Home > Hulp en advies > Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Bij de Forensische Verslavingszorg behandelen we verslaafden of risicogebruikers die met justitie in aanraking zijn gekomen. Deze behandeling wordt door de rechter opgelegd en richt zich op het opbouwen van een bestaan zonder nieuw delictgedrag en zonder problemen door genotmiddelen. Forensische verslavingszorg biedt zowel forensische klinische zorg (ook dagbehandeling) als ambulante zorg (ook in PI’s).

Alle expertises in huis

Slechts een klein deel van mensen met een verslaving komt in aanraking met justitie. Als dit wel gebeurt, heeft dit echter wel een enorme impact op de maatschappij. Een succesvolle behandeling van de verslaving leidt tot minder terugval in delictgedrag. Bij de forensische verslavingszorg hebben we daarvoor alle benodigde expertises in huis (verslavingsartsen, GZ-psychologen, psychiaters, vaktherapeuten en gespecialiseerde maatschappelijk werkers).

Verslavingsreclassering

Bij forensische verslavingszorg is altijd sprake van een combinatie van zorg én toezicht. Ook het toezicht kan door Novadic-Kentron worden uitgevoerd, door onze gespecialiseerde verslavingsreclassering. Verslavingsreclassering begeleidt u als u verslaafd of risicogebruiker bent en u bent opgepakt, en helpt u om niet opnieuw een misdrijf te plegen.

De verslavingsreclassering is een (onafhankelijke) organisatie. We adviseren rechtbanken, gevangenissen en Openbaar Ministerie over risico‚’s op nieuwe delicten. De rechter bepaalt vervolgens of ons advies wordt opgevolgd. Na de uitspraak kunt u opnieuw met de verslavingsreclassering te maken krijgen. Dit gebeurt als u onder toezicht wordt gesteld of een taakstraf of gedragstraining opgelegd krijgt.

Onze reclasseringswerkers motiveren cliënten om hun gedrag te veranderen, begeleiden hen naar de juiste zorg en ondersteunen bij rehabilitatie en re-integratie. Daarbij is er veel aandacht voor het middelengebruik. Want pas als de achterliggende problemen worden aangepakt, is er een serieuze kans op een nieuw begin.

Factsheet voor verwijzers, printversie