Happy Hours voor Happy Ouders: educatieve en informatieve “kroegentocht” voor ouders

Sinds 2010 organiseren onze preventiewerkers in Breda bijzondere voorlichtingsavonden onder de naam Happy Hours voor Happy Ouders. Voor deze avonden, die inmiddels plaatsvinden in cafés in meerdere steden in Brabant, worden ouders uitgenodigd van jongeren die al uitgaan of op het punt staan te gaan stappen. Concrete aanleiding waren destijds de Happy Hours van sommige horecagelegenheden op vrijdagmiddag, oftewel de vrijdagmiddagborrel voor scholieren. Aansluitend aan school hadden scholieren de gelegenheid zich voor half geld te goed te doen aan alcohol. Inmiddels zijn die borrels gelukkig overal afgeschaft en is de leeftijd voor alcohol drinken wettelijk verhoogd naar 18 jaar. Echter, het thema alcohol en jongeren blijft actueel, zeker voor ouders van uitgaande kinderen. Lees meer over deze bijzondere kroegentocht (plus tips voor ouders die zelf kinderen van deze leeftijd hebben!).

Indrinken en vechtpartijen

Tijdens de succesvolle en drukbezochte kroegentochten informeren onze preventiewerkers, samen met de horeca (portiers), gemeenten en politie, ouders over alcoholgebruik tijdens het uitgaan. Ook gaan ouders met deskundigen en elkaar in gesprek. Acteurs van Helder Theater uit Eindhoven spelen tijdens deze avonden een speciale voorstelling. Centraal staat wat ouders en horeca doen en kunnen doen om problemen door alcohol te voorkomen. Want hoewel de scholierenborrel inmiddels is afgeschaft en de minimumleeftijd is verhoogd, komen er nog steeds jongeren met een alcoholcoma terecht in het ziekenhuis, wordt er nog stevig ingedronken, is alcohol niet zelden oorzaak van vechtpartijen, enzovoorts…

Afspraken maken helpt!

Xandra Laplante is met haar collega Julia Gavrilenko de “geestelijk moeder” van de stapavonden voor ouders. Zij is blij met het grote succes van Happy Hours voor Happy Ouders. Xandra: “Inmiddels worden deze avonden ook – soms onder een andere naam – in veel andere steden georganiseerd. In West- en Midden-Brabant bijvoorbeeld in Roosendaal, Dongen, Tilburg, Oisterwijk en Oosterhout. In Breda hebben de afgelopen vijf jaar ruim duizend ouders deelgenomen! Wij geven hen in ieder geval het advies mee om duidelijke afspraken te maken met hun kind. Veel ouders denken zelf nog gemakkelijk over alcohol, zijn onbekend met of onderschatten de risico‚’s van drinken op jonge leeftijd en zien het belang niet van afspraken maken. Of ze denken dat dat toch niet helpt. Maar uit onderzoek blijkt dat ouders wel degelijk invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind en dat duidelijke afspraken helpen om problemen te voorkomen.”

Duidelijk en interessant

Alle ouders die deelnemen, ontvangen na afloop een evaluatieformulier. Daaruit blijkt dat ouders de avonden zeer waarderen. Xandra: “De ouders vinden de avonden duidelijk, interessant en zinvol, en velen geven bovendien aan dat ze het ook gezellig vinden. Ook is er veel waardering voor Helder Theater.”

Geschrokken

We spreken twee moeders die onlangs in Oosterhout hebben deelgenomen. Marlies* is moeder van een zoon van 17 jaar die al uit gaat. Marlies: “Er waren twee belangrijke redenen om te gaan. In de eerste plaats omdat we al een tijdje afwegen wat we wel en niet goed vinden. We hebben het daar wel eens met vrienden en familie over, maar we waren benieuwd hoe deskundigen en andere ouders daarover denken. En we kenden het Oosterhoutse uitgaancircuit niet, dus was dit een mooie kans om een kijkje te nemen. De avond heeft mij positief verrast. We hebben veel informatie gekregen. Zo wist ik bijvoorbeeld niets van de schade door alcohol aan de hersenen, daar ben ik nogal van geschrokken. En het was goed te horen dat ouders wel degelijk invloed hebben. Wat me van de tips is bijgebleven, is dat we duidelijke grenzen moeten afspreken en niet moeten volstaan met ‘niet te veel‚’. En ook dat we er vooral over moeten blijven praten met onze oudste. Ik wil dan ook de organisatoren geweldig bedanken.”

In gesprek blijven

Ook moeder Anita* is tevreden over de avond. Anita‚’s dochter is pas 15 jaar, dus nog te jong om al te gaan stappen. Anita kent het Oosterhoutse uitgaanscentrum goed, maar was wel benieuwd hoe daar het beleid en de regels rondom alcohol zijn. Ze maakt zich ook veel zorgen over thuis indrinken. Anita: “Ik vond het een heel zinvolle avond. Ik heb veel informatie gekregen die ik niet wist, dat heeft mij toch aan het denken gezet. Terugkijkend naar mijn eigen jeugd dacht ik wat licht over alcohol. En ook dacht ik dat je alles wel kunt verbieden, maar dat dat geen zin heeft. Dat is veranderd nu ik meer weet over de risico‚’s. Ik ben van plan duidelijke afspraken te maken en goed in de gaten te houden hoe mijn dochter met alcohol omgaat. Ik heb met mijn dochter al gesproken over deze avond en zal zeker met haar in gesprek blijven over alcohol, bijvoorbeeld ook rond carnaval. Eigenlijk zouden alle ouders van opgroeiende kinderen mee moeten doen aan zo‚’n avond.” Aan het eind van ons gesprek heeft Anita nog een oproep aan de gemeente: “Organiseer ook iets voor de jeugd van 14, 15 jaar. Daar is niks voor, buiten de school en een sportclub.”

Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Preventie!

* De namen van de ouders zijn gefingeerd.