Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Een klein deel van mensen met een verslaving krijgt problemen met justitie. Bij de Forensische verslavingszorg behandelen we deze mensen (“cliënten met justitiële titel”). De behandeling is verplicht: de rechter beslist dat iemand deze behandeling krijgt.

Het doel van de behandeling is een leven zonder criminaliteit, en zonder problemen door verslaving of gebruik. Naast zorg is er ook altijd toezicht. Novadic-Kentron kan ook dit toezicht doen: we hebben namelijk ook verslavingsreclassering.

Samen werken aan een goede behandeling

Met een goede behandeling is er minder terugval in het delictgedrag (criminaliteit). Daarom werken we met veel deskundigen: verslavingsartsen, GZ-psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en medewerkers verslavingsreclassering.

Forensische verslavingszorg

Forensische verslavingszorg werkt samen met jou aan:

  • minder terugval in het delictgedrag (delictrecidive);
  • geen middelen gebruiken;
  • stabieler worden: minder pieken en dalen;
  • motivatie: wat levert een beter leven jou op? waar doe je het voor?

Je reclasseringswerker kan jou aanmelden voor forensische verslavingszorg.

Hoe lang de zorg duurt, hangt af van jouw doelen en je vonnis. Je behandeling kan starten na een periode in de PI of een andere opname. Of je komt vanuit je eigen woning naar ons toe. De behandeling kan klinisch of ambulant zijn.

Forensisch ambulante zorg

Bij ambulante zorg kom je naar NK toe of krijg je huisbezoeken. Jouw vonnis en de voorwaarden hierin zijn het uitgangspunt. We betrekken ook jouw omgeving bij de behandeling. Zo is de kans op herstel groter.

Forensisch klinische zorg 

De Forensisch klinische zorg is onze kliniek (beveiligingsniveau 2 laag). Dit kan een opname van zeven weken zijn voor detoxificatie (lichamelijk ontwennen), stabiel worden en onderzoek (diagnose stellen). Maar het kan ook een lange behandeling zijn, tot twaalf maanden.

Tijdens je opname kijken we naar wonen, werken, geldzaken en sociaal netwerk. En natuurlijk hebben we veel aandacht voor verslaving en delictgedrag. Langzaam werken we aan meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Zo bereiden we jou goed voor op terugkeer in de maatschappij.

Verslavingsreclassering

Verslavingsreclassering helpt je om niet opnieuw een misdrijf te plegen. Je krijgt toezicht van ons en we helpen jou om weer goed terug te keren in de maatschappij. Ook hebben we veel aandacht voor middelengebruik. Zodat je echt een goede Nieuwe Kans krijgt.

De verslavingsreclassering is een (onafhankelijke) organisatie. We geven advies aan rechtbanken, gevangenissen en Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt of ons advies wordt opgevolgd. Dat advies kan ook toezicht zijn. Je kunt de Verslavingsreclassering dus aan het begin van jouw traject zien (om advies over jou te kunnen geven) en ook na de uitspraak van de rechter.