Home > Hulp en advies > Ondersteuning van ervaringswerkers

Ondersteuning van ervaringswerkers

Bij NK kunt u niet alleen professionele hulp krijgen, maar ook aanvullende hulp van mensen die precies weten wat u meemaakt omdat zij zelf hersteld zijn van een verslaving. U kunt individuele hulp van een ervaringswerker krijgen (Samen herstellen) of meedoen aan een praatgroep om uw ervaringen te delen met lotgenoten (Ervaringsgroep). Deelnemen aan een ervaringsgroep is ook mogelijk als u (nog) geen cliënt bent en de drempel naar professionele hulp nog te groot is! Hieronder leest u hier meer over.

Samen herstellen

Bij Samen herstellen krijgt u voor, tijdens en na uw behandeling ondersteuning van een ervaringswerker: dit is een (ex-)cliënt van Novadic-Kentron die een training heeft gevolgd om anderen te helpen. Samen herstellen geeft u langdurige ondersteuning, bijvoorbeeld in de contacten met uw hulpverleners of familie. Ook vindt u begrip en erkenning bij de ervaringswerker. En ten slotte kan de ervaringswerker u hoop en optimisme geven: de vrijwilliger is namelijk al goed bezig met zijn of haar eigen herstel en kan voor u een voorbeeld zijn. De ervaringswerker helpt u om eigen regie en kracht te ontwikkelen, zodat u verder kan herstellen.

Wie kan ondersteuning krijgen van Samen herstellen?

Samen herstellen is toegankelijk voor alle cliënten van Novadic-Kentron die gebruik willen maken van extra ondersteuning. Vraag aan uw behandelaar naar ondersteuning van Samen herstellen of neem contact op met de afdeling Advies en Inschrijving:

E-mail: hulp@novadic-kentron.nl
Telefoon: 073-689 90 90.

Ervaringsgroep

Naast de individuele steun van Samen herstellen, kunt u ook deelnemen aan een ervaringsgroep. De ervaringsgroep is een praatgroep voor iedereen die problemen ervaart door een verslaving. In de ervaringsgroep kunnen mensen instromen die nog verslaafd zijn, maar ook mensen die niet meer verslaafd zijn en die hun ervaringen rondom hun herstel willen delen. Ook oud-cliënten en mensen die (nog) geen cliënt zijn van NK kunnen deelnemen aan de ervaringsgroep. De groepen bestaan uit ongeveer tien tot twaalf deelnemers en worden begeleid door twee vrijwilligers die hersteld zijn van hun verslaving. De ervaringsgroepen vinden plaats in alle grote steden in Brabant (op de locaties van NK).

Meer weten of deelnemen? Neem contact met ons op:

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden voor de coachingsgroep. Neem contact op met Herstelpunt Vught op telefoonnummer 073-684 97 40. Of mail ons op herstel@novadic-kentron.nl

Zelf ervaringswerker worden?

(Ex-)cliënten van Novadic-Kentron die hun ervaringskennis willen inzetten om anderen te helpen, kunnen instromen in een coachingsgroep. Daarin worden ze getraind in het inzetten van hun ervaringskennis. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals lid worden van de Cliëntenraad .