Bemoeizorg regio Breda

In het team Bemoeizorg voor de regio Breda werken zeer ervaren professionals van Novadic-Kentron, Instituut Maatschappelijk Werk (IMW), GGz Breburg en Amarant. Ook zitten in het team een teamleider en een psychiater.

Naast bemoeizorg heeft het team ook als taak om de onderzoeken voor de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) uit te voeren.

Iemand aanmelden voor Bemoeizorg regio Breda

Bemoeizorg krijgt aanmeldingen van politie, wooncorporaties en  hulpverleningsinstellingen. Maar ook familieleden, buren, gemeente en verwijzers zoals huisartsen  kunnen ons op het spoor zetten van mensen die in de problemen zijn geraakt.

Aanmelden kan via het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.