Home > Hulp en advies > Basis GGZ (korte behandeling)

Basis GGZ (korte behandeling)

Basis GGZ is gericht op kortdurende, ambulante hulpverlening (ambulant wil zeggen dat u voor afspraken naar een locatie komt). Basis GGZ is zogenoemde “eerstelijns hulp”. We vinden het belangrijk om niet alleen goed contact te hebben met u, maar ook met uw sociale netwerk, verwijzers, preventiewerkers en de praktijkondersteuner huisartsenzorg voor de GGZ (POH GGZ).

De doelgroep van de Basis GGZ zijn cliënten met relatief lichte problemen op het gebied van middelengebruik, gokken, gamen of seksverslaving. Er zijn mogelijk al lichte verslavingsproblemen, maar soms is er alleen sprake van problematisch middelengebruik. Zelfredzaamheid en motivatie zijn belangrijke voorwaarden. De behandeling is gericht op direct resultaat en bestaat uit gesprekken, in combinatie met online behandeling.

Doel van de Basis GGZ

Een behandeling in de Basis GGZ is gericht op direct resultaat, bijvoorbeeld: gecontroleerd alcohol drinken, herpakken van zelfcontrole of abstinentie (stoppen met gebruiken).

Waar en hoe lang?

Er zijn vier trajecten mogelijk, met een maximale doorlooptijd van een half jaar, waarin tussen de vier en acht sessies plaatsvinden: een kort traject, middellang traject, intensief traject en chronisch traject (dit laatste traject is gericht op stabilisatie bij chronische problemen met middelen). Meestal komt u naar een van de locaties van Novadic-Kentron voor een behandeling, maar in sommige gevallen kunt u terecht bij een medewerker van de BasisGGZ die werkzaam is in een huisartsenpraktijk.

Wie geven de behandeling?

Novadic-Kentron beschikt over meerdere medewerkers die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Medewerkers van de Basis GGZ zijn hbo-geschoolde verpleegkundigen of social workers. Ze zijn deskundig in het geven van psycho-educatie, terugvalpreventie, CRA-behandeling, cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en online behandeling. Alle medewerkers van de BasisGGZ kunnen ook online behandeling bieden (via de online omgeving van MindDistrict). De talen waarin we behandelen zijn Nederlands of indien gewenst Engels.

Aanmelding en dan?

Wilt u zich aanmelden? Dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Basis GGZ. Heeft u of uw huisarts al een verwijsbrief naar ons gestuurd? Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken.

Na uw aanmelding, volgt een intake door de regiebehandelaar en de verantwoordelijk behandelaar. De regiebehandelaar evalueert ook samen met u de behandeling.