Home > Hulp en advies > Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg

Bij NK is herstelondersteunende zorg een belangrijk onderdeel van onze hulp. Bij herstelondersteunende zorg:

  • richten we ons niet alleen op jouw middelengebruik, maar op maatschappelijk herstel (wonen, werken, zingeving);
  • staan jouw eigen wensen en doelen centraal, want ‘herstel’ betekent voor iedereen iets anders;
  • heb jij zoveel mogelijk zelf de regie, de hulpverlener ondersteunt jou bij het bereiken van jouw doelen;
  • is ervaringsdeskundigheid heel belangrijk: ervaringswerkers hebben veel waardevolle kennis en kunnen een brug vormen tussen cliënt en hulpverlener, of kunnen aanvullende begeleiding bieden voor, tijdens en na de behandeling.