Home > Hulp en advies > Uw kind en alcohol: tips voor ouders

Uw kind en alcohol: tips voor ouders

Kinderen van nu drinken veel vaker en veel meer alcohol dan vroeger. Ook beginnen ze steeds jonger met het drinken van alcohol. Veel ouders laten hun kinderen onder de achttien jaar echter gewoon drinken en kopen zelfs alcohol voor hun kinderen. Terwijl alcohol zeer schadelijk is voor jongeren onder de achttien.

Schadelijke effecten alcohol bij jongeren onder de achttien

Zo schadelijk is alcohol voor opgroeiende jongeren:

 • Alcohol verstoort de ontwikkeling van de hersenen, die pas na 24 jaar volgroeid zijn. Dat kan invloed hebben op karakter en gedrag, leervermogen en geheugen.
 • Op jonge leeftijd beginnen met drinken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.
 • Jongeren die drinken, vrijen vaker onveilig, met SOA’s tot gevolg.
 • Het reactievermogen wordt vertraagd, waardoor er meer kans is op een ongeluk in het verkeer.
 • Jongeren die drinken tijdens het uitgaan, zijn vaker als dader of slachtoffer betrokken bij agressie.
 • Jongeren drinken vaak veel in korte tijd. Hierdoor lopen ze kans op een alcoholintoxicatie, waarbij ze in coma kunnen raken (‘comazuipen’). Een coma brengt acute gevaren met zich mee, maar ook op langere termijn zijn de gevolgen op bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de hersenen ernstig.

‘Thuis leren drinken’ is hopeloos achterhaald

Ondanks deze feiten laten veel ouders hun kinderen drinken op jonge leeftijd. Ouders geloven nog steeds dat het beter is om jongeren ‘thuis te leren drinken’. Onderzoek laat echter duidelijk zien dat deze ‘volkswijsheid’ hopeloos achterhaald is: jongeren die met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken, drinken meer dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij de ‘thuis lerende‚’ jongeren vaker sprake van alcoholmisbruik.

Strenge regels en voorbeeldgedrag kunnen drinkgedrag jongeren bijsturen

Als ouders kunt u wel degelijk veel invloed uitoefenen op het drinkgedrag van uw kind. Een aantal tips:

 • Stel duidelijke regels en verbied alle alle alcohol tot 18 jaar volledig (nee is nee, ook op een feestje). Het toestaan van ‘een slokje champagne met oud en nieuw’ geeft het signaal af dat drank er nou eenmaal bijhoort.
 • Begin met grenzen stellen als kinderen elf of twaalf zijn. Dan beginnen ze vaak al met experimenteren. Voor die tijd moeten kinderen al op de hoogte zijn van de regels: ze zullen het verbod dan ook makkelijker accepteren.
 • Geef zelf het goede voorbeeld en drink met mate. Het gedrag van de vader is met name zeer belangrijk.
 • Maak als ouders daarbij het verschil duidelijk tussen volwassenen en opgroeiende jongeren.
 • Schenk geen kinderchampagne of alcoholvrije wijn. Ook hiermee leer je kinderen dat een feest niet zonder drank kan en versterk je de norm dat alcohol normaal is.

Het wettelijk verhogen van de alcoholleeftijd kan alleen succes hebben als ouders deze boodschap uitdragen aan hun kinderen. Met andere woorden: ouders moeten thuis hun kinderen leren niet te drinken.

Meer weten?

Op de site www.uwkindenalcohol.nl van het Trimbos-instituut vindt u uitgebreide informatie en veel interactieve onderdelen (tests, films, enzovoorts) over alcohol en opvoeding. Ook worden verschillende dilemma‚’s behandeld en worden tips en handvatten aangereikt om over alcohol in gesprek te gaan.

Persoonlijk advies

Wilt u een meer persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op!

Als de problemen van uw kind als gevolg van middelenmisbruik uit de hand lopen, kunnen wij behalve een vrijblijvend gesprek met team Preventie ook een intensiever hulptraject aanbieden met ons aanbod voor jongeren.