Home > Hulp en advies > Intake en verder…

Na aanmelding: intake en verder…

Als u zich heeft aangemeld, volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt, wordt meteen een afspraak voor een intake­gesprek gemaakt. In het intakegesprek kunt u uw hulpvraag bespreken en wat u wilt bereiken. Dat kan gericht zijn op uw verslaving maar ook op problemen die u daardoor heeft, met bijvoorbeeld wonen of werk. Daarnaast maakt u kennis met uw regiebehandelaar. Deze houdt overzicht over uw behandeling. Tijdens het intakegesprek vult u een vragenlijst in om uw problemen in beeld te brengen.

Advies over behandeling of verder onderzoek

Na het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag binnen NK. Na dit overleg wordt een behandeladvies gemaakt. U krijgt een verantwoordelijk behandelaar (vb’er) toegewezen. Uw vb’er is uw vaste contactpersoon. Het behandeladvies vormt de basis voor een behandelovereenkomst. Als u zich in het plan kunt vinden, wordt u gevraagd om de overeenkomst te ondertekenen, zodat het een behandelovereenkomst wordt tussen u en de instelling.

De behandeling

Uw vb’er blijft tijdens de behandeling uw vaste contactpersoon. Hij/zij bespreekt regelmatig met u wat u van de voortgang van de behandeling vindt en of er aanpassingen nodig zijn. Hiervoor wordt u gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. Drie maanden na de start van de behandeling vindt een evaluatie plaats met u, de vb’er en de regiebehandelaar. We bekijken dan samen hoe het gaat. Aan het eind van uw behandeling kijkt u met uw vb’er en de regiebehandelaar terug op uw behandeling. Daarnaast bekijken zij met u of een eventueel vervolgtraject, binnen of buiten Novadic-Kentron, geregeld moet worden.

Zorgvuldigheid en regelingen

U mag rekenen op zorgvuldigheid. Natuurlijk houden we ons aan de wettelijke eisen op het gebied van geheim­houding en informatieverstrekking. U kunt aan uw vb’er informatie vragen over de gehanteerde regelingen, protocollen en reglementen. Er zijn folders beschikbaar over onder meer privacy, klachten en de cliëntenraad.

Wat zijn de kosten voor een behandeling?

Novadic-Kentron schrijft alle tijd die we aan een cliënt besteden op een DBC (diagnosebehandelcombinatie). Na maximaal één jaar wordt alle bestede tijd opgeteld en ingedeeld in een productgroep. Deze is afhankelijk van uw diagnose, bijvoorbeeld ‘aan alcohol gebonden stoornissen’. De prijzen van de product­groepen zijn landelijk bepaald. Novadic-Kentron stuurt de rekening voor de DBC aan uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt wat u vergoed krijgt. De zorg van Novadic-Kentron valt onder de basisverzekering, hierop is het verplicht eigen risico van toepassing. U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen wat u wel en niet vergoed krijgt en hoe hoog uw eigen risico is. Novadic-Kentron heeft geen inzicht in uw zorgverzekering of uw eigen risico.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Vóór uw eerste gesprek (intake) bij Novadic-Kentron heeft plaatsgevonden, kunt u terecht bij de medewerker Advies en Informatie. U kunt daarvoor bellen naar 073-689 90 90 of mailen naar hulp@novadic-kentron.nl.

Als u al in behandeling bent, kunt u bellen naar de vestiging in uw regio.

Bekijk hier meer informatie over de kosten.