Home > Hulp en advies > Familie en omgeving

Familie en omgeving

Een verslavingsprobleem heeft veel invloed op iemands leven, maar ook op het leven van mensen uit de omgeving. Novadic-Kentron vindt het belangrijk om aandacht voor deze naasten te hebben. Naasten zijn meestal partners, kinderen, ouders of andere familieleden, maar een naaste kan bijvoorbeeld ook een goede vriend zijn. Bent u cliënt bij NK, dan vragen we u ook naar uw naasten en of u wil dat naasten betrokken worden bij de intake en behandeling. In dat geval kunnen naasten deelnemen aan de behandelgesprekken.

Heeft u zelf geen problemen met genotmiddelen maar maakt u zich zorgen over uw partner, ouder, kind of vriend? Of heeft u zelf hulp nodig? Dan vindt u hier veel informatie. U kunt ook altijd per mail of telefoon contact met ons opnemen!

Ons aanbod voor familie en omgeving

We ondersteunen familie en omgeving op verschillende manieren:

Naast jou CRA Online module

In de online module helpen we u in de vaak moeilijke leefsituatie om beter voor u zelf te zorgen. Net als de CRA Familietraining is de online module gebaseerd op CRA. We leren u beter voor uzelf te zorgen aan de hand van vijf thema’s met oefeningen:

 1. Zorgen voor jezelf
 2. Grenzen stellen
 3. Plezier, vriendschap en steun
 4. Belang van eigen veiligheid
 5. Stoppen met beschermen

U wordt hierbij digitaal begeleid door een verslavingsconsulent van Novadic-Kentron. De module kan gemaakt worden vanaf uw telefoon, tablet of computer en op een moment dat u goed uitkomt. Lees hier meer over de online module en bekijk ook ons filmpje!

Naast jou Voorlichtingsbijeenkomsten voor familie, partners en vrienden

Als uw partner, vriend, ouder of kind wordt behandeld, heeft u misschien veel vragen over die behandeling. Daarom organiseren wij bijeenkomsten voor betrokkenen. Dit is een groepsbijeenkomst.

Naast jou CRA Familietraining

CRA (Community reinforcement approach) is een training waarin we op zoek gaan naar betere en positievere alternatieven. Bij de CRA Familietraining leert u:

 • de regie over uw leven vasthouden en verbeteren;
 • grenzen stellen en beter voor uzelf zorgen;
 • omgaan met uw boosheid, verdriet, angst, enzovoorts;
 • stoppen met ruzie maken en beter en prettiger communiceren;
 • de ander motiveren om in behandeling te gaan of te blijven.

CRAFT bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Bekijk hier meer over deze training!

Advies en voorlichting voor ouders

Ouders schrikken vaak als zij worden geconfronteerd met het “experimenteergedrag” van hun kind. Wilt u meer weten over alcohol en drugs of maakt u zich zorgen over het middelengebruik van uw experimenterend kind, dan kunnen het team Preventie en de afdeling Advies en Informatie u het volgende bieden.

 • telefonisch adviesgesprek;
 • individueel gesprek op afspraak;
 • ouder-kindgesprek;
 • informatieavond voor opvoeders;
 • Facebookgroepen voor ouders;
 • homeparty.

Lees meer over advies en voorlichting voor ouders!

Oudercursus

De oudercursus is bedoeld voor ouders en opvoeders van kinderen die (verslavings)problemen hebben door alcohol, drugs, gamen en/of gokken en die wonen in de regio Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom. In de oudercursus leer je heel veel over verslaving en de effecten ervan en krijg je nuttige adviezen om anders om te gaan met je kind. De volgende thema’s komen aan bod:

 • voorlichting over middelen, gevolgen en de functies van het gebruik;
 • effecten van het verslavingsgedrag binnen de opvoeding en de relaties in een gezin;
 • adviezen om moeilijke situaties beter te hanteren;
 • informatie over hulpverlening en behandeling.

Lees hier meer over de oudercursus

Kinderen van ouders met een verslavingsprobleem

Zijn jouw ouders verslaafd? We hebben een uitgebreid aanbod van ondersteuning- en praatgroepen, in samenwerking met andere ggz-instellingen in Noord-Brabant.

Familievertrouwenspersoon

Als u er met de instelling niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp luistert en geeft antwoord op vragen. Hij of zij informeert, adviseert, bemiddelt en ondersteunt, ook als u een klacht heeft. Deze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos.

Praktische informatie

Hier vindt u praktische informatie (zoals bezoektijden) die handig kan zijn als u iemand kent die hier is opgenomen.

Het verhaal van