Klacht of compliment doorgeven

We willen u bij Novadic-Kentron zo goed mogelijk ondersteunen bij het herstel van uw verslavings­problemen. Hoe goed we ook ons best doen, toch kunt u vinden dat dingen beter kunnen of hadden gekund, of dat nu gaat over de informatie die u krijgt, het gedrag van medewerkers of uw dagprogramma. Daar staan we voor open: we willen graag met u zoeken naar een oplossing, maar ook van u horen hoe wij onze zorg en behandeling kunnen verbeteren.

De eerste stap

Het is het beste om uw ontevredenheid of ideeën voor verbetering te bespreken met de medewerker over wie het gaat. Als het gaat om een klacht leidt dat vaak al tot een oplossing. Ook kunt u praten met de leidinggevende van de medewerker.

Misschien vindt u het lastig om dat gesprek met de medewerker te voeren. Of komt u er samen toch niet uit. Dan kunt u voor (verder) advies of bemiddeling contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich bij de bemiddeling neutraal op.

Wie kan een klacht indienen?

Elke cliënt van Novadic-Kentron kan een klacht indienen. Een familielid of andere betrokkene kan dat ook voor u doen, maar alleen met uw toestemming. Tot slot kan ook een wettelijk vertegenwoordiger een klacht namens u indienen. Voor bemiddeling en afhandeling van een klacht brengt Novadic-Kentron geen kosten in rekening.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kunt u zowel mondeling (per telefoon) als schriftelijk indienen bij uw behandelaar. Ook kunt u uw klacht melden via het formulier klachten en complimenten. Dan komt uw klacht bij de klachtenfunctionaris terecht. U kunt dit formulier ook gebruiken om aan te geven waar u juist wel tevreden over bent. Ook daar leren wij van! De volledige klachtenregeling Wkkgz (algemene regeling) vindt u hier. 

Hoe lang duurt het voor mijn klacht is afgehandeld?

De afhandeling van een klacht mag maximaal zes weken duren. In overleg met u kan die periode nog één keer met vier weken verlengd worden, als dat nodig is. 

Hulp bij het bespreken van uw klacht

Als u hulp wil bij het bespreken van een klacht, kan u terecht bij de klachtenfunctionaris of bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De diensten van de pvp zijn alleen in te zetten voor cliënten die verplichte zorg krijgen of voor cliënten die zijn opgenomen in een van de klinieken van NK. Naasten kunnen ondersteuning vragen bij de familievertrouwenspersoon (fvp).

De geschillencommissie

Komt u er samen echt niet uit en leidt een gesprek met de klachtenfunctionaris ook niet tot een oplossing dan is er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de geschillencommissie GGZ. De klachtenfunctionaris kan u hier meer over vertellen. Aan het indienen van een geschil bij de geschillencommissie zijn wel kosten verbonden (€ 52,50).

Klachten over verplichte zorg

Krijgt u verplichte zorg in het kader van een crisismaatregel of zorgmachtiging en heeft u daarover een klacht, dan geldt een andere klachtenregeling. U dient uw klacht dan in bij een klachtencommissie. Dit kan door een mail te versturen naar klachtenverplichtezorg@novadic-kentron.nl. Of per post naar het bureau geneesheer-directeuren van NK. De pvp kan u hierbij helpen. U vindt de klachtenregeling Wvggz hier.

Op deze pagina vindt u alle uitspraken van de klachtencommisie in het kader van verplichte zorg.

Bereikbaarheid

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail naar klachten@novadic-kentron.nl en telefonisch via alle secretariaten of recepties van Novadic-Kentron. De klachtenfunctionaris neemt binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op.

Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp)

Ingrid Peters (regio Noordoost, Vught, Den Bosch)
i.peters@pvp.nl 
06-21 94 71 70
werkdagen: maandag t/m donderdag

Pleun van Onzenoort (regio West, Midden en Zuidoost, locatie Breda, Tilburg en Eindhoven)
p.van.onzenoort@pvp.nl
06-30 53 41 34
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

Als de pvp’s niet bereikbaar zijn, kunnen cliënten bellen naar de helpdesk van de Stichting PVP. Het telefoonnummer van de helpdesk is 0900-444 8888. De helpdesk is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt de helpdesk pvp ook mailen via helpdesk@pvp.nl.

U kunt ook via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en u gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Meer informatie over de helpdesk van de stichting pvp kunt u vinden in de folder: “vragen en klachten over de ggz”. Deze folder is verkrijgbaar bij uw behandelaar of is te downloaden via www.pvp.nl.

Familievertrouwenspersoon

Familie en omgeving van alle cliënten kan terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). Heeft u, als naaste van een cliënt, een vraag, probleem of klacht en komt u er niet uit met de (verantwoordelijk) behandelaar? Dan kunt u contact opnemen met familievertrouwenspersoon (fvp) chris de haas, mobiel bereikbaar tijdens kantoortijden van maandag tot en met donderdag op 06-53 24 29 20 of per e-mail op c.dehaas@lsfvp.nl.

Op vrijdagen is de LSFVP bereikbaar via de landelijke advies- en hulplijn 0900-333 22 22 of per mail naar familieindeggz@lsfvp.nl. U kunt uiteraard ook altijd een eventuele klacht of opmerking bespreken met de behandelaar,  of versturen via het formulier klachten en complimenten.

Klachtencommissie voor klachten verplichte zorg

klachtenverplichtezorg@novadic-kentron.nl

Klachtencommissie reclassering

Postbus 8345
3503 RK Utrecht

Geschillencommissie ggz

Telefoon 070-310 53 80 of via het contactformulier van de website: www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/