Crisissituaties 

Heeft u of iemand anders acuut zorg nodig? Hieronder leest u wat u kunt doen

Binnen kantoortijden

Bent u al ingeschreven bij NK? Bel dan uw behandelaar of uw huisarts.

Buiten kantoortijden

NK levert geen crisis/spoedeisende zorg voor niet ingeschreven cliënten. Zorgverzekeraars hebben geen contracten met ons afgesloten om deze zorg te kunnen bieden.

NK levert ook geen crisiszorg buiten kantoortijd voor ingeschreven cliënten. In geval van een crisissituatie, kunt u het best met uw huisarts bellen, of met de huisarts die op dat moment dienst heeft. Als dat nodig is, zal de huisarts de crisisdienst van de GGZ inschakelen voor verdere hulp. Crisiszorg buiten kantoortijd wordt geleverd door de GGZ-instellingen of de PAAZ-afdelingen (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis).

NK neemt voor ingeschreven cliënten zo snel mogelijk (normaal gesproken de volgende werkdag) de zorg ambulant of klinisch over.