Home > Hulp en advies > Dag- en nachtopvang

Dag- en nachtopvang

In de dag- en nachtopvang bieden we chronisch verslaafden, vaak dak- en thuislozen, onder meer de volgende zorg:

  • basisfaciliteiten: overnachting, kleding en voedsel en mogelijkheden voor persoonlijke verzorging;
  • een plek om veilig harddrugs te kunnen gebruiken (gebruiksruimte) en gratis attributen (spuiten, folie, steriel water);
  • geneeskundige behandeling;
  • behandeling met methadon of heroïne onder medisch toezicht;
  • toegang tot hulpverlening;
  • dagbesteding en recreatie;
  • hulp bij schulden en andere financiële problemen;
  • zo mogelijk woonbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

> Bekijk hier alle adressen

Doel van deze zorg is voorkomen dat een chronisch verslaafde afglijdt in een toestand van verloedering. Ook wordt overlast verminderd en wordt zicht gehouden op de doelgroep.

Voor alle bezoekers van de dag- en nachtopvang wordt een zorgplan opgesteld. Dak- en thuislozen kunnen zelf binnenlopen bij de opvang en gebruiksruimtes. Bemoeizorgers van Novadic-Kentron gaan ook actief op zoek naar ‘zorgwekkende zorgmijders’.