Clean Connections maakt verslaving bespreekbaar

In Nederland worstelt één op de tien mensen met een verslaving. Toch blijft het een moeilijk bespreekbaar onderwerp, waardoor de drempel hoog blijft om hulp te zoeken. Samen met kunstenaarscollectief Coup Cura zijn we daarom project “MIST” gestart. Door middel van spoken words, virtual reality, theaterworkshops, beeldende kunst en een documentaire trekken we samen Brabant in. Onze missie? Kwetsbaarheid bespreekbaar maken en stigma’s rond verslaving tegengaan. De documentaire ‘Clean Connections’ is de eerste productie van een drieluik waarin de komende twee jaar het thema verslaving breed onder de aandacht wordt gebracht.

Delen van kwetsbaarheden

In de documentaire ontmoeten scholieren en studenten leeftijdgenoten die herstellend zijn van een verslaving. Door middel van kunst delen de jongeren hun kwetsbare momenten met elkaar. De één met een spoken word (het voordragen van een eigen tekst), de ander met behulp van illustraties. Op donderdag 8 juli ging de documentaire in première bij de openluchtbioscoop van Natlab in Eindhoven. Mensen uit de kunst- en theaterwereld, de wetenschap, de verslavings- en jeugdzorg, het openbaar ministerie en het onderwijs kwamen hier samen. Allen aangetrokken door het onderwerp: het bestrijden van de hardnekkige stigma’s rondom verslaving.

Première Clean Connections bij Natlab Eindhoven

Opening tot gesprek in de klas

De documentaire laat heel goed zien hoe we – vaak meer dan we vermoeden – dingen met elkaar gemeen hebben. Het is een mooie opening voor een gesprek over verslaving, bijvoorbeeld in de klas. Met het complete lespakket (samengesteld door Coup Cura en NK Preventie) kan in de klas een belangrijke opening worden geboden om persoonlijke ervaringen te delen, elkaar minder snel te veroordelen en hulp te zoeken als dat nodig is. Mail voor meer informatie of om een afspraak te maken naar preventie@novadic-kentron.nl.

De volgende stappen

In het najaar bezoekt project MIST bedrijven om ook daar workshops te geven, dit keer aan de hand van virtual reality. Uiteindelijk dragen de resultaten van alle activiteiten bij aan de ontwikkeling van een theatervoorstelling waarmee we verslavingsproblemen bespreekbaar maken. NK werkte al eerder samen met Coup Cura aan een theatervoorstelling met als doel destigmatisering. Lees hier meer over HUNKER en hier meer over Coup Cura.