Home > Hulp en advies > Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Slechts een klein deel van mensen met een verslaving komt in aanraking met justitie. Maar als dit wel gebeurt, heeft dit veel impact op de maatschappij. Bij de Forensische verslavingszorg behandelen we verslaafden of gebruikers die met justitie in aanraking zijn gekomen (cliënten met justitiële titel). Deze behandeling wordt door de rechter opgelegd.

De behandeling richt zich op het opbouwen van een bestaan zonder nieuw delictgedrag en zonder problemen door verslaving of gebruik. Er is altijd een combinatie van zorg én toezicht. Ook het toezicht kan door Novadic-Kentron worden uitgevoerd, door onze gespecialiseerde verslavingsreclassering.

Alle expertises in huis

Een succesvolle behandeling van de verslaving leidt tot minder terugval in delictgedrag. NK heeft daarvoor alle benodigde expertises in huis (verslavingsartsen, GZ-psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, gespecialiseerde maatschappelijk werkers en medewerkers verslavingsreclassering).

Forensische verslavingszorg

Forensische verslavingszorg richt zich op:

 • het voorkomen en verminderen van terugval in het delictgedrag (delictrecidive) en
 • het bereiken of behouden van abstinentie (nuchter blijven).

Motivatie en/of stabilisatie kan ook een doel zijn. Cliënten worden aangemeld door de reclassering. De duur en de doelen van de behandeling  zijn afhankelijk van de behoeften van de cliënt en het vonnis. Voor sommige cliënten volgt een behandeling na een periode in de PI of een andere opname, anderen komen vanuit hun eigen leefomgeving. Zorg kan ambulant of klinisch zijn.

Forensisch ambulante zorg

Bij ambulante zorg komt de cliënt naar de locatie toe of worden huisbezoeken gepland. De voorwaarden die zijn gesteld door de rechter, zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De verantwoordelijk behandelaar gaat met de cliënt en alle betrokkenen aan de slag. De omgeving van de cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Dit kan een partner of ouder zijn, maar ook andere betrokken instanties.

Forensisch klinische zorg 

De Forensisch klinische zorg is de afdeling van de forensische zorg waar cliënten tot beveiligingsniveau 2 laag opgenomen kunnen worden. Dit kan een opname van zeven weken zijn voor detoxificatie (lichamelijk ontwennen), stabilisatie en eventueel diagnostiek, maar ook een langdurige behandeling tot ongeveer twaalf maanden.

Tijdens de opname worden  doelen opgesteld waaraan de cliënt gaat werken. Tijdens de opname wordt er gekeken naar alle levensgebieden, zoals wonen, werken, financiën en sociaal netwerk, met de nadruk op verslaving en delictgedrag. Zo wordt de cliënt zo goed mogelijk voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. Als een cliënt opgenomen wordt, volgt hij of zij een dagprogramma. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele doelen en hoe we hier het beste op aan kunnen sluiten. In overleg met de reclasseringswerker en de begeleiding van de afdeling, worden vrijheden/ verantwoordelijkheden opgebouwd tot zelfstandig verlof.

Behandelaanbod

Zowel klinisch als ambulant is er een breed aanbod:

 • inzet van verslavingsarts en/of psychiater;
 • psychodiagnostisch onderzoek;
 • delictketenanalyse;
 • cognitieve gedragstherapie;
 • schematherapie;
 • online behandelmodules zoals terugvalpreventie en modules gericht op middelengebruik;
 • modules Weet wat je kan en Helpers en Helden (voor de LVB-doelgroep);
 • agressieregulatie;
 • vaktherapieën;
 • traumabehandeling, zoals EMDR;
 • inzet van ervaringsdeskundigen om de cliënt te ondersteunen;
 • detoxprogramma’s voor verschillende middelen (alleen klinisch);
 • risicoverloven (alleen klinisch).

Community Reinforcement Approach (CRA)

Bij NK werken we volgens de Community Reinforcement Approach (CRA).

Verslavingsreclassering

Verslavingsreclassering begeleidt u als u verslaafd of risicogebruiker bent en u bent opgepakt, en helpt u om niet opnieuw een misdrijf te plegen.

De verslavingsreclassering is een (onafhankelijke) organisatie. We adviseren rechtbanken, gevangenissen en Openbaar Ministerie over risico‚’s op nieuwe delicten. De rechter bepaalt of ons advies wordt opgevolgd. Na de uitspraak kunt u opnieuw met de verslavingsreclassering te maken krijgen. Dit gebeurt als u onder toezicht wordt gesteld of een taakstraf of gedragstraining opgelegd krijgt.

Onze reclasseringswerkers motiveren cliënten om hun gedrag te veranderen, begeleiden hen naar de juiste zorg en ondersteunen bij rehabilitatie en re-integratie. Daarbij is er veel aandacht voor het middelengebruik. Want pas als de achterliggende problemen worden aangepakt, is er een serieuze kans op een nieuw begin.