­ten een hoop­vol­le at­ti­tu­de zien, waar­bij de be­je­ge­ning een vriend­schap­pe­lijk uit­stra­ling met een pro­fes­si­o­neel ba­sis heeft. Het team weet een goe­de ba­lans te vin­den tus­sen ruim­te ge­ven aan de ei­gen keu­zes van de cli­ënt en niet los­la­ten als het on­ver­hoopt toch mis gaat. Op meer­de­re vlak­ken heeft het team de bouw­ste­nen van het FACT­-mo­del goed in­ge­bed in de werk­wij­ze.”

Met een sco­re van 9,6 mag het team met trots drie jaar het cer­ti­fi­caat met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie van het FACT-mo­del dra­gen.

Klik hier voor het persbericht van het CCAF.

Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen

De afgelopen weken was er veel aandacht in de media voor lachgas. Veel gebruikers zien het als een onschuldig middel, maar het gebruik kan wel tot serieuze gezondheidsproblemen leiden, zeker in combinatie met alcohol of andere drugs. Daarom wordt publiekelijk gedebatteerd over een verbod. Op ons verzoek schreef preventiewerker Danielle Ketelaars onderstaand artikel.

Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen

Lachgas (distikstofmonoxide) werd oorspronkelijk in combinatie met zuurstof gebruikt als kortdurende pijnstiller, omdat het de pijnprikkel remt en kalmerend werkt. Naast deze medische toepassing wordt lachgas ook als drijfgas gebruikt in de voedingsindustrie voor slagroomspuiten. De laatste jaren zien we een sterke toename in het gebruik van lachgas als drug. Sinds juli 2016 valt lachgas niet langer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Door deze ontwikkeling is lachgas zeer gemakkelijk verkrijgbaar en kun je het kopen bij verschillende huishoudwinkels. Lachgas heeft hierdoor een onschuldig imago en wordt door gebruikers nauwelijks als drug gezien.

Lachgas als drug

Het inhaleren van lachgas middels een ballon, zorgt voor een kortdurende maar sterke roes. Na inademing ontstaat er een bewustzijnsdaling, die lijkt op dronkenschap. Na enkele minuten verdwijnt de roes, maar de effecten kunnen nog uren ‘na-ijlen’. De risico’s van lachgas worden door jongeren vaak onderschat. Door een tekort aan zuurstof in de hersenen ervaren veel gebruikers duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Sommige vallen zelfs flauw, met kans op valpartijen en ongelukken. Extra riskant is lachgas gebruiken als je verkouden bent, omdat dit kan leiden tot blijvende gehoorschade. Langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot vitamine B12 deficiëntie en hierdoor bloedarmoede of neurologische stoornissen. Het gebruik van lachgas is dan ook nooit zonder risico!

Bevriezingsverschijnselen

Door de toename in populariteit zie je steeds vaker dat jongeren een grote tank met lachgas bij zich hebben. Deze tanks worden dan vaak tussen de benen geklemd om de ballonnen met lachgas te vullen. Doordat lachgas zo koud is, kan ook de buitenkant van de tank bevriezen. De pijngrens ligt na gebruik van lachgas hoger en gebruikers hebben dan niet door dat de tank invriest in de huid. Deze bevriezing zorgt voor behoorlijke brandwonden en kan levenslange littekens tot gevolg hebben. Wanneer lachgas rechtstreeks uit een gaspatroon of gastank wordt ingeademd kunnen ook de longen en luchtwegen bevriezen.

Lachgasverslaving?

Dit jaar hebben enkele jongeren zich aangemeld bij NK voor hulp bij problematisch lachgasgebruik. Als je vaker lachgas gebruikt kan er namelijk ‘craving’ ontstaan. Dit betekent dat gebruikers een onweerstaanbare zin voelen om opnieuw te gebruiken. Daarnaast kan er ook gewenning optreden, waardoor gebruikers steeds meer nodig hebben voor het gewenste effect. Het komt tot nu toe nog niet veel voor, maar door craving en gewenning is er wel degelijk een risico op verslaving.

Lachgas op evenementen

Op evenementen zie je dat lachgas wordt gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol. Deze combinatie is extra riskant. Alcohol is een verdovend middel en hierdoor is er geen goede, adequate ademprikkel. Als je dan lachgas gebruikt krijgt men onvoldoende zuurstof binnen, met mogelijk een hartaanval tot gevolg. Op plekken waar alcohol geschonken wordt, zoals in de horeca of tijdens evenementen, is het om deze reden belangrijk om extra alert te zijn op lachgasgebruik. In het horecagebied of tijdens evenementen is het raadzaam om de verkoop van lachgas op straat aan te pakken en hier als gemeente rekening mee te houden bij het verlenen van vergunningen, dit kan bijvoorbeeld op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Regelgeving

In een aantal gemeenten is een dergelijke APV al van kracht. Die gemeenten hebben ook aangedrongen op landelijke regelgeving rond de verkoop van lachgas. Dat heeft in de pers geleid tot een politieke discussie over maatregelen voor de verkoop van lachgas. De Tweede Kamer wil daar nog niet aan, zegt dat er meer onderzoek nodig is voor ingrijpende regelgeving. Wij kunnen ons wel vinden in die denklijn en juichen verder onderzoek naar de risico’s toe. In zijn preventiebrief doet  staatssecretaris Paul Blokhuis al wel een aantal suggesties om de verkoop in te perken. Hij pleit onder andere voor het uit het zicht houden van lachgaspatronen in winkels, inperken van het aantal patronen dat gekocht mag worden en controle op grote bestellingen.

Lachgasgebruik op straat

Nu het mooier weer wordt zien we buiten de lachgaspatronen steeds vaker liggen. De meldingen van de politie, boa’s, jongerenwerk en buurtbeheer stromen weer binnen. Lachgaspatronen worden weer in grote hoeveelheden aangetroffen in parkjes, parkeerplaatsen en bij andere hangplekken.  Opvallend hoog is het gebruik onder groepen allochtone jongeren. In vergelijking met autochtone jongeren gebruiken zij minder drugs, echter bij lachgas is dat gebruik gelijk. 

Preventie lachgasgebruik

Onze preventiewerkers zijn in Brabant actief, om het gebruik van lachgas onder de aandacht te brengen en adviseren gemeenten wat ze kunnen doen om de beschikbaarheid van lachgas te beperken. In Helmond starten we in samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk en de LEV-groep begin juni een actie waarbij iedereen wordt gevraagd om de lachgaspatronen in te leveren op inzamelingsplekken. Dit helpt ons om de plekken waar lachgas gebruikt wordt in kaart te brengen en hierdoor hebben we een ingang om het gesprek over lachgas te starten en gebruikers te informeren. Door aandacht te vragen voor de problematiek brengen we lachgas ook onder de aandacht bij ouders en kunnen we de ouders informeren en stimuleren dit te bespreken met hun kinderen. Als die actie slaagt zullen we zeker overwegen om ook in andere Brabantse steden inleveracties te starten.

Novadic-Kentron versterkt Zorg van de Zaak Netwerk

Nieuwe Kansen door bundeling expertise leefstijl en verslaving

NK gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk.

NK zet haar deskundigheid inzet voor een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat. Zij ziet de samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten en aan de professionele trots en ambitie van de medewerkers. 

Geïntegreerd aanbod
Sinds begin 2017 is NK in gesprek met Zorg van de Zaak over de mogelijkheid van een strategische samenwerking. Na een intensief traject van onderzoek en onderhandeling hebben beide partijen het besluit genomen tot toetreding tot het netwerk. Dorothee van Vredenburch, CEO Zorg van de Zaak Netwerk: “Wij zijn blij dat wij de expertise van Novadic-Kentron kunnen toevoegen aan ons netwerk. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als aan zijn of haar sociale omgeving.”

Nieuwe kansen
Walther Tibosch, bestuurder van NK: “Door aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak, kunnen wij samen nieuwe kansen creëren op het gebied van riskante leefstijl en verslaving. Samen met de andere bedrijven in het netwerk vormen wij een sterke partij die mensen op impactvolle momenten in het leven ondersteuning biedt. Door gerichte preventie en effectieve ondersteuning kunnen we het verschil maken. Daarnaast draagt toetreding tot het netwerk bij aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van NK, en geeft het bundelen van expertise en middelen ons meer slagkracht om te komen tot ontwikkeling en innovatie. Hiermee verstevigen wij onze kwaliteit van dienstverlening en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers.”

De beoogde samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Beide partijen verwachten de transactie medio 2019 af te ronden.

NK bestuurder Walther Tibosch (l) en directeur/eigenaar Zorg van de Zaak Ma­ri­us Tou­wen (m)
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Jasper Touwen (r) is ook aanwezig.

 

Blog Walther Tibosch: goede zorg is (on)betaalbaar

De samenleving is nog steeds volop bereid om te investeren in sociale verbetering, gezondheid, geluk, zinvolheid, duurzaamheid en ga zo maar door. We stellen wel steeds vaker de vraag wat deze investeringen allemaal opleveren. Een terechte vraag. Ook in de zorg zijn we veel kritischer geworden: de tijd waarin iemand zonder behandelplan jaar in jaar uit therapie kreeg, zonder dat iemand ooit vragen stelde bij de effectiviteit ervan, is gelukkig al lang voorbij. We bepalen nu vooraf de doelen, meten de behandelresultaten en krijgen alleen betaald voor zorg die past binnen het afgesproken aantal uren. Dat heeft ook binnen de verslavingszorg geleid tot een sterke ontwikkeling van de kwaliteit en het werken met bewezen effectieve behandelmethodes. Maar aan de andere kant slaan we nu wel regelmatig door in het bedrijfsmatig bekijken van de zorg. 

Vooral voor kwetsbare groepen is het de vraag of de bedrijfsmatige focus en marktwerking werkelijk hebben bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Een markt is ingericht waarin aanbestedingen zouden moeten leiden tot betere kwaliteit, vermindering van zorgvragen en verhoging van kwaliteit. Maar we zien dat mensen met complexe problemen nu regelmatig tussen wal en schip vallen. Hun problemen zijn zo met elkaar verweven, en zo specifiek, dat deskundigheid en maatwerk nodig zijn. De zorg die ze nodig hebben, valt niet altijd netjes binnen de kaders van de producten die we met elkaar vaststellen.

Daarom pleit ik niet voor meer marktwerking, maar voor meer ondernemerschap bij burgers, professionals en zorgondernemingen. Als kennis en kunde van onze professionals gekoppeld worden aan effect en kosten, kun je met minder zorg meer bereiken. Daarbij moeten we ook verder kijken dan onze eigen ‘winkel’ en meer zoeken naar passende en betaalbare oplossingen binnen de eigen omgeving van de hulpvrager. Door bijvoorbeeld het netwerk van de hulpvrager zelf te activeren, ervaringsdeskundigheid in te zetten, of door binnen de wijk samen te werken met andere partijen. En door waar mogelijk – en zo snel als mogelijk – de regie terug te leggen bij de hulpvrager. Zet in op de drie kernvragen: (1) wat is volgens u uw vraag of probleem? (2) wat is volgens u de oplossing en wat kunt u zelf doen, samen met familie, vrienden of naasten, om de vraag te beantwoorden? en ten slotte (3) wat verwacht u van mij als zorgprofessional? Zo voorkom je dat onnodige, dure zorg wordt ingezet als dat niet nodig is, en betrek je de hulpvrager actief bij het zelf aandragen van oplossingen buiten de (betaalde) zorg.

Van zorgprofessionals mag deze koppeling van vakmanschap en ondernemerschap worden gevraagd. Op hun beurt moeten zorgprofessionals dan wel meer en vaker kunnen rekenen op vertrouwen van overheid, beleidsbepalers en bestuurders. Ze moeten de ruimte krijgen om, met oog op effect én kosten, die zorg te kunnen inzetten die daadwerkelijk nodig is. Meer vertrouwen in vakmanschap en expertise, gekoppeld aan meer ondernemerschap, leidt tot meer samenwerking, minder verspilling en vooral tot Nieuwe Kansen en effectief herstel. Ook als je níet netjes binnen de kaders past.

Meer informatie mijn portaal

Mijn portaal

In de toekomst kunt u op Mijn portaal informatie vinden over uw behandeling. Deze applicatie is nog onder constructie.

Blog Walther Tibosch: Meer investeren in sociaal netwerk

Er is in Nederland een paradigmaverschuiving aan de gang. De verzorgingsstaat is geen vanzelfsprekendheid meer. De overheid neemt niet langer alle verantwoordelijkheid om voor je te zorgen van de wieg tot het graf. In plaats daarvan vindt een verschuiving plaats naar een participatiestaat. Burgers worden geacht om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Iedereen moet kunnen meedoen. Zo lang mogelijk voor jezelf zorgen en als dat niet meer lukt, moeten je familie en naasten worden ingeschakeld, als dat niet meer lukt vrijwilligers, en in allerlaatste instantie pas de professionals uit de nulde (sociale wijkteams) tot de derde lijn (zeer gespecialiseerde zorg). Door de hoge kosten van de zorg en het sociale vangnet is de houdbaarheid van de verzorgingsstaat op zijn minst twijfelachtig. De bedoeling is dus goed, maar de overgang naar de participatiestaat verloopt niet zonder kleerscheuren en risico’s.

Er zijn investeringen nodig om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten kunnen doen in de samenleving. Daarvoor is in de eerste plaats meer draagvlak nodig. Solidariteit en tolerantie bij afwijkingen van de norm nemen eerder af dan toe. In vrijwel elke wijk waar een voorziening voor mensen met psychische of verslavingsproblemen wordt gepland, lopen de gemoederen hoog op. En mensen in herstel lopen keer op keer tegen wantrouwen, stigma’s en vooroordelen aan. Het idee dat mensen met problemen geen deel zouden moeten uitmaken van de maatschappij, maar hiervan moeten worden afgezonderd in zorg- of welzijnsinstellingen, is diep geworteld. Begrip voor elkaar en de mate waarin mensen een beroep op anderen moeten kunnen doen, vragen om een herijking.

Als we de ambitie hebben dat iedereen naar vermogen mee kan doen en blijven doen, vraagt dit om een aanzienlijke investering. Het overdragen van een groot deel van de zorg naar de sociale netwerken, vraagt om ruimte binnen de zorg om het netwerk hierop voor te bereiden. Binnen NK richten we ons nadrukkelijk op het sociale netwerk van cliënten, op het leven na de behandeling. De community reinforcement approach, een van de pijlers van onze zorg, richt zich juist op die factoren in de omgeving van een cliënt – familie, vrienden, zinvol werk, hobby’s – die meer beloningen opleveren dan het gebruik. Bij systeemtherapie werken we aan het herstel van vertrouwen, aan het doorbreken van ongezonde patronen binnen een gezin die het herstel van verslaving belemmeren. En ook onze ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers, die zelf hersteld zijn van een verslaving, richten zich nadrukkelijk op de zelfredzaamheid van de cliënt, op re-integratie en het opbouwen van een netwerk.

Medewerkers van NK en andere zorginstellingen, maar ook mensen die initiatieven buiten de zorg ontplooien, moeten de ruimte krijgen om te investeren in sociale samenhang, in mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen, elkaar te leren vertrouwen. Vooral dat laatste is voor veel mensen een uitdaging, zeker als problemen in het verleden dat vertrouwen hebben geschaad. Stapje voor stapje moet dat vertrouwen weer worden opgebouwd, omdat herstel alleen mogelijk is als je van je omgeving ook een Nieuwe Kans krijgt. We moeten weer samen leren werken, zien dat we verschillen kunnen overbruggen. Bijvoorbeeld door inzet van ervaringsdeskundigheid, waarbij mensen in herstel anderen inspireren, motiveren en ondersteunen om ook weer mee te doen in de maatschappij. Zodat die op hun beurt niet alleen zelf hun leven weer op orde krijgen, maar zelf ook in veel gevallen weer anderen kunnen helpen. Burgers, vrijwilligers en professionals kunnen heel veel zelf organiseren en oplossen, maar moeten die ruimte wel krijgen. Zodat zij verbindende initiatieven binnen de zorg en de wijk kunnen ontwikkelen, waarbij de oplossing leidend is, en niet de systemen.

Sociaal investeren gaat niet over stenen, structuren en instanties, maar over ik, jij en wij. Voor elkaar zorgen is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, en dat gaat verder dan alleen onze ouders en kinderen. Het gaat over onze straat, onze wijk, onze stad, ons land. We kunnen allemaal bijdragen aan een samenleving waar de verschillen kleiner worden in plaats van groter, zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt, en zich zelf ook inzet om anderen te helpen. Waarin we samen meer bereiken, meer zin en vreugde ervaren dan wanneer ieder voor zich staat en alleen de staat voor ons allen.

IkPas! Ga jij de uitdaging aan?

Traditioneel gaan veel Brabanders met Carnaval helemaal los. Ook de alcohol vloeit rijkelijk. De vastenperiode van 40 dagen tussen carnaval en Pasen is een mooie periode om het drinken even te laten. Al ruim 6.300 deelnemers hebben zich ingeschreven voor IkPas en drinken geen alcohol van woensdag 6 maart 2019 tot en met zondag 14 april 2019.

IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt 40 dagen geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Ben jij benieuwd wat het met jou doet? Ga dan de uitdaging aan en doe mee! Je kunt je hier inschrijven.

Leer- en participatietraject voor burgers met een uitkering

Leer- en participatietraject voor burgers met een uitkering

Werkt u bij de gemeente? Mensen met verslavingsproblemen die langdurig thuis zijn en een uitkering hebben, kunnen naar ons doorgestuurd worden voor ervaring en coaching, zodat we weer samen met hen kunnen werken aan participatie. Ook individuele begeleiding door een ervaringsdeskundige is mogelijk, in het kader van de Wmo. Eventueel kan dit samen met onze collega-professionals.

NK biedt een uitgebreid leertraject voor herstel en participatie in de maatschappij. Mensen die willen herstellen van hun verslavingsproblemen, kunnen naast een (eventuele) reguliere behandeling binnen of buiten NK, vrijwillig deelnemen aan een gefaseerd leertraject met ondersteuning en begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundigen. Een behandeltraject bij NK is niet verplicht om mee te kunnen doen.

 1. Deelnemers kunnen starten in laagdrempelige ervaringsgroepen waar ze hun ervaringen rondom hun verslaving en herstel kunnen delen met anderen. Op dat moment zijn ze mogelijk nog in behandeling en gebruik wordt nog gedoogd. Tijdens de wekelijkse groepen onder leiding van een getrainde senior vrijwilliger, leren ze om te delen en te luisteren, te steunen en steun te ervaren, nieuwe mogelijkheden te zoeken en ervaringen van anderen te vertalen naar hun eigen herstel.
 2. Deelnemers kunnen via de coachingsgroepen – in vervolg op de ervaringsgroep maar ook directeen trainingsfase in gaan om te leren hoe zij hun eigen ervaringen kunnen gebruiken voor zinvolle ondersteuning van anderen. In de wekelijkse groepen onder leiding van een senior ervaringsdeskundige bouwen ze kennis en ervaringen op die herstel van anderen (en zichzelf) bevorderen. In deze fase is er geen gebruik meer. Deelnemers maken de transitie van cliënt naar herstelondersteuner.
 3. Vanuit de coachingsgroep kunnen vrijwilligers in vijf werkprojecten aan de slag in een praktijkgericht en begeleid leertraject (met vrijwilligerscontract). Werk vindt plaats onder supervisie van senior ervaringsdeskundigen. In de praktijk leren de vrijwilligers werknemers­vaardigheden en verantwoording dragen.
 4. Na voldoende ervaring te hebben opgebouwd en bij voldoende motivatie, kan de ervaringswerker eventueel een scholing gaan volgen tot ervaringsdeskundige. Er zijn mogelijkheden voor een stage binnen een opleiding tot ervaringswerker in de zorg. Hierbij wordt samengewerkt met Markieza (mbo) of Fontys (hbo), met het eerste jaar een uitkering via UWV, en tweede en derde jaar een BBL-leerlingensalaris. Uiteraard kan de ervaringswerker ook uitstromen naar (betaald) werk in de oude of juist een nieuwe omgeving.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Herstelondersteunende zorg

De leer- en participatietrajecten van NK zijn gebaseerd op herstelondersteunende zorg. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt iemand zelf wat hij of zij wil bereiken op verschillende levensgebieden, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van professionals en vrijwilligers. Bij herstelondersteunende zorg is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis. Zowel cliënten als ervaringswerkers werken zo in stappen aan hun re-integratie in de maatschappij.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Blog Walther Tibosch: Niemand afschrijven

Onze samenleving worstelt flink met haar missie dat zoveel mogelijk burgers zo lang mogelijk mee moeten kunnen doen in de samenleving. We kunnen met versterking van ambulante behandeling en begeleiding nog een aantal stappen zetten. Maar we horen ook geluiden dat de grenzen van de inclusieve samenleving in zicht komen. Als het uitgangspunt is dat iedereen (weer) mee moet kunnen doen in onze samenleving, dan begint het ermee dat we als standpunt formuleren “Wij schrijven niemand af”. Iedereen krijgt kansen en iedereen krijgt ook nieuwe kansen. Ook als dat heel klein begint en ook als iemand al meerdere keren uit is gevallen.

Natuurlijk moet iemand wel eerst de wil hebben om mee te doen. Maar als dat zo is, moeten wij, alle mensen die de samenleving samen vormen, daarvoor open staan. Samen leven betekent met elkaar in gesprek gaan, elkaar respecteren, elkaar helpen en steunen, iets voor een ander over hebben.

Als iemand in de fout gaat, afwijkend gedrag vertoont, een verslaving of psychische aandoening heeft, verstandelijk beperkt, bejaard of hulpbehoevend is, dan lijkt dat vaak moeilijk te passen in onze samenleving. Maar juist dan moeten we verbindend en creatief zijn. Bij NK zijn we daar heel goed in. Kleine stapjes worden beloond, zelfvertrouwen vergroot, en de regie wordt zoveel mogelijk weer bij de ander gelegd. En de omgeving – een stukje van de samenleving van die cliënt – wordt gestimuleerd om hetzelfde te doen. Om vertrouwen uit te stralen, ook als er misschien nog twijfels zijn.

Onze samenleving is mooier en rijker als we een diverse samenleving hebben. Een samenleving waarin mensen met allerlei verschillende achtergronden en ambities de wil hebben om met elkaar op een waardevolle manier samen te leven. Elkaar te kennen, en te respecteren en waarderen dat er verschillen zijn, maar vanuit het standpunt dat samen leven nog altijd veel meer geluk en welzijn met zich meebrengt dan ieder voor zich. En waar we kunnen leren van de ervaringen van die mensen die hard hebben gevochten om weer mee te kunnen doen. Want juist wie er ooit buiten viel, heeft een uniek perspectief op onze samenleving.

En als iemand echt niet wil of kan meedoen? Als iemand op geen enkele manier past in een woning, wijk of gemeenschap? Als de grenzen van de inclusieve samenleving écht zijn bereikt? Dan moeten we dat ook respecteren. Samenleven mag niet als dogma worden beschouwd. Voor deze kleine groep moeten we vanuit beschaving en respect een passende, goede en veilige plek creëren. Maar de uitnodiging blijft staan om mee te doen.

Website NK veilig

Afgelopen vrijdag kopte Omroep Brabant “Tientallen websites van Brabantse zorgverleners onveilig”. In de eerste alinea troffen we dit citaat: “Het gaat onder andere om een Brabants meldpunt voor slachtoffers van huiselijk geweld, een verslavingsinstelling uit Breda en …”. De link naar onze organisatie zou zo maar gelegd kunnen worden. Al snel leek duidelijk dat met “een verslavingsinstelling uit Breda” niet gedoeld werd op de NK-website.

Om elk risico uit te sluiten vroegen we ClientICT, de ict-dienstverlener van onze organisatie, om een rapport. Daaruit blijkt dat onze website superveilig is. Onze website is namelijk een HTTPS-site (HyperText Transfer Protocol Secure), heeft een geldig TLS-certificaat en is daarmee uitstekend beveiligd. Een test via een speciale website levert de status ‘optimaal beveiligd’ op.

Klik hier voor het volledige bericht op Omroep Brabant.

Ambities Novadic-Kentron 2019: Nu Kwaliteit 2.0

Een epische reis vol Nieuwe Kansen in 2019

Novadic-Kentron staat voor Nieuwe Kansen. Om 2019 op een positieve manier in te luiden, hebben we een mooi filmpje gemaakt over de reis die we in 2019 willen maken.

> Bekijk het filmpje (1.05 minuut)

We staan aan het begin van een heel nieuw jaar waarin we Samen Nieuwe Kansen gaan Creëren. Er staat wat te gebeuren in 2019! De ambities uit ons plan Nu Kwaliteit 2.0, dat in het voorjaar concreet wordt uitgewerkt door onze teams, geven ons richting. Centraal staat de ambitie om, na het aanpakken van onze basis (continuïteit, ICT, registratie, enzovoorts) nu de focus weer volledig te leggen op het verbeteren en vernieuwen van onze diensten.

Dit doen we door onder meer te werken aan doelen op onze vier resultaatgebieden (Cliënt, Kwaliteit, Medewerker, Rendement), die gekoppeld zijn aan onze kernwaarden:

Fijn behandeld (Cliënt) 

 • We werken aan een helder portfolio van onze producten binnen NK, waarbij er één ingang is voor alle soorten hulp en interne op- en afschaling, met op professionele normen gebaseerde zorg die aansluit bij de hulpvraag van burgers.
 • We vernieuwen ons aanbod met specifieke aandacht voor:
  • eenmalige en/of kortdurende behandeling of begeleiding;
  • aanbod uitgevoerd voor ketenpartners;
  • preventie;
  • positieve gezondheid;
  • digitaal aanbod.
 • We betrekken cliënten nog intensiever bij keuzes over hun behandeling en verbeteren de cliëntbeleving en -waardering.
 • Er wordt een cliëntportaal ontworpen waar cliënten onder meer vragenlijsten kunnen invullen en behandelinformatie kunnen bekijken.
 • We werken aan een (digitale) vitale community.

Toonaangevend (Kwaliteit)

 •  We werken aan uitstekende dienstverlening door:
  • werken volgens bewezen en standaard richtlijnen en protocollen;
  • meten behandeleffectiviteit en op basis hiervan continu werken aan verbetering;
  • zoveel mogelijk diensten ook digitaal aan medewerker en cliënt aanbieden.
 • We starten of bouwen verder aan samenwerking met:
  • Zorg van de Zaak en aansluiting bij hun netwerk;
  • GGZ-instellingen in Brabant;
  • netwerk Verslavingskunde Nederland;
  • SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ);
  • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).
 • We streven naar het behalen van het keurmerk TOPGGz voor de detoxafdeling in Vught en het landelijk expertisecentrum GHB;
 • We vergroten en verspreiden kennis door:
  • academisch opleiden;
  • wetenschappelijk onderzoek en experimenten;
  • publicaties en congressen.

Inspirerend werkgever (Medewerker) 

 • We werken aan een inspirerende, ambitieuze en professionele cultuur door middel van:
  • werken vanuit waarden, normen en een goed gericht en gedeeld moreel kompas;
  • verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen;
  • wederzijds vertrouwen en aanspreken;
  • doorontwikkelen vitale teams op alle kwadranten.
 • Leiderschap en vitale teams worden doorontwikkeld door:
  • optimale organisatie-inrichting;
  • prominentere rol en meer verantwoordelijkheid voor regiebehandelaars en programmaleiders;
  • integrale leiding versus inhoudelijke sturing, met optimale ondersteuning en in- en externe representatie.
 • Er wordt ruimte gecreëerd voor professionalisering en ontwikkeling medewerkers door:
  • persoonlijke deskundigheidsbevordering met onder andere e-learning en persoonlijk leerportaal;
  • kennis binnen NK (digitaal) beschikbaar maken;
  • vergroten deskundigheid medewerkers met betrekking tot digitale mogelijkheden in behandeling.

Betekenisvolle organisatie (Rendement)

 • We zijn voornemens om NK te integreren in het netwerk van Zorg van de Zaak en daarmee bedrijfsmatige synergievoordelen te boeken.
 • Om te kunnen investeren in het verder ontwikkelen van onze expertise en de kwaliteit van de zorg, werken we aan een noodzakelijke stijging van het rendement door:
  • ontwikkelen nieuw (kort geprotocolleerd) aanbod;
  • vermarkten kennisproducten;
  • verminderen structurele kosten;
  • bevorderen inzicht en toerekening;
  • uitstekende bedrijfsvoering, organisatorische processen, systemen en ondersteuning.
 • We maken financiële middelen vrij door:
  • afbouw vastgoed;
  • verhogen opbrengst panden;
  • realiseren optimale werklocaties.
 • We streven naar naadloze samenwerking tussen de verschillende NK-onderdelen (Zvw, gemeenten, justitieel).
 • We creëren een optimale organisatiestructuur door:
  • inrichting langs bv’s;
  • inrichting topstructuur en middenkader;
  • optimaal inzetten van regiebehandelaars, programmaleiders en ondersteuning.

In het voorjaar volgt meer informatie over onze doelen! Heeft u vragen over onze doelen en ambities voor 2019? Neem dan contact op met Jorg de Vlam via telefoonnummer 073-684 95 00.

Geslaagde kick-off BRABANT WERKtZEKER 

Vanochtend waren zeven Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties -SMO Traverse, Oosterpoort, NEOS, GGZ Breburg, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg en RIBW Brabant- bij NK te gast voor de officiële start van BRABANT WERKtZEKER. Het doel van dit samenwerkingsverband is om de instroom en zij-instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen en medewerkers die al bij de aangesloten organisaties werken voor zorg en welzijn te behouden. In zijn welkomstwoord zei NK-bestuurder Walther Tibosch verheugd te zijn met dit initiatief. “NK staat ook voor Nieuwe Kansen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze verbintenis het verschil kunnen maken en zo kansen bieden aan alle medewerkers van de aangesloten instellingen.”

Vervolgens blikte Harry Crielaars (voorzitter van de stuurgroep en bestuurder van SMO Traverse Tilburg) terug op het ontstaan van BRABANT WERKtZEKER. “We hoefden het wiel niet uit te vinden, omdat in Gelderland al een vergelijkbaar project bestond. Toch hebben we een jaar lang keihard gewerkt om BRABANT WERKtZEKER van de grond te krijgen. Vandaag gaan we officieel van start. Het gaat in dit samenwerkingsverband om vertrouwen. En dat heb ik de afgelopen periode altijd volop ervaren. We gaan samen het beste neerzetten om onze werknemers binnenboord te houden. Dat gebeurt met de steun van alle Ondernemingsraden.” Harry wilde niet iedereen bedanken, omdat hij dan ongetwijfeld mensen zou vergeten. Een uitzondering maakte hij voor kartrekker Nicolette Horn, die vervolgend getrakteerd werd op een groot applaus. De laatste spreker was Erik-Jan Zwiep, HR Manager bij Novadic-Kentron, die de voordelen van BRABANT WERKtZEKER aan de hand van een powerpointpresentatie  op een rijtje zette.

De officiële start werd gemarkeerd met de ‘opening’ door Nicolette van de nieuwe website www.brabantwerktzeker.nl, die vandaag live is gegaan. Aansluitend zetten alle bestuurders van de deelnemende instellingen hun handtekening onder het samenwerkingsakkoord. Daarmee was BRABANT WERKtZEKER een feit. De medewerkers van de betrokken instellingen gaan daar met zijn allen nog veel profijt van hebben!

Inmiddels is bekend dat ook Bureau Maks partner wordt binnen BRABANT WERKtZEKER.

Op de foto tekent Walther Tibosch namens Novadic-Kentron.

 

VKN ondertekent Nationaal Preventieakkoord maar plaatst ook kanttekeningen

Het afgelopen jaar is door een groot aantal landelijke partijen, waaronder naast Verslavingskunde Nederland onder andere het Voedingscentrum, de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij, GGD-GHOR en de Fietsersbond, gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord. Er zijn drie hoofdthema’s benoemd: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De komende jaren kunnen andere thema’s toegevoegd worden.

Afgelopen vrijdag werd het Nationaal Preventieakkoord (klik hier voor de publieksversie) in Buitenpoort Den Haag door zo’n 70 vertegenwoordigers van de partijen die zich aan het akkoord verbonden hebben. Een van die partijen is Verslavingskunde Nederland, dat het akkoord wel ondertekende maar gelijktijdig enkele kanttekeningen plaatste op de thema’s Problematisch Alcoholgebruik en Tabak/Roken.

Zo is VKN van mening dat de maatregelen om problemen door alcoholgebruik te voorkomen niet ver genoeg gaan. VKN pleit voor pleit de inzet van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en interventies en wil vanuit haar maatschappelijke opdracht en expertise bij betrokken worden. Uiteindelijk moet dit tot toetsbare verbeteringen leiden.

Op het thema Roken/Tabak onderschrijft VKN de preventiemaatregelen, maar pleit ervoor deze te versterken door ook hulpverlening aan te bieden. Het is van belang dat zwaar verslaafde rokers behandeling kunnen krijgen in de verslavingszorg. Om deze zorg betaalbaar te houden dient er concreet gekeken te worden naar de mogelijkheden van verzekerbare zorg in deze. Klik hier voor het persbericht dat VKN bij gelegenheid van de ondertekening heeft verstuurd.

Op de foto ondertekenen vlnr Ester Croes, Ninette van Hasselt (Trimbos), Floor van Bakkum en Jasper ten Dam (Jellinek) en Robert van de Graaf (VNN) het akkoord namens VKN.

Gastopinie BD: xtc-gebruik mag nooit normaal zijn

De afgelopen weken werd er via diverse kanalen gepleit voor legalisering van xtc. Onze organisatie wil xtc-gebruik en -gebruikers zeker niet criminaliseren, maar heeft wel behoefte enkele nuanceringen aan te brengen. Dat gebeurt in deze gastopinie van drugsexpert en senior preventiewerker Alex van Dongen: https://www.bd.nl/opinie/xtc-gebruik-mag-nooit-normaal-zijn-br~a3fe4db6/

Blog Walther Tibosch: Terug naar vertrouwen

De media, maar ook de ‘talk of the town’, worden gedomineerd door beelden over bureaucratie en wachtlijsten. En helaas niet door trotse verhalen van kanjers die werken in de GGZ, verslavingszorg en verslavingsreclassering. Dagelijks zetten tienduizenden zeer betrokken medewerkers in Nederland zich in voor de geestelijke gezondheid van honderdduizenden Nederlanders. En met resultaat! Door gerichte behandeling, door preventie, door begeleiding, door reclassering, door herstelondersteuning enzovoorts, verbeteren wij de levens van talloze mensen.

Alleen, maar vaak ook samen met andere partners, werken mensen in de zorg keihard aan het voorkomen of het zo beperkt mogelijk houden van het persoonlijk leed dat voortkomt uit verslaving. Daarbij wordt ook altijd rekening gehouden met de maatschappelijke impact.

Helaas worden onze kanjers, onze zorgprofessionals, in hun werk vaker geconfronteerd met regels en administratie dan met vertrouwen in hun kennis en kunnen. Landelijke campagnes zoals Minder Regelgekte Meer Zorg proberen het tij te keren. Maar zo’n actie is niet voldoende om de bureaucratie te verminderen. Laten wij binnen de zorg vooral werken vanuit vertrouwen, bouwen aan vertrouwen en ieder voor zich heel kritisch zijn in welke regels en administratie bijdragen aan échte oplossingen, échte kwaliteit en échte professionele werkvreugde.

Ik roep zorgmedewerkers op om hun werk zodanig in te richten dat het vertrouwen in jou en de zorg groeit en we samen werken aan het verminderen van regels en administratieve rompslomp. Ga daarover in gesprek met elkaar, met je leidinggevenden, met je ketenpartners, en wees trots op jezelf als professional. Investeer in de kwaliteit en professionaliteit van je werk, bouw samen met je collega’s aan het verdienen en waarmaken van vertrouwen. De regels zijn er niet voor niets, maar de regels moeten ondersteunend zijn aan het bieden van deskundige, menselijke zorg en herstelondersteuning. Als we er samen zo naar kijken en zo naar handelen, creëren we samen de beste resultaten en de meeste werkvreugde.

Nieuwe campagne Rookvrije Generatie

Vandaag start de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF kankerbestrijding, een campagne om roken in het bijzijn van kinderen nog verder terug te dringen. Alle Nederlanders wordt gevraagd te tekenen om plekken in de eigen buurt waar kinderen komen rookvrij te maken. Onze organisatie ondersteunt dit initiatief van harte. Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Toch raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. Gelukkig zijn steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij. Maar we zijn er nog niet. Iedereen kan iets doen. Ga naar rookvrij.nl, selecteer je sportclub, speelplek of schoolplein en teken voor een rookvrije locatie.

Klik hier voor het persbericht over de campagne.

Legalisering xtc als oplossing van de problemen of toch niet

Zondag 21 oktober hield Arjen Lubach in het programma Zondag met Lubach (bekijk hier het fragment, vanaf 14.35) een pleidooi voor de legalisering van xtc. Het zou een oplossing zijn voor problemen door criminaliteit en milieuschade als gevolg van de productie van xtc. Een hoogleraar zei zelfs letterlijk dat legalisering zou leiden tot ‘pillen die goed en zuiver zijn’. Arjen zei in vergelijkbare woorden: “Als je xtc legaal maakt vanaf 18 jaar, dan krijg je veilige pillen.” Ook werd gesteld dat xtc een veiliger middel is dan alcohol, cannabis en tabak. Na het pleidooi van zondag zullen veel mensen ervan overtuigd zijn dat legaliseren alleen maar voordelen heeft. Laten we de argumenten eens onder de loep nemen. Oordeel zelf of het allemaal zo duidelijk is als gesteld werd! De vier voors en tegens van de legalisering.

1. Legalisering is de oplossing voor criminaliteit en milieuschade.

Voor: legalisering haalt de wind uit de zeilen van criminelen en biedt een oplossing voor de vele drugslozingen. Voor een deel klopt dit, aangezien de productie voor de binnenlandse afzetmarkt in overheidshanden komt.

Tegen: studies wijzen uit dat veruit het grootste deel van de productie van xtc voor de buitenlandse markt is bestemd. In het World Drug Report uit 2008 staat dat 42% van de in beslag genomen xtc van Nederlandse origine is. Op deze cijfers is uiteraard het nodige af te dingen, maar als veel van de Nederlandse xtc-productie voor de buitenlandse markt is bestemd, zal legalisering in Nederland zeker geen oplossing zijn voor de criminaliteit en milieuschade.

2. Legalisering leidt tot pillen die goed en zuiver zijn.

Voor: de overheid kan bij xtc-pillen die zij zelf gaat produceren, ook zelf bepalen wat de sterkte is.

Tegen: het Trimbos-instituut stelt dat vaak wordt gedacht dat vooral vervuilde pillen (pillen die PMMA of mCCP bevatten naast of in plaats van MDMA) de oorzaak zijn van gezondheidsproblemen na xtc-gebruik. Maar dat klopt niet. In Nederland lijken vooral de hoge doseringen MDMA in xtc-pillen een belangrijke rol te spelen bij het aantal gezondheidsincidenten. Helaas lijken veel consumenten bewust op zoek te zijn naar hoog gedoseerde pillen. Het aanbod volgt op de vraag. De overheid kan laaggedoseerde pillen legaliseren, maar het ligt dan voor de hand dat consumenten er meer van gaan gebruiken. Goede en zuivere pillen bestaan niet. Door het zo te brengen, kan wel de vraag toenemen. Verder suggereert dit dat er zoiets bestaat als ‘goede, niet-schadelijke pillen’, maar deze bestaan niet.

3. Xtc is een veilig middel.

Voor: uit een risico-evaluatie van het RIVM, waarin negentien genotmiddelen zijn gerangschikt naar hun schadelijke karakter, blijkt dat xtc lager scoort dan legale middelen zoals alcohol en tabak. Ook is xtc nauwelijks verslavend. De evaluatie is uitgevoerd door een panel van negentien experts. Op basis van dit onderzoek zou legalisering geoorloofd zijn, omdat middelen die ‘meer’ schade veroorzaken in de samenleving, ook legaal zijn.

Tegen: je kunt ook stellen dat dergelijk onderzoek een pleidooi is voor het beperken van de beschikbaarheid van alcohol en tabak, in plaats van de beschikbaarheid van andere middelen te verruimen. Ook blijft het lastig om middelen op verschillende aspecten van schadelijkheid met elkaar te vergelijken. Verschillende wetenschappers menen dat dit soort ‘lijstjes’ methodisch niet kloppen en voorbij gaan aan de complexe werkelijkheid.

Dat alcohol in de gehele samenleving meer schade veroorzaakt dan xtc, is een goed te verdedigen punt. Het lastige is echter dat een vergelijking op individueel niveau veel lastiger te maken is. De ene persoon is immers gevoelig voor middel A en een ander persoon voor middel B. Arjen Lubach bagatelliseerde het feit dat per jaar enkele xtc-gebruikers overlijden aan het gebruik van xtc en dat dit in geen verhouding staat tot het aantal doden als gevolg van alcoholgebruik. Alcohol wordt echter veel meer en vaker geconsumeerd.

Eén van de meest voorkomende ernstige acute risico’s van het gebruik van xtc is oververhitting. Hoe hoger de dosering MDMA in xtc, hoe groter de kans op oververhitting. Maar oververhitting kan ook voorkomen bij lage doseringen MDMA. Sommige mensen zijn extra kwetsbaar: ze zijn zo gevoelig voor xtc dat kleine hoeveelheden bij hen al voor oververhitting zorgen. Ernstige acute gezondheidsproblemen door xtc-gebruik komen relatief weinig voor, maar kunnen wel een dodelijke afloop hebben. De alcoholdoden zijn veelal het gevolg van langdurig alcoholgebruik of van alcoholgebruik in het verkeer. De gemaakte vergelijking gaat dus scheef. Tot slot heeft er nog weinig onderzoek plaatsgevonden naar de langetermijneffecten van xtc, maar er zijn aanwijzingen dat het leidt tot waarnemingsstoornissen en stemmingsproblemen.

4. Gebruikers zijn niet aangewezen op een dubieuze dealer, maar kunnen naar een soort winkel.

Voor: het is klantvriendelijker als consumenten niet met allerlei dubieuze figuren in zee hoeven te gaan om aan hun middelen te komen. Ook kan dit voorkomen dat zij andere middelen aangeboden krijgen. Ten slotte kan de consument direct van goede informatie over gebruik en risico’s voorzien worden.

Tegen: er bestaat op dit moment nog geen effectief systeem om dergelijke middelen gecontroleerd te distribueren. Denk hierbij aan het voorbeeld van de coffeeshops: hierbij is de achterdeur nog steeds niet geregeld. Verder zorgt verhoogde beschikbaarheid ervoor dat gebruik, in ieder geval tijdelijk, stijgt en dat jongeren er makkelijker aan kunnen komen (net zoals bij alcohol en cannabis, middelen die volwassenen makkelijk voor jongeren kunnen halen). Tot slot suggereer je door het in winkels aan te bieden dat het middel veilig is. Zoals hierboven geïllustreerd bestaat er niet zoiets als risicoloos xtc-gebruik en zijn de effecten van dit middel nog niet volledig in kaart gebracht.

Wat vind jij…?

Harmen Beurmanjer en Alex van Dongen

Betere hulp voor mensen met verward gedrag

Er komt een sluitende aanpak voor hulp aan mensen met verward gedrag in de vorm van een leidraad met bijhorende checklist waarmee alle gemeenten en hulporganisaties in Brabant de hulp aan deze kwetsbare mensen op dezelfde wijze kunnen organiseren. Daarmee wordt de hulp aan deze mensen aanzienlijk verbeterd. Burgemeester Jan Pommer van Sint Michielsgestel en Karin van Esch, directeur GGD Hart voor Brabant hebben deze leidraad vanochtend namens de stuurgroep van het project Verward en dan? aangeboden aan Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze en voorzitter van de Brabantse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij zullen haar vragen de leidraad onder de aandacht te brengen bij alle Brabantse burgemeesters. Ruim 40 organisaties en gemeenten uit de regio Oost-Brabant hebben gewerkt aan deze sluitende aanpak. De leidraad en checklist zijn vanaf volgende week te downloaden op de website www.project.verwardepersoneninbrabant.nl.

Novadic-Kentron locatie Tilburg verhuist van Edisonlaan 15 naar Jan Wierhof 14

Op 24 en 25 augustus verhuizen alle diensten van Novadic-Kentron aan de Edisonlaan in Tilburg naar het terrein van GGz Breburg aan de Jan Wierhof. Vanaf 27 augustus zal Novadic-Kentron de nieuwe locatie aan Jan Wierhof 14, gebouw 1, in gebruik nemen. Dit gebouw is na een grondige renovatie helemaal opgeknapt en ingericht volgens de wensen van NK. Het is een mooie, overzichtelijke locatie geworden met een warme uitstraling voor zowel cliënten als personeel. Cliënten en bezoekers kunnen vanaf 27 augustus op de nieuwe locatie terecht.

Borg jij het cliëntperspectief? Project Thuis in Zuidoost zoekt een ervaringsdeskundig projectadviseur!

In de regio Den Bosch is het project Thuis in Zuidoost gestart. Dat moet ervoor zorgen dat de kanteling plaatsvindt van beschermd wonen naar meer participatie in de samenleving: van cliënt naar wijkbewoner! 

Thuis in Zuidoost richt zich op een afgebakend deel van Den Bosch. Vanuit de behoefte van mensen wordt op een integrale manier gewerkt. Doen wat nodig is; niet wat kan en mag. Samen doorbraken maken in complexe situaties, met behulp van intensieve training en coaching en door hervormingen van bestaande systemen. Thuis in Zuidoost is een initiatief van gemeente, zorgaanbieders, Breed Welzijn en woningcorporaties. Mensen met ervaringsdeskundigheid en hun naasten hebben een stevig positie.

Doen wat nodig is. Niet wat kan en mag.

We willen in Zuidoost een organisatie neerzetten die ondersteuning biedt aan mensen met problemen en/of verward gedrag. Dit gebeurt zo vroeg mogelijk en op het moment dat iemand ondersteuning wil en nodig heeft, zodat problemen niet onnodig escaleren en uitmonden in een crisis of verward gedrag. Daarbij is intercollegiale toetsing van belang. De ondersteuning is aangepast op de wisselende behoeften van de cliënt. Waar mogelijk en wenselijk wordt zijn of haar directe omgeving ingeschakeld. Professionals hebben ruime handelingsvrijheid om in de wijk te doen wat nodig is. Ze hebben de vrijheid om met intelligente ongehoorzaamheid creatief om te gaan met bestaande regelgeving. Zo ontstaat er een normatieve verantwoordingscultuur van mensen die samen willen weten, leren en verbeteren. Dat alles moet leiden tot effectieve en efficiënte ondersteuning met een hogere tevredenheid van cliënten, medewerkers én omwonenden. 

Inhoud van de functie

De specifieke rol van de ervaringsdeskundige projectadviseur, is de inbreng vanuit cliëntperspectief te borgen. Op de eerste plaats door in de projectgroep mee te denken en mee te werken aan de uitvoering van het project. En daarnaast zal de projectadviseur – samen met de projectleider – een adviserende rol vervullen in de stuurgroep. Tenslotte zal hij/zij voorzitter zijn van een te vormen klankbordgroep met ervaringsdeskundigen. In de uitwerking zal ook de bijdrage van familie-ervaringsdeskundigheid vormgegeven moeten worden.

Taken en activiteiten

 • deelnemen aan de projectgroep en meedenken over de vormgeving van een nieuwe werkwijze die gaandeweg verder ontwikkeld wordt;
 • zorgen voor de inbreng vanuit cliëntperspectief in bijeenkomsten;
 • een klankbordgroep opzetten van mensen met ervaringsdeskundigheid;
 • de bijeenkomsten met de klankbordgroep voorbereiden, deze voorzitten en de notulen uitwerken;
 • deelnemen aan het bestuurlijk overleg en adviseren vanuit het brede cliëntperspectief;
 • relaties onderhouden met stakeholders en waar nodig presentaties verzorgen.

Functie-eisen

In een transformatieproces is het belangrijk bewust te zijn van bestaande patronen, die los te kunnen laten en vrij te kunnen denken vanuit de gewenste werkwijze die aansluit bij mensen met psychische kwetsbaarheden. We vragen:

 • hbo-denk- en werkniveau;
 • kennis van het huidige zorgaanbod voor mensen met psychische kwetsbaarheden en/of LVB;
 • ruime ervaring in projectmanagement;
 • kennis van veranderingsprocessen;
 • minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid;
 • persoonlijke cliëntervaring met een psychiatrische aandoening, ernstige psychische of psychosociale klachten en/of verslaving;
 • afgeronde opleiding tot ervaringsdeskundige om anderen op weg te helpen;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • kennis van de operationele praktijk/het primair proces in zorg, ondersteuning en wonen.

Competenties en gedragsindicatoren

 • kan goed samenwerken met mensen uit verschillende sectoren;
 • heeft feeling voor mensen met psychische kwetsbaarheden;
 • kan snel schakelen van operationeel naar beleids- naar bestuurlijk niveau en vice versa;
 • kan vanuit een helicopterview inzoomen op strategische details en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
 • is in staat mensen te binden en te verbinden;
 • neemt een duidelijke positie in vanuit het cliëntperspectief;
 • staat open voor vernieuwing.

Aantal uur en vergoeding

Inschatting is dat voor deze functie vier uur per week nodig is. De voorkeur gaat uit naar een zelfstandige opdrachtnemer die wij een passende vergoeding willen bieden voor een project van twee jaar.

We ontvangen je sollicitatie met cv graag uiterlijk 24 augustus 2018. De gesprekken zullen we op 30 augustus ’s ochtends voeren.

Voor nadere vragen en informatie kun je terecht bij:

Ann Meijer via email: a.meijer@s-hertogenbosch.nl of telefoon 06-15 56 72 19
Giel Driessen via e-mail: gdriessen@cello-zorg.nl of telefoon 06-46 60 13 53
Kim Brouwer via e-mail: kim.brouwer@novadic-kentron.nl of telefoon 06-57 41 75 52

Via deze personen is ook het projectplan verkrijgbaar.

Blog #6 Walther Tibosch: de juiste vragen stellen

De eigen kracht van ‘de burger’ wordt meer en meer aangesproken om mee te kunnen doen in Nederland. Een heel goed uitgangsprincipe, waarbij we wel moeten erkennen dat er niet zoiets bestaat als ‘dé burger’ of ‘de gemiddelde burger’. In veruit de meeste situaties kunnen burgers zich uitstekend redden en op een plezierige wijze meedoen in de samenleving. Heel veel mensen willen graag een bijdrage leveren aan de samenleving en denken na over het toevoegen van waarde aan het eigen leven (bewuster leven) of het leven van een ander (bijvoorbeeld mantelzorg). Maar op sommige momenten kan een burger voor korte of langere tijd heel kwetsbaar zijn of worden, en is deelnemen aan de samenleving niet meer vanzelfsprekend.

Juist dan is het belangrijk dat er zo veel mogelijk opties open blijven om mee te kunnen blijven doen. Dat de eigen kracht wordt gesteund en gestut en, als dat onvoldoende blijkt te zijn, dat er tijdelijk of langdurig passende ondersteuning wordt geboden.

In een innovatief project in de gemeente Oss (proeftuin Ruwaard) worden, wanneer het meedoen in het geding is, drie vragen gesteld: “Wat wil je bereiken?”, “Wat kun je zelf of met je naasten realiseren?” en “Waarbij heb je ondersteuning nodig?” Ik denk dat normaal gesproken iedereen het liefste gewoon mee kan doen zonder dat deze vragen worden gesteld. Maar is dat wél nodig, en het antwoord op die vragen leidt naar (betaalde) zorg of (betaalde) ondersteuning, dan moet professionele beoordeling plaatsvinden of de vraag en het doel reëel zijn en ook bijdraagt aan perspectief: weer mee kunnen doen.

Als aan die voorwaarden is voldaan, dan moeten we alle drempels wegnemen en moeten we, indien nodig, de zorg over muren en structuren heen organiseren. Als niet aan die voorwaarden is voldaan, is een goed en open gesprek nodig om (eigen) verantwoordelijkheden te duiden, grenzen aan te geven, wederzijdse verwachtingen aan te scherpen en inzicht te geven in het vervolg. In uiterste gevallen is juist niet ondersteunen of behandelen, of stoppen met ondersteuning of behandeling, ook een ingreep om de eigen kracht aan te boren en te versterken.

Binnen NK stimuleren we onze medewerkers om een open, positieve en professionele houding aan te nemen bij het stellen van deze vragen. Met onze kennis en kunde als basis luisteren en kijken we goed naar onze cliënten, en waar dat nodig is bieden we adequaat en zo snel mogelijk ondersteuning of behandeling, zodat we bijdragen aan het mee blijven doen of weer mee gaan doen! Maar ook onze samenwerkingspartners zijn onmisbaar om dit te kunnen doen. Dus laten we samen verantwoordelijkheid nemen en over muren en structuren heen denken en handelen. In nieuwe netwerken, met nieuwe bewezen methodes, zodat de eigen kracht niet wordt gefrustreerd maar juist blijvend wordt gestimuleerd.

Reactie Verslavingskunde Nederland op RIVM-rapport over ‘sjoemelsigaret’

Persbericht Verslavingskunde Nederland 

Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweegbrengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving of als gevolg van het meeroken. Elk half uur sterft in ons land één roker, en verliezen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een dierbare. 

De tabaksindustrie blijkt, door toevoegingen van chemische stoffen en de manier waarop de sigaret geconstrueerd is, opzettelijk de kans op verslaving aan het product door gebruikers te vergroten. Bovendien blijkt de tabaksindustrie rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit. Verslavingskunde Nederland neemt hiermee stelling tegen de praktijken van de tabaksindustrie. 

Vanuit de visie om haar expertise op het gebied van verslaving optimaal in te zetten in de maatschappij zagen tien grote verslavingszorginstellingen en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat recent het als hun taak om ook aangifte te doen in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, de landelijke netwerkorganisatie van verslavingszorgaanbieders, kenniscentra en cliëntenorganisaties op het gebied van verslaving. Deze organisaties hopen hiermee bij te dragen aan het verminderen van het stigma op verslaving in het algemeen en tabaksverslaving in het bijzonder als “eigen schuld” en de drempel naar de hulpverlening te verlagen. 

Op 12 juni heeft RIVM de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de teer-, nicotine- en koolmonoxide- (TNCO-) gehalten in honderd in Nederland te verkrijgen sigaretten. De TNCO-gehalten die gemeten zijn volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijk voorgeschreven ISO-methode. 

De organisaties van Verslavingskunde Nederland die aangifte hebben gedaan, zijn content met het onderzoek dat het RIVM heeft verricht. De resultaten passen in het beeld dat wij van de tabaksindustrie hebben en bevestigen nogmaals de reden van de gezamenlijke aangifte. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS reageert ons inziens ook adequaat door direct de resultaten met de Kamer en zijn Europese collega’s te delen in het streven om de schade van het roken van tabak zo spoedig mogelijk verder terug te dringen. 

Recent heeft de Lidl besloten om de verkoop van tabak te stoppen. Het rapport van het RIVM onderstreept ook de juistheid van de beslissing die de Lidl heeft genomen. Ook de sigaretten van de Lidl blijken hogere TNCO-gehalten te laten zien bij gebruik van de CI-methode. We hopen dat ook andere tabaksverkopers op korte termijn dezelfde beslissing zullen nemen. 

De zorginstellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland die de aangifte en deze reactie op het RIVM-rapport onderschrijven zijn: Novadic-Kentron, Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Brijder Verslavingszorg, Tactus Verslavingszorg, Mondriaan, Vincent van Gogh Instituut, Antes, Iriszorg, Leger des Heils, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat en Kenniscentrum Verslaving Resultaten Scoren.

26 juni open dag Dubbele Diagnose op Jan Wierhof in Tilburg   

Na een renovatieperiode van negen maanden worden eind juni de gebouwen 2 en 3 op de Jan Wierhof van Dubbele Diagnose weer in gebruik genomen. De gebouwen zijn lichter en moderner geworden en dragen door alle vernieuwingen beter bij aan het herstel van de cliënt. Dinsdag 26 juni houdt Dubbele Diagnose een open dag met een middagprogramma voor relaties, ketenpartners, medewerkers en geïnteresseerden en een avondopenstelling speciaal voor de buurtbewoners.

Middag- en avondprogramma

’s Middags is er een officieel gedeelte, inclusief rondleiding, van 13.00 tot 17.00 uur, voor relaties, ketenpartners, medewerkers en geïnteresseerden:

 • Dinsdag 26 juni 13.30-14.00 uur; officiële gedeelte en opening
 • Inloop vanaf 13.00 uur, u kunt terecht tot 17.00 uur
 • Gebouw 2/3, ingang receptie Jan Wierhof Tilburg

In de avond, van 19.00 tot 21.00 uur, is er ook de gelegenheid om het gebouw te bezichtigen. Deze avondopenstelling is speciaal en alleen voor de buurtbewoners. De buurtbewoners in de wijk Armhoefse Akkers hebben voor de open dag inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Verbeteringen

Al sinds vele jaren was er binnen Dubbele Diagnose de behoefte om gebouw 2 en 3 op Jan Wierhof te verbouwen naar de eisen van deze tijd, voor zowel de cliënten als medewerkers. Daarnaast was het gehele gebouw toe aan een ingrijpende renovatie, zodat het geheel meer open werd, lichter en beter bijdraagt aan het herstel van de cliënten. Uiteindelijk is Dennenheuvel Vastgoed in combinatie met architect Ernst Havermans uitgekozen om de klus te klaren. Hun ontwerp was verrassend en paste goed bij de wensen en ideeën.

28 juni gaan de cliënten en medewerkers weer gebruik maken van de gebouwen. Al eerder hebben zij een presentatie gekregen met een impressie van de nieuwe situatie. De reacties waren enthousiast. 

Over Centrum Dubbele Diagnose

Het Centrum Dubbele Diagnose behandelt mensen die naast een psychiatrische aandoening ook een verslaving hebben. Het centrum is een samenwerking van Novadic Kentron en GGz Breburg, en heeft gespecialiseerde kennis van verslaving én psychiatrie in huis. Door op beide fronten tegelijk te werken aan herstel, vergroten we de kans op succes.

Verslavingskunde Nederland bezorgd over blurring

Persbericht Verslavingskunde Nederland
Verslavingskunde Nederland bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

De VVD beoogt via een wetsvoorstel het aantal verkoop- en verkrijgpunten van alcohol te vergroten door ‘blurring’ toe te staan. We vinden het zorgelijk dat er een Kamermeerderheid dreigt. Staatssecretaris Blokhuis reageert -terecht- kritisch en geeft aan dat hij geen voorstander is van ‘het bijna ongelimiteerd laten groeien van het aantal plekken waar je alcohol kunt krijgen, zeker nu de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik steeds duidelijker worden’. Verslavingskunde Nederland (het netwerk van instellingen van verslavingszorg, kenniscentra, cliëntenorganisaties en branche organisatie GGZ Nederland) is het eens met de respons van de Staatssecretaris. Het uitbreiden van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is, geeft risico’s  voor de volksgezondheid.

Alcoholgebruik is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in ons land en het is daarom belangrijk om met elkaar het alcoholgebruik verder te proberen terug te dringen. Het Nationaal Preventieakkoord is onderdeel van dit proces en de afspraken die deelnemende partijen aan het maken zijn, zijn hierbij van belang. Het is essentieel om in elk geval de bewezen meest effectieve maatregelen te nemen. 

Meer verkooppunten is meer alcoholconsumptie

Verslavingskunde Nederland wijst erop dat uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat uitbreiding van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is, risico’s heeft voor de volksgezondheid. Zij pleit juist voor een beperking van het aantal alcoholverkooppunten en adviseert om de bestaande duidelijke wettelijke regels met betrekking tot de verkoop van alcohol te handhaven. Dus geen wijn of bier bij de kapper of kledingwinkels, geen proeverijen in supermarkten en geen verkoop van kratten bier in de horeca. Gezien de toegenomen kennis over de gezondheidsrisico’s is er geen reden voor versoepeling van de wetgeving.

‘Blurring’ draagt er aan bij dat alcohol op steeds meer plekken wordt geconsumeerd of verkocht, die nu nog alcoholvrij zijn. Jongeren zullen in meer dagelijkse situaties, zoals bij de kapper of in de kledingwinkel, geconfronteerd worden met alcohol. Doordat alcohol in meer situaties beschikbaar en ‘normaal’ wordt, kan dit een impact hebben op de verwachtingen en normen die kinderen ontwikkelen over alcohol, waarvan bekend is dat ze samenhangen met beginnend drankgebruik.

Voor (ex-)verslaafden levert de confrontatie met alcohol op steeds meer locaties een ander probleem op. Ex-verslaafden blijven een gevoeligheid houden voor het middel waaraan ze verslaafd zijn geweest. Confrontatie met het middel kan een sterke lichamelijke reactie oproepen die tot hunkering naar het middel kan leiden. 

Alcohol is een schadelijk product

Alcohol is geen gewoon consumentenproduct, maar een product dat de kans op verschillende soorten kanker en andere ziektebeelden vergroot. Het RIVM becijferde vorig jaar de kosten van gezondheidsschade, geweld en ongevallen door alcoholmisbruik voor de Nederlandse samenleving. Die bedragen jaarlijks 2,3 a 2,9 miljard euro. Steeds meer onderzoeken laten zien dat voor alcoholconsumptie geen veilige ondergrens bestaat. Op basis daarvan adviseert de Gezondheidsraad sinds 2016 om helemaal niet, of in elk geval niet meer dan één glas per dag te drinken. Hoewel steeds minder Nederlanders alcohol drinken, is 1 op de 10 Nederlander een overmatig drinker en is de verslaving aan alcohol – na tabaksverslaving – de grootste verslaving in Nederland 

Een stap achteruit

De aanpak van alcoholmisbruik van de afgelopen jaren was gebaseerd op een stevig wetenschappelijk fundament. Centraal in de aanpak stond het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, bijvoorbeeld door verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol. Ook het de-normaliseren van alcohol in de thuissituatie voor jongeren was een belangrijke pijler. Hoewel ‘blurring’ als stap vooruit gepresenteerd wordt, ziet Verslavingskunde Nederland het als een stap achteruit voor de volksgezondheid.

Blog #5 Walther Tibosch: Verantwoordelijkheid of schijnzekerheid?

 

Afgelopen week liet ik ’s avonds per ongeluk de deur van de diepvries open staan. ’s Ochtends werd ik gealarmeerd door een pieptoon en tot mijn schrik was al het ingevroren goed zacht en ontdooid. Helaas: veel lekkers was niet meer te gebruiken. Ik had een vergissing begaan die veel invloed had op de kwaliteit van onze ingevroren producten. Ik had ook het risicosysteem niet gehoord, omdat we lagen te slapen. De consequenties voor de inhoud van de diepvries waren groot, ik moest veel opruimen en vooral nadenken hoe ik ervoor kan zorgen dat me dit niet meer overkomt!

Aan dit soort voorbeelden moet ik vaak denken als het gaat over kwaliteitsmanagement, risicomanagement, arbo-management en ga zo maar door. Zoals ik wel vaker zeg: ik beschouw alle zorgmedewerkers ook als kwaliteitsmanagers, risicomanagers en arbo-managers. Systemen en procesbeschrijvingen moeten daaraan ondersteunend zijn.

Ja, de protocollen moeten we ook kennen en kunnen toepassen, maar het gaat vooral ook om ons eigen gedrag. Zijn we ons bewust van onze invloed op kwaliteit, (voorkomen van) risico’s en optimale arbeidsomstandigheden? Zo ja, zetten we dan juist die professionele stap extra om de kwaliteit structureel op het hoogst haalbare plan te krijgen en houden? Zijn we structureel en bewust bezig met voorkomen van (potentiële) risico’s? Voelen we ons zelf medeverantwoordelijk om te streven naar en werken aan de best mogelijke arbeidsomstandigheden?

In het kader van Vitale Teams, waarbij onze medewerkers zelf inzicht hebben in en verantwoordelijk zijn voor het behalen van hun doelen, werken we binnen NK dag in dag uit aan het kantelen van onze organisatie. Alle ondersteuning en elk kader is er op gericht om onze werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren, met plezier en gewenst resultaat. Daarom delen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid als kwaliteitsmanager, risicomanager en arbo-manager. Vitale organisaties zijn gebaseerd op vertrouwen in de professional en het dragen en oppakken van verantwoordelijkheid. Niet op afvinklijstjes en schijnzekerheid!

Save the date! 16 oktober 2018: landelijke Dag Verslavingskunde

Op 16 oktober 2018 bestaat VKN precies een jaar. Die dag wordt voor het eerst de Landelijke Dag Verslavingskunde georganiseerd in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema van deze dag is ‘Verslavingskunde, nu en in de toekomst’. Er wordt gewerkt aan een rijk en gevarieerd programma met interessante sprekers, verrassende workshops, storytelling, muziek, film, theater én een award voor de beste vernieuwing op het gebied van Herstel in de verslavingszorg! De dag is bedoeld voor medewerkers van alle aangesloten organisaties, ketenpartners, cliënten en stakeholders. Een uitnodiging met het volledige programma volgt te zijner tijd. Als je die wilt ontvangen, vul dan het formulier in op de website van de Congresbalie.

SAVE THE DATE16-10-2018

Striptekening van Olivier Rijcken als samenvatting van clubdag VKN dd 23 maart 2018 

Blog #4 Walther Tibosch, bestuurder NK: Voorkomen is beter dan genezen

Nederland is een rijk land. Alcohol en drugs zijn makkelijk bereikbaar voor jong en oud en er is een behoorlijke tolerantie in onze samenleving voor het gebruik ervan. Alcohol wordt geassocieerd met gezelligheid en successen vieren en drugs met muziek, en deze middelen zijn voor velen een onderdeel van een avondje uit. Maar toch: als je weet (of zou weten) welke schade gebruik van alcohol en drugs in je lichaam kan veroorzaken, dan kijk je anders aan tegen het ‘gezellige glaasje wijn’, ‘de biertjes in de derde helft’ en het ‘sfeerverhogende xtc-pilletje of slokje GHB’.

Daarom moeten GGD’s, huisartsen en instellingen voor verslavingszorg de samenleving en vooral de jongeren en hun ouders/opvoeders optimaal informeren over de schadelijke stoffen en de risico’s van alcohol en drugs. Er is bij veel en vaak gebruik van alcohol en drugs een groot risico op aanzienlijk persoonlijk lijden met vaak ook grote maatschappelijke kosten als gevolg. Denk aan schooluitval, een moeilijke start in het arbeidsproces, schulden, sociaal isolement, geweld en vernielingen.

Ik pleit dan ook voor veel meer nadruk op mogelijkheden om ouders en jongeren goed en veelvuldig te informeren over de effecten van alcohol en drugs. Het eerste drankje of middelengebruik moet veel meer een bewuste keuze worden, en niet het gevolg van groepsdruk en sociaal gewenst gedrag. Ouders hebben daarbij een veel grotere invloed dan ze zelf vaak denken!

Naast de focus op voorkomen van problemen, moeten we zwaar inzetten op zo vroeg mogelijk opsporen van misbruik en de schadelijke gevolgen voor gezondheid en maatschappelijk uitvallen. Mensen die problemen ervaren door gebruik, zoeken meestal pas na jaren hulp. De problemen zijn dan vaak al behoorlijk uit de hand gelopen. Onze beste specialisten moeten dan ook zo vroeg mogelijk in het proces worden ingezet met effectieve interventies. Een juiste diagnose, het goed inrichten van behandeling en herstelondersteuning en het volgen van de effecten ervan, voorkomen onnodige verlenging of verergering van persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten.

Preventie moet in samenspraak tussen gemeentes (inwoners), zorgverzekeraars (patiënten) en aanbieders (wijkteams, huisartsen, GGD, verslavingszorg) structureel worden ingericht. Op scholen, bij (sport)verenigingen, in culturele centra, in fitnesscentra, et cetera. Voorlichting over alcohol en drugs zou een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten worden van opvoeding, onderwijs en samenleving.

Ook om het stigma op verslaving weg te nemen. Want hoewel er veel tolerantie in onze maatschappij is voor het gebruik van alcohol en (recreatieve) drugs, rust er op problemen door misbruik en verslaving juist een groot taboe. Het gezellig glaasje wijn vinden we vanzelfsprekend, dat je hierdoor in de problemen kunt komen, daarvoor sluiten we liever onze ogen. Maak de risico’s en gevolgen van gebruik dus bespreekbaar voordat de ellende begint!

Refusal en Antabus (tijdelijk) uit de handel

Refusal en Antabus zijn alcoholontwenningsmiddelen die ervoor zorgen dat verslaafden in herstel die toch drinken ziek worden. Deze medicijnen, ook wel aversiemiddelen genoemd, worden gebruikt om terugval te voorkomen. Refusal is (tijdelijk) uit de handel is genomen door de fabrikant. De grondstof disulfiram wordt niet meer gemaakt door de producent, waardoor de tabletten niet meer geproduceerd kunnen worden. De voorraden van Refusal zijn inmiddels op. Het alternatief Antabus zal op termijn ook niet meer geleverd kunnen worden,   indien de productie van de grondstof disulfiram niet snel wordt hervat. Het is nog niet bekend wanneer de productie van disulfiram hervat wordt. Voor terugvalpreventie na alcoholontwenning zou nu Campral voorgeschreven kunnen worden. Dat heeft echter een andere werking dan disulfiram en geeft geen directe respons op alcoholinname.

 

 

Crisissituaties

Crisissituaties 

Heeft u of iemand anders acuut zorg nodig? Hieronder leest u wat u kunt doen

Binnen kantoortijden

Bent u al ingeschreven bij NK? Bel dan uw behandelaar of uw huisarts.

Buiten kantoortijden

NK levert geen crisis/spoedeisende zorg voor niet ingeschreven cliënten. Zorgverzekeraars hebben geen contracten met ons afgesloten om deze zorg te kunnen bieden.

NK levert ook geen crisiszorg buiten kantoortijd voor ingeschreven cliënten. In geval van een crisissituatie, kunt u het best met uw huisarts bellen, of met de huisarts die op dat moment dienst heeft. Als dat nodig is, zal de huisarts de crisisdienst van de GGZ inschakelen voor verdere hulp. Crisiszorg buiten kantoortijd wordt geleverd door de GGZ-instellingen of de PAAZ-afdelingen (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis).

NK neemt voor ingeschreven cliënten zo snel mogelijk (normaal gesproken de volgende werkdag) de zorg ambulant of klinisch over.

Regelgekte-4daagse als startsein voor minder administratielast

In navolging op de campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ organiseert GGZ Nederland samen met haar leden van 26 t/m 29 maart de ‘Regelgekte-4daagse’. NK is een van de ‘koploper-instellingen’. Tijdens die week staan verschillende activiteiten gepland die moeten helpen om de regelgekte in de ggz aan banden te leggen: schrapsessies; expertsessies over de informatievoorziening; een ‘tafel van niks’ met stakeholders over de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf en de lancering van een nieuwe website.

De regelgekte is doorgeslagen in de ggz. Onder de slogan ’Minder Regelgekte Meer Zorg’ startte GGZ Nederland samen met de ggz-sector de campagne ‘Minder Regelgekte meer Zorg’ om de administratieve lasten met de helft te verminderen. Dit leverde meer dan 160.000 handtekeningen onder het manifest op en de steun van de minister en de staatssecretaris.

Logo

Tijdens de Regelgekte-4daagse gaan hulpverleners, medewerkers van de zorgadministratie, zorgverkopers, controllers en bestuurders aan de slag om de regelgekte in de eigen organisatie te verminderen. NK organiseert schrapsessies en bekijkt samen met technische experts uit andere sectoren hoe  slimmer met onze informatievoorziening en –beheer om te kunnen gaan. De resultaten worden met collega’s in de ggz gedeeld en de meest aansprekende vernieuwende ideeën worden uitgevoerd.

Als we meer inzicht hebben in de regelgekte binnen de eigen organisatie helpen we professionals bij het opruimen ervan. Zij stellen zich daarbij telkens de vraag waarom zij bepaalde activiteiten registreren en in hoeverre dit bijdraagt aan goede patiëntenzorg of een goede bedrijfsvoering. Met de overbodige registraties op teamniveau en organisatieniveau gaan de deelnemers na de schrapsessie direct aan de slag in hun eigen organisatie en in overleg met hun eigen lokale en/of regionale stakeholders. De aanpassingen worden op breder niveau opgepakt door GGZ Nederland in overleg met landelijke stakeholders zoals diverse ministeries, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, wetenschappelijke instituten en beroepsverenigingen.

Blog #3 2018 Walther Tibosch, bestuurder NK: Fijn behandeld door Herstelpunt

‘Fijn behandeld’ benoemen tot een van de kernwaarden van NK is niet zo moeilijk. Invulling geven aan wat ‘fijn behandeld’ voor jou betekent, is al veel moeilijker. Wanneer voel je je fijn behandeld? Dat is zo persoonlijk! Een warm welkom betekent voor de één aandacht en gezien en gehoord worden, maar dat kan door de ander als ongewenste bemoeizucht worden ervaren. Hoe geef je er dan toch invulling aan?

Door goed te luisteren, te kijken en oprecht, welgemeend en respectvol het contact aan te gaan. Afgestemd op de persoon die voor je staat en afgestemd op de situatie. Door warme, échte aandacht te hebben voor cliënten, naasten, collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het goede gesprek op het juiste moment is vakwerk!

Dit soort gesprekken vinden op dit moment al plaats in en vanuit het Herstelpunt in Vught, en vanaf de feestelijke opening op vrijdag 16 maart ook vanuit Herstelpunt Eindhoven. Hoera! De herstelpunten worden gerund door ervaringswerkers die cliënten en hun naasten steunen tijdens het proces van herstel. Het Herstelpunt vult de professionele behandeling aan en versterkt die waar nodig. Hier wordt hulp, begeleiding en perspectief geboden door mensen die als geen ander weten waar ze het over hebben, want samen sta je sterker. Hier worden (positieve) ervaringen en goede adviezen gedeeld. Hier worden kwaliteiten gevonden die professionals, al willen ze dat nog zo graag, niet kunnen bieden. Het zou waardevol zijn als die herstelpunten uitgroeien tot ontmoetingspunten waar cliënten, naasten, ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen en professionals samenwerken aan herstelondersteuning.

‘Fijn behandeld’ in de verslavingszorg betekent voor mij: een optimale mix van professionele ondersteuning en ervaringsdeskundigheid, oprechte aandacht en effectieve behandeling en ondersteuning voor de cliënt en zo nodig ook voor de naasten. Werken aan herstel kost kracht, veel kracht en veel moed. Laten we daar dan de juiste ondersteunende sfeer en omgeving voor scheppen:  Samen Nieuwe Kansen Creëren!

Filmmakers starten crowdfunding voor documentaire over verslaving

‘The day Roland met Renee’ is de titel van een documentaire over verslaving. In deze documentaire portretteren filmmakers Omar el Araby en Paolo Rosi (Iron Goose Productions Amsterdam) twee verslaafde jongeren. Twee verslavingsverhalen met een verschillend verloop en afloop. Het verhaal van Roland wordt verteld door zijn moeder, familie en vrienden, omdat Roland in 2016 ten gevolge van zijn verslaving aan drugs is overleden. Het verhaal van Renee, verteld door haarzelf en familie en vrienden, kent een happy end. Renee is afgekickt en sinds kort moeder. Een documentaire met een lach en een traan, door de filmmakers gemaakt om het thema verslaving op de kaart te zetten, aan te geven dat verslaving iets is wat iedereen kan overkomen en dat herstel zeker mogelijk is, maar geen vanzelfsprekendheid.

Poster Roland met Renee

De versie voor televisie is klaar om afgemonteerd te worden. De makers willen echter ook een bioscoopversie maken. Om beide zaken op professionele wijze af te ronden zijn Omar en Paolo een crowdfunding gestart om de 10.000 euro die daarvoor nodig is bij elkaar te brengen.  Novadic-Kentron ondersteunt dit initiatief van harte. Onze organisatie vindt dat de film een bijdrage levert aan destigmatisering en het doorbreken van taboes rond verslaving. Die thema’s staan prominent op onze agenda. Daarom bevelen wij deze crowdfunding graag bij u aan: help Omar en Paolo om een professionele productie te maken. U helpt dan tevens veel mensen die worstelen met verslaving en hun naasten. Zij hunkeren immers naar het begrip dat in de documentaire in beeld wordt gebracht.

Klik hier voor de facebookpagina.

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Klik hier voor de trailer.

 

Mental Health Caribbean en Novadic-Kentron per 1 maart bestuurlijk ontvlochten

Per 1 maart is stichting Mental Health Caribbean (MHC) bestuurlijk volledig onafhankelijk van Novadic-Kentron. NK was een aantal jaar geleden de trotse “founding father” van MHC – toen nog onder de naam SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland) – die op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zorg verleent aan cliënten die ondersteuning nodig hebben bij psychiatrische en verslavingsproblematiek. Tot op heden gaf stichting NK vorm aan het bestuur en de Raad van Toezicht van MHC, maar per 1 maart wordt de personele unie op bestuur- en toezichtniveau ontvlochten. Nu MHC zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle en professionele organisatie, is zelfstandige aansturing immers een logische vervolgstap.

Hiertoe is (door de huidige Raad van Toezicht van MHC, tevens Raad van Toezicht van NK) een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) benoemd. De rol van voorzitter RvT zal per 1 maart worden ingevuld door mevrouw Jurenne Hooi. De heren Theo de Kool en Don Olthof treden toe als lid van de RvT. Jurenne Hooi kwam op haar negentiende vanuit Curaçao naar Nederland. Nadat ze promoveerde op hart- en vaatziekten in Maastricht, was zij van 2005 tot maart 2018 werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting MADI in Amsterdam. Momenteel is Jurenne Hooi actief bezig met armoedebestrijding en adviseert zij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij projecten in het Caribisch gebied.

Theo de Kool is registeraccountant en woont en werkt al jaren op Aruba. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal op Aruba. Don Olthof heeft jarenlang gewerkt bij verslavingszorginstelling Iriszorg, de laatste jaren als voorzitter Raad van Bestuur. Don Olthof werkt momenteel voor het Nederlandse Zorginstituut.

De nieuwe RvT van stichting MHC heeft een directeur-bestuurder benoemd in de persoon van Erik Jansen. Erik is al sinds 2012 als directeur werkzaam bij MHC en haar rechtsvoorganger SVP-CN.

MHC en NK blijven intensief samenwerken. In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat beide stichtingen nog zeker vier jaar blijven samenwerken om elkaars kennis en kunde te versterken.

Walther Tibosch: “NK laat met gepaste trots haar ‘dochter’ MHC los. MHC heeft aangetoond bestuurlijk volledig onafhankelijk verder te kunnen.

Erik Jansen: “De innige en constructieve samenwerking die er altijd is geweest tussen MHC en NK, heeft er mede voor gezorgd dat MHC zich heeft kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie met een stevig fundament. Wij zijn blij met de verdere samenwerking met NK en zijn er van overtuigd dat die ook in de toekomst synergie en meerwaarde op zal leveren voor beide organisaties.”

Gastopinie Brabants Dagblad

Vorige week stond in het Brabants Dagblad een groot interview met Loek Kessels beter bekend als Lieve Mona, die in de Story brieven van lezers beantwoordde. Loek vertelde openhartig over haar ervaringen met haar verslaafde moeder. En in het verlengde daarvan de talloze brieven die zij beantwoorde van lezers met een verslaafd familielid. Op basis van die ervaringen hield zij een pleidooi voor meer aandacht en hulp voor naasten van verslaafden. In de gastopinie met de titel ‘Verslaving is een familieziekte’ onderschrijft Walther Tibosch namens Novadic-Kentron die noodzaak en geeft een opsomming van wat onze organisatie naasten la te beiden heeft.

Blog #2 2018 Walther Tibosch, bestuurder NK: Nu Kwaliteit, wat betekent dat voor ons?

‘Nu Kwaliteit’ is het thema van onze ambities voor 2018. Dat betekent dat cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers mogen verwachten dat de kwaliteit van het ‘totale NK-aanbod’ en van de organisatie als beter wordt ervaren dan in 2014, 2015, 2016 en 2017. Maar kwaliteit is een breed begrip. En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor? 

De belangrijkste kwaliteit in een mensgerichte organisatie is openstaan voor de persoon die zich (aan)meldt bij NK, die als collega werkt bij NK of die samenwerkt met NK. Luisteren, kijken, willen horen, willen zien en ons vanuit betrokkenheid en professionaliteit zo goed mogelijk inzetten voor die ander waar en wanneer dat nodig is. Een goed menselijk contact vormt een belangrijke basis voor succesvol herstel en succesvolle samenwerking.

Een tweede belangrijke voorwaarde voor kwaliteit is dat de ondersteunende processen op orde zijn. In veel organisaties hoor je medewerkers zeggen dat deze processen de verantwoordelijkheid van iets of iemand anders zijn en dat je ze niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Maar binnen NK zijn we van mening dat elke medewerker zelf (mede)verantwoordelijk is voor efficiënte en effectieve ondersteunende processen en daar ook zelf invloed op heeft. We werken met Vitale Teams: zij hebben zelf inzicht in de kwaliteit en de prestaties, en bepalen als professionals hoe ze hun doelen bereiken. We stimuleren en faciliteren onze medewerkers om zelf, samen met hun team, te verbeteren wat ze kunnen verbeteren. En voorstellen te doen als anderen een proces moeten verbeteren.

De kwaliteit verbeteren is iets wat we samen doen. En daarmee bedoelen we niet alleen samen met onze medewerkers, maar ook samen met onze cliënten, ervaringswerkers en ketenpartners. Ieder heeft vanuit het eigen perspectief zinvolle suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit. Via uw contactpersoon bij NK, via onze overleggen, via de Cliëntenraad of via Zorgkaart Nederland horen wij die suggesties graag!

Kwaliteitsverbetering begint bij ieder van ons en daarom plaatsen wij dit thema hoog op de agenda. Zodat wij onze belofte voor 2018 aan onze cliënten, onze medewerkers samenwerkingspartners en opdrachtgevers kunnen waarmaken. Nu Kwaliteit!

NK trots op zeer geslaagde Hunker-tournee

Gisteren was de laatste voorstelling van de Hunker-tournee in de Verkadefabriek in Den Bosch. Ruim 300 bezoekers waren getuige van de laatste uitvoering van de succesvolle theatervoorstelling, die eerder te zien was in volle theaterzalen in Eindhoven, Helmond, Oss, Breda, Bergen op Zoom en Tilburg. Wat een geweldige prestatie van Coup Cura! Fantastisch acteerwerk en twee geweldige zangsolo’s van Boy Ooteman en Karin Jessica Jansen. Prima muzikale ondersteuning van “onze” Wim Reijnen. Overweldigende en indrukwekkende visuele elementen, waarin regisseur Eefje Suijkerbuijk een prominente rol heeft gespeeld, net als de mannen van de techniek. En last but not least, een magistraal script van Eva Knibbe. Allen zeer bedankt.

NK kijkt vol trots terug op Hunker. We zijn overstelpt met complimenten en positieve reacties. Bekijk hier een kleine bloemlezing van mails, LinkedIn- en Facebookberichten (link) die we ontvingen, zowel van NK-medewerkers als externen. Uiteindelijk hebben 1.300 mensen Hunker beleefd. We hopen dat de voorstelling de toeschouwers aan het denken heeft gezet, zodat zij nu op een andere manier naar verslaafden kijken. Want met dat doel is Hunker gemaakt: destigmatisering. Bestaande voordelen en taboes bespreekbaar maken en doorbreken, zodat verslaafden gezien worden als mensen die het tij kunnen keren en ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Daar wil NK dit jaar een bijdrage aan leveren.

We hopen dat meer mensen de gelegenheid krijgen Hunker te bekijken. Dat werd ook veel genoemd: dit moet je op scholen, opleidingen en binnen andere organisaties laten zien. Dat gebeurt in ieder geval voor leerlingen van het Koning Willem I college, waar op 23 februari Hunker nogmaals gespeeld wordt. We proberen hier ook nog plaatsen te krijgen voor NK-collega’s en ketenpartners die Hunker gemist hebben. Om meer mensen te bereiken, waren we blij dat vertegenwoordigers van andere verslavingsinstellingen en andere theatermakers Hunker gezien hebben. En de media, getuige het fraaie artikel van Paul Roovers in het Brabants Dagblad.

Dat zal helpen om Coup Cura nog vaker te kunnen bewonderen, waar ook in Nederland. Heb je plannen en zie je mogelijkheden om Hunker ook te laten uitvoeren:  stuur even een mailtje naar hunker@novadic-kentron.nl en wij brengen je graag in contact met Coup Cura.

Klik hier voor een interview met Marcella Mulder, ervaringsdeskundige en teamleider herstelondersteunende zorg bij NK, over haar ervaringen met stigma, vooroordelen en taboes in haar verslaafde leven maar ook nu.

Regisseur Eefje Suijkerbuijk met NK organisator Cor Verbrugge

Red Alert: atropine in drugs aangetroffen

NB. Onderstaand Alert is niet meer van kracht. Vanaf 19 januari zijn er geen verontreinigde drugs aangetroffen!

Bij de testservice van NK in Brabant zijn op twee plekken drugsmonsters aangeboden die atropine bevatten. Deze giftige stof is levensgevaarlijk, reden voor het Trimbos-instituut, dat de DIMS-testservices landelijk coördineert, de staatssecretaris te vragen een Red Alert af te kondigen. Voor de effecten en signalen van atropinevergiftiging verwijzen we naar het persbericht.  Inmiddels hebben de Brabantse kranten en Omroep Brabant waarschuwingen geplaatst cq uitgezonden: Voor vragen kan gebeld worden met Charles Dorpmans, coördinator van onze testservices via 06-22976068. Overigens werden ook in de regio Rotterdam/Rijnmond drugs met atropine aangetroffen.

 

Staande ovatie voor Coup Cura

Gisteren was de première van de theatervoorstelling Hunker, op verzoek van NK gemaakt en gespeeld door Coup Cura. Hunker gaat over verslaving, stigma’s en taboes. Coup Cura slaagde er, voor een bomvolle Podiumzaal van het NatLab, in om die thema’s op een voortreffelijke wijze op het toneel te brengen in een bonte mengeling van toneel, theaterelementen en fraaie muziek. Bij dat laatste ondersteund door ‘onze’ Wim Reijnen. Het daverende applaus na afloop was dan ook meer dan terecht.  

Aansluitend bedankte Walther Tibosch Coup Cura en sprak hij enkele woorden tot de bezoekers. Wethouder Renate Richters wilde eenzelfde boodschap brengen, maar was wegens ziekte afwezig. Hij legde uit dat Hunker gemaakt is voor 2018, ‘Jaar van Destigmatisering’. Walther hoopt zo een aanzet te geven tot een Brabant-brede beweging tegen vooroordelen en taboes. “Ik hoop dat Hunker de steen in de vijver is die die beweging op gang brengt. En dat we aan het eind van 2018 tevreden terug kunnen kijken op de meters die we gemaakt hebben.”  

In de met een drankje en een hapje opgeluisterde ‘nazit’ waren zowel van NK-mensen als van ketenpartners louter lovende woorden te horen. Deze, van auteur Ralph Mohren, ontvingen we per mail en willen we jullie niet onthouden:   

Ik heb genoten van een geweldige voorstelling vanavond in het Natlab. Mooi spel, prachtige muziek en een ontroerend verhaal. Moet er echt even over nadenken wat ik nou allemaal gezien heb. 

Je kunt je nog aanmelden voor Hunker, maar ben er snel bij want vol = vol, via Hunker@novadic-kentron.nl  

 

15 januari  Cacaofabriek Cacaokade 1 Helmond
16 januari  Lievenkamp Raadhuislaan 14 Oss
17 januari  Podium Bloos Speelhuislaan 151 Breda
18 januari  De Maagd Grote Markt 32 Bergen op Zoom
22 januari  De Nieuwe Vorst Willem II straat 49 Tilburg
23 Januari Verkadefabriek Boschdijkstraat 45 Den Bosch

Inloop 18.30 uur, aanvang voorstelling 19.00 uur, vanaf 20.15 uur feestelijke afsluiting tot ca. 21.30 uur.

Klik hier voor een link naar een interview met Marcella Mulder, ervaringsdeskundige en teamleider Herstelondersteunende zorg van Novadic-Kentron over haar ervaringen met het thema.

Blog #1 2018 Walther Tibosch, bestuurder NK: Samen leven, wonen, werken: perspectief hebben

Meedoen in de familie, straat, wijk en samenleving maakt gelukkiger. Een dak boven je hoofd maakt gelukkiger. Zinvolle dagbesteding (betaald of vrijwillig) maakt gelukkiger. Geen schulden hebben en inkomen hebben maken gelukkiger. Als verslaving de grip op je leven heeft overgenomen, komen in de heftigste gevallen relaties, het dak boven je hoofd, werk en inkomen zeer zwaar onder druk te staan. In sommige gevallen zelfs zo sterk dat je er totaal alleen voor komt te staan, zonder dak boven je hoofd, zonder werk, met grote schulden en ten einde raad.

Als dan, verplicht of vrijwillig, behandeling van de langdurige verslaving wordt ingezet, is het bijzondere van verslavingszorg dat naast herstelondersteuning voor de lichamelijke en psychische klachten, ook oplossingen worden gezocht voor de problemen met relaties, wonen, werk en financiën. ‘Totaal support’ op alle leefgebieden draagt er toe bij dat de kans op terugval afneemt. Een nieuw perspectief en Nieuwe Kansen dragen bij aan de duurzaamheid van het herstel. Anders gezegd; behandelen van een (ernstige) verslaving zonder perspectief is kansloos, een uitzondering daargelaten. Het gaat in het leven om meedoen, een zinvol bestaan leiden en er toe doen. Als daar lichtpuntjes in worden gecreëerd, dan is de kans dat je succesvol weerstand kan bieden aan de verslavende middelen veel groter en de kans op terugval kleiner.

NK wil graag een duidelijke verantwoordelijkheid nemen binnen de ‘totaal support’ van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Brabant die last hebben of kunnen krijgen van leefstijl- en verslavingsproblemen. Ons doel is om dé expert te zijn op het gebied van preventie, behandeling (klinisch en ambulant, vrijwillig en in een gedwongen kader), levenslange ondersteuning bij chronische verslaving en reclassering. Wij streven ernaar dat onze verslavingskunde door middel van lokaal, nationaal en internationaal onderzoek, opleiding en kennisdeling – onder meer via het netwerk Verslavingskunde Nederland – door cliënten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers als toonaangevend wordt ervaren.

Iedereen met een verslaving en/of verslavingsvraagstukken kan NK inschakelen. Hier werken de professionals en ervaringsdeskundigen die met hun verslavingskunde de beste bijdrage leveren aan het voorkomen van verslaving, het behandelen van verslaving, het ondersteunen van herstel en het omgaan met de gevolgen van verslaving. En hier werken de professionals en ervaringsdeskundigen die in het concept van ‘totaal support’ een intern NK-netwerk en een netwerk met samenwerkingspartners hebben om concreet perspectief te ontwikkelen op de leefgebieden samenleven, wonen, werken en financiën en oplossen van problemen uit het verleden.

En vooral hebben we de wil en de betrokkenheid om samen NIEUWE KANSEN te creëren voor mensen die het perspectief hebben verloren, zodat zij weer echt kunnen meedoen.

‘Hunker’: theaterproductie over verslaving en stigma’s

In de eerste weken van januari organiseert Novadic-Kentron voor haar ketenpartners en de medewerkers een speciale avond over verslaving en stigma’s. Die wordt geopend met de theatervoorstelling ‘Hunker’, die door samenwerking met gemeenten en subsidies van onder andere BKKC gratis kan worden bezocht. ‘Hunker’ is bedacht en wordt gespeeld door het professionele theatergezelschap Coup Cura uit Amsterdam. Zij worden muzikaal bijgestaan door ‘onze’ ervaringsdeskundige Wim Reijnen. De avond wordt vervolgens op informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje en geeft zo het publiek de gelegenheid informeel met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is het bewustzijn te vergroten over hoe mensen, en ook hulpverleners, naar verslaafden kijken en welke impact dat heeft. Zo wil NK een aanzet geven om de negatieve beeldvorming te doorbreken.

posternovadickentron.indd

Hunker is gratis te zien Nog niet aangemeld? Stuur dan snel een mail naar hunker@novadic-kentron.nl

 Klik hier voor de flyer met programma.  

Zwarte cijfers, meer kwaliteit en positieve energie door ‘Vitale teams’

Wij ondersteunen cliënten bij hun herstel, bij het bereiken van hun eigen doelen. Maar zij hebben zelf de regie over hun leven. Wij maken hen sterker, en helpen hen om zelf oplossingen te vinden. Zo gaan wij ook om met onze medewerkers. In 2017 is gestart met Vitale Teams. Zij hebben inzicht in de kwaliteit en de prestaties, en bepalen als professionals hoe ze hun doelen bereiken. Dit maakt NK slagvaardiger, alerter en flexibeler, zodat wij beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze cliënten, onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.

Nu we steeds meer werken met Vitale Teams, heeft P5COM – het bureau dat dit proces begeleidde – een uitgebreid artikel geplaatst over het succes van deze aanpak. In dit artikel onder meer aandacht voor de aanpak, maar ook voor de resultaten: zo is de tijd voor zorg met 15% toegenomen, zijn de administratieve lasten drastisch afgenomen en is er minder ziekteverzuim! Momenteel worden ook filmpjes gemaakt over Vitale Teams, zodat we onze nieuwe medewerkers, maar ook bijvoorbeeld ketenpartners, kunnen informeren over de werkwijze binnen NK. Een interview met bestuurder Walther Tibosch en een algemeen filmpje met uitleg over Vitale Teams is al te zien op de website van P5COM!

Novadic-Kentron krijgt Bronzen Status voor project NK Rookvrij

De afgelopen maand hebben verslavingszorginstellingen in Nederland een self-audit gedaan naar de stand van zaken om de eigen instelling rookvrij te maken. Het ging daarbij over kwesties als het beleid van de instellingen om de locaties en werkruimtes rookvrij te maken, de betrokkenheid van medewerkers en cliënten bij het rookbeleid en de intentie om toe te werken naar een geheel rookvrije instelling.

Novadic-Kentron heeft het daarbij heel goed gedaan. Op een landelijke bijeenkomst onder leiding van VNN-verslavingsarts Robert van de Graaf (voorvechter van de Rookrije Generatie en een van de initiatiefnemers van Rook-de-zorg-uit), werden we verrast met de toekenning van de Bronzen Status omdat NK als enige voor de self-audit de score heeft behaald die past bij die status. Namens NK heeft Anite Jonkers het bijhorende certificaat in ontvangst mogen nemen.

Natuurlijk is er nog voldoende te doen om als instelling volledig rookvrij te worden voor zowel medewerkers als cliënten. Daar gaan we ook in 2018 vol op inzetten: zo gaan we alle teams bevragen om te kijken wat er nodig is om ook voor cliënten rookvrij te worden. Hierover zijn we gezamenlijk met de andere verslavingszorginstellingen in overleg met de zorgverzekeraars voor de vergoeding voor onze cliënten. We hopen dat we in 2019 de behandeling van tabaksverslaving vergoed krijgen voor onze cliënten. Het einddoel is dat NK en alle andere verslavingsinstellingen op 31 mei 2019 -de Wereld-Rookvrijdag- volledig rookvrij zijn.

In de factsheet Rookbeleid in de GGZ lees je meer over waar de verslavingszorginstellingen en ggz-instellingen mee bezig zijn.

SONY DSC

SONY DSC

Projectgroepleden NK Rookvrij (vlnr) Peter Greeven, Anite Jonkers en Gisela Masthof zijn zichtbaar trots op de status.

Campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ van start

De regelgekte is doorgeslagen in de ggz. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de gehele sector een campagne om de administratieve lasten met de helft te verminderen.

Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de sector 16 november 2017 een campagne over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden gemiddeld per dag wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog is regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf. Het bestuur besteedt steeds meer tijd en geld aan het vormgeven van verantwoording. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun cliënten en patiënten hebben.

Niet tegen verantwoording

We zijn niet tegen verantwoording. Integendeel: die is essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders moeten laten zien dat ze goede zorg bieden. Toezicht en controle horen daarbij. Maar de behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Manifest

In een manifest hebben we zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de regelgekte te veranderen. We vragen Nederland het manifest te ondertekenen, met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

Help ons de regelgekte te stoppen en onderteken het manifest op: www.regelgekte.nl.

Logo

Kentra 24 krijgt subsidie voor ‘Samen voorbij verslaving’

‘Samen voorbij verslaving’ wil verslaving onder jongeren aanpakken met een gezamenlijke, integrale aanpak door jeugdzorg, verslavingszorg en ervaringsdeskundigheid. In onze laatste Nieuwsbrief is al aandacht besteed aan dit project van Kentra24 en Kompaan/De Bocht. Vorige week hielden Irene Dijkstra (hoofd Kentra24) en Anneleen Jongsma (gedragswetenschapper Kompaan/De Bocht), vergezeld door NK-ervaringswerker Noël Linnartz, in Tilburg een pitch om de subsidieaanvraag verder toe te lichten. Met succes: er werd een vervolgsubsidie toegekend om een proeftuin in te richten. Voorafgaand aan deze pitch was er op 27 september in Tilburg al een presentatie op het jongeren-event “Dear future are you inspired enough”. Daarin werd het belang van intern ondernemerschap benadrukt om de proeftuin ‘Samen voorbij verslaving’ bij meerdere instellingen op de kaart te krijgen. Klik hier voor het verslag van dat event (zie pagina 5).

IMG-20171102-WA0002
De pitch vond plaats in Tilburg en werd georganiseerd door het Midden-Brabantse Innovatienetwerk Jeugd, een samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. In Buurthuis de Poorten waren zo’n tachtig vertegenwoordigers van die gemeenten, jeugdzorg, jongerenwerk en onderwijs aanwezig. Irene en Anneleen hielden hun pitch aan de hand van een powerpointpresentatie en interviewden aansluitend Noël over de mogelijkheden en het belang van ervaringswerk. In totaal werden er acht projecten gepitcht waarover gestemd kon worden door een vierkoppige vakjury. Ook alle aanwezigen hadden een stem. Uiteindelijk werden vijf subsidieaanvragen gehonoreerd, waaronder die van ‘Samen voorbij verslaving’.

 

Vlnr: Noël,  Anneleen en Irene

Met de subsidie wordt het mogelijk het project een vervolg te geven in de vorm van een proeftuin. Daarmee willen Kentra24 en Kompaan/DeBocht Samen voorbij verslaving verder doorontwikkelen, naar een hoger plan tillen en de effectiviteit vergroten. Met als uiteindelijke doel dat het project ook in andere regio’s binnen en buiten Brabant geïmplementeerd kan worden. Om die doelen te realiseren wordt een begeleidingsteam geformeerd. Daarin hebben zitting een vertegenwoordiger van de academische werkplaats van Tranzo (UvT), een beleidsambtenaar en wethouder van een van de negen gemeenten, een bestuurder vanuit de jeugdzorg en een bestuurder vanuit de verslavingszorg.

Vrijwilligers gezocht voor ervaringswerk en Cliëntenraad!

NK zoekt vrijwilligers die hun ervaringen met verslaving en herstel willen inzetten om andere cliënten te helpen. Je hoeft niet te zijn behandeld bij NK, maar wel ervaring hebben met verslaving. Je hoeft nog niet helemaal hersteld te zijn: daar kunnen we aan werken.

Als ervaringswerker kun je bijvoorbeeld aan de slag als herstelmedewerker (waarbij je cliënten ondersteunt bij hun herstel), als gastheer of gastvrouw, maar ook bijvoorbeeld op afdelingen binnen NK. Dit kan een zeer zinvolle stap zijn in je herstel, en een opmaat naar een betaalde baan buiten of zelfs binnen NK. Voorkennis is niet nodig: je wordt stap voor stap getraind om aan de slag te kunnen als vrijwilliger.

Als je wel bekend bent met NK, kun je ook gaan werken bij de Cliëntenraad, want deze is dringend op zoek naar nieuwe leden. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten en denkt mee over het beleid van NK. Lid zijn van de Cliëntenraad kan ook een stap zijn in je herstel. Via het werken voor de Cliëntenraad worden veel vaardigheden getraind, zoals overleggen, plannen, adviseren en samenwerken. Ook bouwt je aan een netwerk, wat de kans op een (betaalde) baan vergroot.

Spreekt werken als vrijwilliger bij NK je aan? Mail naar herstelpunt.nieuwe-kansen@novadic-kentron.nl of naar cr@novadic-kentron.nl of reageer op onze vacature!

Novadic-Kentron neemt deel aan Verslavingskunde Nederland

Om het verslavingsprobleem in Nederland beter te behandelen en het behandelbereik te vergroten, vormen vanaf 16 oktober 2017 twaalf organisaties (zie onderaan dit bericht), waaronder Novadic-Kentron, samen Verslavingskunde Nederland. De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat elkaars expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken. Onze organisatie is via bestuurder Walther Tibosch, die de rol van voorzitter heeft, vertegenwoordigd in Verslavingskunde Nederland. Ook voorzitter van onze cliëntenraad Hendrik Hartevelt (tevens vice-voorzitter van Het Zwarte Gat) is lid van Verslavingskunde Nederland. Vandaag is een persbericht  verstuurd over de start van Verslavingskunde Nederland.

Drukwerk

Een van de belangrijkste speerpunten is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma’s rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Verslavingskunde Nederland brengt kennis en kunde bij elkaar in zeven programmalijnen rondom verschillende thema’s. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten. De inspanningen en resultaten van deze programmalijnen worden gezamenlijk uitgedragen en bevorderen de versterking van de expertise en maatschappelijke impact van de verslavingszorgsector, conform het doel van Verslavingskunde Nederland.

De programmalijnen zijn onderverdeeld in zeven thema’s. Onze organisatie is met een aantal medewerkers vertegenwoordigd in die programmalijnen:

 • Onderzoek en Opleiding;
 • Imago en Stigma;
 • Innovatie;
 • Preventie en vroegsignalering;
 • Uniforme werkwijzen;
 • Zorg en veiligheid;
 • Datamanagement.

Op de website www.verslavingskundenederland.nl vind je, naast inhoudelijke informatie over de verschillende programmalijnen, meer uitleg over het doel en de missie van Verslavingskunde Nederland.

Voor vragen over Verslavingskunde Nederland kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, Leon de Leijer, 06-10804215).

Deelnemende organisaties: Novadic-Kentron, VNN, Jellinek Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder en Antes, Trimbos Instituut, GGZ Nederland

Actie Leef mee met MHC levert € 2.500 op!

Afgelopen weken is binnen en buiten NK actie gevoerd voor de collega’s en cliënten van Mental Health Caribbean (MHC), die in september getroffen zijn door orkanen Irma en Maria. MHC, een stichting op de BES-eilanden die is opgericht door NK, levert al enkele jaren succesvol geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan cliënten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hoewel Sint Maarten de zwaarste verwoestingen heeft ondergaan, zijn ook Saba en Sint Eustatius getroffen door het orkaangeweld, met veel materiële schade tot gevolg. Vanuit de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van NK – gesteund door Managementteam en Bestuur –  is daarom het initiatief gekomen om onder collega’s en cliënten geld op te halen om de collega’s en cliënten van MHC te helpen. De teams ter plaatse weten precies waar de cliënten het meest behoefte aan hebben – van babykleertjes tot huisraad tot hulp bij reparaties – en kunnen dus heel specifiek en doelgericht helpen.

Deze actie heeft € 1.544 opgeleverd, mede dankzij een royale donatie van € 500 door Stichting Neos. een organisatie voor maatschappelijk werk in Eindhoven. Het eindbedrag wordt door NK verhoogd tot € 2.500! Hiermee hoopt NK bij te kunnen dragen aan Nieuwe Kansen voor collega’s en cliënten van de MHC, die dat nu zo hard nodig hebben!

Erik Jansen, directeur MHC: “Allereerst zijn wij natuurlijk erg blij dat door de collega’s en cliënten hier in Nederland gedacht wordt aan onze cliënten en medewerkers op Saba en Sint Eustatius. Ook een woord van dank aan Neos en NK die een forse bijdrage hebben gedaan. Met het geld dat is opgehaald, zullen we met name onze cliënten die het meest gedupeerd zijn gaan ondersteunen. Voor zowel Sint Eustatius en Saba zullen juist die cliënten die het hardst geraakt zijn door orkaan Irma hiervoor in aanmerking komen.”

Presentatie field-lab Tilburg

Walther Tibosch heeft als bestuurder namens Novadic-Kentron in het kader van Nieuwe Kansen contact gezocht met de provinciebestuurders van Brabant, business school TIAS (verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven) en adviesbureau Berenschot. De vraagstelling was hoe kunnen we door inzet van BigData en met een meer gecoördineerde en geïntegreerde benadering:

 • met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe bekostigingsmodellen nog beter verslaving voorkomen;
 • persoonlijk leed voorkomen, verminderen en/of verkorten;
 • maatschappelijke last voorkomen en/of verminderen;
 • onderzoek, opleiden en vernieuwen van een integrale aanpak op een adequate wijze bekostigen?

Op dit moment spreekt NK hier steeds over met alle Brabantse gemeenten, zorgverzekeraars en Veiligheid en Justitie (ook SVG), maar er zijn veel meer betrokkenen op alle leefgebieden van de Brabantse burgers. Daarom hebben we de provincie gevraagd om als pilot twee field-labs (praktijkomgeving in een wijk waarin geëxperimenteerd kan worden met zorginnovatie) mogelijk te maken, zodat we daarna hetgeen we leren kunnen vertalen naar geheel Brabant.

Vandaag was in Tilburg, tijdens DEAR FUTURE (European Social Innovation week) een eerste presentatie van een in te richten field-lab. Na een inleiding van Walther Tibosch verzorgde prof. Dirk Brounen (TIAS) een presentatie. De plannen werden goed ontvangen door de aanwezige ketenpartners en de gedeputeerden van de provincie. Men herkende en onderkende het belang van zorginnovatie via proeftuinen in de praktijk. In november komt er, met steun van de provincie, een vervolgconferentie om een coalitie te bouwen met gedeelde belangen. Uiteindelijk is de ambitie in Tilburg en Roosendaal een field-lab te starten om actiegericht onderzoek te doen, met als doel verhoging van de effectiviteit van de geïntegreerde ketenaanpak van verslaving.

Fieldlab

Walther houdt een inleidend praatje, voor het scherm prof. Dirk Brounen

Deskundigheidsbevordering anabolen in Helmond

 

Ze duiken steeds vaker op bij hangplekken van jongeren: spuiten. Omwonenden denken vanuit historisch perspectief natuurlijk in eerste instantie aan drugs en trekken aan de bel bij gemeente, politie en NK. Tegenwoordig zijn spuitende verslaafden exceptioneel en als die er al zijn komen ze niet op die hangplekken. Het gaat dus om een relatief nieuw fenomeen: anabole steroïden. Ook in ons werkgebied komen we het gebruik steeds vaker tegen. Daarom is onlangs in Werkendam de campagne Puur of kuur gestart. In Helmond namen Daniëlle Ketelaars (preventiewerker bij NK) en jongerenwerkster Anke van Weert (Bijzonder Jeugdwerk), samen met de gemeente en de politie het initiatief om een stedelijke deskundigheidsbevordering te organiseren. Daarvoor werd Hans Wassink van de Nederlandse Dopingautoriteit (NDa) ingevlogen.

Deskundigheidsbevordering anabolen Helmond 2

Hij schetste een beeld van de prevalentie van gebruik uit 2009. Van oorsprong werd het spul, buiten de wedstrijdsport, vooral gebruikt in de bodybuild-scene, die hoofdzakelijk te vinden is in de hard core fitnesscentra. Hans heeft echter de stellige indruk dat het gebruik in toenemende mate gebruikt wordt buiten die kringen. Hij krijgt steeds meer vragen uit het hele land, en met name ook uit de verslavingszorg. Hij pleit dan ook voor nieuw onderzoek.

Na een uitgebreide schets van de werking, samenstelling, risico’s, herkennen van gebruikers etc. is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. De dertig bezoekers, preventiewerkers, jongerenwerkers, politieagenten en andere geïnteresseerden die met jonge gebruikers in aanraking (kunnen) komen, maken er gretig gebruik van. Vragen als waarom jongeren gebruiken, of ze zich wel bewust zijn van de risico’s, hoe je met ze in gesprek gaat worden beantwoordt. Na een toelichting over supplementen heeft Hans nog wat belangrijke adviezen. Op de website Eigen kracht vind je volop informatie en bij de Anabolenpoli van dr. Pim de Ronde in Hoofddorp kunnen gebruikers terecht als ze hulp nodig hebben.

NK organiseert actie voor getroffen cliënten en medewerkers van Mental Health Caribbean

MHC, een stichting op de BES-eilanden die is opgericht door NK, levert al enkele jaren succesvol geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan cliënten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hoewel Sint Maarten de zwaarste verwoestingen heeft ondergaan, zijn ook Saba en Sint Eustatius getroffen door orkaan Irma, met veel materiële schade tot gevolg. Erik Jansen, directeur MHC: “Onze cliënten zijn erg kwetsbaar en hebben vaak niet de middelen om de schade te vergoeden. Bijvoorbeeld cliënten van wie het huis door de orkaan verwoest is en die nu dakloos zijn. Of een zwangere moeder van drie kinderen die haar babykleertjes en kraamspulletjes kwijt is. Zomaar enkele heel concrete, persoonlijke tragedies die veel bijkomende stress veroorzaken, naast de trauma’s die velen toch al hebben opgelopen door de orkaan.”

Vanuit de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van NK – gesteund door Managementteam en Bestuur – is nu het initiatief gekomen om onder collega’s en cliënten geld op te halen om de collega’s en cliënten van MHC te helpen. De teams ter plaatse weten precies waar de cliënten het meest behoefte aan hebben, en kunnen dus heel specifiek en doelgericht helpen. MHC zal als goed werkgever ook getroffen collega’s helpen, maar een deel van de opbrengst zal aangeboden worden voor een teamactiviteit die de medewerkers daar kan helpen de ramp te verwerken. Zo helpt NK ook op deze manier mee aan Nieuwe Kansen voor diegenen die dat hard nodig hebben: ogenschijnlijk ver weg, maar dichtbij NK.

Wilt u ook concreet bijdragen? Dat is natuurlijk zeer welkom! U kunt uw bijdrage storten op Rekeningnummer NL 07 RABO 0170061396 t.a.v. Mental Health Caribbean (MHC), onder vermelding van “Leef mee met MHC”

Stuurt u dan alstublieft ook een mailtje aan communicatie@novadic-kentron.nl. Omdat we heel nauwe contacten onderhouden met onze collega’s van MHC, kunnen we heel concreet terugkoppelen wat met de opbrengsten is gebeurd. U hoort dan dus zeker terug van ons en hen!

Project JIM: ‘Da’s familie, die kent ons en heeft verstand van kinders’

De titel van dit bericht is een uitspraak van een stiefvader over de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) van zijn stiefzoon. We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg met het JIM-project. Dit vernieuwende project, dat zich richt op gezinnen met complexe problematiek tussen ouders en kind, maakt gebruik van coaches uit het eigen netwerk. Deze JIM is bijvoorbeeld een vriend, opa, leerkracht of tante die door de jongere zélf wordt gevraagd om hem of haar te helpen met de problemen en conflicten thuis. Zo wordt in veel gevallen uithuisplaatsing voorkomen. Een team van samenwerkingspartners, bestaande uit medewerkers van Idris, Novadic-Kentron, GGz Breburg en Juzt, is in West-Brabant gestart met JIM. De medewerkers vormen samen het Verbindingsteam, dat hard aan de weg aan het timmeren is om de JIM-aanpak vorm te geven. Een korte update van de stand van zaken rondom deze geweldige methode!

Jongeren meteen weg met JIM

De JIM-methode vraagt een andere benadering en attitude van de hulpverleners. Dit is soms even zoeken voor de medewerkers van NK, voor andere betrokken hulpverleners en soms voor de gezinnen. We leren elke dag met elkaar. De jongeren die we ontmoeten, hebben overigens veel minder moeite met de nieuwe manier van denken en doen. Bij een kennismaking worden vaak al verschillende potentiële JIM’s door de jongere benoemd.

In verschillende gezinnen is de inmiddels JIM geïnstalleerd. Dit betekent dat hij of zij een wezenlijke positie heeft in de behandeling van het gezin. Het is bijzonder om te zien hoe helder de JIM’s de disfunctionele patronen van het gezin op tafel weten te leggen. De JIM fungeert als mentor en vertrouwenspersoon van de jongere en is de vertegenwoordiger naar ouder(s) én hulpverleners. Met de nieuwe methode vervagen de grenzen tussen hulpverleners en naasten. Alle betrokkenen zijn gelijkwaardige deskundigen die samen een doel hebben: de harmonie in het gezin herstellen en ervoor zorgen dat de jongere thuis kan blijven wonen.

Uithuisplaatsing afgewend

In twee gezinssituaties is de dreigende uithuisplaatsing definitief afgewend en in meerdere gezinnen is een crisisplaatsing binnen een instelling niet meer doorgegaan. Waar gaan deze jongeren dan naar toe als het thuis even niet meer gaat? ‘Gewoon’ naar een (oud)tante, een oom, een halfzus of een buurvrouw. Soms om even een bakje thee te drinken. Soms om een weekje stoom af te blazen om van daaruit weer naar huis te gaan. Samen met de jongere, de JIM en het gezin worden er stappen gemaakt zodat het gezin vervolgens verder kan.

In het team is een ongelooflijke drive aanwezig om met deze aanpak te werken. Het geeft een andere dynamiek in je alliantie met het gezin én teamleden ervaren een positieve energie in het werken met deze gezinnen!

Een leuk weetje: de JIM aanpak krijgt nationaal én internationaal meer bekendheid.

Meer weten? Kijk op www.jimwerkt.nl of neem contact met ons op.

Achtergrondinformatie: in onze e-mailnieuwsbrief is een mooi artikel verschenen over JIM!

Will Hawkins Foundation wint VGZ-prijs ‘Hersteleuro 2017′

De Will Hawkins Foundation kreeg op 7 september j.l. de prestigieuze VGZ-prijs ‘Hersteleuro 2017′ uitgereikt, uit handen van juryvoorzitter Wilma Boevink. De WHF is in 2009 opgericht op initiatief en met financiële steun van Novadic-Kentron. De afgelopen jaren is de WHF als mede-organisator nadrukkelijk betrokken geweest bij het theaterproject ‘Who cares’. In de finale in het hoofdkantoor van VGZ in Arnhem was hield de WHF-delegatie, met onder andere NK beleidsmedewerker Cor Verbrugge in de gelederen, met acht andere genomineerde projecten een pitch (verzorgd door Rien van der Vleuten) en werden vragen van de jury beantwoord. Uiteindelijk was de WHF één van de vier winnende projecten omdat de WHF volgens de jury:

“De WHF zet direct in op contact met kwetsbare mensen en genereert met hen creativiteit. Ze helpt mensen met verslaving en of psychische problemen overeind met muziek en theater. Omgekeerd, door de vele contacten in de samenleving, leiden de activiteiten tot wederzijds begrip en opheffing van stigma. Een klein en sympathiek initiatief met grote gevolgen voor individu en maatschappij.”

Wilma boevink met Cor en Ton

Juryvoorzitter Wilma Boevink overhandigd Cor Verbrugge (m) de prijs. Naast Cor Rien van der Vleuten.

Nederlandse gezondheidsorganisaties willen effectiever alcoholbeleid

Veertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties roepen de leden van de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer op werk te maken van een effectieve aanpak van de alcoholproblematiek in Nederland. Vandaag hebben de opstellers van het vorig jaar verschenen Alcoholmanifest, zoals de GGD GHOR, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en acht regionale instellingen voor Verslavingszorg, waaronder Novadic-Kentron, samen met de Samenwerkende GezondheidsFondsen een brief gestuurd naar de leden van de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer. Met deze brief brengen zij het belang van het unieke en breed gedragen Alcoholmanifest in herinnering.

Pleidooi voor invoering van drie effectieve maatregelen

In hun brief vragen de gezondheidsorganisaties aandacht voor de drie alcoholbeleidsmaatregelen die internationaal worden erkend als effectief en ook in Nederland de basis zouden moeten vormen van een effectieve aanpak van het alcoholbeleid. Het gaat specifiek om: verhogen van de prijs van alcohol, beperken van de beschikbaarheid van alcohol en een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring.

De Gezondheidsorganisaties willen in gesprek met rijk en gemeenten

In de brief van vandaag reageren de gezondheidsorganisaties zowel op de brief (16 december 2016) van staatssecretaris Van Rijn over de Evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) als op de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarop (8 juni 2017). De organisaties geven aan in gesprek te willen met rijk en gemeenten over onder meer de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de wijze waarop gemeenten het lokale alcoholbeleid vormgeven. Economische belangen mogen in de visie van de gezondheidsorganisaties niet prevaleren boven volksgezondheids- en veiligheidsbelangen.

De Gezondheidsorganisaties adviseren de scheiding detailhandel en horeca te behouden

De gezondheidsorganisaties wijzen erop dat uit onderzoek is komen vast te staan dat verruiming van de mogelijkheden voor blurring (menging van de functies detailhandel en horeca) risico’s heeft voor de volksgezondheid. De kans is reëel dat dat zal leiden tot toename van het alcoholgebruik. Zij adviseren daarom de scheiding tussen detailhandelsverkoop en schenken van alcohol te behouden en pleiten juist voor een beperking van de verkooppunten van alcohol. De gezondheidsorganisaties vragen ook om extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen (alcohol als zelfmedicatie).

Bekijk hier het alcoholmanifest

Jaarrekening 2016 goedgekeurd

Afgelopen week heeft de Raad van Toezicht van NK de jaarrekening 2016 goedgekeurd. Vanaf vandaag zijn de jaarrekening en bijhorende controleverklaring te vinden op onze website en wordt de jaarrekening ingediend bij de officiële instanties.

Na de negatieve resultaten in 2014 en 2015 leidt NK ook in 2016 nog verlies. Het jaar is afgesloten met een financieel tekort van bijna drie miljoen euro. Belangrijke veroorzaker van het tekort is de ten laste van het resultaat 2016 geboekte waardevermindering van het vastgoed.

NK vindt weg omhoog in 2017

Hier staat tegenover dat de reservering voor de verwachte claims van zorgverzekeraars naar aanleiding van de zelfonderzoeken naar beneden kon worden bijgesteld. Inmiddels hebben de weg omhoog weer gevonden: in de eerste zes maanden van 2017 laat NK een positief resultaat zien en de verwachting is dan ook dat 2017 met een sluitende exploitatie zal worden afgesloten. Dat positieve resultaat is behaald dankzij de tomeloze inzet van alle medewerkers, die nodig blijft om de opwaartse lijn vast te houden.

Vandaag is hierover een persbericht verstuurd.

 

 

MHC en Karakter gaan samenwerken voor betere zorg op Caribisch Nederland

Afgelopen week heeft Mental Health Caribbean (MHC) een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting Karakter in Nederland. Karakter is een organisatie die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie en kan vanuit de hoedanigheid hoogwaardige diagnostiek en behandeling aanbieden aan kinderen en jongeren met ernstige en vaak meervoudige psychiatrische problemen.

MHC is op dit moment, in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland, bezig de psychiatrische zorg en behandeling voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, Saba en St. Eustatius te organiseren. Dit wordt met name ambulant uitgevoerd, echter, onderdeel hiervan is ook een klinische behandelsetting op Bonaire die medio januari 2018 operationeel zal zijn.

De samenwerkingsactiviteiten richten zich met name op het uitwisselen en delen van expertise en kennis en het opleiden en trainen van medewerkers die bij MHC (gaan) werken. Daarnaast zal in die gevallen dat een eventuele uitplaatsing van jongeren van Caribisch Nederland noodzakelijk is voor specifieke behandeling er opname plaats zal vinden bij Karakter.

Meer inspiratie, uitdaging en ruimte in nieuwe FACT2017-schaal

Op donderdag 8 juni vond de eerste officiële audit plaats met de nieuwe FACT2017-schaal. Door het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) was hier voor NK-FACT teamleider Frank Valkenburg benaderd om bij deze aftrap als auditor te fungeren. Het belang van de nieuwe FACT2017-schaal blijkt wel uit de vele kliks op LinkedIn en verzoeken tot contact Frank inmiddels hierover heeft ontvangen. Hieronder meer informatie over deze nieuwe schaal. Mochten jullie meer willen weten over de FACT2017-schaal of meer informatie over FACT willen hebben, dan kunt u Frank benaderen via frank.valkenburg@novadic-kentron.nl of hier klikken.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van FACT en ACT-teams sinds 2008. De FACT’s en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het FACT model. Het CCAF heeft de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACT-schaal 2017 gewerkt. We hebben dit samen met het veld gedaan door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken in focusgroepen.

De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de FACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel ervoor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving.

In december 2016 is de nieuwe FACT-schaal 2017 definitief vastgesteld. De nieuwe FACT-schaal 2017 geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van acht thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

De thema’s zijn:

 • flexibilisering van zorg;
 • persoonlijk domein;
 • maatschappelijk domein;
 • symptomatisch domein;
 • planning en controle op individueel cliëntniveau;
 • crisis en veiligheid;
 • samenwerking met het netwerk;
 • kwaliteit en innovatie.

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuurdeel (deel A) en het gedeelte met de acht thema’s (deel B). Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen worden bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten. Het is nu nog niet bekend wat de score moet zijn om een keurmerk te behalen. Deze zogenaamde afkappunten worden in de loop van 2017 vastgesteld.

De lat wordt in de nieuwe schaal hoger gelegd voor de FACT-teams. Er wordt verwacht dat teams die als een goed FACT-team hun zorg georganiseerd hebben, nu meer energie kunnen gaan steken in herstel en behandeling en samenwerking met het informele en formele netwerk. Dit sluit aan bij het visiedocument van F-ACT Nederland en bij het document Over de Brug van Phrenos Kenniscentrum. Teams die deze ontwikkelingen volgen, zullen hun inspanningen vertaald zien in de nieuwe FACT-schaal. Voor andere teams is het een goede uitdaging om nog betere zorg te gaan bieden aan de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische problemen.

bron: www.ccaf.nl

Persbericht: Novadic-Kentron stopt procedure aanstelling veroordeelde psychiater

Na de aandacht van de pers voor de mogelijke aanstelling van een voor het bezit van kinderporno veroordeelde psychiater heeft NK versneld onderzoek naar het draagvlak onder medewerkers gedaan. Spoedoverleg met de OR en met de teamleiders van de afdelingen waar de psychiater mogelijk zou gaan werken heeft duidelijk gemaakt dat er onvoldoende draagvlak is onder medewerkers. Een breed draagvlak onder alle geledingen is vanaf het moment dat de psychiater zich kandidaat stelde een harde voorwaarde geweest voor een definitieve aanstelling. Nu na zorgvuldig onderzoek bij medewerkers onvoldoende draagvlak is gebleken, heeft het management van NK besloten het sollicitatietraject stop te zetten.

De intentie van NK om met de psychiater in zee te gaan, kwam voort uit de waarde die de organisatie ziet in het bieden van Nieuwe Kansen en het doorbreken van stigma’s. Dat Nieuwe Kansen een breed gedragen principe binnen NK is, blijkt uit de grote inzet van de vele ervaringswerkers die cliënten bijstaan bij hun behandeling. Bestuurder Walther Tibosch: “Wij zijn er trots op dat we vele verslaafden op die manier de kans bieden hun ervaring met verslaving om te zetten in iets positiefs. We hadden gehoopt dat we ook deze psychiater een nieuwe kans konden geven. Maar kennelijk is het aannemen van een psychiater met dit verleden een brug te ver. Medewerkers waren toch vooral bezorgd over de impact op onze cliënten die de aanstelling van deze arts zou kunnen hebben.”

Ingrid Balkenende, voorzitter van de OR, bevestigt dat beeld. Zij heeft eerder laten weten dat de OR afwijzend had gereageerd op de mogelijke aanstelling. “Dat negatieve oordeel was gebaseerd op de verwachting dat de benoeming veel ophef onder onze collega’s zou veroorzaken. We zijn dat ook direct gaan toetsen via onze contactpersonen in de teams, en hebben die toetsing afgelopen week geïntensiveerd. Veel medewerkers hebben ons laten weten niet achter de benoeming te kunnen staan. Vorige week hebben we het MT hierover geïnformeerd.”

De Cliëntenraad vindt het jammer dat de procedure is stopgezet. De raad heeft in een eerder stadium het bestuur laten weten een mogelijke aanstelling te steunen. Hendrik Hartevelt, voorzitter van de CR: “Wij vinden dat iedereen een tweede kans verdient en zijn blij dat vele verslaafden als ervaringswerker bij NK aan de slag kunnen. Wat ons betreft was dat, onder bepaalde voorwaarden en met duidelijke afspraken, ook voor deze psychiater van toepassing. Het is jammer dat het nu niet doorgaat.” De CR heeft wel begrip voor het feit dat de procedure stopgezet wordt. Hendrik: ”Tegen ons is gezegd dat aanstelling van deze psychiater alleen door zou gaan als alle geledingen van NK achter de aanname zouden staan. Nu gebleken is dat medewerkers een aanstelling niet zien zitten, is het verstandig dat NK de procedure stopgezet heeft.”

Europees drugsrapport 2017: meer drugsdoden

In het deze week verschenen ‘European Drug Report 2017: Trends& Developments’ signaleert het EMCDDA een toename in het aantal drugsoverdoseringen en een gestaag groeiend aanbod van nieuwe psychoactieve stoffen op de Europese drugsmarkt. Zeer sterk werkzame synthetische opiaten zorgen voor grote gezondheidsrisico’s. De hulpvraag voor cannabisproblematiek groeit gestaag.

Jaarlijks publiceert de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) een overzicht rapport voor geheel Europa met diverse trends en ontwikkelingen. Hieronder enkele opvallende ontwikkelingen voor Nederland.

Toename sterfte door drugsoverdosering

Het EMCDDA signaleert een toename in sterfte door een drugsoverdosering, vooral in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Duitsland, Lithouwen, Zweden, Turkije en Nederland. In 2016 ging het in de EU, Noorwegen en Turkeije om minstens 8 441 overdoseringen, vooral door heroïne, maar ook andere (synthetische) opoïden worden geregeld aangetroffen bij toxicologisch onderzoek. In 2015 overleden in Nederland volgens de Doodsoorzakenstatistiek 197 drugsgebruikers aan de gevolgen van een overdosering. Dat is meer dan in voorgaande jaren (144 in 2013, 123 in 2014). In 2015 was gebruik van opiaten in 64 gevallen de doodsoorzaak, in 40 gevallen cocaine en in de helft van de gevallen ging het om andere middelen of een combinatie van middelen. De toename in 2015 deed zich niet specifiek voor bepaalde middelen voor. Of er daadwerkelijk sprake is van een stijgende trend zal komende jaren blijken.

Cannabishulpvraag neemt toe

De meest recente cijfers laten zien dat in de EU ongeveer 17,1 miljoen jongeren en jongvolwassenen van 15-34 jaar, ofwel 13,9% van de bevolking, in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Nederland ligt hier met 16,1% boven. De hoogste prevalentie wordt gevonden in Frankrijk (22%). Evenals in veel andere landen maakt cannabis een groot deel uit van de hulpvraag vanwege drugsgebruik en het aantal cannabiscliënten neemt toe. Van alle nieuwe drugscliënten in de EU, Noorwegen en Turkije die in afgelopen jaar voor het eerst aanklopten bij de hulpverlening had 45% een cannabisprobleem. In Nederland is dat 56%. Verschillen zijn echter groot met percentages variërend van 8% in Litouwen en Estland tot 75% tot 79% in Frankrijk, Denemarken en Cyprus. Als het gaat om het totaal aantal inschrijvingen in het laatste registratiejaar, blijven opiaatcliënten in Europa echter de grootste groep vormen, al neemt hun aantal gestaag af.

Toename synthetische opioïden

Er verschijnen steeds vaker zeer sterk werkzame synthetische opoïden op de Europese drugsmarkt, vooral fentanyl-achtigen. Dit zijn stoffen die de werking van heroïne en morfine nabootsten maar veel sterker werkzaam zijn, zodanig dat zij niet alleen voor de gebruiker maar ook voor anderen die hiermee in aanraking komen (zoals gezondheidsprofessionals, politie, douane) een gevaar vormen. Het Early Warning Systeem van het EMCDDA registreerde een toenemend aantal fatale en niet-fatale intoxicaties door uiteenlopende fentanylen. Vooralsnog worden deze stoffen in Nederland slechts sporadisch aangetroffen door het DIMS. Het Landelijk Drugs en Informatiesysteem van de verslavingszorg registreert jaarlijks een klein aantal (circa 3) cliënten met een fentanylverslaving.

Toename beschikbaarheid cocaïne

Het EMCDDA signaleert een toename van de beschikbaarheid van cocaïne. Dit is gebaseerd op studies van rioolwater analyses (2015-2016), inbeslagnames, prijzen en zuiverheid. Ook in Nederland zijn er tekenen van een toenemende beschikbaarheid waarneembaar. Het recent verschenen Jaarbericht van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) laat een lichte daling zien van de prijzen en een toename in zuiverheid. Bevolkingsonderzoeken laten vooralsnog geen toename van cocaïnegebruik zien. Wel wordt in de Amsterdamse Antenne-monitor een toename van de populariteit gesignaleerd, met name in kringen met meer geld, waar het middel bijdraagt aan status en glamour.

Stimulantiagebruik hoog in Nederland

Het Country Drug Report 2017 laat zien dat Nederland goed presteert ten aanzien van de gezondheidsgevolgen van harddrugsgebruik. Het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners is nog steeds relatief laag, ondanks de stijging in 2015, het aantal opiaatverslaafden per 1000 inwoners is klein en er is bijna geen aanwas van nieuwe hiv infecties onder (injecterende) drugsgebruikers. Maar het percentage (jongvolwassen) gebruikers van cocaïne, ecstasy en amfetamine in de algemene bevolking is hoog. Voor ecstasy en amfetamine gaat Nederland in de EU zelfs aan kop. Een verklaring is niet direct voorhanden. In Nederland zijn deze middelen, vooral amfetamine en ecstasy, populair in het uitgaansleven, waar het merendeel van de stappers het gebruik beperkt tot een enkele keren per jaar.

EMCDDA 2017 Drugreport

Persbericht mogelijke benoeming veroordeelde psychiater

Vandaag zijn bij de locaties van Novadic-Kentron te Vught en Oss flyers uitgedeeld door de organisatie Identitair Verzet over een veroordeelde psychiater die NK zou hebben aangenomen. Dit is niet juist: we onderzoeken momenteel of er draagvlak is bij medewerkers en cliënten om zo’n besluit te nemen. Wij onderzoeken dit omdat NK staat voor het mogelijk maken van nieuwe kansen voor iedereen en destigmatisering. De besprekingen daarover worden momenteel gevoerd.

Die besprekingen doen we uitgebreid en zorgvuldig met alle relevante gremia, zoals Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht, en vooral ook met de betrokken medewerkers. Dit proces is nu volop gaande. Uiteraard is daarbij de cliëntveiligheid leidend. Besluiten zijn nog niet genomen. Alleen na een afgerond intern onderzoek en bij gebleken voldoende draagvlak zullen we de betreffende psychiater aannemen.

Intentieverklaring Maak de Zorg Rookvrij! ondertekend

Woensdag 31 mei vond in Utrecht het symposium Maak de Zorg rookvrij! plaats. Tijdens dit symposium hebben een groot aantal instellingen, zoals GGZ Nederland en het Netwerk Verslavingszorg, een intentieverklaring ondertekend. Walther Tibosch heeft de intentieverklaring ondertekend namens het Netwerk Verslavingszorg, waaraan naast ons ook andere verslavingszorginstellingen deelnemen. In deze intentieverklaring komen de instellingen overeen dat niet-roken de norm is in zorginstellingen, dat zorgmedewerkers niet meer roken en dat stoppen met roken actief onder de aandacht wordt gebracht bij cliënten, patiënten en bezoekers. NK zet actief in op stoppen met roken, onder meer door vanaf 1 juli een volledig rookvrij beleid te voeren voor medewerkers.

Bekijk hier de intentieverklaring

Novadic-Kentron behaalt trede 2 op de PSO prestatieladder

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel Sociaal ondernemerschap of Sociaal ondernemen genoemd.

NK heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op! Met deze PSO-erkenning wordt erkend dat NK meer dan gemiddeld bijdraagt aan social return en onderscheiden we ons van andere bedrijven. Novadic-Kentron staat voor Nieuwe Kansen en daarom is dit een mooie beloning voor onze inzet, door medewerkers ook daadwerkelijk een nieuwe kans te bieden.

Over twee jaar zal er een nieuwe audit plaatsvinden. Het is de bedoeling dat we trede 2 behouden en de stijgende lijn aanhouden. Daarvoor is de inzet van alle medewerkers van belang. Wij gaan er in ieder geval voor!

Zie ook bericht op website PSO

Internationale waardering voor geneesheer-directeur Victor Buwalda

Victor Buwalda, psychiater en geneesheer-directeur van Novadic-Kentron, is sinds 2003 lid van de American Psychiatric Association (APA). Deze toonaangevende beroepsvereniging telt ruim 115.000 leden, waaronder zo’n 35.000 psychiaters. Voornamelijk uit Amerika, maar in toenemende mate ook uit Europa en andere werelddelen. Als APA-lid is Victor actief in de American Association of Psychiatric Administrators (AAPA) als international council member en van de American Association for Technology in Psychiatry (AATP).

De APA kent lidmaatschappen in verschillende gradaties. Er zijn members (gewone leden), fellowship members (leden die zich op een bepaald gebied onderscheiden hebben) en members in de categorie international distinguished fellowship (leden die een bijzondere verdienste hebben gehad voor de APA). Jaarlijks wordt een select aantal psychiaters door collega’s voorgedragen voor het lidmaatschap in deze laatste categorie. Meestal gaat het om Amerikaanse psychiaters.

Het is dus uitzonderlijk dat dit jaar Victor Buwalda is voorgedragen voor het international distinguished fellowship. Victor heeft die voordracht te danken aan het feit dat hij als autoriteit wordt gezien op het gebied van outcomemanagement en leiderschap. Hij is op dat thema in 2013 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2015 lid van de Group for the Advancement of Psychiatry (GAP), een denktank voor de psychiatrie in Amerika. Victor is in de GAP lid van de Committee for Administration and Leadership. In 2015 ontving hij the Martin Symonds Award voor zijn werk op zijn specialisme. Die prijs werd mede toegekend voor Victor’s onderscheidende bijdrage via vele symposia en lezingen aan leiderschap in de psychiatrie, waarbij steevast het in hun kracht zetten van mensen een centrale plaats inneemt. De voordracht voor het international distinguished fellowship is inmiddels geaccepteerd na een ballotage door de commissie van de APA. Tijdens een APA-congres in San Diego werd Victor op maandag 22 mei officieel als international distinguished fellow benoemd.

NK bestuurder Walther Tibosch is bijzonder trots op zijn geneesheer-directeur. “Met Victor hebben wij een autoriteit op zijn vakgebied in huis gehaald. Het is een voorrecht om dagelijks met hem te mogen werken. Zowel onze cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers profiteren dagelijks van zijn ervaring en expertise.”

Victor Buwalda distinguished fellow APA

San Diego (VS), internationaal congres APA, 22 mei 2017

Succes Vitale teams op SKIPR

Begin dit jaar is Novadic-Kentron gestart met het project Vitale teams. Organisatieadviesbureau P5COM ondersteunt NK daarbij, en er zijn een aantal medewerkers vrijgemaakt om de teams te ondersteunen bij het verbeteren van het teamfunctioneren en het realiseren van productie en doelstellingen. De teams en de teamleden zijn daarvoor zelf verantwoordelijk en kunnen daarbij gebruik maken van betrouwbare stuurinformatie. Stand van zaken na een half jaar: de implementatie van Vitale teams vordert gestaag en verloopt uiterst succesvol.

We delen deze ontwikkeling graag met onze stakeholders en ketenpartners. Het vergroot het vertrouwen in onze organisatie en wellicht zetten wij ook hen op het spoor van Vitale teams. Daarom is op de website van SKIPR, de grootste online ondersteuner van de zorgsector, een uitbereid artikel over het succes van Vitale teams, een ‘co-creatie van NK en P5COM’, geplaatst. Het succes van Vitale teams wordt daarin onder andere geïllustreerd met uitspraken van diverse NK-collega’s.

Klik hier voor het artikel

Vitale teams groot

 

Compliment

Op deze website kunnen mensen via een speciaal formulier zowel klachten als complimenten insturen. Dat formulier, dat afgehandeld wordt door onze klachtenfunctionaris, wordt helaas vaker gebruikt voor klachten dan voor complimenten. Maar vandaag ontving onze klachtenfunctionaris uit de categorie complimenten wat ons betreft een pareltje van een echtgenote van een alcoholische man. Wij willen dit compliment, bestemd voor een medewerker van onze afdeling Advies en Informatie,  graag met alle bezoekers van onze website delen.

“Ik heb vanochtend gebeld naar Novadic Den Bosch omdat mijn partner verslaafd is, maar dit zelf nog niet wil toegeven. Ik ben door Hennie uitgebreid te woord gestaan en ze heeft enorm veel advies en tips gegeven. Ze was duidelijk en ik had het gevoel echt begrepen te worden. Enorm bedankt hiervoor. Ik had voor dit gesprek een andere kliniek gebeld en daar werd alleen gezegd: als uw partner niet in behandeling wil dan kunnen we niks. Niet echt bemoedigend dus. Door Hennie werd uitvoerig meegedacht, super!”

 

 

Basis GGZ van NK ontvangt keurmerk Stichting Kwaliteit in de BasisGGZ

Afgelopen week is het certificaat dat hoort bij het keurmerk van de Stichting kwaliteit in BasisGGZ, dat onlangs door de BasisGGZ van NK werd behaald, afgeleverd. Het keurmerk is een teken dat de NK BasisGGZ het kwalitatief goed doet. De medewerkers bieden de juiste zorg op het juiste moment en leggen de lat hoog op zaken als cliëntgerichtheid, transparantie, innovatie en kwaliteitsontwikkeling. De stichting heeft het keurmerk verstrekt na toetsing op negen normen, zoals samenwerking in de keten (lokaal en in de regio), werkwijze en interventies, hoe een behandeltraject is opgebouwd en hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten tijdens en na de behandeling. De Basis GGZ hebben de stichting laten zien dat aan alle normen wordt voldaan. Het keurmerk helpt de BasisGGZ om op basis van bewezen kwaliteit het gesprek met zorgverzekeraars en andere stakeholders aan te gaan. Overigens wordt die kwaliteit ook aangetoond door het hoge waarderingscijfer volgens de CQI. Die waardering was met 8,4 al hoog, maar is volgens de meest recente cijfers (op basis van door 350 cliënten ingevulde metingen) opgelopen naar 8,6.

keurmerk Basis GGZ website

 

Novadic-Kentron ‘hofleverancier’ bij landelijke studiedag

Op donderdag 11 mei organiseert het Leids Congresbureau in Aristo Utrecht de derde landelijke studiedag ‘NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN & GHB’. Deze dag is een vervolg op twee eerdere geslaagde studiedagen over GHB voor professionals van de verslavingszorg, GGZ en GGD en andere beroepsmatig betrokkenen. Dit keer gaat het, naast actuele ontwikkelingen en verdieping rond GHB, ook over de zogenaamde Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Wat is daar op dit moment over bekend en wat is de mening over het verbieden van deze nieuwe drugs. NK is prominent aanwezig op deze studiedag. Drugsexpert en DIMS-coördinator Charles Dorpmans verzorgt een presentatie over signaleren van NPS en debatteert mee over verbieden. Senior preventiewerker Alex van Dongen vertelt over de aanpak van GHB in Etten-Leur en onderzoeker Harmen Beurmanjer en ervaringsdeskundige Angela Aarts leggen uit waarom clean blijven zo moeilijk is.

GHB maken_Het Inventief

 

Landelijke aandacht voor GHB-aanpak West-Brabant

In de ggz vindt veel innovatie plaats. Bijzondere nieuwe ontwikkelingen verdienen het zeker om breder bekend te worden: zowel binnen de sector als bij stakeholders en andere geïnteresseerden. GGZ Nederland gebruikt daarvoor de rubriek Innovatie Uitgelicht van de GGZ website. Op 24 april werd een pilot van Novadic-Kentron, Kentra24, de Viersprong en de gemeenten in West-Brabant uitgelicht. Doel is met zoveel mogelijk partners en in een zo vroeg mogelijk stadium de GHB-problemen in West-Brabant aan te pakken, door gebruikers sneller op te sporen en effectiever te helpen.

GHB maken_Het Inventief

Klik hier voor het hele artikel

Uitnodiging: Unieke theatervoorstelling over kwetsbaarheid en verslaving: ‘Wanhoop – One Hope’

ma 24 apr | 19:00 uur | Koningszaal | Vlijmenseweg 2 5223 GW Den Bosch | € 10 | reserveren via: mailto:whocares@novadic-kentron.nl

Leven tussen hoop en vrees: je kan je er iets bij voorstellen. Maar als je ergens verslaafd aan bent, is het dagelijkse kost. Maar hoe verander je vrees in hoop? In deze lichte, muzikale theateravond draait het om dát moment, wanneer de wanhoop verandert in hoop. In een programma vol zang, dans, theater, muziek, kleinkunst en verhalen laten (oud-)cliënten van Novadic-Kentron en professionele artiesten zien dat er bovenal hoop is.

Een avond voor cliënten en medewerkers van Novadic-Kentron, mensen van andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten, justitie en politie – én iedereen die zich verbonden voelt met het thema of er nieuwsgierig naar is!

Met onder andere:

schrijver Ralf Mohren, kleinkunst van Ruby Kieft, de NK band, Anne&Anne&Wim, André van den Bogaart, een Tedtalk over herstel, Miss Beauty over haar verslaving én leerlingen van de theateropleiding van het Koning Willem 1 College.

Regie & productie: Rozemarijn Romeijn.

Logo Wanhoop - One Hope

 

http://www.willhawkinsfoundation.nl

 

NK sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Avans

Vandaag hebben NK en Avans Hogescholen wederom een convenant gesloten om in gezamenlijkheid toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden. Beide partijen willen met de samenwerkingsovereenkomst een goede balans tot stand brengen tussen investeren en oogsten.

In het convenant worden enerzijds de gezamenlijke ambities benoemd en anderzijds een concreet werkplan voor de periode van een jaar uitgewerkt. Er worden daartoe afspraken gemaakt over het plaatsen van stagiaires bij NK, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van NK in het onderzoek van Avans en deelname van onze professionals in leergemeenschappen van Avans.

SONY DSC

NK en Avans beschouwen elkaar als hoogwaardige en essentiële partners, zowel op het gebied van verslavingszorg (preventie, behandeling en opvang) als op het gebied van opleiden van professionals voor deze sector. Beide partners zullen interne en externe belanghebbenden laten weten dat zij veel waarde hechten aan samenwerking.

Er wordt een stuurgroep van vier personen geformeerd die verantwoordelijk is voor het naleven van het convenant. Deze stuurgroep bestaat uit Walther Tibosch als bestuurder van NK drie leden van de drie academiedirecties van Avans Hogeschool. Deze stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen om de samenwerking te evalueren en om het vervolg van de samenwerking te faciliteren.

Een werkgroep van vijf personen gaat een concreet werkplan op- en vaststellen. Hierin hebben namens NK zitting: manager HR Erik-Jan Zwiep en opleider Mieke Loomans en docenten van de drie genoemde academies. Het convenant loopt tot voorjaar 2019.

SONY DSC

 

 

Speed wordt steeds vaker gespoten

Vandaag heeft Novadic-Kentron een persbericht aangeboden aan BN de Stem en Omroep Brabant naar aanleiding van de toename van het injecteren van amfetamines. Vooral gebruikers die dagelijks zowel GHB als speed gebruiken zijn het laatste middel gaan injecteren. Dit blijkt uit het Local Pass trendpanel, waarvan onze preventiewerker en drugsexpert Charles Dorpmans voorzitter is, dat in de regio Breda dat nieuwe drugstrends in beeld brengt en aanpakt. Naar aanleiding hiervan is een voorlichtingsfilm voor gebruikers gemaakt over de risico’s van injecteren. In de film, die op het NK TouTube kanaal is geplaatst, komt onder andere ex-cliënte Keja aan het woord: “De mensen die speed spuiten zijn zich echt niet bewust van de risico’s. Ook ik was me daar destijds niet bewust van. Anderen deden het ook, dus ik dacht dat het dan wel mee zou vallen.” Om meer gebruikers te waarschuwen zullen onze preventiewerkers de film onder de aandacht brengen van de groep gebruikers die speed injecteren.

Links:

NK YouTube kanaal

Bericht website BN de Stem

Bericht website Omroep Brabant

Zorg van de Zaak en Novadic-Kentron praten over toekomst

PERSBERICHT 

Bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn voornemens om elkaar op strategisch en operationeel niveau te versterken en onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden. Beide organisaties verwachten dat de samenwerking bijdraagt aan een solide fundament van waaruit uitdagingen binnen het voortdurend veranderende zorglandschap in de toekomst kunnen worden aangegaan.  

Novadic-Kentron is een verslavingszorginstelling die haar deskundigheid inzet voor een gezondere, veiligere en socialere leefwereld. Daarin staat samenwerking centraal, zowel intern als extern. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat en ziet de eventuele samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten, alsook aan de professionele trots en ambitie van de individuele medewerker.

Geïntegreerd aanbod

Angeline van Dijk, algemeen directeur Zorg van de Zaak: “Wij zijn blij met een eventueel samenwerkingsverband met NK. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons beide nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en specifiek verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak comorbide psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als zijn of haar sociale omgeving.”

Investeren in kwaliteit

Walther Tibosch, bestuurder NK: “NK heeft een moeilijke tijd achter de rug en is door stevige ingrepen steeds beter in staat om onze uitstekende verslavingszorg op een kosteneffectieve manier aan te bieden. De situatie was kritisch, maar onze toekomst is kansrijk en we gaan nu voor investeren in een verdere ontwikkeling van onze kwaliteit”.

Nader onderzoek en overleg stakeholders

De komende maanden zal nader worden onderzocht op welke manier een mogelijk partnership kan worden vormgegeven. Dit is echter mede afhankelijk van een positieve houding van banken en verzekeraars. Verder is de beoogde overeenkomst ook onder voorbehoud van goedkeuring door ondermeer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen. Partijen streven ernaar de samenwerking per medio 2017 te bekrachtigen. 

Over NK

NK is de grootste verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en aanwezig in vrijwel alle gemeenten: bij de zorgklant thuis, in de wijk en indien nodig in de kliniek. De ruim 900 medewerkers en vrijwilligers/ervaringswerkers ondersteunen zo’n 8.500 cliënten per jaar bij hun herstel. NK werkt aan een gezonder, socialer en veiliger Brabant via een breed en gedifferentieerd aanbod met focus op herstel.

Iedereen kan bij NK terecht: hoe licht of ernstig de problemen ook zijn. NK heeft een uitgebreid aanbod voor jongeren. Maar ook voor cliënten met een dubbele diagnose (combinatie met psychiatrische problematiek), een licht verstandelijke beperking of problemen met justitie heeft NK een sterk gespecialiseerd aanbod. 

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 3.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het daarbij behorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl.