OUDERCURSUS

De oudercursus is opgezet voor ouders en opvoeders van kinderen die (verslavings)problemen hebben door alcohol, drugs, gamen en/of gokken en die wonen in de regio Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom.

Ouder zijn van een kind met een verslaving is niet makkelijk. Niet alleen gebruikt of drinkt je kind, maar ook zijn/haar gedrag verandert. Soms ken je je kind bijna niet meer terug. Als ouder probeer je je kind te helpen, maar de problemen kunnen het hele gezinsleven beheersen. Ouders voelen zich vaak onzeker over de aanpak of hebben er meningsverschillen over. Ook voelen veel ouders schaamte of machteloosheid. Wij willen je graag helpen om beter met je kind om te gaan. Daarvoor hebben we de oudercursus.

Programma oudercursus

In de oudercursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • voorlichting over middelen, gevolgen en de functies van het gebruik;
  • effecten van het verslavingsgedrag binnen de opvoeding en de relaties in een gezin;
  • adviezen om moeilijke situaties beter te hanteren;
  • informatie over hulpverlening en behandeling.

Na de oudercursus heb je meer kennis en inzicht, je ervaart steun en (h)erkenning van andere ouders en je hebt meer zelfvertrouwen en vaardigheden om met je kind om te gaan.

Waar en wanneer

Aan de oudercursus kunnen uit zes tot twaalf deelnemers meedoen. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten die bij voldoende aanmelding wekelijks plaatsvinden:

Waar: Verlengde Poolseweg 2, Breda
Wanneer: dinsdagen van 17.30 tot 19.00 uur.

Aanmelden kan via de behandelaar van je kind.