Herstelondersteunende zorg in 2016

Herstelondersteunende zorg is een van de belangrijkste pijlers van de visie van Novadic-Kentron. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt de cliënt zelf wat hij of zij wil bereiken, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van de hulpverlener. Hierbij is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis.

Van cliënt naar ervaringswerker naar ervaringsdeskundige

Alle cliënten die bij NK in behandeling zijn – maar ook mensen die nog twijfelen over aanmelding – kunnen meedoen aan een van de ervaringsgroepen binnen NK om met anderen te delen wat zij meemaken.

Cliënten die hun ervaringen willen inzetten om anderen te helpen, kunnen deelnemen aan een coachingsgroep om ervaringswerker te worden. In de coachingsgroep leren ze om hun eigen individuele ervaringen om te zetten in vaardigheden om cliënten met soortgelijke, maar unieke verhalen te ondersteunen bij hún herstel. Ook leren ze daar de valkuilen te vermijden die elke ervaringswerker tegenkomt: bijvoorbeeld de neiging om alles op te lossen voor een cliënt, in plaats van deze te stimuleren zelf de regie te nemen.

Wie voldoende vaardigheden ontwikkeld heeft, kan benaderd worden om ervaringswerker te worden. Ervaringswerkers kunnen andere cliënten helpen bij Samen Herstellen (ondersteuning van cliënten voor, tijdens en na behandeling) of Samen Starten (zie hieronder), vrijwilliger worden bij de Cliëntenraad of op een afdeling van NK, of zelf een ervaringsgroep gaan leiden.

Wie als ervaringswerker van het ondersteunen van cliënten zijn of haar werk wil maken, kan in een later stadium in aanmerking komen voor een stage- of werk/opleidingsplek bij NK. Een ervaringswerker die een relevante mbo- of hbo-opleiding heeft gevolgd, noemen we ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige kan (betaald) binnen NK of een andere zorginstelling gaan werken. Ook de coachingsgroepen worden geleid door een ervaringsdeskundige.

Samen Starten

In 2016 zijn we begonnen met het project Samen Starten. De ervaringswerkers en -deskundigen van Samen Starten helpen (potentiële) cliënten die nog niet ingeschreven kunnen of willen worden. Bij de inschrijving moet aan een aantal eisen worden voldaan, omdat de behandeling anders niet door de zorgverzekeraar betaald wordt. Er moet een verwijsbrief van de huisarts zijn die bovendien de juiste inhoud moet bevatten, cliënten moeten een zorgverzekering hebben én een BSN-nummer. Niet alle cliënten zijn in staat om dit zelfstandig te regelen. Samen Starten helpt hen daarbij. Ook zijn er cliënten die nog twijfelen over hun aanmelding. Zij hebben wel een hulpvraag, maar de drempel naar hulpverlening is nog te hoog. Via Samen Starten vinden zij een luisterend oor, en kunnen ze worden doorverwezen naar een van onze ervaringsgroepen. Via die ervaringsgroepen komt het dan toch vaak tot een aanmelding.

Markieza wint Movisie participatieprijs

Markieza, de academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid uit Eindhoven, heeft in 2016 de Movisie participatieprijs gewonnen. Het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein wil met deze prijs initiatieven bekronen die de participatie van kwetsbare groepen bevorderen. Markieza wint de prijs onder meer omdat het bruggen bouwt tussen hulpvrager en instellingen en omdat de jury Markieza een voorbeeld acht van de ontwikkeling, positionering en de kracht van ervaringsdeskundigheid. De prijs, die onder meer bestond uit een geldbedrag van € 2.500, werd in april uitgereikt. NK werkt intensief samen met Markieza, denkt actief mee over het doorontwikkelen van opleidingsmogelijkheden en levert daarvoor docenten.

Start Nex2Next in Den Bosch

NK heeft medio 2016 een trekkende rol vervuld bij de totstandkoming van Nex2next, een nieuw samenwerkingsverband in de regio Noordoost Brabant, dat is gefinancierd door de gemeente Den Bosch en regiogemeenten, samen met zorgverzekeraar VGZ. Hierbij hebben acht organisaties (NK, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, Herstelgroep Nederland, Avans Hogeschool, Weener XL groep, Ismes huis, Stichting Door en Voor en Markieza) de handen ineen geslagen om kwetsbare mensen in de wijk te ondersteunen via een leer-werkexperiment. Ervaringswerkers gaan samen met studenten van Avans werkprojecten in de wijk starten om de leefbaarheid ter plekke te verbeteren, samen met de bewoners.

Cliënten werken mee aan kunstproject Den Bosch

Bij herstelondersteuning is het belangrijk dat de cliënt regie krijgt over de eigen hersteldoelen, zodat hij of zij weer volop deel kan nemen aan de maatschappij (werken, wonen en zingeving). Het Bossche kunstproject De Bosch Parade dat medio juni plaatsvond, was een uitgelezen kans voor cliënten om in sociale samenhang mee te doen en betrokken te blijven of worden bij de maatschappij. Tijdens de Bosch Parade trekt een stoet van kunstzinnige creaties door de Bossche wateren. Vijf cliënten van NK deden mee aan dit project, en werkten samen met andere kwetsbare mensen en met de kunstenaar aan de creatie Verstekelingen. Deze creatie was gebaseerd op het schilderij de Zondvloed van Jeroen Bosch, waarop te zien is dat de Ark van Noach op de berg Ararat gestrand is. Het opnieuw samenwerken in een team kan van groot belang zijn bij arbeidsintegratie en herstel: er wordt een beroep gedaan op essentiële vaardigheden, zoals communiceren, op tijd komen, afspraken maken en planmatig werken. Verstekelingen was het eerste project dat past binnen het leer- en werkprogramma Herstel en Ervaringsdeskundigheid Den Bosch.

Cijfers 

Samen herstellen

Regio Aantal deelnemers
Roosendaal/Breda 226
Tilburg 165
Den Bosch/Oss 223
Eindhoven/Helmond 230

Samen starten

Actie Aantal
Aantal benaderde cliënten totaal 480
Doorgestuurd naar Samen herstellen 130
Na eenvoudige aanwijzingen alsnog ingeschreven 240
Na intensieve ondersteuning alsnog ingeschreven 70

Deelnemers ervaringsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Roosendaal 10
Breda 10
Tilburg 15
Den Bosch 14
Eindhoven 10

Deelnemers coachingsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Breda 10
Tilburg 8
Den Bosch 23
Eindhoven 13

Aantal ervaringswerkers

Regio Aantal medewerkers
Breda 5
Tilburg 4
Den Bosch 7
Eindhoven 7