Home > Hulp en advies > Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik (voorheen ‘leefstijltraining’)

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik (CGT Middelen) helpt u om uw alcoholgebruik, middelengebruik of gokgedrag te veranderen. GGT Middelen kan individueel of in groepen gegeven worden en kort of lang zijn.

Hieronder ziet u hoeveel gesprekken of bijeenkomsten bij de verschillende vormen van CGT Middelen horen.

Kort Lang
Individueel Vijf gesprekken Dertien gesprekken
Groep Zeven bijeenkomsten Dertien bijeenkomsten

Een individueel gesprek duurt 45 minuten. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur.

In de korte behandelingen gaan we in op de basisvaardigheden waarmee u uw middelengebruik kunt veranderen, bijvoorbeeld het maken van een goed en haalbaar plan. In de lange behandelingen kunt u daarnaast met extra vaardigheden oefenen, bijvoorbeeld problemen oplossen. Samen met u bekijken we welke behandeling u het beste kan helpen.

Doel van CGT Middelen

De behandeling is gericht op het doorbreken van het automatische gedrag, het vergroten van de zelfcontrole en het zoeken naar nieuwe beloningen en het voorkomen van terugval in uw oude gedrag. Zo kunt u in het vervolg anders omgaan met situaties waarin u gewend was om te gebruiken of te gokken.

Inhoud

Eerst gaat u uw gebruik inventariseren. Op die manier maakt u voor uzelf de balans op. U bepaalt vervolgens zelf welke stappen u neemt in het veranderen van uw gebruik. Bij CGT Middelen helpen we u om uw doelen op de beste manier te bereiken.

Andere belangrijke onderwerpen:

 • zelfcontrolemaatregelen, zoals:
  • verveling vermijden;
  • risicosituaties vermijden (bijvoorbeeld niet naar het café gaan);
  • alternatief gedrag aanleren, bijvoorbeeld sporten;
  • uzelf belonen bij vooruitgang;
 • omgaan met trek/zucht/risicosituaties en het nemen van noodmaatregelen;
 • weigeren van middelen.

Wat verwachten we van u?

 • Het is belangrijk dat u uw gebruik wilt veranderen. Maar u hoeft nog niet te weten hoe. Ook als u al gestopt bent met middelengebruik, kan de behandeling u helpen gestopt te blijven.
 • U maakt afspraken voor de gesprekken in overleg met de behandelaar. Als u onverwachts niet op een afspraak kunt komen, verzoeken wij u om tijdig af te bellen.
 • Als u CGT Middelen in een groep volgt, verwachten we dat u nuchter op de bijeenkomsten verschijnt. Ook is het van belang dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent en actief deelneemt.
 • Naast de gesprekken of bijeenkomsten vragen we u om dagelijks even tijd in te ruimen om opdrachten uit het werkboek te maken en nieuw gedrag in de praktijk te oefenen, bijvoorbeeld het weigeren van middelen.

Meer weten?

Neem contact met op ons!