Home > Hulp en advies > Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen?

Als u vragen heeft over het gebruik van iemand anders, kunt u contact met ons opnemen via mail of telefoon.

Is uw kind misschien verslaafd?

Maakt u zich zorgen om uw kind? Gebruikt uw kind alcohol of drugs en lopen de problemen – thuis, op school, misschien zelfs met de politie – ernstig uit de hand? Bekijk dan onze informatie over onze hulp voor jongeren. Wij kunnen jongeren helpen met gesprekken, trainingen en cursussen, deeltijdbehandeling en binnenkort zelfs een opname.

Is er sprake van een crisis of noodgeval?

Als er sprake is van een acute crisis en een persoon is zeer in de war en een gevaar voor zichzelf of de omgeving, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen. Ook kunt u de politie bellen. Deze kan een procedure opstarten waarbij onder bepaalde voorwaarden een gedwongen opname mogelijk is.

Kent u iemand in uw buurt die verloederd is?

Kent u iemand in uw buurt van wie u vermoedt dat hij of zij ernstig verloederd raakt door verslavingsproblemen, dan kunt u ook contact opnemen met Bemoeizorg.