Kosten behandeling of begeleiding

De meeste cliënten boven de achttien jaar betalen alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Dit verplichte eigen risico verandert elk jaar: voor 2021 is dit € 385. U betaalt meestal dus maximaal € 385 voor de zorg. Hieronder vindt u meer informatie over de kosten voor verschillende groepen cliënten.

Onder de achttien jaar

Ben jij of is uw kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg rechtstreeks aan Novadic-Kentron.

Boven de achttien jaar

Als u boven de achttien bent en een behandeling krijgt bij een van de onderdelen van Novadic-Kentron (inclusief Nieuwe Kansen Jeugd voor jongeren tot 24 jaar), dan wordt dit betaald door uw zorgverzekeraar (Zvw of Zorgverzekeringswet).

U betaalt alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar en mogelijk een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is in 2021 € 385. Daarbovenop kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben, om uw maandelijkse verzekeringspremie te verlagen. Wij kennen de stand van uw eigen risico niet: dit kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Als u behandeld wordt door behandelaars van de BasisGGZ in uw huisartsenpraktijk, dan is het in sommige gevallen mogelijk dat u het eigen risico niet hoeft te betalen. Sommige huisartsenpraktijken hebben namelijk samenwerkingsafspraken met ons gemaakt, waardoor zij direct bij ons zorg inkopen. U kunt uw huisarts hiernaar vragen.

Langdurige begeleiding in bijvoorbeeld een woonvoorziening

Als u langdurig begeleid wordt bij het wonen, dan wordt dit betaald door de gemeente (Wmo). U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Het CAK (www.cak.nl) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. U kunt de begeleiders van de woonvoorziening aanspreken als u hier vragen over heeft. Novadic-Kentron vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten (zoals een wasservice voor uw kleding).

Meer informatie over de rekening

De meeste cliënten boven de achttien (behalve bewoners van een woonvoorziening) krijgen een rekening van hun zorgverzekeraar. Hier worden veel vragen over gesteld. Hieronder een korte toelichting.

DBC’s, directe en indirecte tijd
Binnen Novadic-Kentron (specialistische zorg) wordt gewerkt met DBC’s (diagnosebehandelcombinaties). De DBC bevat alle minuten die aan uw zorg zijn besteed. Dat kunnen gesprekken met u zijn (directe tijd) maar ook alles wat “achter de schermen” voor u gebeurt, bijvoorbeeld een bespreking van uw situatie tussen uw behandelaars, administratie, enzovoorts.

Binnen de BasisGGZ wordt gewerkt met BasisGGZ-trajecten. Er zijn vijf verschillende trajecten (kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig). Het behandeltraject dat voor u is vastgesteld, wordt in rekening gebracht.

De rekening
Het traject wordt afgesloten als uw behandeling is afgerond, of als het jaar voorbij is. Novadic-Kentron stuurt dan de rekening van de DBC of het behandeltraject naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico dat nog open staat bij u in rekening. U kunt uw behandelaar om een specificatie van de zorg vragen die wij bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Wilt u meer informatie?

Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over rekeningen.