Datalek Eindhoven

Bij Novadic-Kentron in Eindhoven heeft zich een ernstig datalek voorgedaan. Dit incident heeft alle aandacht van bestuur, management en direct-betrokkenen. Onderstaand persbericht is hierover hedenmiddag verstuurd.

NB Update persbericht: ook met de laatste twee cliënten is gesproken.

Persbericht datalek Eindhoven

Gisterenavond werd ons duidelijk dat een lijst met gegevens van vijftien cliënten (voornaam, achternaam, geboortedatum, middel) op social media was geplaatst. Dit is een zeer ernstige situatie omdat privacygevoelige informatie van een aantal (ex-)cliënten nu openbaar zijn gemaakt. Onze eerste zorg gaat nu uit naar de betreffende cliënten, maar ook naar alle andere cliënten.

Direct na bekendwording zijn de volgende stappen gezet. De cliënten die op de lijst staan zijn direct persoonlijk geïnformeerd, we snappen hun boosheid volledig en hebben excuses aangeboden. Twee van hen hebben we tot op dit moment niet kunnen bereiken. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens direct geïnformeerd. Verder doen we aangifte bij de politie van diefstal en digitaal delen van persoonsgegevens.

Uiteraard is de volgende stap een gedegen onderzoek naar de oorzaak van dit datalek. Het heeft onze hoogste prioriteit om hieromtrent duidelijk te krijgen en indien nodig protocollen en procedures aan te passen.

x-x-x Einde bericht x-x-x

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met perswoordvoerder Leon de Leijer, 06-10804215 of leon.de.leijer@novadic-kentron.nl