Home > Hulp en advies > Begeleiding van chronisch verslaafden

Begeleiding van chronisch verslaafden

Naarmate iemand meer en langer gebruikt, worden ook de problemen groter. In het uiterste geval wordt iemand chronisch verslaafd. Een chronisch verslaafde heeft meestal ook grote problemen op allerlei andere gebieden: slechte gezondheid, hoge schulden, geen werk, geen vrienden, geen contact meer met familie, eenzaamheid, verwaarlozing, (dreigende) dakloosheid, verstoord dag- en nachtritme, enzovoorts.

Levenskwaliteit en maatschappelijke re-integratie

Hoewel volledig stoppen met middelengebruik vaak geen haalbaar doel meer is, kunnen we wel de levenskwaliteit aanzienlijk verhogen. Ook cliënten die hun verslaving wél onder controle hebben gekregen, hebben vaak begeleiding op verschillende levensgebieden nodig om volledig te kunnen re-integreren.

Hulp bij arbeid, wonen en financiën

Vaak leiden verslavingsproblemen tot problemen op het gebied van werken, wonen en financiën. Wij werken samen met andere zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in deze problemen. Zodat u weer zelfstandig leert functioneren.

Zorgboerderijen

Novadic-Kentron kan u doorverwijzen naar een van de vele zorgboerderijen onder de naam NovaFarm-Grip, waar u als hulpboer kunt werken om uw leven weer op de rit te krijgen. Het is nu eens niet praten, maar doen!

Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang is er niet alleen voor mensen met een verslaving, maar voor álle sociaal kwetsbare personen. De Maatschappelijke Opvang biedt opvang en begeleiding aan volwassenen en/of gezinnen die om uiteenlopende redenen dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Novadic-Kentron werkt intensief samen met instellingen voor Maatschappelijke Opvang in Brabant.

Woonvoorzieningen

Met alle grote gemeentes wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de gezondheid en het welzijn van de bewoners sterk toenemen, en dat de overlast die zij veroorzaken sterk vermindert.

Dag- en nachtopvang

In laagdrempelige voorzieningen, zoals de dag- en nachtopvang, bieden we onder meer maaltijden, een veilige en warme slaapplaats, gebruiksruimtes en medische begeleiding.

Medische heroïnebehandeling

Een bijzondere vorm van hulp is medische heroïnebehandeling. Chronisch verslaafde cliënten krijgen onder medisch toezicht een vaste hoeveelheid medische heroïne voorgeschreven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt de gezondheid beter.

Het verhaal van…