Home > Hulp en advies > Meten behandelresultaten en tevredenheid

Het meten van uw behandelresultaten en uw tevredenheid

Op verschillende momenten tijdens uw behandeling zullen we u vragen vragenlijsten in te vullen. Het is belangrijk dat u hieraan meedoet: vooral voor uzelf, maar ook voor andere cliënten.

Waar gaan de vragenlijsten over?

Om goed te onderzoeken of uw behandeling ook het gewenste effect heeft, vragen we u op bepaalde momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze meting wordt ROM genoemd: Routine Outcome Measurement.

De vragenlijsten gaan over:

  • de ernst van uw problemen;
  • welke klachten u heeft;
  • uw dagelijks functioneren;
  • de kwaliteit van leven.

Wanneer en hoe vult u deze vragenlijsten in?

U vult de vragenlijsten van de ROM in elk geval aan het begin én aan het eind van uw behandeling in. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer twintig minuten en vindt altijd plaats op een computer.

Waarom is het belangrijk dat u meedoet?

Door uw antwoorden op de vragenlijsten van de ROM te bespreken en met eerdere vragenlijsten te vergelijken, kunnen u en uw behandelaar goed zien hoe het precies met u gaat en wat u al bereikt heeft.

Ook kunt u samen met uw behandelaar bekijken op welke punten de behandeling moet worden aangepast.

Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten

De metingen zijn niet alleen voor uzelf belangrijk. Novadic-Kentron gebruikt de resultaten van alle vragenlijsten samen om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden daarvoor anoniem gemaakt. Meer informatie vindt u in de folder die u krijgt van uw verantwoordelijk behandelaar.

Onderzoek cliënttevredenheid

Aan de vragenlijst aan het eind van uw behandeling worden een aantal extra vragen toegevoegd die ingaan op uw ervaringen over het contact met Novadic-Kentron. Als cliënten ergens ontevreden over zijn, zullen we zeker werken aan verbeteringen.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Stel ze aan uw verantwoordelijk behandelaar.

U kunt ook contact opnemen met de ondersteuner van de Cliëntenraad, via ons algemene telefoonnummer 073-684 95 00 of per mail cr@novadic-kentron.nl.