Jeugdkliniek van Novadic-Kentron verhuist naar Vught

Sinds enkele jaren is het zorglandschap aan het veranderen, waarbij ambulante zorg wordt uitgebreid en klinische zorg wordt afgebouwd. Dat beleid is sinds enkele jaren ingezet, enerzijds om de zorgkosten terug te dringen, anderzijds om dichter bij de eigen woonomgeving hulp te bieden. 

In 2018 heeft NK in het verlengde van die koerswijziging, zich bezonnen op het vastgoed in eigendom. Dat heeft geresulteerd in het besluit om het voormalige Damianenklooster aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode (zie foto) te verkopen. Hierover zijn al artikelen verschenen in de regionale kranten en in de informatiekanalen (nieuwsbrief, social media) van onze organisatie. Op deze locatie was sinds 2012 onze jeugdkliniek van NK, Kentra24, gehuisvest. 

Na dit besluit is de zoektocht gestart naar een alternatief onderkomen voor de jeugdkliniek. Dat is uiteindelijk onze hoofdlocatie op zorgpark Voorburg in Vught geworden. Daar was immers, door de afbouw van het aantal bedden klinische capaciteit, vrijgekomen. Bovendien waren op deze locatie alle faciliteiten aanwezig (sportzaal, muziekruimte, et cetera) die Kentra24 ook in Sint-Oedenrode ter beschikking had. Hierdoor kan er ook in Vught een goed programma geboden worden. 

De verhuizing naar Vught gaat aanstaande vrijdag 5 juni gebeuren. Dan worden cliënten overgebracht naar de nieuwe locatie. Het nieuwe adres van de jeugdkliniek is Hogedwarsstraat 3, 5261 LX in Vught. Telefonisch zijn we bereikbaar via de receptie op 073-6849500 of het nieuwe hoofdnummer 06-20389132.