Na aanmelding: intake en verder…

Als u zich heeft aangemeld, volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt, wordt meteen een afspraak voor een intake­gesprek gemaakt. In het intakegesprek kunt u uw hulpvraag bespreken en wat u wilt bereiken. Ook vult u een vragenlijst in over uw problemen. Daarnaast maakt u kennis met uw regiebehandelaar. Deze houdt overzicht over uw behandeling.

Advies over behandeling of verder onderzoek

Na het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag binnen NK. Na dit overleg wordt een behandeladvies gemaakt. U krijgt een verantwoordelijk behandelaar (vb’er) toegewezen. Als u het eens bent met het behandelplan, vragen we u om de behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin zijn de afspraken over uw behandeling vastgelegd.

De behandeling

Uw vb’er blijft tijdens de behandeling uw vaste contactpersoon. Drie maanden na de start van de behandeling bekijken de vb’er en de regiebehandelaar samen met u hoe het gaat. Ook vragen we u om enkele vragenlijsten in te vullen. Aan het eind van uw behandeling kijkt u met uw vb’er en de regiebehandelaar terug op uw behandeling. Daarnaast bekijken zij met u of een eventueel vervolgtraject, binnen of buiten Novadic-Kentron, geregeld moet worden.

Zorgvuldigheid en regelingen

U mag rekenen op zorgvuldigheid. Natuurlijk houden we ons aan de wettelijke eisen op het gebied van geheim­houding en informatieverstrekking. U kunt aan uw vb’er informatie vragen over de regelingen, protocollen en reglementen. Er zijn folders beschikbaar over onder meer privacy, klachten en de cliëntenraad.

Wat zijn de kosten voor een behandeling?

Bekijk de uitleg over kosten.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Vóór uw eerste gesprek (intake) bij Novadic-Kentron heeft plaatsgevonden, kunt u terecht bij de medewerker Advies en Informatie. U kunt daarvoor bellen naar 073-689 90 90 of mailen naar hulp@novadic-kentron.nl.

Als u al in behandeling bent, kunt u bellen naar de vestiging in uw regio.