Home > Hulp en advies > Behandeling bij je thuis (FACT)

Behandeling bij je thuis (FACT)

Hebt u al langere tijd een verslavingsprobleem en/of psychische klachten? En zorgt dat voor problemen met het op orde houden van uw huis, met werk, met familie, vrienden of de buren? Dan is het FACT-team er voor u. De FACT-teams vindt u in elke regio in Brabant. Er zijn FACT-teams in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Een FACT-team bestaat uit verschillende hulpverleners van Novadic-Kentron en vaak medewerkers van de GGZ-instelling in genoemde gemeenten. De FACT-teams helpen u bij uw herstel.

Wanneer FACT?

Al doet u nog zo hard uw best, u hebt het idee het u niet gaat lukken om uw problemen de baas te worden. Daarin staat u niet alleen. Er zijn meer mensen die daarmee worstelen. U hebt steun en begeleiding nodig om uw leven weer op de rails te krijgen en weer volledig mee te doen en erbij te horen. Eén van onze FACT-teams kan u daarbij helpen.

Het FACT-team levert maatwerk

We passen onze hulp aan uw doelen, wat u graag wilt bereiken. Problemen waarbij wij u kunnen helpen zijn:

 • uw behandeling en begeleiding;
 • uw dagbesteding en werk;
 • wonen en het familieleven;
 • het meedoen in de maatschappij;
 • sociale en intieme relaties;
 • andere door u ingebrachte doelen of wensen.

Wat mag u van het FACT-team verwachten?

U hebt uw eigen aanspreekpunt binnen het FACT-team. Deze medewerker coördineert alles rondom uw behandeling. De behandeling en begeleiding zelf gebeurt door alle teamleden, afhankelijk van uw hulpvraag. U maakt afspraken over de doelen voor de komende periode, wat u wilt bereiken? We gaan uit van uw sterke kanten. Het doel is dat u uw leven weer onder controle krijgt.

Wie werken er in het FACT-team?

In een FACT-team werken verschillende medewerkers van Novadic-Kentron en vaak medewerkers van de GGZ samen. De volgende hulpverleners kunnen deel uit maken van een FACT-team:

 • psychiater;
 • psycholoog;
 • casemanagers;
 • ervaringsdeskundigen;
 • methadonverpleegkundige / SPV;
 • IPS-Trajectbegeleider (Individual Placement and Support).

Deze hulpverleners gaan samen met u aan de slag met uw hulpvragen. Belangrijke mensen in uw omgeving worden ook betrokken bij de behandeling. Alles is gericht op uw herstel.

Hoe kom ik in contact met het FACT-team bij u in de buurt?

In overleg met uw huidige behandelaar en/of in overleg met uw huisarts kunt u verwezen worden naar één van onze FACT-teams in de regio waar u woont.