Harry (voelde zich altijd verplicht om mee te drinken)

Cognitieve Gedragstherapie Middelen

Harry: “Mijn leven had ik wel op de rit, maar door mijn werk, waarin sociale contacten de boventoon voerden, kwam ik toch steeds met alcohol in aanraking. Een groepstraining bleek niet succesvol, dus stelde Novadic-Kentron de individuele Cognitieve Gedragstherapie Middelen voor. Daar heb ik veel aan gehad. Mijn beweegredenen voor alcoholgebruik kwamen naar voren. Zo voelde ik mij altijd verplicht mee te drinken, bij iedereen. Dat is nu niet meer zo. Thuis wil ik nog wel eens één wijntje pakken, maar buiten de deur drink ik helemaal niet meer. Wat me ook erg hielp, was dat ik open kaart met mijn omgeving speelde. Daardoor kreeg ik ook van die kant ondersteuning.“