De familievertrouwenspersoon

Ben jij partner, kind, ouder, broer, zus of vriend van iemand met verslavingsproblemen? Dan kun je steun en advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.

  • De fvp is onafhankelijk en is niet in dienst bij NK.
  • De fvp luistert naar jouw kant van het verhaal en geeft antwoord op vragen.
  • De fvp geeft informatie en advies.
  • Dit is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos.

Voor naasten van cliënten met een verplicht kader en cliënten die verblijven in de kliniek van NK in Vught is de ondersteuning uitgebreider.

De fvp en de Wet verplichte ggz

Vanaf 1 januari 2020 heeft de fvp een extra taak in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Naasten worden meer betrokken bij de zorg voor mensen met een verslaving en psychiatrische problemen. De fvp kan hen hierbij ondersteunen. Lees in deze brochure meer informatie voor naasten over de Wvggz

Contact met de fvp

De familievertrouwenspersoon bij NK is Chris de Haas.

c.dehaas@lsfvp.nl
06-53 24 29 20
werkdagen: maandag tot en met donderdag
bezoekadres: in overleg