Home > Hulp en advies > Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik (voorheen ‘leefstijltraining’)

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik (CGT Middelen) helpt u om uw alcoholgebruik, middelengebruik of gokgedrag te veranderen. U leert automatisch gedrag te doorbreken, zelfcontrole te vergroten, nieuwe beloningen vinden en terugval voorkomen.

GGT Middelen kan individueel of in groepen gegeven worden en kort of lang duren. In de korte behandelingen gaan we in op de basisvaardigheden waarmee u uw middelengebruik kunt veranderen, bijvoorbeeld het maken van een goed en haalbaar plan. In de lange behandelingen kunt u daarnaast met extra vaardigheden oefenen, bijvoorbeeld problemen oplossen. Samen met u bekijken we welke behandeling u het beste kan helpen.

Inhoud

Eerst gaat u uw gebruik inventariseren. U bepaalt vervolgens zelf welke stappen u neemt in het veranderen van uw gebruik. Bij CGT Middelen helpen we u om uw doelen op de beste manier te bereiken. U leert zelfcontrolemaatrgelen, zoals verveling en risicosituaties vermijden, en uzelf belonen bij vooruitgang. U leert omgaan met trek/zucht en u heert hoe u middelen kunt weigeren.

Wat verwachten we van u?

  • Het is belangrijk dat u uw gebruik wilt veranderen. Maar u hoeft nog niet te weten hoe. Ook als u al gestopt bent met middelengebruik, kan de behandeling u helpen dit vol te houden tot het uw nieuwe leefstijl is.
  • Als u onverwachts niet op een afspraak kunt komen, verzoeken wij u om tijdig af te bellen.
  • Als u CGT Middelen in een groep volgt, verwachten we dat u nuchter op de bijeenkomsten verschijnt. Ook is het van belang dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent en actief deelneemt.
  • U plant tijd in om opdrachten uit het werkboek te maken en nieuw gedrag in de praktijk te oefenen.

Meer weten?

Neem contact met op ons!