Home > Hulp en advies > Klacht of compliment doorgeven

Klacht of compliment doorgeven

Bij Novadic-Kentron ondersteunen we het herstel van mensen met verslavings­problemen door bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken en medicijnen. We willen dat zo goed en verantwoord mogelijk doen. Maar hoe goed we ook ons best doen om ervoor te zorgen dat u zich fijn behandeld voelt, toch kunt u vinden dat dingen beter hadden gekund. Ook uw klachten willen we graag naar tevredenheid oplossen én gebruiken om de zorg en behandeling door Novadic-Kentron verder te verbeteren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over alles wat betrekking heeft op de zorg. U kunt bijvoorbeeld klagen over het gedrag van medewerkers, of over de gang van zaken. Uw klacht kunt u zowel mondeling (per telefoon) als schriftelijk indienen. Ook kun u uw klacht melden via het formulier Klachten en complimenten. U kunt dit formulier ook gebruiken om aan te geven waar u juist wel tevreden over bent.

Wie kan een klacht indienen?

Elke cliënt van Novadic-Kentron kan een klacht indienen. Een familielid of andere betrokkene kan dat ook voor u doen, maar alleen met uw toestemming. Tot slot kan ook een formele belangen­behartiger een klacht namens u indienen. Voor bemiddeling en afhandeling van een klacht brengt Novadic-Kentron geen kosten in rekening.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

U kunt uw ontevredenheid of ideeën voor verbetering het beste eerst bespreken met de medewerker over wie het gaat. Dat leidt vaak al tot een oplossing. Ook kunt u praten met de leidinggevende van de medewerker. Voor verder advies of bemiddeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron of met de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of familievertrouwenspersoon (FVP).

Voor klachten over de Verslavings­reclassering en Wvggz-beslissingen zijn er aparte klachtencommissies. Ze staan hierna in het rijtje met adressen en telefoonnummers.

Als u na deze stappen vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan  heeft u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie GGZ. Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven in een afzonderlijk reglement. Aan de geschillencommissie zijn overigens wel kosten verbonden van € 52,50.

Buiten deze klachtenprocedure om staat het u vrij om u tot de rechter te wenden. Deze procedure brengt ook kosten met zich mee.

Klachtenfunctionaris

Voor advies of bemiddeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron via klachten@novadic-kentron.nl. U kunt ook het formulier Klachten en complimenten gebruiken.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Ook kunt u terecht bij de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft cliënten advies en ondersteuning bij de handhaving van hun rechten. De pvp werkt onafhankelijk van de instelling, en hoeft geen verantwoording aan deze instelling af te leggen. Bij Novadic-Kentron werken twee pvp’s:

Daphne den Broeder (regio Noordoost, locatie Vught/Den Bosch)
d.den.broeder@pvp.nl 
06-25 58 62 09

Sieke van Boxtel (regio West, Midden en Zuidoost, locatie Breda, Tilburg en Eindhoven)
s.van.boxtel@pvp.nl
06-22 91 08 37

Als de pvp’s niet bereikbaar zijn, kunnen cliënten bellen naar de Helpdesk van de Stichting PVP. Het telefoonnummer van de Helpdesk is 0900-444 8888. De Helpdesk is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt de helpdesk PVP ook mailen via helpdesk@pvp.nl.

U kunt ook via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en u gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is verkrijgbaar bij uw behandelaar of is te downloaden via www.pvp.nl.

Familievertrouwenspersoon

Familie en omgeving kan terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). Heeft u, als naaste van een cliënt, een vraag, probleem of klacht en komt u er niet uit met de (verantwoordelijk) behandelaar? Dan kunt u contact opnemen met familievertrouwenspersoon (fvp) Chris de Haas, mobiel bereikbaar tijdens kantoortijden van maandag tot en met donderdag op 06-53 24 29 20 of per e-mail op C.dehaas@lsfvp.nl.

Op vrijdagen is de LSFVP bereikbaar via de landelijke advies- en hulplijn 0900-333 22 22 of per mail naar familieindeggz@lsfvp.nl. U kunt uiteraard ook altijd een eventuele klacht of opmerking bespreken met de behandelaar,  of versturen via het formulier Klachten en complimenten.

Overige adressen

Klachtencommissie GGzE (voor cliënten via de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de afdeling Forensisch Klinische Zorg (FKZ)
Postvak DP3205 / Postbus 909
5600 AX Eindhoven
Telefoon: 040-261 37 10

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RK Utrecht

Zorgbelang Brabant afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg
Telefoon: 0900-243 70 70
www.zorgbelang-brabant.nl

Geschillencommissie GGZ
Telefoon 070-310 53 80 of via het contactformulier van de website: www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

Wilt u meer informatie?

Op elke vestiging of afdeling van Novadic-Kentron kunt u onderstaande documenten opvragen:

  • de volledige tekst van de Klachtenregeling Novadic-Kentron;
  • het Klachtenreglement van de externe Klachtencommissie GGzE (voor Wvggz klachtafhandeling);
  • een folder over de klachtenprocedure bij de Verslavingsreclassering;
  • een folder van de patiënten­vertrouwens­persoon (PVP) en familievertrouwenspersoon (FVP).