De familievertrouwenspersoon

Familie en naasten in de verslavingszorg en psychiatrie

Heeft uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend psychiatrische of verslavingsproblemen? Dan betekent dat veel voor u. Ook uw leven verandert. Er zijn vragen en u maakt zich zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms weet u niet meer hoe het verder moet. Dan kunt u steun en advies krijgen van een onafhankelijke, externe deskundige: de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon (fvp) luistert naar uw kant van het verhaal. De fvp wijst u de weg en geeft antwoord op uw vragen over psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij of zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en helpt u zoeken naar oplossingen als u kritiek hebt op de hulpverlening. De fvp helpt u in het omgaan met de problemen en heeft ook een signalerende functie.

Per 1 januari 2020 worden de taken van de familievertrouwenspersonen uitgebreid. Zij krijgen dan wettelijk een extra taak in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Naasten zullen meer worden betrokken bij de zorg voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Met name bij belangrijke beslissingsmomenten in het proces van verplichte zorg: in de voorbereiding, uitvoering en afronding. De wet regelt bijvoorbeeld dat naasten zelf een melding voor verplichte zorg kunnen doen en dat ze betrokken zijn bij het opstellen van zorgplannen. Naasten krijgen hierdoor een belangrijke, maar vaak ingewikkelde en belastende rol. Daarom regelt de wet ook dat zij zich kunnen laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon.

Lees in deze brochure meer informatie voor naasten over de Wvggz

Wilt u persoonlijk contact met een familievertrouwenspersoon?

Dan kunt u bellen of mailen met de familievertrouwenspersoon, Chris de Haas.

c.dehaas@lsfvp.nl , 06-53 24 29 20
werkdagen van  maandag- donderdag, bezoekadres in overleg.

Vragen over de behandeling 

Wilt u informatie over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling, en kunt u deze niet krijgen bij de instelling? De familievertrouwenspersoon heeft ervaring in de zorgverlening en zoekt samen met u naar antwoorden op vragen.

Contact met de instelling

Een goede verhouding tussen cliënt, familie en hulpverleners is niet vanzelfsprekend. Soms kunt u als familielid of naaste het gevoel krijgen dat u uit het zicht bent verdwenen. De familievertrouwenspersoon helpt soms contact leggen en kan u begeleiden bij het gesprek.