Klacht of compliment doorgeven

Novadic-Kentron wil goede en verantwoorde zorg verlenen. Elke medewerker levert daar zo goed mogelijk een bijdrage aan. Novadic-Kentron vindt het dan ook belangrijk dat cliënten en hun omgeving tevreden zijn. Dat willen we graag horen, zodat we weten wat we goed doen.

Ondanks al onze inzet, kunt u toch van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten kunnen een aanleiding vormen om de behandeling en zorgverlening van Novadic-Kentron verder te verbeteren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over alles wat betrekking heeft op de zorg die u wordt geboden. U kunt bijvoorbeeld klagen over een beslissing of gedrag van één of meer medewerkers, of over de gang van zaken binnen Novadic-Kentron. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Ook kun u uw klacht melden via het formulier Klachten en complimenten. U kunt dit formulier ook gebruiken om aan te geven waar u juist wel tevreden over bent.

Wie kan een klacht indienen?

Elke cliënt van Novadic-Kentron kan een klacht indienen. Maar ook een familielid of direct betrokkene van een cliënt kan dit doen. U kunt als cliënt, familielid en direct betrokkene zelf de klacht indienen of u kunt een belangenbehartiger dat namens u laten doen. Voor bemiddeling en afhandeling van een klacht brengt Novadic-Kentron geen kosten in rekening.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

U kunt uw ontevredenheid of suggesties voor verbeteringen het beste bespreken met de betrokken medewerker. Vaak kunt u dan samen al tot een oplossing komen. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker of de afdeling.

Klachtenfunctionaris

Voor advies of bemiddeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron via klachten@novadic-kentron.nl. U kunt ook het formulier Klachten en complimenten gebruiken.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Ook kunt u terecht bij de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft cliënten advies en ondersteuning bij de handhaving van hun rechten. De pvp werkt onafhankelijk van de instelling, en hoeft geen verantwoording aan deze instelling af te leggen. Bij Novadic-Kentron werken twee pvp’s:

Marc frankevyle Mark Frankevyle (regio Noordoost, locatie Vught/Den Bosch) m.frankevyle@pvp.nl en 06-55912028

Sieke van BoxtelSieke van Boxtel (regio West, Midden en Zuidoost, locatie Breda, Tilburg en Eindhoven) s.van.boxtel@pvp.nlen tel. 06-22910837

Als de pvp’s niet bereikbaar zijn, kunnen cliënten bellen naar de Helpdesk van de Stichting PVP. Het telefoonnummer van de Helpdesk is 0900-444 8888. De Helpdesk is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt de helpdesk PVP ook mailen via helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is verkrijgbaar bij uw behandelaar of is te downloaden via www.pvp.nl.

Familievertrouwenspersoon

Familie en omgeving kan terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). Heeft u, als naaste van een cliënt, een vraag, probleem of klacht en komt u er niet uit met de (verantwoordelijk) behandelaar? Dan kunt u contact opnemen met familievertrouwenspersoon (fvp) Chris de Haas, mobiel bereikbaar tijdens kantoortijden van maandag tot en met donderdag op 06-53 24 29 20 of per e-mail op C.dehaas@lsfvp.nl.

Op vrijdagen is de LSFVP bereikbaar via de landelijke advies- en hulplijn 0900-333 22 22. U kunt uiteraard ook altijd een eventuele klacht of opmerking bespreken met de behandelaar, of via het formulier Klachten en complimenten.

Externe Klachtencommisie

Verder kunt u terecht bij de onafhankelijke externe Klachtencommissie van de GGzE te Eindhoven, waarbij Novadic-Kentron is aangesloten. U kunt hier terecht als de bespreking van uw klacht met de medewerker of klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt. Maar u kunt zich ook direct tot deze externe Klachtencommissie wenden.

Voor klachten met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de Verslavingsreclassering is Novadic-Kentron aangesloten bij een andere externe Klachtencommissie. U kunt hierover een folder opvragen.

Onderaan deze tekst vindt u alle adressen en telefoonnummers van de verschillende personen en commissies.

Wilt u meer informatie?

Op elke vestiging of afdeling van Novadic-Kentron kunt u onderstaande documenten opvragen:

  • de volledige tekst van de Klachtenregeling Novadic-Kentron voor cliënten, familie en direct betrokkenen;
  • de Klachtenregeling cliënten/ patiënten Klachtencommissie GGzE (het reglement van de externe Klachtencommissie);
  • het Klachtenreglement van de Stichting Reclassering Nederland (het reglement van de externe Klachtencommissie voor klachten over de taken en verantwoordelijkheden van de Verslavingsreclassering);
  • Een folder over de klachtenprocedure bij de Verslavingsreclassering;
  • de functiebeschrijving van de Klachtenfunctionaris;
  • een folder van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP);
  • de tekst van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Adressen en telefoonnummers

Klachtenfunctionaris
Hogedwarsstraat 3, 5261 LX Vught
Telefoon: 073-684 95 00
E-mail: klachten@novadic-kentron.nl

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)/Familievertrouwenspersoon (FVP)
PVP Helpdesk
Telefoon: 0900-444 88 88
E-mail: Helpdesk@pvp.nl

Klachtencommissie GGzE
Postvak DP3205
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
Telefoon: 040-261 37 10
Fax: 040-261 37 40

Zorgbelang Brabant afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg
Telefoon: 0900-243 70 70
www.zorgbelang-brabant.nl