Home > Hulp en advies > Hulp voor jongeren

Hulp voor jongeren (Kentra24)

Jongeren die een algemene vraag hebben over hun gebruik, kunnen die stellen aan de medewerkers van Preventie. Ook kunnen wij vrijblijvend met een jongere praten voor persoonlijk advies. Maar soms is dat niet voldoende. Daarom hebben we Kentra24: een speciaal aanbod voor jongeren van 12 tot 24 bij wie het gebruik van genotmiddelen of het gamen echt uit de hand loopt.

Direct naar: > www.kentra24.nl

De problemen die jongeren kunnen hebben, zijn heel divers. Jongeren kunnen bijvoorbeeld problemen krijgen door overmatig gamen, het gebruik van cannabis, GHB, alcohol of combinaties van middelen. Ook in de ernst is er veel variatie: van nét iets te heftig experimenteergedrag tot problematisch middelengebruik of zelfs verslaving. In die gevallen is er vaak ook samenhang met psychische problemen.

Individuele aanpak

Omdat de situaties en de problemen zo uiteenlopen, gaan we bij Kentra24 volledig uit van het individu. Wat heeft déze jongere in déze situatie nodig? Ook de omgeving van de jongere – de ouders, voogden, belangrijke anderen – wordt bij de behandeling betrokken. In 90% van de gevallen is behandelen vanuit de thuissituatie het uitgangspunt. Als de problemen heel groot zijn, is dagbehandeling of opname in onze kliniek mogelijk. Een opname zorgt voor rust binnen het gezin, bij de directe omgeving van de jongere en de jongere zelf.De behandeling staat niet op zich, we willen de jongere voldoende handvatten bieden om verder te kunnen gaan met zijn of haar leven en motiveren tot een gezondere leefstijl. ‘Slim leven‚’ is dan ook het motto van Kentra24.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie over wat we voor jou kunnen doen? Neem contact met ons op!