Home > Hulp en advies > Dag- en nachtopvang

Dag- en nachtopvang

Opvang en begeleiding is er voor chronisch verslaafden voor wie stoppen niet of nog niet haalbaar is. Deze mensen hebben vaak problemen op vele gebieden in hun leven (wonen, werk, financiën, relaties) en kunnen slecht voor zichzelf zorgen, bijvoorbeeld dak- en thuislozen. In laagdrempelige voorzieningen, zoals dag- en nachtopvang, bieden we hen onder meer de volgende zorg:

  • basisfaciliteiten: overnachting, kleding en voedsel en mogelijkheden voor persoonlijke verzorging;
  • een plek om veilig harddrugs te kunnen gebruiken (gebruiksruimte) en gratis attributen (spuiten, folie, steriel water);
  • geneeskundige behandeling door artsen en verpleegkundigen en/of behandeling met methadon of heroïne onder medisch toezicht;
  • toegang tot hulpverlening;
  • dagbesteding en recreatie;
  • hulp bij schulden en andere financiële problemen;
  • zo mogelijk woonbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

> Bekijk hier alle adressen

Doel van deze zorg is voorkomen dat een chronisch verslaafde afglijdt in een toestand van verloedering (stoppen is geen haalbaar doel). Ook wordt met dit aanbod een bijdrage geleverd aan de bestrijding van maatschappelijke overlast en wordt zicht gehouden op de doelgroep. Hierdoor kunnen we gemeentes adviseren over beleid met betrekking tot de opvang en begeleiding van chronisch verslaafden.

Voor alle bezoekers van de dag- en nachtopvang wordt een zorgplan opgesteld en daarin staat wie de verantwoordelijk behandelaars zijn. Dak- en thuislozen kunnen zelf binnenlopen bij de opvang en gebruiksruimtes. Bemoeizorgers van Novadic-Kentron gaan ook actief op zoek naar ‘zorgwekkende zorgmijders’.