Hulp voor jongeren (Nieuwe Kansen Jeugd)

Nieuwe Kansen Jeugd is er voor alle jongeren van 12 tot 24 als het gebruik van alcohol, drugs, gokken of gamen uit de hand loopt. Het maakt niet uit of de problemen groot of klein zijn.

Wat heeft de jongere nodig?

We kijken heel goed naar wat de jongere nodig heeft. Naar school gaan, werken, leuke dingen doen, een goede band hebben met familie en vrienden: dit zijn allemaal belangrijke dingen. We kijken naar wat de jongere zelf wil bereiken. En daar werken we aan.

Ook kijken we goed naar andere problemen die de jongere heeft. Misschien zijn er psychische problemen zoals angsten, autisme of ADHD? Moeite met leren of met vrienden maken? Dat nemen we allemaal mee in de behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Een opname in de kliniek is meestal niet nodig. De meeste jongeren (85%) krijgen hulp vanuit huis (ambulant). Jongeren komen dan voor afspraken naar Nieuwe Kansen Jeugd. Ze krijgen bij ons therapie of training.

We hebben ook aandacht voor de mensen om de jongere heen, bijvoorbeeld ouders, andere familie en vrienden. Zo leren jullie beter met elkaar praten en samenwerken aan het herstel.

Als de jongere ook in behandeling is bij een andere instelling, werken we ook samen met de behandelaars of begeleiders daar.

We hebben verschillende soorten hulp. Maar wat altijd hetzelfde is: we kijken naar de eigen doelen van de jongere. We kijken naar wat een jongere al goed kan en waar hij of zij gelukkig van wordt – op een gezonde manier! Bijvoorbeeld muziek maken in plaats van gamen. Of sporten in plaats van blowen. Of iets heel anders, want het gaat om de jongere zelf.

Kijken naar wat goed gaat

Tijdens de behandeling hebben we veel aandacht voor wat al goed gaat. Voor alle kleine stappen in de goede richting. Zo houdt de jongere het ook vol en wordt het steeds makkelijker.

Bij Nieuwe Kansen Jeugd werken we met de ACRA-aanpak. ACRA staat voor Adolescent Community Reinforcement Approach. ACRA is persoonlijk, positief en gericht op de toekomst. We zoeken op alle gebieden in het leven naar oplossingen en positieve alternatieven voor een ongezonde leefstijl. Stappen in de goede richting worden beloond. Dit geeft zelfvertrouwen en helpt om door te gaan en verder te komen.

Mogelijkheden

Gesprek met preventie 

Jongeren en hun ouders kunnen met iemand van Preventie praten als ze vragen of zorgen hebben over het gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken. Dit kost niets en pas daarna beslissen jullie of jullie meer hulp willen.

Moti4

Moti4 zijn vier gesprekken met een preventiewerker. Dit gesprek is geschikt als de jongere al (beginnende) problemen heeft met gebruik of gedrag. Moti4 is geen behandeling. We gaan alleen samen kijken naar het gebruik of gedrag. Vragen die centraal staan: waarom doe je wat je doet? wat vind je daar zelf van? wil je er iets aan veranderen of niet? wat wil jij bereiken?

Intensief ambulant

Een intensieve ambulante behandeling wil zeggen dat de jongere veel hulp van ons krijgt, maar niet naar de kliniek hoeft. De jongere komt naar ons voor therapie of training. Dat kan overdag of ’s avonds zijn. We helpen de jongere bij het behalen van de eigen doelen. Dit kan één op één, maar ook in een groep.

Opname in de jeugdkliniek

Soms lukt het niet om thuis aan het herstel te werken of het gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken aan te pakken. Dan kan de jongere worden opgenomen in de kliniek. Er is dan dag en nacht hulp. Bijvoorbeeld bij:

  • stoppen met gebruik van drugs of alcohol (detox);
  • lichamelijk opknappen;
  • onderzoeken welke psychische problemen er zijn (bijvoorbeeld ADHD of autisme);
  • behandeling van de verslaving en psychische problemen;
  • ervoor zorgen dat de jongere niet opnieuw gaat gebruiken (terugvalpreventie);
  • na de behandeling weer meedoen met werk, school, thuis wonen, enzovoorts (re-integratie).