Home > Hulp en advies > Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg

Bij NK is herstelondersteunende zorg een belangrijk onderdeel van onze hulp. Bij herstelondersteunende zorg:

  • richten we ons niet alleen op jouw middelengebruik, maar op maatschappelijk herstel (wonen, werken, zingeving);
  • staan jouw eigen wensen en doelen centraal, want ‘herstel’ betekent voor iedereen iets anders;
  • heb jij zoveel mogelijk zelf de regie, de hulpverlener ondersteunt jou bij het bereiken van jouw doelen;
  • is ervaringsdeskundigheid heel belangrijk: ervaringswerkers hebben veel waardevolle kennis en kunnen een brug vormen tussen cliënt en hulpverlener, of kunnen aanvullende begeleiding bieden voor, tijdens en na de behandeling.

Lees meer over ondersteuning van ervaringswerkers