Home > Hulp en advies > Behandeling bij je thuis (FACT)

Behandeling bij u thuis (FACT)

Het FACT-team kan u helpen als u:

  • al langere tijd een verslavingsprobleem en/of psychische klachten heeft, en
  • daarnaast veel andere problemen, bijvoorbeeld met het op orde houden van uw huis, met werk, met familie, vrienden of de buren.

Er zijn FACT-teams in veel plaatsen in Brabant. Een FACT-team bestaat uit verschillende hulpverleners van Novadic-Kentron en vaak medewerkers van de GGZ.

Het FACT-team levert maatwerk

We passen onze hulp aan uw doelen, wat u graag wilt bereiken. Problemen waarbij wij u kunnen helpen zijn:

  • uw behandeling en begeleiding;
  • uw dagbesteding en werk;
  • wonen en het familieleven;
  • meedoen in de maatschappij;
  • sociale en intieme relaties;
  • andere door u ingebrachte doelen of wensen.

Wat doet het FACT-team voor u?

U heeft één aanspreekpunt binnen het FACT-team, maar ook andere teamleden kunnen u helpen met uw problemen. U maakt afspraken over uw doelen en wij helpen u om die te bereiken. We gaan uit van uw sterke kanten. Het doel is dat u uw leven weer onder controle krijgt. Belangrijke mensen in uw omgeving worden ook betrokken bij de behandeling. Alles is gericht op uw herstel.

Hoe kom ik in contact met het FACT-team bij u in de buurt?

In overleg met uw huidige behandelaar en/of in overleg met uw huisarts kunt u verwezen worden naar één van onze FACT-teams in de regio waar u woont.