De familievertrouwenspersoon

Ben jij partner, kind, ouder, broer, zus of vriend van iemand met verslavingsproblemen? En kom je er met ons niet uit? Dan kun je steun en advies krijgen van een onafhankelijke, externe deskundige: de familievertrouwenspersoon (fvp).

De fvp luistert naar jouw kant van het verhaal en geeft antwoord op vragen. Hij of zij informeert en adviseert. Deze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos. Voor familie van cliënten met een verplicht kader is de ondersteuning uitgebreider.

De fvp en de Wet verplichte ggz

Vanaf 1 januari 2020 heeft de fvp een extra taak in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Naasten zullen meer worden betrokken bij de zorg voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Hierbij kunnen ze zich laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon.

Lees in deze brochure meer informatie voor naasten over de Wvggz

Contact met de fvp

De familievertrouwenspersoon bij NK is Chris de Haas.

c.dehaas@lsfvp.nl , 06-53 24 29 20
werkdagen van  maandag- donderdag, bezoekadres in overleg