Begeleiding van chronisch verslaafden

Naarmate iemand meer en langer gebruikt, worden ook de problemen groter. In het uiterste geval wordt iemand chronisch verslaafd. Een chronisch verslaafde heeft meestal ook grote problemen op allerlei andere gebieden, zoals slechte gezondheid, schulden, dakloosheid, geen sociaal netwerk, enzovoorts.

Levenskwaliteit en maatschappelijke re-integratie

Doel bij chronisch verslaafden is vooral de levenskwaliteit verbeteren. Ook cliënten die hun verslaving onder controle hebben gekregen, hebben vaak begeleiding nodig om te kunnen re-integreren. Hiervoor werken we samen met andere zorginstellingen.

Woonvoorzieningen

Met alle grote gemeentes wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de gezondheid en het welzijn van de bewoners sterk toenemen, en dat de overlast die zij veroorzaken sterk vermindert.

Dag- en nachtopvang

In laagdrempelige voorzieningen, zoals de dag- en nachtopvang, bieden we onder meer maaltijden, een veilige en warme slaapplaats, gebruiksruimtes en medische begeleiding.

Medische heroïnebehandeling

Een bijzondere vorm van hulp is medische heroïnebehandeling. Chronisch verslaafde cliënten krijgen onder medisch toezicht een vaste hoeveelheid medische heroïne voorgeschreven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt de gezondheid beter.

Het verhaal van…