Basis GGZ (korte behandeling)

Basis GGZ is een korte behandeling voor je problemen met drugs, alcohol, medicijnen, gokken, gamen of seksverslaving. Voor afspraken kom je naar een locatie (ambulante behandeling). Je wordt dus niet opgenomen. Basis GGZ wordt ook wel ‘eerstelijns hulp’ genoemd.

Basis GGZ is bedoeld voor mensen die wel al problemen hebben of al verslaafd zijn, maar die het leven nog wel op de rit hebben. Bijvoorbeeld: je hebt ruzie met je partner omdat je veel drinkt. Ook op het werk merk je dat je vaker fouten maakt. Maar je problemen zijn nog niet helemaal uit de hand gelopen en je kunt voor jezelf zorgen.

Je kunt een behandeling in de Basis GGZ krijgen als je graag je problemen aan wilt pakken (motivatie) én er ook zelf mee aan de slag kunt (zelfredzaamheid).

Doel van Basis GGZ

Een behandeling in de Basis GGZ is gericht op direct resultaat, bijvoorbeeld: gecontroleerd alcohol drinken, herpakken van zelfcontrole of abstinentie (stoppen met gebruiken).

Hoe, waar en hoe lang?

Basis GGZ bestaat uit gesprekken, in combinatie met online behandeling. De behandeling duurt maximaal een half jaar. In deze periode krijg je vier tot acht gesprekken.

Er zijn vier trajecten mogelijk: een kort traject, middellang traject, intensief traject en chronisch traject (dit laatste traject is gericht op stabilisatie bij chronische problemen met middelen).

Voor de gesprekken kom je meestal naar een van de locaties van Novadic-Kentron. In sommige gevallen kun je terecht bij een medewerker van de Basis GGZ in een huisartsenpraktijk.

Tijdens de behandeling vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met jou, maar ook met jouw sociale netwerk en je zorgnetwerk. Bijvoorbeeld verwijzers, preventiewerkers en de praktijkondersteuner huisartsenzorg voor de GGZ (POH GGZ).

Wie geven de behandeling?

Novadic-Kentron heeft een aantal medewerkers die werken in de Basis GGZ. Medewerkers van de Basis GGZ zijn verpleegkundigen of social workers met een hbo-opleiding. Ze zijn deskundig in het geven van psycho-educatie, terugvalpreventie, CRA-behandeling, cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en online behandeling (via de online omgeving van Minddistrict). De talen waarin we behandelen, zijn Nederlands of Engels.

Aanmelding en dan?

Wil je je aanmelden? Dan heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor de Basis GGZ. Heb jij of jouw huisarts al een verwijsbrief naar ons gestuurd? Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken.

Na je aanmelding, volgt een intake door de regiebehandelaar en de verantwoordelijk behandelaar. De regiebehandelaar evalueert ook samen met jou de behandeling.