Home > Hulp en advies > Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen (hostels)

In een woonvoorziening voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen verblijven bewoners 24 uur per dag, zeven dagen per week, tot zij kunnen uitstromen naar meer zelfstandige vormen van wonen. Er is altijd begeleiding en toezicht aanwezig.

Bewoners krijgen niet alleen onderdak, maar ook lichamelijke en medische verzorging en hulp bij het oplossen van problemen. De lichamelijke en psychische gezondheid wordt beter en daardoor neemt het gebruik, en daarmee de overlast op straat, af. Het verblijf in de woonvoorziening is gericht op doorstroom naar een meer zelfstandigere vorm van wonen.

Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid in de omgeving rond woonvoorzieningen gelijk blijft en soms zelfs iets verbetert. Ook de overlast neemt niet toe. Samen met omwonenden, gemeente en politie vormen we beheergroepen. Deze zien toe op veiligheid en overlast en nemen maatregelen als dat nodig is.

Hieronder vindt u beknopte informatie over woonvoorzieningen per stad. Op de websites van de gemeentes (zie link bij de woonvoorziening) vindt u meer informatie.

Woonvoorziening Eindhoven Boschdijk

 • Opening: november 2011 geopend
 • Adres: Boschdijk
 • Cliënten: maximaal 32 cliënten, (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen.
 • Samenwerkingsvorm: Novadic-Kentron levert de dagelijkse begeleiding en behandeling. Veel cliënten krijgen ook zorg van het FACT-team (intensieve zorg op locatie) indien nodig en gewenst.
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders aanwezig, die samen met elke cliënt een begeleidingsplan opstellen en monitoren. Er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden.
 • Meer informatie: Website gemeente Eindhoven

Woonvoorziening Den Bosch Van Broeckhovenlaan

 • Opening: Mei 2014 geopend
 • Adres: Van Broeckhovenlaan
 • Cliënten: 30 cliënten: (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen.
 • Samenwerkingsvorm: de dagelijkse zorg wordt geleverd door de Reinier van Arkel groep en Novadic-Kentron en beide organisaties leveren ook behandeling. Hoofd van het hostel is Emmy Bouwmans, bereikbaar via het hostel  op 073-689 90 01 en via e-mail emmy.bouwmans@novadic-kentron.nl.
  Emmy Bouwmans
 • Begeleiding: er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden door een team medewerkers.
 • Meer informatie: Website gemeente Den Bosch

Beheergroep

Er is een beheergroep die toeziet op veiligheid en overlast. In deze beheergroep hebben buurtbewoners, winkeliers, Novadic-Kentron, de Reinier van Arkel Groep, de gemeente, de politie, Stadstoezicht, welzijnsinstelling Divers, woningbouwverening BrabantWonen en de wijkraad zitting. Erik Vermathen is de onafhankelijke voorzitter. De Beheergroep vergadert minimaal iedere twee maanden, maar vaker als dat nodig blijkt.

Klachten, vragen, opmerkingen

Wij doen er alles aan om het hostel zonder problemen of overlast voor onze buren te ‘runnen‚’ en tot nu toe is er geen sprake van veel klachten van  omwonenden. Neem bij overlast of incidenten direct contact op met ons!

Bel 073-689 90 01

Metingen Leefbaarheid en Veiligheid

Het hostel mag de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet negatief schaden. Daarom worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De nulmeting heeft in mei/juni 2013 plaatsgevonden. De beide vervolgmetingen vinden respectievelijk één en twee jaar later plaats.

Rapportage Nulmeting mei/juni 2013
Rapportage één-meting november/december 2014

Woonvoorziening Breda (De Vliet)

 • Opening: 2013 geopend
 • Adres: Galderseweg
 • Cliënten: plaats voor 48 cliënten: (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen.
 • Samenwerkingsvorm: Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. zorgt voor de dagelijkse zorg voor de bewoners en behandeling wordt geleverd door GGZ en Novadic-Kentron.
 • Begeleiding: er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden door een team medewerkers.
 • Meer informatie: Website gemeente Breda