Woonvoorzieningen (hostels)

In een woonvoorziening voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen wonen mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week, tot ze kunnen uitstromen naar meer zelfstandige vormen van wonen. Er is altijd begeleiding en toezicht.

Je krijgt niet alleen onderdak, maar ook lichamelijke en medische zorg en hulp bij het oplossen van problemen. Je wordt gezonder en je voelt je beter. Daardoor is er minder overlast op straat. We werken samen met jou aan het doel om meer zelfstandig te kunnen wonen.

Buren zijn vaak bang als er een hostel komt. Maar de veiligheid rond het hostel wordt niet slechter. Soms wordt het zelfs beter. Er is ook niet meer overlast dan vóór het hostel er was. Samen met buren, gemeente en politie vormen we beheergroepen. Deze kijken kritisch of alles goed blijft gaan.

Hieronder vind je beknopte informatie over onze woonvoorzieningen.

Woonvoorziening Eindhoven Boschdijk

 • Cliënten: maximaal 32
 • Samenwerking: Novadic-Kentron zorgt voor begeleiding en behandeling. Veel cliënten krijgen ook zorg van het FACT-team (intensieve zorg op locatie).
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders aanwezig, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.

Woonvoorziening Den Bosch Van Broeckhovenlaan

 • Cliënten: 30
 • Samenwerking: Reinier van Arkel groep en Novadic-Kentron
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.
 • Beheergroep: er is een beheergroep die kijkt of alles veilig is en er geen overlast is.
 • Vragen of opmerkingen: bel 073-689 90 01.

Woonvoorziening Breda (De Vliet)

 • Cliënten: maximaal 48 cliënten
 • Samenwerking: Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. zorgt voor de dagelijkse zorg en  GGZ en NK voor de behandeling .
 • Begeleiding: er is een teams van medewerkers, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.