Jaarrekening 2016 goedgekeurd

Afgelopen week heeft de Raad van Toezicht van NK de jaarrekening 2016 goedgekeurd. Vanaf vandaag zijn de jaarrekening en bijhorende controleverklaring te vinden op onze website en wordt de jaarrekening ingediend bij de officiële instanties.

Na de negatieve resultaten in 2014 en 2015 leidt NK ook in 2016 nog verlies. Het jaar is afgesloten met een financieel tekort van bijna drie miljoen euro. Belangrijke veroorzaker van het tekort is de ten laste van het resultaat 2016 geboekte waardevermindering van het vastgoed.

NK vindt weg omhoog in 2017

Hier staat tegenover dat de reservering voor de verwachte claims van zorgverzekeraars naar aanleiding van de zelfonderzoeken naar beneden kon worden bijgesteld. Inmiddels hebben de weg omhoog weer gevonden: in de eerste zes maanden van 2017 laat NK een positief resultaat zien en de verwachting is dan ook dat 2017 met een sluitende exploitatie zal worden afgesloten. Dat positieve resultaat is behaald dankzij de tomeloze inzet van alle medewerkers, die nodig blijft om de opwaartse lijn vast te houden.

Vandaag is hierover een persbericht verstuurd.