Kosten behandeling of begeleiding

De meeste cliënten boven de achttien jaar betalen alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico voor 2022 is € 385. Je betaalt meestal dus maximaal € 385 per jaar voor de zorg.

Onder de achttien jaar

Ben jij of is je kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg direct aan Novadic-Kentron.

Boven de achttien jaar

Als je boven de achttien bent en een behandeling krijgt bij Novadic-Kentron of Nieuwe Kansen Jeugd (onderdeel van Novadic-Kentron), dan wordt dit betaald door je zorgverzekeraar (dit valt onder de Zvw: de Zorgverzekeringswet).

Je betaalt dan het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar en mogelijk een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is in 2022 € 385. Sommige mensen hebben ook nog een vrijwillig eigen risico. Je maandelijkse premie is dan lager, maar je eigen risico is hoger. In dat geval betaal je dus meer als je zorg krijgt.

Als je geen vrijwillig eigen risico hebt, betaal je dus maximaal € 385 per jaar. Minder kan ook: dat hangt af van je zorg en de stand van je eigen risico (bijvoorbeeld als je je eigen risico al betaald hebt voor andere zorg). De stand van je eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar. Wij weten niet hoe hoog jouw eigen risico nog is.

Als je zorg krijgt van een verslavingsconsulent of van een praktijkondersteuner huisarts (POH verslavingszorg) in je huisartsenpraktijk, dan hoef je geen eigen risico te betalen. Sommige huisartsenpraktijken hebben namelijk afspraken voor samenwerking met ons gemaakt. Je kunt je huisarts hiernaar vragen.

Langdurige begeleiding in bijvoorbeeld een woonvoorziening

Als je langdurig begeleid wordt bij het wonen (bijvoorbeeld het wonen in een beschermde woonvoorziening van Novadic-Kentron), dan wordt dit betaald door de gemeente (Wmo). Je betaalt dan wel een eigen bijdrage. Het CAK (www.cak.nl) berekent hoe hoog je eigen bijdrage is. Zij kijken naar je inkomen, het huishouden van de woonvoorziening en de zorg die je nodig hebt (jouw “indicatie”). Vragen hierover kun je stellen aan de begeleiders van je woonvoorziening. Novadic-Kentron vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten (zoals een wasservice voor je kleding).

Meer informatie over de rekening

De meeste cliënten boven de achttien (behalve bewoners van een woonvoorziening) krijgen een rekening van hun zorgverzekeraar. Hier worden veel vragen over gesteld. Hieronder een korte toelichting.

Zorgprestaties, consulten en directe tijd

Bij NK hebben we specialistische GGZ en Basis GGZ. Binnen de specialistische GGZ werken we met zorgprestaties. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een afspraak met een behandelaar of een opname in de kliniek. Voor elke zorgprestatie betaalt de zorgverzekeraar een vergoeding aan ons. Die vergoeding hangt af van verschillende dingen (zoals de duur en het soort behandeling).

Binnen de Basis GGZ werken we met trajecten. Er zijn vijf verschillende trajecten (kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig). Elk traject is een zorgprestatie. De zorgverzekeraar betaalt daarvoor een vergoeding aan Novadic-Kentron. 

De rekening

We sturen de rekening naar de zorgverzekeraar kort nadat je zorg hebt gekregen bij NK. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld twee of drie consulten (afspraken met je behandelaar) staan. Je zorgverzekeraar kijkt of je nog eigen risico hebt. Als je nog eigen risico hebt, krijg je snel een rekening. Dit is anders dan vóór 2022, toen werd de zorg pas in rekening gebracht aan het eind van het jaar, of als de hele behandeling was afgerond. Vanaf 2022 werken we met het Zorgprestatiemodel. De zorg wordt dan sneller in rekening gebracht. Ook als je behandeling nog loopt.

Vragen?

Als je wilt weten hoeveel eigen risico je nog moet betalen, kun je je zorgverzekeraar bellen. Heb je andere vragen? Stel ze aan je behandelaar of contactpersoon bij NK.