Home > Hulp en advies > Afspraken wijzigen

Afspraken wijzigen

Het is heel belangrijk dat u op uw afspraken verschijnt. De afspraken zijn noodzakelijk voor het slagen van de behandeling. Ook wordt aan het begin van de behandeling een behandelovereenkomst met u afgesloten. Onderdeel van die overeenkomst is dat u zich zult inzetten tijdens de behandeling.

Als u onverwachts niet op uw afspraak kunt komen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u onverwachts toch niet op een afspraak kunt verschijnen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Verantwoordelijk Behandelaar of uw contactpersoon voor de intake.

Gevolgen wegblijven van een afspraak

Als u een afspraak niet nakomt en u zegt niet op tijd af (op tijd is minstens 24 uur van tevoren), dan kan uw behandelaar u hiervoor een rekening sturen.

Als u niets laat weten en niet op een afspraak verschijnt, zullen we altijd ons best doen om erachter te komen wat er mis is gegaan. Was er misschien een misverstand? Verkeerde u in een crisis of waren er andere omstandigheden waardoor u ons niet kon bereiken? Bent u niet meer zo gemotiveerd om te komen? Zijn er andere problemen?

Herhaaldelijk wegblijven van een afspraak

Als u herhaaldelijk zonder bericht wegblijft van een afspraak, dan kan de behandeling worden stopgezet. U wordt hier altijd telefonisch – of als dat niet lukt schriftelijk – van op de hoogte gebracht. We gaan er dan van uit dat u niet meer bij ons behandeld wilt worden. U kunt zich later altijd opnieuw bij ons aanmelden als dat nodig is.

Zie ook:

Contact